Navštívili nás, navštívili jsme… (2011)

Madeleine Albrightová navštívila ÚSTR

Bývalá ministryně zahraničních věcí USA Madeleine Albrightová navštívila 3. října 2011 ÚSTR. Hlavním cílem návštěvy bylo, obdobně jako na jaře tohoto roku, další pátrání po dokumentech, které se týkají jejího otce Josefa Korbela. Navštívila i některá pracoviště ústavu a seznamovala se s jejich praktickou činností. M. Albrightová hodlá zintenzivňovat spolupráci s ÚSTR i v rámci své činnosti v Národním demokratickém institutu USA, v jehož čele stojí.

Fotogalerie


Poslanci Marek Benda, Zdeněk Bezecný a Daniel Korte navštívili Ústav a Archiv

Poslanci Marek Benda, Zdeněk Bezecný a Daniel Korte navštívili 13. 9. 2011 Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek v Praze. Poslanci navštívili lustrační a digitalizační pracoviště a byli seznámeni s pracovními postupy a cíli obou institucí. Hosté se zajímali především o praktickou činnost Ústavu a Archivu, o vztahy s partnerskými institucemi v České republice i v zahraničí a o přípravu na naplňování Zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu. Závěr návštěvy patřil badatelně, kde se hosté seznámili s poslední fází příprav spuštění elektornické badatelny v Archivu.

Fotogalerie


Pietní akt u pamětní desky štábního kapitána Václava Morávka a u památníku podplukovníka Josefa Mašína

Ředitel ÚSTR Daniel Herman se 12. 9. 2011 zúčastnil pietních aktů, které se konaly u pamětní desky štábního kapitána Václava Morávka, brigádního generála in memoriam, v Kolíně a následně u památníku podplukovníka Josefa Mašína, generálmajora in memoriam, u jeho rodného statku v Lošanech. Cílem obou pietních aktů bylo důstojné připomenutí protinacistické odbojové skupiny Tři králové Josefa Mašína, Václava Morávka a podplukovníka Josefa Balabána, generálmajora in memoriam. Při této příležitosti bylo rovněž vzpomenuto účastníků III. odboje. Pietních aktů se zúčastnili rovněž místopředseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka, ministr vnitra ČR Jan Kubice, ministr obrany ČR Alexandr Vondra a řada dalších zástupců našeho veřejného života.

Účastníci letošního projektu Rising Stars navštívili ÚSTR a ABS

CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie pořádá již druhým rokem projekt Rising Stars, jehož cílem je představit reprezentantům demokratických sil z různých nedemokratických či polodemokratických států český přechod k demokracii a její fungování. Jak již název projektu napovídá, jedná se hlavně o osobnosti, u kterých se v budoucnu předpokládá větší zapojení do transformace politiky, práva a ekonomiky v jejich státech. Projekt je organizován ve spolupráci s International Republican Institute. Letos je program pořádán již podruhé v České republice. Loni se jej zúčastnila skupina kubánských emigrantů, aktivně podporujících demokratickou opozici v zemi. Letos se programu účastní zástupci z rozličné řady států (Bělorusko, Bolívie, Barma, Omán, Rusko, Súdán a Zimbabwe) a vesměs jde o volené politiky (starosty, poslance, regionální radní). Jedním z témat je i vyrovnávání se se zločiny minulého totalitního režimu. Podle organizátorů bude pro většinu účastníků projektu tento problém časem aktuální. Z tohoto důvodu zavítali 7. 9. 2011 účastníci do ÚSTR a ABS, aby se seznámili se zkušenostmi a prací obou institucí.

XIX. Muklovská pouť Svatý Hostýn 2011

XIX. Muklovská pouť se za účasti předsedy vlády, zástupců obou komor Parlamentu ČR a řady dalších hostů, konala dne 3. září 2011 na Sv. Hostýně. Za Ústav pro studium totalitních režimů se pouti zúčastnili Daniel Herman, Pavel Žáček a Patrik Košický. Po bohoslužbě v mariánské bazilice a položení květin u památníku KPV ČR pozdravil krátce přítomné v Jurkovičově sále místního poutnického domu ředitel Ústavu D. Herman.

