Navštívili nás, navštívili jsme… (2008)

Návštěva zástupců Národního parlamentu dětí a mládeže

21. 11. 2008 navštívilo ÚSTR čtyřicet zástupců Národního parlamentu dětí a mládeže. Tato organizace je vrcholnou strukturou veškerých parlamentů, zastupitelstev a dalších organizací dětí a mládeže v ČR. Spolupracuje s různými národními institucemi a vyvíjí aktivity k rozvoji a vzdělávání mládeže. Pořádá kulaté stoly, diskuse s odborníky na různá témata a upozorňuje mladé na jejich práva i povinnosti. Pomocí této vzájemné komunikace významně přispívá do veřejné diskuse a ovlivňuje dění na týkající se dětí a mládeže ve státě. Představitelé ABS a ÚSTR podali zástupcům mládeže zajímavou formou komplexní informace, zodpověděli jejich dotazy a pro ilustraci jim umožnili prolistovat některé archivní materiály. Na diskusi bylo patrné, že tazatelům není problematika ÚSTR neznámá. Závěrem pátečního odpoledne měli studenti možnost shlédnout jedinečný devadesátiminutový dokumentární film litevského autora, srovnávající zločiny komunismu a nacismu – The Soviet Story. Členové Národního parlamentu dětí a mládeže v podvečerních hodinách odcházeli spokojeni. Někteří z nich projevili přání mít možnost zorganizovat podobnou besedu se zástupci ÚSTR a ABS pro školy v místě jejich bydliště.

V úterý 11. listopadu 2008 přijeli na exkurzi ÚSTR studenti brněnského Mendelova gymnázia. V rámci cesty do Prahy těchto dvacet osm mladých lidí spolu s pedagogy navštívilo současně i Senát, Sněmovnu, Strakovu akademii a informační centra OSN, NATO a EU. Informace jim zajímavou formou zprostředkovali zástupci ABS i ÚSTR, kteří rovněž zodpověděli doplňující dotazy studentů. Pedagogický doprovod se o akci pochvalně vyjádřil a projevil přání se v příštím roce vrátit s dalšími svěřenci.

Podepsání dohody o spolupráci se slovenským Ústavem paměti národa a Historickým archivem maďarské státní bezpečnosti

Ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Pavel Žáček a ředitel Archivu bezpečnostních složek Ladislav Bukovszky ve čtvrtek 6. listopadu a v pátek 7. listopadu 2008 podepsali dohodu se svými partnerskými organizacemi na Slovensku (Ústav paměti národa) a v Maďarsku (Historický archiv maďarské státní bezpečnosti). Všechny instituce získají snadnější přístup k materiálům týkajících se historie jejich států v době totalitních režimů. Smlouvy také umožní stáže badatelů v zahraničí a poskytnou prostor pro užší spolupráci. Součástí podepsání smlouvy v Maďarsku byla i prohlídka archivu a seznámení s činností instituce, která funguje už téměř deset let.


Návštěva Zbyňka Čeřovského

V pátek 26. září 2008 navštívil Ústav pro studium totalitních režimů plukovník ve výslužbě Zbyněk Čeřovský s manželkou Libuší. V rozhovoru s ředitelem Ústavu Pavlem Žáčkem se seznámili s činností Ústavu a Archivu a také s přehledem materiálů, které Archiv spravuje. Manželé Čeřovští se též seznámili s prací jednotlivých oddělení Ústavu a Archivu, prohlédli si digitalizační oddělení, kde jim Radek Schovánek vysvětlil principy budování elektronického archivu a seznámil je i s dalšími novinkami při digitalizaci materiálů. Pavel Žáček Zbyňka Čeřovského, kterého letos v srpnu ocenil prezident Václav Klaus za jeho postoj při invazi vojsk varšavské smlouvy v srpnu 1968, seznámil také s připravovanými projekty a publikacemi. „Bylo to pro mne velké překvapení a zároveň i potěšení, vidět v práci ústav, který řídíte,“ řekl po návštěvě Zbyněk Čeřovský.

