Návštěva Úřadu spolkové zmocněnkyně v Berlíně

Ve dnech 20. až 21. května 2008 na pozvání spolkové zmocněnkyně pro podklady státní bezpečnosti bývalé Německé demokratické republiky Marianne Birthlerové navštívila pracovní skupina zaměstnanců Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek vedená prvním náměstkem ÚSTR Miroslavem Lehkým Úřad spolkové zmocněnkyně v Berlíně. Cílem setkání bylo navázat pracovní kontakty a stanovit u vybraných projektů pravidla vzájemné spolupráce. Členové skupiny se mimo jiné zúčastnili přednášky a prohlídky popřední evropské instituce „Fraunhofer-Instituts für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik Berlin“, která spolupracuje na projektu virtuální rekonstrukce poškozených dokumentů zachovaných po východoněmecké státní bezpečnosti. Pilotní projekt zahrnuje rekonstrukci 400 pytlů z více než 15 500 pytlů skartovaných operativních dokumentů bývalé Stasi.

Úvodní jednání

Jednání zástupců ÚSTR a ABS s představiteli BStU Spolková zmocněnkyně Marianne Birthler Ředitelka archivu BStU Birgit Salamon Ředitel BStU Hans Altendorf Vedoucí oddělení BStU pro zpřístupňování dokumentů Joachim Förster Vedoucí oddělení BStU pro výzkum a vzdělávání Walter Süß Zástupce ABS Světlana Ptáčníková a náměstek ředitele ÚSTR Miroslav Lehký

Návštěva archivu Úřadu spolkového zmocněnce pro dokumenty státobezpečnostní služby bývalé NDR (BStU)

Ukázky nosičů dat MfS (Stasi), které se dochovaly v archivu BStU Ukázky nosičů dat MfS (Stasi), které se dochovaly v archivu BStU Svazky bývalé MfS (Stasi) Ředitelka archivu BStU Birgit Salamon vysvěProhlídka archivu BStUtluje systém evidence MfS (Stasi) Prohlídka archivu BStU Prohlídka archivu BStU Pracovník archivu BStU Benedikt Praxenthaler s LP deskou, kterou pro vnitřní potřeby vydalo MfS (Stasi) Lístkové kartotéky MfS (Stasi) Archiv BStU Archiv BStU Archiv BStU Žádost občana NDR o zahraniční cestu do Československa z roku 1986 Kartotéky bývalé Stasi v archivu BStU

Budova MfS a výstava v prostorách Úřadu spolkového zmocněnce pro dokumenty státobezpečnostní služby bývalé NDR (BStU)

Bývalé sídlo MfS (Stasi) V nejvyšším patře bylo sídlo šéfa MfS (Stasi) Mielkeho Birgit Salamon u plánku areálu bývalého MfS (Stasi) Pracovna zaměstnance MfS byla pro návštěvníky BStU ponechána v původní podobě (Stasi) Stůl pracovníka MfS (Stasi) Publikace BStU Výstavka v budově BStU Výstavka v budově BStU Fotografie z obsazení centrály BStU v prosinci 1989 Výhled na sídlo bývalýho šéfa Stasi Ericha Mielkeho

Jednání s pracovníky archivního oddělení

Přednáška Marko Pollacka Pracovníci archivního oddělení Marko Pollack a Susanne Witschaß-Beyer Přednáška Stephana Wolfa o Systému sjednocené evidence o nepříteli

Návštěva Fraunhofer-Instituts für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik IPK v Berlíne.

Cedule Frauenhofer Budova Frauenhofer Přednáška vedoucího oddělení bezpečnostních projektů fy Frauenhofer Bertrama Nickolaye Třídění roztrhaných dokumentů MfS (Stasi) Ruční třídění roztrhaných dokumentů MfS (Stasi) Roztrhané dokumenty MfS (Stasi) Roztrhané dokumenty MfS (Stasi) Fraunhofer Institut Berlin - pracoviště pro přípravu materiálu na virtuální rekonstrukci Fraunhofer Institut Berlin - pracoviště pro přípravu materiálu na virtuální rekonstrukci Ukázka digitální rekonstrukce rotrhaných dokumentů MfS (Stasi) Ukázka digitální rekonstrukce rotrhaných dokumentů MfS (Stasi) Ukázka digitální rekonstrukce rotrhaných dokumentů MfS (Stasi)

Budova centrály BStU

Socha z období NDR stojí před centrálou BStU Cedule BStU Vchod do budovy centrály BStU

Jednání s pracovníky oddělení zpřístupňování dokumentů MfS (Stasi)

Vedoucí oddělení BStU pro zpřístupňování dokumentů Joachim Förster a vedoucí jednoho z referátů Herbert Ziehm Světlana Ptáčníková Představení oddělení zpřístupňování dokumentů MfS (Stasi) Náměstek ředitele ÚSTR Miroslav Lehký Vedoucí referátů z oddělení zpřístupňování Jürgen Jeschke a Xenie Scheitz

Jednání s pracovníky oddělení výzkumu a vzdělávání

Představení oddělení BStU pro výzkum a vzdělávání Vedoucí oddělení BStU pro výzkum a vzdělávání Walter Süß