Navštívili nás, navštívili jsme… (2009)

Ústav a Archiv navštívily velvyslankyně Belgického království a Jihoafrické republiky

Praha 2. prosince 2009 – Dvě vzácné návštěvy v jednom dni přivítali ředitelé Ústavu pro studium totalitních režimů Pavel Žáček a Archivu bezpečnostních složek Ladislav Bukovszky v jimi řízených institucích. S prací Ústavu a Archivu se na vlastní žádost seznámily velvyslankyně Belgického království, J. E. R. Loeckx-Drozdiak, a velvyslankyně Jihoafrické republiky, J. E. Celie-Sandra Botha. Obě velvyslankyně se nejdříve seznámily s historií vzniku Ústavu a Archivu a po několika otázkách si prohlédly pracoviště obou institucí. Nejvíce dotazů vzbudila digitalizace archivních materiálů, zejména mikrofišíí, a způsob zpřístupňování archivních materiálů v badatelnách. Velvyslankyně R. Loeckx-Drozdiak na závěr návštěvy podotkla, že se ještě vrátí, aby prodiskutovala témata, která ji zaujala, především možnost zjistit informace, jež o Belgickém království zjišťovala komunistická rozvědka, a také aby si prohlédla informace o sledování belgické ambasády v Praze. „Netušila jsem, že za necelé dva roky se dá udělat tolik práce. Jsem velmi překvapena tím, co všechno děláte, a doufám, že budu mít příležitost pomoci v mezinárodní spolupráci,“ dodala J. E. Celie-Sandra Botha, velvyslankyně Jihoafrické republiky v České republice. Její kolegyně z Belgického království projevila zájem o jednu z hlavních mezinárodních aktivit Ústavu, utváření Platformy evropské paměti a svědomí. „Evropa má bohužel příliš mnoho zkušeností s totalitními režimy a je třeba to neustále připomínat, aby se to už nikdy neopakovalo,“ dodala R. Loeckx-Drozdiak.

Ústav a Archiv navštívil prezident kolegia CNSAS

Ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Pavel Žáček, ředitel Archivu bezpečnostních složek Ladislav Bukovszky a prezident kolegia Národní rady pro studium dokumentů Securitate (Consiliul Naţional Pentru Studierea Arhivelor Securităţii) Ladislau-Antoniu Csendes podepsali 27. listopadu 2009 v Praze rámcovou dohodu o vzájemné spolupráci v oblasti vědecké, vzdělávací a dokumentační činnosti… (Celý článek a další fotografie)

Návštěva účastníků mezinárodního semináře „1989…Exodus…2009“

Ve středu 14. října 2009 navštívili budovu ÚSTR a ABS zájemci z řad účastníků několikadenního mezinárodního semináře Českobratrské církve evangelické k 20. výročí pádu totalitních režimů s názvem 1989…Exodus…2009. Téměř třicet převážně německy hovořících hostů přivítal náměstek ředitele ÚSTR, pan Miroslav Lehký, který objasnil funkci obou institucí a vysvětlil problematiku, o kterou projevili hosté zájem. Za ABS předvedl praktickou ukázku jednotlivých archiválií spolu s výkladem vedoucí oddělení operativních svazků, pan Navrátil. Členové exkurze rovněž navštívili badatelnu a nahlédli do archivu. Přes připomínky organizátora semináře k nutnosti dodržet časový harmonogram, cílené do vlastních řad, probíhala během návštěvy neustávající velmi živá a obsáhlá diskuse. Podle zaznamenaných ohlasů návštěvníků byl pobyt na půdě naší instituce přijat velmi pozitivně.