V osobním mailu pak Pavlu Žáčkovi ještě jednou poděkoval za přijetí.

Vážený pane doktore, srdečně Vás pozdravuji a ještě jednou touto cestou Vám děkuji za přijetí, písmené dary a pohoštění. Bylo to pro mne velké překvapení a zároveň i potěšení, vidět v práci ústav, který řídíte. Prosím, poděkujte také všem, kteří se s námi zúčastnili naší návštěvy, milým dámám v sekretariátu a za výbornou kávu. Osobně pak zdravím pana Schovánka, kterého známe roky a kterého považujeme za našeho přítele. Moc Vás pozdravuje žena Libuše (Markétka podle StB) a doufám, že se k Vám bude moci někdy podívat. Hned ten večer jsme se začetli do materiálů, které jste nám dal a slovy jednoduše řečeno – je to hrůza! Přejeme Vám vše nejlepší, hlavně zdraví a životní optimismus. Srdečně Vaši, Libuše a Zbyněk Čeřovský

Zbyněk Čeřovský byl v srpnu 1968 velitelem 30. stíhacího bombardovacího pluku na královéhradeckém letišti, které bylo v té době sídlem československého letectva. 21. srpna v 6:30 ráno přistála na letištní ploše první stíhačka s velitelem sovětských letadel. „Šel rovnou na věž a dal příkaz k zapnutí lokátorů a radia. Já jsem naopak dal rozkaz, že se všechno vypne, věž zavřou a všichni ji opustí,“ popsal začátek invaze Čeřovský letos v srpnu ve studiu ČT24. Sovětští letci se tak dostali do nepříjemné situace, neboť neměli spojení se zemí. Jejich velitel je tak musel riskantně navádět ze svého letounu. Bránit vlast znamenalo podepsat si rozsudek. Poté dorazil polský tankový pluk a na letišti prý nastalo hotové peklo. „Přísahali jsme, že máme chránit vlast. Nikdo nám ale neřekl, že ten, s kým jsme měli tu vlast bránit, nás přepadne jako zločinec. Navíc jsme dostali dva jasné rozkazy: nemáme poskytnout vojákům žádnou pomoc a zároveň zabránit jakémukoli střetnutí. To bylo velmi komplikované, protože jsme neměli žádné informace, byli tam Rusové, Poláci. Nakonec nás postavili ke zdi s rukama nad hlavou,“ vzpomíná bývalý velitel.

Dne 18. září 2008 v odpoledních hodinách přijeli na plánovanou exkurzi v ÚSTR a ABS někteří z účastníků dvoudenní konference Krajané a exil: 1948 a 1968, kterou uspořádal Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů. Konference se uskutečnila za podpory Odboru pro krajany, kulturu a prezentaci Ministerstva zahraničí ČR ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze. Záštitu nad akcí převzal český ministr zahraničí, pan Karel Schwarzenberg. Návštěvy se účastnilo přibližně třicet exulantů z celého světa, kterým činnost obou složek (ÚSTR a ABS) vysvětlil a upřesnil 1. náměstek ředitele, Miroslav Lehký, spolu s ředitelem ABS, Ladislavem Bukovszkym. Velmi živé reakce, dotazy směřované především k trestněprávní oblasti a zájem objasnit si detaily fungování obou institucí, byly spolu s kladnými závěrečnými komentáři návštěvníků, uspokojující odezvou pro činnost ÚSTR v tom smyslu, že totalitu je třeba neustále vnímat jako neopomenutelnou a varovnou periodu světových dějin.