Fotogalerie


Na pozvání ÚSTR do ČR zavítal Alexandr Daniel a Eduard Vorobjov

U příležitosti výročí 21. srpna 1968 do České republiky zavítali dva hosté z Ruska – historik ze sdružení Memorial, bývalý disident Alexandr Daniel a Eduard Vorobjov, účastník invaze, poslední velitel sovětských vojsk v Československu a dnes ruský politik. Oba přijeli na pozvání Ústavu pro studium totalitních režimů a Slovanské knihovny – Národní knihovny ČR. Hosty ve čtvrtek 18. srpna společně s velvyslancem ČR v Moskvě Petrem Kolářem přijal ředitel ÚSTR Daniel Herman. Po prezentaci knihy Invaze 1968. Ruský pohled následovala návštěva Milovic, do roku 1991 hlavního sídla sovětských vojsk v Československu. Pro generála Vorobjova, k němuž se připojil i Michael Kocáb, to byl návrat poprvé po 20 letech. Zavítal do bývalého domu důstojníků, ke generálnímu štábu (dnes opuštěné a zpustlé budově) i k domu, v němž kdysi bydlel. V pátek byla pro oba hosty připravena prohlídka Národní knihovny – Klementina, odpoledne se pak konala pracovní schůzka Alexandra Daniela se zástupci Ústavu, na níž se předběžně domluvila užší spolupráce mezi ÚSTR a sdružením Memorial. V neděli 21. srpna se Alexandr Daniel zúčastnil společně s ředitelem ÚSTR Danielem Hermanem pietního aktu před budovou Českého rozhlasu, kde položili květinu k pomníku padlým při srpnové invazi. V odpoledních hodinách pak navštívil muzeum Vojna u Příbrami vytvořené na místě bývalého pracovního táboru. Celý pobyt obou hostů provázel mimořádný zájem veřejnosti i médií.

Fotogalerie

Ohlasy v médiích

Řídil odsun okupantů, teď se poprvé vrátil (Hospodářské noviny, 19. 8. 2011, Marek Pokorný)
Začátkem srpna 1968 postavili před poručíka Eduarda Vorobjova dvousetmetrový plán Československa. Byly na něm všechny obce, mosty, i jejich výška a nosnost. „Denně jsme ho studovali, takže nakonec jsme téměř nepotřebovali mapy a znali trasu nazpaměť,“ vzpomíná dnes 73letý generál ve výslužbě, který se v prosinci 1987 stal vrchním velitelem okupačních vojsk, jejichž odsun nakonec před 20 lety řídil. Nyní přišel do Česka poprvé po skončení odsunu. Vorobjov v srpnu 1968 sloužil ve východním Německu a jeho rota dostala za úkol zajistit během srpnové invaze přesun části okupačních vojsk do Domažlic. I když se prý on i jeho vojáci divili, proč mají okupovat spřátelené Československo, které bylo nejsvobodnější zemí tehdejší Varšavské smlouvy, nakonec všichni šli. Věřili, že musí poskytnout bratrskou pomoc. „Politická mašinérie nezahálela, třeba vyšla brožurka Vojáku, bráníš socialismus a přesvědčovali nás, že invaze je nutná,“ vzpomíná. V zemi tehdy ale dlouho nepobyl – brzy odjel dostudovat vojenskou školu a poté velel v různých pozicích například na Ukrajině či v Afghánistánu. Do Česka se vrátil krátce před sametovou revolucí. A přiznává i to, že k tomu, že vlastně šlo o okupaci, dospěl až v době, kdy se začal rozpadat východní blok. „Mezi vojáky se to nijak zvlášť neprobíralo. Až když politbyro v čele s Gorbačovem přiznalo, že vstup vojsk byl chybou. To na tu dobu bylo odvážné rozhodnutí,“ vzpomíná. Při odsunu spolupracoval například s Michaelem Kocábem. „Viděl jsem, že něco prožívá, že se mění,“ vzpomíná Kocáb například na situaci, kdy se Vorobjov vzepřel delegaci poslanců Nejvyššího Sovětu a odmítl zrušit či pozdržet odsun. Další úkol už Vorobjov splnit odmítl – a to velet ruské armádě při okupaci Čečenska.