Návštěva velvyslankyně Lotyšska v ČR Argity Daudze a europoslankyně Sandry Kalniete

Její Excelence Argita Daudze – velvyslankyně Lotyšska v České republice a Sandra Kalniete – poslankyně Evropského parlamentu, bývalá velvyslankyně, ministryně zahraničí Lotyšska a evropská komisařka, navštívily 12. října 2009 Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek. Sandra Kalniete se seznámila s fungováním Ústavu a Archivu po téměř dvou letech od zahájení činnosti. Europoslankyně se také velmi zajímala o mezinárodní aktivity Ústavu pro studium totalitních režimů. Sandra Kalniete se narodila v roce 1952 v Toguru, 400 km severně od Novosibirsku, kam byla její rodina deportována spolu s dalšími15 tisíci Lotyšů v roce1941, rok po obsazení Lotyšska sovětskou armádou. Její rodině bylo dovoleno vrátit se do Lotyšska až v období chruščovovské oblevy v roce 1957, plně rehabilitována byla až v období nezávislosti v letech 1990-91. Sandra Kalniete vystudovala dějiny umění a později mezinárodní vztahy v Leedsu a Ženevě. Na konci osmdesátých let byla jedním z lídrů Lidové fronty, která prosazovala nezávislost Lotyšska na Sovětském svazu. Od roku 1990 působila jako diplomat — od roku 1993 jako velvyslankyně při OSN v Ženevě, poté jako velvyslankyně Lotyšska ve Francii a při UNESCO. V listopadu 2002 se stala ministryní zahraničních věcí Lotyšska a v letech 2002-2004 evropskou komisařkou. Letos byla zvolena poslankyní Evropského parlamentu. Kniha Sandry Kalniete V plesových střevíčkách sibiřským sněhem je vzpomínkovou a dokumentární prózou, v níž se informace doložené archivními prameny mísí s popisem hlubokých vnitřních prožitků jejích a především členů její rodiny, kteří ve vyhnanství na Sibiři zakusili na vlastní kůži „výdobytky nejpokrokovějšího světového systému“. Přestože tato historie je dnes již v hrubých obrysech známá, její drobná zákoutí budeme zřejmě objevovat ještě dlouhá léta.

Ústav a Archiv navštívili Jure Knezović a Jan Řeřicha

Praha 1. října 2009 – Jure Knezović, prezident Mezinárodní asociace bývalých politických vězňů a obětí komunismu INTER-ASSO, v doprovodu své ženy a předseda občanského sdružení Umění bez bariér Jan Řeřicha navštívili ve čtvrtek 1. října Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek. Jure Knezović se zajímal především o zkušenosti s fungováním Ústavu a Archivu, s vyřizováním badatelských a úředních dotazů a také o digitalizaci archivních materiálů. Zajímala ho také spolupráce komunistické tajné policie StB s bezpečnostními složkami bývalé Jugoslávie. Jure Knezović byl ve středu 30. září spolu s ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů Pavlem Žáčkem oceněn Svatováclavskou medailí za aktivní přístup při připomínání a zveřejňování odkazu obětí a hrdinů novodobých dějin – politických vězňů.

Eva van de Rakt navštívila Ústav a Archiv

Praha, 8. září 2009. – Archiv bezpečnostních složek a Ústav pro studium totalitních režimů navštívila v úterý 8. září ředitelka kanceláře Heinrich-Böll-Stiftung v Praze, Eva van de Rakt. Heinrich Böll byl jedním z nejvýznamnějších německých spisovatelů poválečné doby, nositel Nobelovy ceny a prezident mezinárodního PEN-klubu. Po roce 1968 patřil v Československu k zakázaným autorům. Pražská kancelář, kterou vede Eva van de Rakt, slaví příští rok 20 let svého působení v Praze. Středem zájmu její činnosti jsou demokracie a lidská práva, energetika a klima a zahraniční a bezpečnostní politika. Paní Eva van de Rakt si prohlédla archiv, navštívila oddělení digitalizace a knihovnu Jána Langoše. Seznámila se s koncepcí práce Ústavu, s jeho vzdělávacími, vědeckými a dokumentačními projekty a publikační činností a nevyloučila možnost spolupráce na některých projektech zabývajících se vyrovnáváním se s komunistickou minulostí.