Podepsání Dohody o spolupráci s polským Ústavem národní paměti

Praha 8. září 2008 – Prezident polského Ústavu národní paměti Janusz Kurtyka, ředitel Archivu bezpečnostních složek Ladislav Bukovszky a ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Pavel Žáček podepsali dnes po poledni dohodu o spolupráci mezi Ústavem, Archivem a polským IPN. „Je to první dohoda se zahraničním partnerem, který se zabývá stejnými tématy jako my. V tomto trendu chceme pokračovat i s dalšími institucemi v zahraničí. Následovat bude Slovenská republika a Maďarsko. Chtěl bych podotknout, že je více než symbolické dnešní datum podpisu, kdy si připomínáme 40 let od upálení Ryszarda Siwiece na Stadionu Desetiletí ve Varšavě,“ řekl Pavel Žáček. Janusz Kurtyka podotkl, že dnes podepsaná dohoda umožní prohloubit spolupráci obou institucí, výměnu badatelů a sdílení zkušeností. „Je pro nás důležité spolupracovat se zahraničními partnery. Když budeme prosazovat nějaké projekty, budeme mít větší sílu, když se spojíme, než když je budeme prosazovat jednotlivě,“ dodal Kurtyka.

Návštěva generálního ředitele Historického archivu maďarské státní bezpečnosti György Gyarmati

Ústav pro studium totalitních režimů navštívil dne 31. července 2008 generální ředitel Historického archivu maďarské státní bezpečnosti György Gyarmati, který jednal s prvním náměstkem Miroslavem Lehkým o možnosti uzavření dohody o spolupráci mezi jeho archivem a Ústavem pro studium totalitních režimů. Gyarmati zavítal do Prahy cestou z Německa, kde zasedala pracovní skupina zástupců obdobných institucí existujících v SRN, ČR, SR, PL a v Rumunsku s cílem vytvoření vzájemné stálé pracovní sítě těchto institucí. Gyarmati si prohlédl všechna pracoviště Ústavu a seznámil se s tím, jak se digitalizují archivní materiály. Gyorgy Gyarmati a ředitel ÚSTR Pavel Žáček Gyorgy Gyarmati a prvním náměstkem ředitele ÚSTR Miroslavem Lehkým Gyorgy Gyarmati a ředitel odboru informatiky a digitalizace Tomáš Keszeli

V pondělí 21. července 2008 navštívil Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek generální ředitel Českého rozhlasu Václav Kasík. Při více než hodinové debatě s ředitelem Ústavu Pavlem Žáčkem a ředitelem Archivu Ladislavem Bukovszkým shrnuli dosavadní dílčí kroky směřující k široké spolupráci. Specialisté Českého rozhlasu digitalizují rozhlasové kotouče nalezené v archivních fondech ABS a pracovníkům Ústavu a Archivu předávají digitální kopie těchto historických záznamů. Žáček i Bukovszký ujistili Kasíka o tom, že Ústav i Archiv mají zájem napravit křivdy, které se rozhlasu staly před čtyřiceti lety, když komunistická politická policie Státní bezpečnost z tehdy Československého rozhlasu odvezla řadu záznamů, jež se dosud do archivů rozhlasu nevrátily. „Máme zájem je rozhlasu vrátit, abychom scelili fondy a aby se materiály vrátily tam, kde po nich zbyly díry,“ shodli se Bukovszký a Žáček. Václav Kasík za tento postoj poděkoval a slíbil pomoc při digitalizaci i případných dalších nalezených kotoučů ve fondech Archivu. Poté se Václav Kasík sešel s ředitelem edičního odboru Ústavu Michalem Hrozou a předsedou občanského sdružení Post Bellum, Mikulášem Kroupou. Hlavní náplní této části návštěvy byla diskuse o probíhající spolupráci na vzniku pamětnického digitálního archivu „Paměť národa“, jenž má za cíl spojovat nejen české, ale i zahraniční projekty oral history a umožnit tak na jednom webu prohledávat a poslouchat svědectví pamětníků různých dob nesvobody z celé Evropy. Ředitel Českého rozhlasu Václav Kasík, ředitel ABS Ladislav Bukovszky a ředitel ÚSTR Pavel Žáček Ředitel Českého rozhlasu Václav Kasík, ředitel ABS Ladislav Bukovszky a ředitel ÚSTR Pavel Žáček Ředitel Českého rozhlasu Václav Kasík Ředitel Českého rozhlasu Václav Kasík, ředitel ABS Ladislav Bukovszky a ředitel ÚSTR Pavel Žáček Ředitel Českého rozhlasu Václav Kasík a předseda občanského sdružení Post Bellum Mikuláš Kroupa Ředitel Českého rozhlasu Václav Kasík, ředitel ABS Ladislav Bukovszky a ředitel ÚSTR Pavel Žáček Ředitel Českého rozhlasu Václav Kasík a ředitel ÚSTR Pavel Žáček

