Navštívili nás, navštívili jsme… (2014)

Facebook stránky

Další návštěvou Slovenska jsme stvrdili spolupráci s Ústavem pamäti národa

Druhou realizační smlouvu o spolupráci mezi ÚSTR, ABS a slovenským Ústavem pamäti národa podepsali dne 17. prosince 2014 v Bratislavě předseda Správní rady ÚPN Ondrej Krajňák, ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra a ředitelka ABS Světlana Ptáčníková. Plánovaná spolupráce se týká mimo jiné projektu o historii StB či konference o činnosti československých zpravodajských služeb v Rakousku v období studené války.


Zúčastnili jsme se předávání cen odpůrcům totalitních režimů na Slovensku

Festival slobody, každoročně pořádaný Ústavem pamäti národa v Bratislavě, navštívili ve dnech 16. a 17. listopadu 2014 ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra a 1. zástupce ředitelky ABS Petr Zeman. V rámci festivalu byli jako čestní hosté přítomni slavnostnímu ocenění osobností, které se zasloužily o svobodu a demokracii na Slovensku.


Navštívil nás čínský disident Kuo Ťü-feng

Kuo Ťü-feng při návštěvě ÚSTR a ABS 7. října 2014 Zavítal do Ústavu 7. října 2014 při cestě z Německa, kde získal politický azyl. Do Prahy přijel mimo jiné jako čestný host Marty Kubišové, Jana Potměšila a Jitky Hosprové na koncert „Svědomí nelze koupit,“ aby podal výpověď o mučení, které podstoupil v čínských pracovních táborech jako vězeň svědomí. Mezi lety 1999 – 2004 byl čtyřikrát unesen, protože apeloval na čínské státní úřady, aby ukončily pronásledování meditační praxe Falun Gong. Naposledy byl vězněn 454 dnů. Ředitelka ABS Světlana Ptáčníková a ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra ho seznámili s aktivitami obou institucí. Diskutovali také o současné situaci v Číně a o problematice lidských práv.


Vedení Ústavu i Archivu jednalo se svými protějšky v Bratislavě

Ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra, ředitelka ABS Světlana Ptáčníková a z ÚSTR dále Ondřej Matějka, Vojtěch Ripka, Stanislava Vodičková a Přemysl Fialka navštívili 11. září 2014 bratislavský Ústav pamäti národa a jednali o možnostech a formách vzájemné spolupráce. Základním tématem byly otázky související s poskytnutím kopií vybraných archiválií (s akcentem na slovenskou tematiku) ze zdrojů ABS do archivu ÚPN – pro studijní účely. Diskutovalo se také o spolupráci na projektech v oblasti vzdělávání (projekt „Média v dějinách a dějiny v médiích“) a výzkumu. Výsledkem je mimo jiné společný projekt zaměřený na sepsání dějin StB, do kterého bude zapojen Mgr. Jerguš Sivoš, Ph.D., který se také stane členem redakční rady Securitas Imperii, odborného periodika vydávaného ÚSTR. Ze strany ÚPN zazněl i příslib navrhnout zástupce do Vědecké rady ÚSTR. Dalším tématem byla spolupráce na akcích souvisejících s připomenutím 30. výročí velehradské pouti z roku 1985 (výstava, konference a publikace) a také rozšíření putovní výstavy „Diktatura versus naděje“ o slovenské reálie a možnost uvedení této výstavy na Slovensku.


Navštívila nás česká velvyslankyně v Albánii

V pátek 29. srpna 2014 navštívila Ústav velvyslankyně České republiky v Albánii Bronislava Tomášová. V rozhovoru s ředitelem Zdeňkem Hazdrou vyslovila zájem o naši činnost a o navázání spolupráce ÚSTR s obdobně zaměřenými institucemi v Albánii.


Navštívili jsme Rádio Vatikán a uctili památku kardinála Josefa Berana

Navrácením archivu slovenské redakce Rádia Vatikán zpět do Vatikánu jsme úspěšně dokončili několikaletou spolupráci ÚSTR a Rádia Vatikán na vytvoření digitálního archivu české i slovenské sekce Rádia Vatikán. V rámci cesty do Říma ve dnech 11.–18. května archivní materiály převezli ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra a jeho spolupracovníci Dita Jelínková, Stanislava Vodičková a Přemysl Fialka. Převzetí dokumentů potvrdil generální ředitel Rádia Vatikán Federico Lombardi a při osobním setkání ocenil dosavadní bezproblémovou spolupráci obou institucí. Zástupci ÚSTR se zúčastnili také pietního setkání u hrobu kardinála Josefa Berana v bazilice svatého Petra, jednali o podpoře českého velvyslanectví pro italskou verzi výstavy Diktatura versus naděje v Miláně a natočili zajímavé pamětnické rozhovory o vztahu papeže Pia XII. k Československu a o fungování české i slovenské redakce Rádia Vatikán.