Dohoda s BStU podepsána

PRAHA 8. září 2009 – Zástupci Ústavu pro studium totalitních režimů, Archivu bezpečnostních složek a Úřadu spolkové zmocněnkyně pro podklady státní bezpečnosti bývalé NDR (BStU) podepsali v pondělí 7. září dohodu o spolupráci mezi institucemi. Slavnostního podpisu dohody se účastnil také nově jmenovaný velvyslanec Spolkové republiky Německo v Praze, Jeho Excelence Johannes Haindl, který v úvodním projevu zdůraznil význam Prahy pro občany tehdejší NDR při jejich cestě na vytoužený západ. „Vždyť právě Praha se téměř přesně na den před dvaceti lety stala útočištěm tisícovek občanů východního Německa, kteří našli zázemí na našem velvyslanectví, a z Prahy pak odcestovali do tehdejšího západního Německa. Jsem rád, že všechny tři instituce dnes stvrdí podpisem již fungující spolupráci a těším se na zajímavé výsledky,“ řekl velvyslanec Haindl. „Jsem velmi rád, že jsem mohl přijet do Prahy podepsat tuto dohodu. Domnívám se, že i když se český ústav a archiv řadí mezi nejmladší svého druhu v Evropě, za více než rok fungování si už vydobyli místo v evropské rodině ústavů národní paměti, a to díky dobře zorganizovaným konferencím a především aktivitám na mezinárodním poli v rámci českého předsednictví v radě EU v první polovině roku 2009,“ řekl na úvod slavnostního podpisu ředitel BStU Hans Altendorf. Ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Pavel Žáček pak zdůraznil, že první zahraniční cesta po zřízení Ústavu a Archivu v únoru 2008 vedla právě do Německa a do Úřadu spolkové zmocněnkyně pro podklady státní bezpečnosti bývalé NDR (BStU). „Na dnešní den jsme si připravili malé překvapení a naskenovali jsme dohody o spolupráci mezi ministerstvy ČSSR a Německé demokratické republiky (NDR) a také mezi StB a Stasi, které jsou nyní k dispozici každému, kdo se na ně chce podívat. Zajímavostí je, že největší počet dohod byl o sociálních záležitostech. O výměně příslušníků, kteří mohli jezdit k moři do NDR nebo odpočívat na území Československa“, doplnil Žáček.

Ohlasy v médiích

Vzpomínkový pietní akt za oběti komunistického režimu

Praha 26. června 2009 – Náměstek ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů Miroslav Lehký se v pátek 26. června zúčastnil pietního vzpomínkového aktu za oběti komunistického režimu na Ďáblickém hřbitově. Vzpomínkové akce se účastnil také místopředseda Senátu Parlamentu ČR Jiří Liška, expremiér Mirek Topolánek, předsedkyně Konfederace politických vězňů Naděžda Kavalírová a další hosté. Řečníci zdůrazňovali především nutnost zachování národní paměti, která bude generacím, které období totality nezažily, neustále připomínat, jak se stát ve svém temném období choval k vlastním občanům, z nichž řada toto chování nepřežila a další tisíce jej odnesly zničeným zdravím a rozvrácenými rodinami.

Podepsání dohody o spolupráci s Ukrajinským institutem národní paměti

Kyjev, 9. června 2009 – Ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Pavel Žáček, ředitel Archivu bezpečnostních složek Ladislav Bukovszky a ředitel Ukrajinského institutu národní paměti akademik Igor Yukhnovsky v úterý 9. června podepsali v Kyjevě dohodu o spolupráci. Instituce se mimo jiné zavázaly ke spolupráci v oblasti vědeckého výzkumu, vzdělávacích projektů a dokumentace politických represí z období nacistického a komunistického totalitního režimu. Společně pak navštívili památník obětem hladomoru v centru Kyjeva. Součástí zahraniční cesty bylo i jednání o spolupráci s ředitelem Oblastního státního archivu Volodymyrem Viatrovychem, v němž jsou soustředěny materiály bývalé NKVD a KGB a který je součásti Bezpečnostní služby Ukrajiny (SBU).

Návštěva amerického historika a předsedy washingtonského Památníku obětem komunismu Lee Edwardse