(Marek Pokorný)

Vaše okupace byla ruská tragédie (MF Dnes, 19. 8. 2011, Ondřej Šťastný)
PRAHA „Vaše okupace byla traumatem pro ruskou liberální inteligenci. Byl to krach nadějí, které vznikly v ruské společnosti v 60. letech. Velká tragédie pro Sovětský svaz.“ Tento nezvyklý pohled na sovětskou okupaci v srpnu 1968, od které v neděli uplyne třiačtyřicet let, přinesl ruský disident Alexandr Daniel. Společně s dalšími významnými Rusy včera diskutoval s lidmi v Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze. Daniel připomněl, že odpor ruských disidentů proti vpádu Rudé armády do Československa se neomezil jen na slavnou skupinu „osmi statečných“, kteří šli s transparenty demonstrovat na moskevské Rudé náměstí (všichni byli okamžitě zatčeni a odsouzeni k dlouhým trestům vězení). „Protestních akcí bylo v Rusku celkem asi sto,“ řekl Daniel, kterému je líto, že mladá ruská generace už o invazi mnoho neví. Na setkání přijel i bývalý ruský generál Eduard Vorobjov, který má za sebou téměř neuvěřitelný životní příběh. Jako velitel tankového útvaru se v srpnu 1968 aktivně účastnil okupace a v roce 1991 ten samý Vorobjov vyjednal za ruskou stranu rychlý odsun sovětských vojsk. „Vojáci sovětské armády, kteří v srpnu vtrhli do Československa, ve své naprosté většině odmítali nutnost invaze,“ tvrdil včera Vorobjov. Sám je prý rád, že právě jeho vojáci nezabili ani jednu ze 108 českých obětí srpna 1968, a proto se prý dnes může Čechům dívat do očí. Některé věty sovětského generála přesto v sále způsobily nesouhlasné šumění. Například když Vorobjov řekl, že se Rudá armáda při odsunu z Československa v roce 1991 snažila, aby na ni Češi měli „co nejlepší vzpomínky“. Přední český odborník na Rusko, zpravodaj České televize Josef Pazderka, včera také představil svou novou knihu s názvem Invaze 1968: Ruský pohled. Ta obsahuje dosud nezveřejněná svědectví sovětských vojáků, generálů, novinářů i disidentů i unikátní dobové fotografie.

(Ondřej Šťastný)


Jednání s místopředsedou ÚPN

Praha, 25. července 2011 – Ředitelka Archivu bezpečnostních složek PhDr. Jana Poddaná, Ph.D. a ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Mgr. Daniel Herman dnes v Praze jednali s PhDr. Jánem Ondriašem, místopředsedou správní rady Ústavu pamäti národa, partnerské instituce našeho Ústavu. Cílem návštěvy bylo vedle existující spolupráce s ÚPN ještě rozšířit její rozměr o vzájemnou podporu digitalizace původně Československých zdrojů a archiválií v rámci finanční pomoci norských fondů. PhDr. Ondriaš také seznámil vedení ÚSTR a ABS se slovenskou zkušeností a praktickými postupy, které ÚPN aplikuje při vyhodnocování žádostí o statut Účastníka protikomunistického odboja, který je ve Slovenské republice udělován již od roku 2006 na základě zákona 219/2006 o protikomunistickom odboji (http://www.mod.gov.sk/data/files/650.pdf).