Prahu navštívil Revaz Cincadze, gruzínský protestující proti invazi v roce 1968

Návštěva Revaze Cincadzeho se těšila velkému zájmu médií, setkal se také s ředitelem Ústavu Zdeňkem Hazdrou, ředitelkou Archivu bezpečnostních složek Světlanou Ptáčníkovou a s velvyslancem Gruzie v ČR Zaalem Gogsadzem a jeho zástupcem Alexandrem Chelidzem. Představitelé Ústavu a Archivu seznámili vzácnou návštěvu s chodem obou institucí a s některými archiváliemi v držení ABS, které se váží právě k okupaci Československa. V rámci návštěvy se uskutečnila také diskuze v komunikačním prostoru Školská, kterou moderoval pracovník Ústavu Adam Hradilek. S panem Cincadzem hovořili o jeho životním příběhu, důvodech jeho protestu, následném zatčení i životě v psychiatrické léčebně. Revaz Cincadze nebyl příslušníkem žádných disidentských skupin, svůj protest vyjádřil osobitě – napsal předsedovi Rady ministrů SSSR A. N. Kosyginovi dva dopisy, v nichž uvedl své názory na celkové budování země a také svůj nesouhlas s invazí do Československa. Za tento čin strávil v léčebně téměř dva roky. „Rozhodně toho dopisu nelituji, kdybych se tenkrát nezachoval tak, jak jsem se zachoval, tak bych naopak litoval dnes. Je to otázka svědomí,“ uvedl pro Českou televizi.

Ohlasy v médiích:


Zúčastnili jsme se pietního aktu k výročí okupace Československa v roce 1968

U budovy Českého rozhlasu proběhl pietní akt k 46. výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Aktu se zúčastnil mimo jiné i primátor hl. m. Prahy Tomáš Hudeček s Věrou Čáslavskou. Věnec položili také zástupci Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek – ředitelka ABS Světlana Ptáčníková a ředitel odboru edičního Michal Hroza.


Navštívil nás vedoucí Památníku Pečkárna Emil Kulfánek

Plukovník v. v. Emil Kulfánek je 1. místopředsedou Ústředního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu. V současnosti se intenzivně zabývá rekonstrukcí Památníku Pečkárna, do jehož místností mají přibýt nové panely dokumentující vztahy Čechů a Němců před 2. světovou válkou a důležité události během okupace. Na nich by měli spolupracovat odborníci ÚSTR, což bylo námětem jednání s ředitelem Z. Hazdrou a 1. náměstkem O. Matějkou.


Navštívil nás běloruský disident Ales Bjaljacki

Bojovník za lidská práva, první držitel ceny Václava Havla Ales Bjaljacki byl v zemi Alexandra Lukašenka vězněn oficiálně za daňové podvody. Zadržen byl před třemi lety – letos vězení opustil. Při několikadenní návštěvě Prahy ho provázela jeho žena Natálie Pinčuková. Kromě osobních setkání a vystoupení v České televizi navštívili hosté také budovu v Siwiecově, kde se jim věnoval ředitel Ústavu Zdeněk Hazdra a poté v badatelně Petr Zeman a Helena Houzarová z Archivu bezpečnostních složek.


Pietní vzpomínka k 72. výročí vyhlazení obce Lidice

V sobotu 14. června 2014 se v Lidicích konala pietní vzpomínka k 72. výročí vyhlazení obce nacisty. Za ÚSTR se této akce zúčastnil ředitel Zdeněk Hazdra a jeho 1. náměstek Ondřej Matějka. Památku obětí uctili společně s desítkami dalších účastníků, mezi které patřili ústavní činitelé, zástupci státních i spolkových organizací, církevní hodnostáři či diplomaté.


Ústav a Archiv navštívil velvyslanec Nizozemského království

Praha, 11. červen 2014 – Jeho Excelence Eduard W.V.M. Hoeks se zajímal o činnost obou našich institucí, ve kterých ho přivítali Zdeněk Hazdra a Světlana Ptáčníková. Přivezl s sebou „holandskou čítanku“ – nizozemsko-české vydání knihy současné nizozemské prózy. Krom jiného jej zaujala informace o chystané podzimní vzdělávací konferenci Škola vs. paměť, jejímž jednacím jazykem bude vedle češtiny i angličtina.


Zúčastnili jsme se pietního aktu k událostem Květnového povstání roku 1945

Český rozhlas a Český svaz bojovníků za svobodu si na tradičním místě – u historické rozhlasové budovy – připomněly 69. výročí Květnového povstání českého lidu a konce druhé světové války. Slavnostního aktu se zúčastnili mj. předseda Senátu PČR Milan Štěch, předseda Poslanecké sněmovny PČR Jan Hamáček, předseda vlády Bohuslav Sobotka, primátor hl. m. Prahy Tomáš Hudeček a Jaroslav Vodička za Český svaz bojovníků za svobodu. Za ÚSTR položili věnec ředitel Zdeněk Hazdra a ředitel Kanceláře Michael Pelíšek.


