Výstava Nemohli jsme mlčet. Lidé Charty 77

  • Termín: Od 06. 01. 2017 do 27. 01. 2017
  • Místo konání: náměstí Václava Havla, Praha 1

Charta 77, pojmenovaná podle dokumentu Prohlášení Charty 77 z 1. ledna 1977, představovala občanskou iniciativu kritizující komunistický režim za nedodržování lidských a občanských práv. K jejich dodržování se Československo zavázalo v Helsinkách podpisem Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě v roce 1975. Text Charty vznikl v prosinci 1976, publikován byl ve dnech 6.–7. ledna 1977 v několika západoevropských listech. Charta měla v západní Evropě značný ohlas, na její podporu vzniklo několik iniciativ. Sdružovala lidi odlišných povolání, politických postojů i náboženského vyznání. Postihy signatářů Charty i dalších kritiků režimu vedly k vytvoření Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) v dubnu 1978, který se snažil zveřejňovat osudy lidí stíhaných za své politické postoje. Do ledna 1990 Chartu podepsalo 1883 lidí, vydáno bylo celkem 572 dokumentů o nejrůznějších společenských problémech.

Vernisáž výstavy proběhla v pátek 6. ledna 2017 od 11 hodin na náměstí Václava Havla (piazzeta Národního divadla). Výstava bude k vidění do 27. ledna.   -am-

Fotografie z vernisáže