Praha, 19. července 2011 – Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek navštívila delegace vedená ministrem pro lidská práva irácké vlády, jeho excelencí ing. Mohammedem S. Al-Súdáním. Irácká delegace, jejímiž členy byli mj. ředitel Centra pro dokumentaci zločinů minulého režimu Saád Gatu‘ Dakhel, generální ředitelé pro mezinárodní vztahy a právní záležitosti Abdel Khudhair Abbás a Haldar Husajn Al-Ugailí a zplnomocněný vyslanec Irácké republiky v České republice pan Khálíd Al-Khero, je na návštěvě ČR s cílem seznámit se s postupy vyšetřování zločinů komunismu a aktivitami ÚSTR, ABS, ale i dalších archivních a vzpomínkových organizací v ČR. Delegace si vyslechla informace o vzniku a činnosti ÚSTR a ABS, se zvláštním důrazem na vyrovnávání se s dědictvím komunismu, vzdělávací aktivity a legislativní zakotvení činností, od předsedy poradního kolegia ředitele ÚSTR Miroslava Lehkého, prvního náměstka PhDr. Jana Kalouse, Ph.D., první zástupkyně ředitelky ABS PhDr. Zlatuše Kukánové a vedoucího kanceláře ředitelky ABS Mgr. et Mgr. Lubomíra Augustína a  zastupujícího ředitele odboru zkoumání totalitních režimů Mgr. Jaroslava Pinkase. Ministr Al-Súdání představil činnost a aktivity svého úřadu i specifické úkoly a metodiku Centra pro dokumentaci zločinů minulého režimu (režim strany Baas 1968–2003). Iráčanům bolestné dědictví minulého režimu připravilo obrovský úkol identifikace obětí a pachatelů zločinů, které přímo zasáhly miliony osob a rodin. Sdílení zkušeností s ÚSTR a ABS bylo hlavním cílem návštěvy v České republice. Zvláštní pozornost při prohlídce pracovišť věnovali členové delegace digitalizaci dokumentů a jejich uchovávání a restaurování. Iráčtí hosté navštívili badatelnu a archivní depot, kde jim byl představen výběr archiválií ukazující zájem bývalé československé komunistické rozvědky o Irák.

Navštěva irácké delegace (Praha, 19.7.2011)


Den památky obětí komunistického režimu

Praha 27. června 2011 – Ředitel Ústavu pro studium totalitních režimu Mgr. Daniel Herman se v pondělí 27. června zúčastnil pietního aktu při příležitosti Dne památky obětí komunistického režimu u Památníku obětem komunismu na pražském Újezdě. Vzpomínková akce na den výročí popravy JUDr. Milady Horákové a dalších tří obětí justiční vraždy z roku 1950 vyvrcholila kladením věnců a minutou ticha.

Návštěva senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

Praha, 22. června 2011 – Senátoři výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost navštívili Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek v Praze. Členové výboru navštívili vybraná pracoviště a byli seznámeni s pracovními postupy a cíli obou institucí. Senátoři se zajímali o vztahy s bezpečnostními institucemi České republiky, zejména o proces získávání a zveřejňování utajovaných dat. Významným tématem návštěvy byla zahraniční spolupráce Ústavu a Archivu, na prvním místě s postkomunistickými státy a Ruskou federací a jejich archivy.