Navštívili nás hosté z Ústavu pamäti národa

Marián Gula, Světlana Ptáčníková, Pavla Foglová, Ondrej Krajňák (Praha, 24.02.2014) Předseda správní rady ÚPN Ondrej Krajňák a pracovník ÚPN Marián Gula přijeli do Prahy v pondělí 24. února na zahájení festivalu Mene Tekel, a při té příležitosti zavítali i do ÚSTR. Navázali tak na páteční setkání v Ostravě v televizi Noe, kde s nimi v téměř dvouhodinovém živém vysílání, věnovaném problematice ÚPN a ÚSTR, besedoval náměstek Zdeněk Hazdra. Také při pondělním setkání se dlouho a podrobně mluvilo o osudech obou institucí; slovenským hostům se tentokrát věnovaly Pavla Foglová a Světlana Ptáčníková.


Naši badatelnu navštívili mladí Američané. Besedoval s nimi i František Stárek

Studenti pražské pobočky New York University navštěvují ÚSTR (či spíše ABS) pravidelně. Jejich pedagog (a známý novinář) Tomáš Němeček učí česko-slovenskou transformaci a v rámci výkladu o lustracích se snaží, aby studenti měli reálnou představu, jak vypadají svazky StB. Ve čtvrtek 20. února 2014 jim je v badatelně přiblížili Martin Pražák a Xenie Penížková. A jako host v besedě pak vystoupil František Čuňas Stárek, který sám sebe nazval živým exponátem. Představil samizdatový časopis Vokno, vyprávěl o okolnostech jeho vydávání (což na mladé Američany působilo jako zjevení) a odpovídal na studentské dotazy.


Postgraduální studenti z USA navštívili ÚSTR

V úterý 18. února 2014 navštívila Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek skupina amerických postgraduálních studentů kursu „Stalinism in Eastern Europe“ (University Studies Abroad Consortium), kteří v současné době tráví 1-2 semestry v České republice a seznamují se se specifiky naší totalitní minulosti. Přednáškového slova se ujal Vojtěch Ripka a představil studentům hlavní aktivity ÚSTR, hlouběji se pak zaměřil na téma usmrcených na hranicích. Následnou exkurzi do Archivu bezpečnostních složek vedla archivářka Jitka Bílková, se kterou studenti prodebatovali problematiku zpřístupňování archiválií a seznámili se i s vyhledávacími systémy ABS.


Navšítivili nás kolegové z rakouského Ludwig Boltzmann Institutu

Dne 11. února 2014 navštívil ÚSTR ředitel Institutu Ludwiga Boltzmanna prof. Stefan Karner s kolegy Philippem Lesiakem a Kateřinou Lozoviukovou. Jednali s nimi Zdeněk Hazdra, 1. náměstek ředitelky ÚSTR, a Světlana Ptáčníková, ředitelka ABS. Mluvilo se samozřejmě o možnostech další spolupráce obou institucí – především o přípravě publikace, která vychází z dosud uskutečněných společných konferencí. Knihu by mělo vydat koncem roku prestižní nakladatelství Böhlau. Dále se počítá s organizováním pravidelných pracovních setkání a workshopů a v prosinci by měla proběhnout další konference, tentokrát i za účasti slovenského UPN.


S vedením ukrajinského Archivu SBU jsme dohodli společné publikace

Společné vydání edic dokumentů o perzekuci Čechů a čs. občanů v SSSR ve 30. a 40. letech z provenience NKVD – to byl hlavní bod jednání mezi vedením ukrajinského Archivu Bezpečnostní služby SBU, Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek. Pracovní schůzka se uskutečnila ve čtvrtek 23. ledna 2014 v Praze. Ukrajinskou stranu zastupovala ředitelka Archivu SBU Světlana Ljaskovskaja a hlavní správce archivních fondů Olena Lysak, českou stranu pak ředitelka ÚSTR Pavla Foglová, 1. náměstek Zdeněk Hazdra, ředitelka ABS Světlana Ptáčníková, Adam Hradilek a Štěpán Černoušek z ÚSTR (pracovní skupina k projektu Čechoslováci v Gulagu) a také profesor Mečislav Borák, který je odborným garantem chystané edice. Kromě konkrétní spolupráce na vydání edice o perzekuci čs. občanů v SSSR se předběžně dohodlo vydání další edice dokumentů o Ukrajinské povstalecké armádě z fondů ABS. Část souvisejících materiálů ukrajinská strana během setkání obdržela, a naopak dodala české straně dokumenty týkající se procesu s českými učiteli v čele s Antonínem Vodseďálkem. Po jednání si představitelé Archivu SBU prohlédli ABS, včetně restaurátorského pracoviště v Praze–Braníku.