Navštívili nás, navštívili jsme… (2012)

Facebook stránky

Návštěva Dr. Hubertuse Knabeho, ředitele Památníku Berlin-Hohenschönhausen

Logo Konrad Adenauer StiftungPraha, 25.-26. 10. 2012 – Ve spolupráci s Nadací Konrad-Adenauer-Stiftung zorganizoval ÚSTR studijní a přednáškovou cestu ředitele Památníku Berlin-Hohenschönhausen (bývalé ústřední vyšetřovací věznice NKVD a východoněmecké Stasi) Hubertuse Knabeho do ČR. Dne 25. 10. 2012 absolvoval Dr. Knabe prohlídku Památníku Terezín v doprovodu zástupce jeho ředitele doc. Dr. Vojtěcha Blodiga (Malá Pevnost a Muzeum ghetta), setkal se se zástupci sdružení bývalých politických vězňů (Konfederace politických vězňů, Svaz PTP, Pražský akademický klub 48) a v rámci pravidelných čtvrtečních seminářů ÚSTR přednášel na téma Vyrovnávání se s komunistickou diktaturou v Německu. Dne 26. 10. 2012 si Dr. Knabe v doprovodu ředitele ÚSTR Mgr. Daniela Hermana prohlédl muzeum a památník ve Vazební věznici Pankrác a poté spolu s bývalým politickým vězněm Františkem Zahrádkou navštívil Muzeum třetího odboje v Příbrami. Závěr cesty patřil Památníku Vojna u Příbrami, který hostu představil ředitel Hornického muzea Příbram Dr. Josef Velfl.

S Kristiánem na téma Kdo neskáče, není Čech, kdo nekrade…?

Brno, 20. 9. 2012 – Ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Daniel Herman vystoupil na Malé scéně Mahenova divadla v Brně v prvním pořadu nové sezóny 2012/2013 S Kristiánem na téma: Kdo neskáče, není Čech, kdo nekrade…? Autor a režisér pořadu Kristián Chalupa debatoval tentokrát se svými hosty o některých národních rysech naší povahy. Aktuálně se kromě jiného ptal, zda se umíme vyrovnat se svou minulostí, zda je u nás větší korupce než v sousedních zemích, zda Češi podvádějí a kradou více než příslušníci jiných národu? Vedle D. Hermana vystoupili v pořadu také kriminalista Miloslav Jedlička, herec Městského divadla Zdeněk Junák, zpěvačka Lenka Filipová-Kudelová a další zajímavé osobnosti.


Účastníci Rising Stars navštívili ÚSTR a ABS

Dne 5. září 2012 navštívili Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek účastníci třetího ročníku projektu Rising Stars. Projekt pořádá CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie. Jeho cílem je představit reprezentantům demokratických sil z různých nedemokratických či polodemokratických států český přechod k demokracii a její fungování. Účastní se ho hlavně o osobnosti, u kterých se v budoucnu předpokládá větší zapojení do transformace politiky, práva a ekonomiky v jejich státech. Letošního ročníku se zúčastnili zástupci (regionální politici, poslanci) z Barmy, Súdánu, Sýrie, Hondurasu, Bolívie, Běloruska, Ruska a Nikaraguy. Účastníci byli seznámeni s problematikou vyrovnávání se s totalitními režimy a s aktivitami Platformy evropské paměti a svědomí. Na závěr se seznámili s procesem digitalizace a zpřístupňování archivních dokumentů.

Pietní shromáždění k uctění památky obětí komunismu v Leopoldově

Dne 25. srpna 2012 si řada pozvaných hostů připomněla všechny, kteří se stali obětí politických procesů komunistického režimu. Pietní vzpomínky v Leopoldově se také účastnil předseda poradního kolegia ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů pan Miroslav Lehký. Pokládání věnců a kytic na pietním místě se z pozvaných hostů rovněž zúčastnili zástupci české Konfederace politických vězňů, zástupce velvyslanectví ČR v Bratislavě a zástupci Ústavu pro studium totalitních režimů.