Dohoda o spolupráci se slovinským protějškem Ústavu

Lublaň, 3. června 2011 – Podpisem Dohody o spolupráci v oblasti vědeckého výzkumu a výchovně vzdělávacích projektů mezi Ústavem pro studium totalitních režimů (Ústav), Archivem bezpečnostních složek (Archiv) za Českou republiku a Studijním centrem pro národní usmíření (Centrum) za Republiku Slovinsko vyvrcholila dvoudenní pracovní návštěva (2.–3. 6. 2011) delegace vedené ředitelem Ústavu Mgr. Danielem Hermanem a ředitelkou Archivu Mgr. Janou Poddanou, Ph.D. Ve večerních hodinách 2. 6. představili hosté z ČR na semináři v prostorách Centra zkušenosti ČR ze zpřístupňování archivů Státní bezpečnosti. Po úvodním slovu ředitele Ústavu Daniela Hermana seznámil podrobně zhruba dvacítku zájemců z řad odborné i laické veřejnosti Pavel Žáček se zákonnou úpravou práce s archivy a zejména zpřístupnění dokumentů české i zahraniční veřejnosti. Následná diskuse potvrdila význam zahájené konkrétní spolupráce; diskusi bylo nutné vnímat na pozadí očekávaného odmítnutí zákona o archivech ve slovinském nedělním (5. 6.) super-referendu. V něm 71 % voličů odmítlo vládní novelu zákona, která mj. upravila dobu zpřístupnění dokumentů státního významu, bezpečnostního charakteru, týkajících se obrany a zahraničních věcí včetně ekonomicky důležitých záležitostí na nejdříve po uplynutí 40 let; citlivé osobní údaje měly být zveřejněny po uplynutí 70 let od události či 10 let od smrti dané osoby. Vláda tvrdila, že novela neměnila přístup k informacím archivů, opozice naopak úspěšně argumentovala, že by se archivy veřejnosti uzavřely. Dopolední program 3. 6. byl věnován představení institucí, které sjednávají Dohodu o spolupráci. Po zdravici velvyslance ČR Petra Voznici vystoupili postupně ředitel Ústavu Daniel Herman a ředitelka Centra Andreja Valić. Činnost Ústavu včetně hlavních výsledků vědecko-badatelské činnosti představil Pavel Žáček. Legislativní rámec a činnost Archivu prezentovala ředitelka Jana Poddaná. Diskutující se zajímali o aplikaci lustračního zákona a ocenili ČR jako „zdroj poučení pro vyrovnávání se s komunistickou minulostí“. V doprovodu ředitele Nadace pro zkoumání masových hrobů Jože Dežmana navštívila delegace pamětní místa připomínající tragickou minulost Slovinska, především kapli a důl Barbara pit, kde probíhá od roku 2008 průzkum masového hrobu (dosud nalezeno více než 800 těl zavražděných, především Chorvatů a Slovinců) a park Teharje, který za 2. světové války a krátce po jejím skončení sloužil jako zajatecký tábor a tábor pro politické vězně (bez soudů bylo představiteli poválečného režimu údajně popraveno na 5 tisíc osob).

Ohlasy médií

 


Návštěva senátního výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice v ÚSTR

Praha, 1. června 2011 – Senátoři výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice navštívili Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek v Praze. Členové výboru, do jehož kompetence spadá i Ústav s Archivem, si důkladně prohlédli vybraná pracoviště, zejména oddělení lustrací, digitalizace archiválií a badatelnu ÚSTR a ABS. V rozhovoru s řediteli ÚSTR, Mgr. Danielem Hermanem, a ABS, Mgr. Janou Poddanou, Ph.D., senátoři zdůraznili potřebu správného zacházení s archivními dokumenty a nestranickost aktivit Ústavu.

XXII. Jáchymovské peklo

27.–28. května 2011 – XXII. ročníku památního aktu za politické vězně z uranových komplexů v západních Čechách „Jáchymovské peklo“, organizovaného Konfederací politických vězňů, se tradičně zúčastnili i představitelé Ústavu pro studium totalitních režimů – ředitel Mgr. Daniel Herman a náměstek Ing. René Schreier. Mše v kostele sv. Jáchyma v Jáchymově a následujícího slavnostního kladení věnců k plastice Brány ke Svobodě na začátku jáchymovské naučné stezky se vedle desítek bývalých politických vězňů a jejich pozůstalých a příbuzných účastnili i představitelé politické a duchovní správy. Letošní ročník byl mimo pietní vzpomínky na otroky uranových dolů a komunistických lágrů ve znamení aktuálního politického vývoje – vládního závazku o odškodnění účastníků 3. odboje.

