Jaroslav Čvančara: Pravomil Raichl. Život na hranici smrti

Plukovník Pravomil Raichl, válečný veterán, politický vězeň, exulant, nositel Řádu Bílého lva se narodil 31. ledna 1921. Patřil mezi účastníky moderní historie čs. armády, mezi výjimečné jedince II. a III. odboje, kteří zásadním způsobem ovlivnili události, životy a osudy celých generací. Byl vězněm Gulagu, samopalníkem na východní frontě. Bojoval proti nacismu, a po jeho porážce až do konce života proti komunismu. Byl jedním z čelných aktérů ještě předúnorové tzv. Mostecké špionážní aféry, následně odsouzen k trestu smrti a poté na doživotí. Z vězení v Leopoldově se mu podařilo uprchnout (!) do Západního Německa, kde pokračoval jako zpravodajský důstojník Čs. strážní roty.
Jeho pohnuté osudy, válečnou i poválečnou anabázi s relativně šťastným koncem zachycuje tato publikace, jež obsahuje téměř 500 často unikátních fotografií. Vznikla z prosté potřeby zachování vzpomínky na mimořádnou osobnost, která se nikdy nesmířila s rolí pasivní oběti. Naopak, muže, jenž miloval svou Vlast a pro její ideu byl ochoten podstoupit boj na život a na smrt. Zemřel za dramatických okolností 25. února 2002.

Obsah knihy si můžete prohlédnout zde.

Toužimský & Moravec – ÚSTR, Praha 2017, 1. vydání, váz., 600 s., ISBN 978-80-7264-185-7 (Toužimský & Moravec), ISBN 978-80-87912-82-9 (ÚSTR)

Knihu Pravomil Raichl. Život na hranici smrti si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz.

Prezentace knihy

Vzpomínková akce a prezentace knihy proběhla dne 25. února 2018 na hřbitově v Beřovicích a v Městském centru Grand ve Slaném. Tisková zpráva a fotografie jsou dostupny zde.