Evropský den připomínky obětí totalitních režimů

Budapešť 23. 8. 2012 – Evropského dne připomínky obětí totalitních režimů v Budapešti se zúčastnili představitelé Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek Daniel Herman a Zlatuše Kukánová s doprovodem. Evropský den připomínky obětí totalitních režimů připadá na 23. srpen, což je den podpisu smlouvy o neútočení mezi nacistickým Německem a Sovětským svazem, kterou roku 1939 podepsali v Moskvě tehdejší ministři zahraničí Třetí říše a SSSR Joachim von Ribbentrop a Vjačeslav Molotov (pakt Molotov–Ribbentrop). V této smlouvě se oba státy zavázaly, že nepoužijí vojenskou sílu proti druhé straně a nespojí se s jejími nepřáteli. Pakt byl dodržován až do napadení Sovětského svazu hitlerovským Německem 22. června 1941. Evropský den připomínky obětí totalitních režimů se konal poprvé v loňském roce ve Varšavě. Organizace letošního ročníku se ujalo Maďarsko. Úvodní projev pronesl v budově parlamentu maďarský prezident János Áder. Součástí programu byla též konference na téma vyrovnávání se s totalitní minulostí. Účastníci rovněž rozžehli svíce u památníku obětí totalitních režimů před budovou Domu teroru v Budapešti.

Ředitel Kanceláře ÚSTR se zúčastnil Letní školy v Sighetu

Ředitel Kanceláře Ústavu pro studium totalitních režimů Pavel Žáček se na pozvání Nadace Občanské akademie (Civic Academy Foundation) zúčastnil 15. ročníku Letní školy v Sighetu (Fiftteen Annual Summer School), organizované ve spolupráci s Nadací Konráda Adenauera, rumunským ministerstvem vzdělávání, výzkumu, mládeže a sportu a za podpory Velvyslanectví České republiky, Polského institutu a Rumunského kulturního institutu „Mihai Eminescu“ v Kišiněvě. V rámci prezentace fenoménu lustrací odborníky z Rumunska, Spolkové republiky Německo, Polska a Maďarska vystoupil 18. července 2012 s referátem Systém lustrací v České republice (The System of Lustration in the Czech Republic).

Návštěva prezidentky a ředitele Globálního servisního centra pro výstup z Komunistické strany Číny

Praha, 25. červen 2012 – Paní Rong Yi a pan Dr. Dayong Li, prezidentka a ředitel Globálního servisního centra pro výstup z Komunistické strany Číny v New Yorku, navštívili ÚSTR a ABS, kde představili činnost hnutí Tuidong. Toto hnutí, založené roku 2004, sbírá písemná prohlášení osob jak z řad exilové čínské komunity, tak z Čínské lidové republiky o složení členství ve všech organizacích Komunistické strany Číny – KSČ (Mladí pionýři, Komunistická liga mládeže, Komunistická strana Číny). Signatáři (kteří nemusejí být členy KSČ), se tím distancují od násilné ideologie komunistické strany a od praktik a důsledků její politiky. Podle vlastních údajů hnutí již takto Komunistickou stranu Číny opustilo přes 118 milionů osob. Po prezentaci s diskusí, které se zúčastnili ředitel ÚSTR Daniel Herman a ředitelka ABS Zlatuše Kukánová, hosté navštívili Archiv bezpečnostních složek, kde se zajímali o české zpřístupňování dokumentů o zločinech komunistického režimu.

XXIII. Jáchymovské peklo

25.–26. května 2012 – XXIII. ročníku pamětního aktu za politické vězně z uranových komplexů v západních Čechách „Jáchymovské peklo“, organizovaného Konfederací politických vězňů, se zúčastnil ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Mgr. Daniel Herman.