Ohlasy v médiích


Ředitel archivu Yad Vashem v Ústavu a Archivu v Praze

Praha, 23. května 2011 – Březnovou návštěvu delegace Ústavu pro studia totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek v jeruzalémském Památníku Holocaustu Yad Vashem oplatil dnes ředitel jeho archivu Haim Gertner. Šéf partnerské instituce probral s ředitelem ÚSTR Danielem Hermanem a ředitelkou ABS Janou Poddanou, poradcem ředitele Pavlem Žáčkem a koordinátorkou vnějších vztahů Neelou Winkelmannovou další oblasti možné spolupráce, zejména na poli vzdělávací a vzpomínkové činnosti, přípravě konferencí, výzkumů a výměny archiválií. Největší zájem měla návštěva o archiválie týkající se terezínského ghetta a spisů Gestapa a SS, ale i o dokumentaci poválečné emigrace do Izraele, které jsou v držení ABS, a o principy a techniku digitalizace archivních dokumentů, která probíhá v ÚSTR. České úřady díky přesunům německých spisoven na konci druhé světové války získaly řadu vysoce zajímavých dokumentů, které jsou zvlášť zajímavé pro Izraelský památník a jeho činnost. V současnosti je připravována smlouva, která konkretizuje badatelskou a archivní spolupráci mezi zúčastněnými institucemi. Je možné, že badatelé ÚSTR budou v budoucnosti participovat na vzdělávacích programech a seminářích, které s velkým úspěchem organizuje Yad Vashem pro široké mezinárodní spektrum zájemců.

Vzpomínkový pietní akt za oběti komunistického režimu

Praha 14. května 2011 – Ředitel Ústavu pro studium totalitních režimu Mgr. Daniel Herman se v sobotu 14. května zúčastnil pietního aktu za oběti komunistického režimu v prostorách pražského motolského krematoria, kam v minulosti komunistické orgány nechávaly převážet urny s popelem popravených politických vězňů. Vzpomínková akce vyvrcholila kladením věnců v místech bývalého pohřebiště, kde byly urny v minulosti uloženy. Řečníci zastupující vládní i opoziční strany z obou parlamentních komor, vládu, pražskou samosprávu a Konfederaci politických vězňů zdůrazňovali potřebu připomínat i bolestivou minulost, a přispívat tak k vyrovnávání se s ní. Vyzdviženy byly i projekty na nichž spolupracuje Ústav pro studium totalitních režimů – např. mapování osobních svědectví účastníků historických událostí nebo festival Mene Tekel.

Návštěva místopředsedy vlády Slovenské republiky

Praha 13. května 2011 – Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) dnes navštívil místopředseda vlády Slovenské republiky pro lidská práva a menšiny Rudolf Chmel spolu s členem dozorčí rady partnerské instituce ÚSTR – Ústavu pamäti národa (ÚPN) PhDr. Ladislavem Bukovszkým. Zástupce slovenské vlády se přijel seznámit s aktivitami ÚSTRu a možnostmi dalšího rozvoje spolupráce. Slovenská delegace tím oplatila řediteli ÚSTR Danielu Hermanovi jeho první zahraniční návštěvu na Slovensku loni v říjnu. Během návštěvy byly panu Chmelovi představeny aktivity a publikace ÚSTR a Archivu bezpečnostních složek. Dále zástupci ÚSTR a ÚPN jednali o další koordinaci vědecko-výzkumné činnosti a o spolupráci na mezinárodní úrovni, zejména v rámci Platformy pro studium totalitních režimů a Visegrádské čtyřky.

Návštěva senátního výboru pro veřejnou správu v ÚSTR

Senátoři výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí navštívili 11. května 2011 Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek v Praze. Po rozhovoru s ředitelem ÚSTR Mgr. Danielem Hermanem a členy vedení ÚSTR i ABS si delegace prohlédla vybraná pracoviště, zejména oddělení digitalizace archiválií, badatelnu a knihovnu Ústavu. Ředitel Herman představil senátorům a senátorkám výběr archiválií, publikací a výstavní činnosti ÚSTRu a seznámil je se stavem mezinárodní spolupráce. Členové výboru monitorujícího mimo jiné činnost a efektivitu veřejné správy se zajímali o stav zpracování archiválií a technické zázemí Ústavu a Archivu. Doporučili větší profilaci činnosti a badatelských výsledků a také zdůraznili potřebu spolupráce se sektorem vzdělávání.