Barbara Day dlouholetá ředitelka Nadace Jana Husa a výkonná ředitelka Pražského výboru pro mezinárodní spolupráci, nositelka Řádu britského impéria za práci v „podzemní“ univerzity Nadace Jana Husa (byla oceněna byla “za služby pro britsko-české kulturní vztahy”) navštívila ve středu 16. července 2008 Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek. Na půdě Ústavu ji přivítal ředitel Pavel Žáček a průvodcem po všech pracovištích se stal první náměstek Miroslav Lehký. V Archivu paní Day přivítal jeho ředitel Ladislav Bukovszký a ukázal jí nejen badatelnu v Havelkově ulici, ale také depozitáře, kde jsou uloženy archiválie. Barbara Day si mimo jiné prohlédla i digitalizační pracoviště, kde zaměstnanci Ústavu převádějí dokumenty do digitální podoby. Na závěr si Barbara Day promluvila s náměstkem Miroslavem Lehkým o připravovaných akcích Ústavu a Archivu vzhledem k nadcházejícímu předsednictví ČR v EU. Mluvilo se též o možnostech další spolupráce mezi Ústavem a Archivem a Prague Society, což paní Barbara přislíbila. Taktéž se hovořilo o listopadové pražské mezinárodní konferenci „Aktivity NKVD/KGB a její spolupráce s tajnými službami střední a východní Evropy 1945-1989“, která se připravuje na 19. – 21. listopadu tohoto roku. Barbara Day projevila zájem o stav příprav a přislíbila pomoc při propagaci výstavy. Závěrem se hovořilo o možném spojení plánů Ústavu a Archivu s aktivitami Prague Society a propojení vzájemných kontaktů. „Je dobře, že taková instituce existuje a ukazuje, jak to v minulosti fungovalo. Návštěva byla pro mne velmi zajímavá a doufám, že budu mít příležitost se sem znovu zastavit. Přeji Archivu hodně úspěchů a děkuji panu Lehkému a Žáčkovi za jejich aktivity směřující k založení tohoto Ústavu,“ řekla Barbara Day. Barbara Day, ředitel ÚSTR Pavel Žáček a náměstek ředitele Miroslav Lehký Barbara Day a ředitel ABS Ladislav Bukovszky Barbara Day, Miroslav Lehký a Radek Schovánek Barbara Day, Miroslav Lehký a Radek Schovánek Barbara Day Barbara Day a Miroslav Lehký

Vzpomínkový pietní akt za oběti komunistického režimu

Ve čtvrtek 26. června 2008 se na čestném pohřebišti 3. odboje v Praze-Ďáblicích konal vzpomínkový pietní akt za oběti komunistického režimu. Za Ústav pro studium totalitních režimů se památce zemřelých a umučených poklonili ředitel Pavel Žáček a 1. náměstek Miroslav Lehký. Vzpomínkové akce se zúčastnili také místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Lucie Talmanová, místopřeseda Senátu Parlamentu ČR Jiří Šneberger, tajemník prezidenta republiky Ladislav Jakl, generální ředitel Vězeňské služby ČR Luděk Kula. Jiří Šneberger se omluvil všem, kteří přežili komunistická vězení a vyslýchací metody StB a dalších organizací i rodinám těch, kteří nepřežili, za to, že se většina lidí neozvala proti zvůli komunistického režimu. „Nevěděl jsem o tom, co se dělo v padestátých letech i když jsem žil a vyrůstal v komunismu. Prostě se o tom nemluvilo, byly jsme jako šedivá masa, která se neozvala. Za to se vám všem omlouvám“ řekl místopředseda Senátu. Vzpomínkový pietní akt za oběti komunistického režimu Vzpomínkový pietní akt za oběti komunistického režimu Vzpomínkový pietní akt za oběti komunistického režimu Vzpomínkový pietní akt za oběti komunistického režimu Vzpomínkový pietní akt za oběti komunistického režimu Vzpomínkový pietní akt za oběti komunistického režimu Vzpomínkový pietní akt za oběti komunistického režimu