Praha 30. dubna 2009 – Ústav pro studium totalitních režimů navštívil ve čtvrtek 30. dubna přední americký historik a předseda washingtonského Památníku obětem komunismu Lee Edwards. Při více než hodinové debatě s ředitelem Ústavu Pavlem Žáčkem se seznámil s aktivitami Ústavu a Archivu, přičemž jej nejvíce zajímala digitalizace archivních materiálů. Edwards a jeho tým totiž v červnu tohoto roku plánují spuštění webového muzea obětem komunismu, které se zaměří nejen na dokuemntaci zločinů komunismu, ale také na jeho podoby v jednotlivých státech. Kromě toho si web klade za cíl prezentovat i vzdělávací a oral-history projekty, především výpovědi žen a mužů, kteří přežili komunistickou diktaturu na celém světě. Proto se Lee Edwards v druhé části své návštěvy setkal s Vojtěchem Ripkou, který prezentoval vzdělávací a oral-history projekty Ústavu, s Lukášem Cvrčkem, jenž představil knihu o obětech okupace v roce 1968, kterou vydal Ústav v loňském roce a s Alexis Gibson, která prezentovala mezinárodní aktivity Ústavu pro studium totalitních režimů. „Musím říce, že to co jsem tady viděl mne naprosto nadchlo. Instituce, která funguje teprve rok a je za ní vidět tolik práce, si zaslouží uznání. Zejména zajíémavé knihy a digitalizace stovek tisíc materiálů mne velmi překvapily. Těším se, že budeme moct v budoucnu spolupracovat na projektech mezinárodních konferencí a třeba i v oblasti digitalizace, která si zaslouží mezinárodní pozornost, protože jen tím, když otevřeme co nejvíce archivů veřejnosti, budou si moct všichni udělat obrázek, jak se komunisté chovali na celém světě a jak to bylo provázané,“ řekl na závěr návštěvy Lee Edwards. Lee Edwards je všeobecně považován za předního historika amerického konzervativního hnutí. Publikoval více než 15 knih o vedoucích osobnostech a institucích amerického konzervatismu včetně biografie Ronalda Reagana, Barry Goldwatera a historie Heritage Foundation.

Delegace polského IPN v Praze

Praha, 22. dubna 2009 – Archiv bezpečnostních složek dnes navštívila delegace partnerské organizace z polského Ústavu paměti národa (IPN). Generální ředitel IPN Jan Baster, ředitel Odboru zpřístupňování a archivace dokumentů Ústavu paměti národa Zbigniew Nawrocki a jeho zástupce Jacek Kwilosz se zajímali především o české zkušenosti při digitalizaci a zpřístupňování archivních dokumentů. Při dvoudenní návštěvě si polští kolegové prohlédli všechna pražská pracoviště Archivu beupečnostních složek a seznámili se s procesem digitalizace archivních dokumentů Ředitel Nawrockui přislíbil spolupráci a výměnu zkušeností při budování digitálního českého digitálního archivu a zároveň pozval pracovníky Ústavu i Archivu k návštěvě polského Ústavu paměti národa a jeho archivu.

Návštěva „lotyšského Palacha“ v Praze: Čtyřicet let od protestu Elijahu Ripse proti okupaci Československa

V pondělí 13. dubna 2009 uplynulo 40 let od protestu tehdy jedenadvacetiletého Elijahu Ripse proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Lotyšský student následoval čin svého československého kolegy Jana Palacha, na rozdíl od něj se však o Ripsově činu v Československu, respektive v České republice všeobecně příliš neví. Elijahu Rips svůj radikální politický protest na rozdíl od Jana Palacha přežil, zachránili ho totiž duchapřítomní kolemjdoucí. Týden od čtyřicátého výročí sebezapálení (20. dubna) přijel Elijahu Rips na pozvání Ústavu pro studium totalitních režimů do Prahy. Jeho návštěva uzavřela vzpomínkové akce Ústavu k okupaci Československa v roce 1968…(Celý článek a další fotografie)

Ředitelé Ústavu a Archivu podepsali dohodu o spolupráci s rumunským „ÚDV“

Praha, 16. dubna 2009 – Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek udělaly další krok k širší mezinárodní spolupráci. Dopoledne podepsali ředitelé obou institucí dohodu o podpoře a spolupráci s rumunským Institutem pro vyšetřování zločinů komunismu (The Institute for the Investigation of Communist Crimes in Romania, Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului in Romania) jehož reprezentoval ředitel Marius Oprea. Rumunský institut se tak stal již pátou zahraniční institucí se kterou mají Ústav a Archiv uzavřenou dohodu o spolupráci. První dohoda byla uzavřena 8. září 2008 s polským Institutem paměti národa…(Celý článek a další fotografie)