Pocta Pražskému povstání

Ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Mgr. Daniel Herman spolu s ředitelem edičního odboru Bc. Michalem Hrozou uctili památku obětí Pražského povstání položením věnce u budovy Českého rozhlasu.


Kuvajtský velvyslanec v České republice J. E. Ayman Al-Adsani navštívil ÚSTR a ABS

Praha, 14. dubna 2011 – Při návštěvě, která se uskutečnila na žádost kuvajtské strany, se pan velvyslanec zajímal především o zaměření, činnost a fungování Ústavu i Archivu. Ředitel ÚSTR Daniel Herman a ředitelka ABS Jana Poddaná informovali kuajtského hosta o historii a hlavních prioritách činnosti obou institucí. Kuvajtský host se zajímal i o mezinárodní aktivity Ústavu, o kterých jej informovala koordinátorka vnějších vztahů Neela Winkelmannová. Velvyslanec Al-Adsani si v závěru návštěvy prohlédl badatelnu a některé archiválie, které se vztahují k jeho regionu.


Německý velvyslanec v České republice J.E. Johannes Haindl navštívil ÚSTR a ABS

Praha, 13. dubna 2011 – Při své návštěvě se německý host zajímal především o činnost a fungování Ústavu i Archivu. Ředitel ÚSTR Daniel Herman a ředitelka ABS Jana Poddaná informovali pana velvyslance o hlavních prioritách činnosti obou institucí. Koordinátorka vnějších vztahů Neela Winkelmannová pohovořila o mezinárodní spolupráci a o přípravách zřízení Evropské platformy. Zvláštní pozornost byla věnována spolupráci ÚSTR a ABS s Úřadem spolkového zmocněnce pro dokumenty státobezpečnostní služby bývalé NDR. Velvyslanec Haindl si v závěru návštěvy prohlédl badatelnu a některé archiválie, které se vztahují k česko-německým vztahům, a odnesl si řadu publikací, které obě instituce vydávají.


Delegace Rady pro světové záležitosti z Pittsburghu navštívila Ústav a Archiv

Praha, 7. dubna 2011 – Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek navštívila delegace World Affairs Council (Rady pro světové záležitosti) z Pittsburghu, USA pod vedením prezidenta Stevena E. Sokola. Cílem pittsburghské Rady pro světové záležitosti je prohlubovat chápání významných mezinárodních otázek, s důrazem na místní komunitu a střední školy regionu. Delegace si vyslechla informace o vzniku a činnosti ÚSTR a ABS a o procesu vyrovnávání se s komunismem od předsedy poradního kolegia ředitele ÚSTR Miroslava Lehkého, vedoucí týmu pro evropské záležitosti Neely Winkelmannové a ředitele odboru informatiky a digitalizace Petera Rendeka. Hosté navštívili pracoviště digitalizace a v doprovodu Daniela Bělouška a vedoucí oddělení elektronického archivu ABS Evy Halbrštátové badatelnu a archivní depoty. Hosté se zajímali o odezvu veřejnosti na činnost ÚSTR a ABS a o spolupráci se zahraničím.

Madeleine Albrightová navštívila ÚSTR a ABS

Praha: Bývalá ministryně zahraničních věcí USA Madeleine Albrightová navštívila 4. dubna 2011 ÚSTR a ABS. Hlavním cílem návštěvy bylo pátrání po dokumentech, které se týkají jejího otce Josefa Korbela. Během návštěvy se M. Albrightová setkala s ředitelem ÚSTR Danielem Hermanem, 1. náměstkem ÚSTR Janem Kalousem a ředitelkou ABS Janou Poddanou a seznámila se s činností obou zmíněných institucí. M. Albrightová vyjádřila přání spolupracovat do budoucna s ÚSTR i ABS a vyslovila svoji plnou podporu procesu vyrovnávání se s totalitní minulostí s co největší otevřeností.