Pietní vzpomínka k 66. výročí vyhlazení obce Lidice

Šestašedesáté výročí vyhlazení obce Lidice si v sobotu 14. června 2008 připoměli i zástupci Ústavu pro studium totalitích režimů. Náměstek René Schreier se jako řada dalších hostů z domova i ze zahraničí poklonil památce zavražděných a zavlečených mužů, žen a dětí z obce Lidice nedaleko Prahy, kterou 10. června 1942 přepadli nacisté. Všechny muže postříleli, ženy a děti odvezly do Německa. Řada z nich se už nevrátila, ti co přežili, byli hosty sobotního vzpomínkového aktu. Pietní vzpomínka k 66. výročí vyhlazení obce Lidice Pietní vzpomínka k 66. výročí vyhlazení obce Lidice Pietní vzpomínka k 66. výročí vyhlazení obce Lidice Pietní vzpomínka k 66. výročí vyhlazení obce Lidice Pietní vzpomínka k 66. výročí vyhlazení obce Lidice Pietní vzpomínka k 66. výročí vyhlazení obce Lidice Pietní vzpomínka k 66. výročí vyhlazení obce Lidice Pietní vzpomínka k 66. výročí vyhlazení obce Lidice Pietní vzpomínka k 66. výročí vyhlazení obce Lidice Pietní vzpomínka k 66. výročí vyhlazení obce Lidice

Dne 28. května 2008 navštívil Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek velvyslanec České republiky ve Francii Pavel Fischer. Kromě seznámení se s postavením a posláním obou institucí, současnými úkoly a výhledem na rok 2009 s vedením Ústavu projednával možnou spolupráci na některých projektech, které budou realizovány ve Francii, např. vytváření audovizuálních memoárů československého exilu a prezentace procesu vyrovnávání se s minulostí a dědictvím totalitní minulosti. Všechny tyto aktivity mají svojí důležitost zejména v souvislosti s přípravou předsednictví České republiky v Evropské unii. Velvyslanec České republiky ve Francii Pavel Fischer a ředitel Archivu bezpečností složek Ladislav Bukovszky - uvítání Velvyslanec České republiky ve Francii Pavel Fischer a ředitel ÚSTR Pavel Žáček - uvítání Velvyslanec České republiky ve Francii Pavel Fischer, ředitel ÚSTR Pavel Žáček, ředitel Archivu bezpečností složek Ladislav Bukovszky a 1. náměstek ředitele ÚSTR Miroslav Lehký - uvítání Velvyslanec České republiky ve Francii Pavel Fischerv doprovodu ředitele Archivu bezpečností složek Ladislava Bukovszkého v depozitáři Archivu Velvyslanec České republiky ve Francii Pavel Fischer, ředitel ÚSTR Pavel Žáček, ředitel Archivu bezpečností složek Ladislav Bukovszky a 1. náměstek ředitele ÚSTR Miroslav Lehký v depozitáři Archivu

Jednání zástupců ÚSTR a ABS s představiteli BStU - odkaz na fotogalerii Ve dnech 20. až 21. května 2008 na pozvání spolkové zmocněnkyně pro podklady státní bezpečnosti bývalé Německé demokratické republiky Marianne Birthlerové navštívila pracovní skupina zaměstnanců Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek vedená prvním náměstkem ÚSTR Miroslavem Lehkým Úřad spolkové zmocněnkyně v Berlíně. Cílem setkání bylo navázat pracovní kontakty a stanovit u vybraných projektů pravidla vzájemné spolupráce. Členové skupiny se mimo jiné zúčastnili přednášky a prohlídky popřední evropské instituce „Fraunhofer-Instituts für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik Berlin“, která spolupracuje na projektu virtuální rekonstrukce poškozených dokumentů zachovaných po východoněmecké státní bezpečnosti. Pilotní projekt zahrnuje rekonstrukci 400 pytlů z více než 15 500 pytlů skartovaných operativních dokumentů bývalé Stasi. fotografie »

Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek navštívil dne 28. dubna 2008 poslanec frakce SPD Spolkového sněmu, farář a bývalý disident v NDR pan Markus Meckel v doprovodu tajemníka pro tisk a politiku velvyslanectví SRN v České republice Sebastiana Gerhardta. Předmětem rozhovoru s ředitelem ÚSTR bylo postavení, kompetence a úkoly Ústavu a Archivu. Poslanec Spolkového sněmu se zvlášť zajímal, zda Ústav zkoumá a analyzuje činnost všech represivních složek totalitního režimu nebo pouze Státní bezpečnosti, jak je tomu v případě Úřadu Spolkové zmocněnkyně pro podklady Státní bezpečnosti bývalé NDR v Německu. Informoval se o rozsahu zpřístupnění archivních materiálů pro badatele, publicisty i širokou veřejnost. Na závěr byly projednány možnosti spolupráce mezi Ústavem a německou Nadací pro zpracování materiálů diktatury SED (Sjednocená dělnická strana bývalé NDR). Následně si Markus Meckel prohlédl prostory moderní badatelny Archivu bezpečnostních složek a nahlédl i do konkrétní svazkové agendy.

Skupina šesti běloruských opozičních aktivistů navštívila v rámci studijního pobytu v České republice dne 17. dubna 2008 i Ústav pro studium totalitních režimů. Při setkání s ředitelem Ústavu a Archivu se živě zajímali o formu vzniku Ústavu a Archivu a jejich přínos v složitém procese vyrovnávání se s totalitní minulosti, tak z morálního, jak i z legislativního hlediska. Jednou z tem diskuze byly způsoby boje totalitního komunistického režimu proti opozici. Následně si aktivisté prohlédli v prostorách Ústavu výstavu o dějinách K-231, digitalizační pracoviště, badatelnu a depozitáře Archivu. Setkání a diskuse s ředitelem Ústavu Pavlem Žáčkem Prohlídka depozitáře Archivu Prohlídka výstavy o dějinách K-231 Jeden z aktivistů si prohlíží v prostorách Ústavu výstavu o dějinách K-231

Dne 17. dubna 2008 navštívila Ústav pro studium totalitních režimů velvyslankyně Lotyšské republiky v ČR Argita Daudze, která se zajímala o vznik a činnost Ústavu a plán úkolů. Zároveň paní velvyslankyně informovala o činnosti obdobně zaměřených institucí v Lotyšské republice. Předmětem jednání byla vzájemná spolupráce při zkoumání historie obou totalitních režimů ve střední a východní Evropě. V doprovodu ředitele Ústavu a Archivu bezpečnostních složek si paní velvyslankyně prohlédla výstavu o dějinách K-231 a centrální badatelnu Archivu bezpečnostních složek. Ředitelem Ústavu Pavel Žáček a velvyslankyně Lotyšské republiky Argita Daudze v badatelně Archivu Velvyslankyně Lotyšské republiky Argita Daudze v dopravodu ředitele Ústavu Pavla Žáčka a ředitele Archivu Ladislava Bukovszkého Velvyslankyně Lotyšské republiky v ČR Argita Daudze Ředitelem Ústavu Pavel Žáček a velvyslankyně Lotyšské republiky v ČR Argita Daudze, v pozadí úvodní panel výstavy „Aby se to už neopakovalo“ o dějinách K-231 Velvyslankyně Lotyšské republiky v ČR Argita Daudze v doprovodu ředitele Archivu bezpečností složek Ladislava Bukovszkého

Ve středu 16. dubna 2008 se uskutečnila pracovní návštěvu Ústavu pro studium totalitních režimů starostky Městské části Praha 3 Milena Kozumplíková. V rámci seznámení s činností Ústavu a Archivu bezpečnostních složek byly projednány možnosti společně organizovaných kulturně společenských akcí na území městské částí Prahy 3. Ředitelem Ústavu Pavel Žáček a starostka MČ Praha 3 Milena Kozumplíková Ředitelem Ústavu Pavel Žáček a starostka MČ Praha 3 Milena Kozumplíková Starostka Městské části Praha 3 Milena Kozumplíková

V pátek 4. dubna 2008 navštívil předseda vlády Mirek Topolánek sídlo Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek, kde se setkal s ředitelem Ústavu Pavlem Žáčkem, ředitelem Archivu Ladislavem Bukovszkym a zaměstnanci obou institucí. Premiér si prohlédl novou badatelnu Archivu, kde nahlédl do několika archivních materiálů z provenience bývalých komunistických bezpečnostních složek, zejména hlavní správy rozvědky, správy sledování, zpravodajské správy generálního štábu a útvarů vyšetřování Státní bezpečnosti. Zároveň se seznámil se stavem archivních depozitářů, prací s osobními evidenčními kartami příslušníků předlistopadových bezpečnostních složek, s činností digitalizační linky a navštívil též lustrační pracoviště Archivu. Předseda vlády byl vedením Ústavu a Archivu seznámen se stavem obou institucí dva měsíce po jejich vzniku, problémy převodu archiválií a dokumentů, přislíbil finanční podporu nad rámec delimitačního procesu k zajištění nově vzniklých činností a snaze získat ústřední archivní budovu. Před zaměstnanci i novináři premiér prohlásil, že inspirací pro vytvoření Ústavu byly obdobné instituce v Německu, Polsku a Ústav paměti národa na Slovensku. Český Ústav podle jeho slov představuje naplnění zákona. „Kdyby po mé vládě zůstal pouze Ústav paměti národa, tak na to budu hrdý,“ poznamenal. „Vyrovnání se s minulostí je jednou z nejbolestivějších věcí v dějinách národa,“ uvedl a ve své řeči poděkoval všem, kteří se podíleli a nadále podílejí na vytváření archivu dokumentů, které souvisejí s totalitní historií naší země. Příjezd premiéra Mirka Topolánka Ředitel ÚSTR Pavel Žáček a premiér Mirek Topolánek Ředitel ABS Ladislav Bukovszky, ředitel ÚSTR Pavel Žáček, premiér Mirek Topolánek, 1. náměstek ředitele ÚSTR Miroslav Lehký Ředitel ÚSTR Pavel Žáček a premiér Mirek Topolánek MUDr. Naděžda Kavalírová a premiér Mirek Topolánek Ředitel ÚSTR Pavel Žáček a premiér Mirek Topolánek Premiér Mirek Topolánek, MUDr. Naděžda Kavalírová a Ředitel ÚSTR Pavel Žáček

Dne 3. dubna 2008 navštívili Ústav pro studium totalitních režimů ředitel krakovské pobočky Ústavu národní paměti dr. Marek Lasota a P. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, který v minulém roce vydal s velkým ohlasem knihu mapující aktivity komunistické tajné policie proti katolické církvi v krakovské arcidiecézi. V doprovodu ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů PhDr. Pavla Žáčka, Ph.D. a ředitele Archivu bezpečnostních složek PhDr. Ladislava Bukovszkého si prohlédli badatelnu a archivní depoty. Odpoledne se v Polském institutu uskutečnilo s polskými hosty diskusní setkání ». Marek Lasota a P. Tadeusz Isakowicz-Zaleski Marek Lasota, Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Pavel Žáček a Ladislav Bukovszky Marek Lasota, Tadeusz Isakowicz-Zaleski a PhDr. Petr Blažek ředitel odboru zkoumání totalitních režimů Marek Lasota a Pavel Žáček Marek Lakota P. Tadeusz Isakowicz-Zaleski Ředitel Archivu bezpečnostních složek Ladislav Bukovszky P. Tadeusz Isakowicz-Zaleski