Návštěva zástupců Ústavu a Archivu v Yad Vashem

Jeruzalém: Navázání oficiálních vztahů a příprava dalších kroků vzájemné spolupráce byly hlavním důvodem návštěvy ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů Daniela Hermana, ředitelky Archivu bezpečnostních složek Jany Poddané, poradce ředitele Pavla Žáčka a koordinátorky vnějších vztahů Ústavu Neely Winkelmannové v Památníku Holocaustu Yad Vashem. Hosty doprovázel rovněž český velvyslanec v Izraeli Tomáš Pojar. Delegaci z České republiky přijalo 27. března 2011 nejvyšší vedení Yad Vashem, v čele s výkonným předsedou Avnerem Shalevem a ředitelem archivu Haimem Gertnerem. Hostům byla představena moderní expozice věnovaná památce šesti milionů zavražděných Židů. V archivu si členové delegace rovněž prohlédli materiály vztahující se k osudům zavražděných Židů pocházejících z území bývalého Československa. Představitelé Yad Vashem, Ústavu i Archivu projednali konkretizaci spolupráce v badatelské i archivní oblasti. Dalším krokem bude návštěva zástupců archivu Yad Vashem paní Esther Aran, vedoucí metodologického oddělení, a následně i ředitele archivu Haima Gertnera v Ústavu a Archivu v Praze.

Ústav navštívili studenti a učitelé z pražského gymnázia Thomase Manna

Skupina studentů z pražského gymnázia Thomase Manna dne 22. března 2011 v doprovodu svých vyučujících Mgr. Jitky Neradové a Mgr. Michaely Dvořákové navštívila Ústav pro studium totalitních režimů. Žákům primy a septimy byla představena činnost Ústavu pro studium totalitních režimů včetně jeho bohaté publikační tvorby. V další části přednášky Mgr. Václava Rumla byly studentům názorně ukázány způsoby manipulace s lidskou myslí, ať už na příkladu vybraných ideologických textů z příběhů Ferdy Mravence z počátku padesátých let nebo za pomoci současné opery Zítra se bude…, sestavenou na podkladě dobových soudních spisů s procesu s Miladou Horákovou. Informaci o svazcích a činnosti Archivu bezpečnostních složek jim v prostorách zdejší badatelny zprostředkoval Mgr. Pavel Kugler. Na závěr návštěvy měli gymnazisté možnost prohlédnout si zdejší knihovnu Jána Langoše.

Státní tajemník ministerstva zahraničních věcí Maďarské republiky pan Iván Bába a maďarský velvyslanec J.E. pan László Szöke navštívili Ústav a Archiv

Dne 23. února 2011 navštívil Ústav pro studium totalitních režimů pan Iván Bába, státní tajemník maďarského ministerstva zahraničních věcí a bývalý velvyslanec ve Varšavě, v doprovodu maďarského velvyslance v Praze J.E. pana László Szöke a pana Istvána Buczkó, I. rady velvyslanectví. S ředitelem Danielem Hermanem a vedoucí týmu pro evropské záležitosti Neelou Winkelmannovou hovořili o mezinárodních aktivitách Ústavu a o iniciativě Platformy evropské paměti a svědomí v souvislosti s předsednictvím Maďarska v Radě EU. Hosté absolvovali poté prohlídku oddělení digitalizace, badatelny a Archivu bezpečnostních složek v Siwiecově ulici. Zaujal je postup při zpřístupňování dokumentů, proces digitalizace i ukázky objektových a osobních svazků z provenience správy komunistické rozvědky. Pan Iván Bába, který se narodil v Teplicích, vystudoval Univerzitu Komenského v Bratislavě a v 80. letech překládal díla Zdeňka Mlynáře a Milana Kundery, si s sebou odnesl řadu publikací Ústavu.