Návštěva zástupců německého Fraunhofer Institutu IPK

Dne 15. května 2012 zorganizoval Výbor pro záležitosti Evropské unie Senátu Parlamentu ČR mezinárodní odborný seminář k tématu nových bezpečnostních technologií a rekonstrukcí dokumentů. S příspěvky vystoupila řada odborníků z německého Fraunhofer IPK Institutu pod vedením vedoucího oddělení bezpečnostních technologií Dipl. Ing. Bertrama Nikolaye. V části o virtuální rekonstrukcí zničených dokumentů představili unikátní rekonstrukční technologie s úspěšným systémem (E-Puzzle), kterým v rámci pilotního projektu s Úřadem spolkového zmocněnce (BStU) rekonstruují poničené a skartované operativní písemnosti bývalé východoněmecké státní bezpečnostní službě (Stasi) v rozsahu 400 pytlů. Dne 16. května 2012 Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) a Archiv bezpečnostních složek (ABS) opět navštívili zástupci německého Fraunhofer Institutu IPK z Berlína. Pracovníci z oddělení virtuální rekonstrukce dokumentů pod vedením Dipl. Ing. Jana Schneidera se zajímali o případnou vzájemnou spolupráci v oblasti rekonstrukce skartovaných dokumentů a archiválií. Po návštěvě pracoviště ABS v Praze – Braníku, kde si prohlédli poničené dokumenty, navštívili Odbor informatiky a digitalizace ÚSTR, kde se zajímali o nasazení technologií v procesu digitalizace a využití informačních systémů v oblasti dohledávání informací k osobám a svazkům. Ing. Schneider návštěvu okomentoval, že ÚSTR je na rozdíl od svých německých partnerů v procesu rozvíjení a využívání informačních technologií ve značném předstihu.

Švýcarský velvyslanec v České republice André Regli navštívil v čele pětičlenné delegace ÚSTR a ABS

Praha, 12. duben 2012 – Hosté se zajímali především o hlavní poslání obou institucí, o proces digitalizace archiválií, o spolupráci se školami a pedagogy a celkový průběh vyrovnávání se s totalitní minulostí v naší zemi. Po úvodním setkání a diskusi navštívili švýcarští hosté Oddělení digitalizace a prohlédli si způsob převádění dokumentů do elektronické podoby. V badatelně archivu si poté prohlédli dokumenty, které se týkaly sledování švýcarských občanů a švýcarské ambasády.

Senátor Miroslav Krejča z Výboru pro záležitosti Evropské unie a zástupci Fraunhofer Institutu IPK Berlín navštívili ÚSTR a ABS

Praha, 8. březen 2012 – K hlavním aktivitám Fraunhofer Institutu IPK (Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik IPK, Berlin) patří virtuální rekonstrukce dokumentů. Na tomto poli velmi intenzivně spolupracuje s BStU (Der Bundesbeuftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR), kde v pilotním projektu spolupracují na rekonstrukci 400 pytlů (cca 15 mil. útržků) vyskartovaných materiálů Stasi. Němečtí hosté se také zajímali o práci Ústavu a Archivu a vyjádřili zájem o intenzivní spolupráci především v oblasti rekonstrukce archiválií.

Pracovní cesta do USA

Během pracovní návštěvy Spojených států amerických byla uzavřena jednání o vzájemné spolupráci s dalšími partnerskými organizacemi. Následně 13. února 2012 podepsali ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Daniel Herman společně s děkankou Bostonské univerzity (Boston University) Jean Morrisonovou a 21. února 2012 náměstek ředitele Ústavu René Schreier a ředitelem Hooverova archivu a knihovny (Hoover Archives and Library) Richardem Sousou memoranda o spolupráci v oblasti vědecké výměny. Ve Washingtonu D. C., navíc proběhla jednání se zástupci zastupitelského úřadu České republiky, Muzeem holocaustu (U. S. Holocaust Memorial Museum) a předsedou Nadace obětí komunismu (Victims of Communism Memorial Foundation) panem Lee Edwardsem o další spolupráci v oblasti odborných otázek, osvěty, vzdělávání a realizaci výstavních projektů.

První návštěva předsedy Senátu v ÚSTR a ABS

Předseda Senátu PČR Milan Štěch a místopředsedkyně Senátu PČR Alena Palečková navštívili 13. ledna 2012 Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek v Praze. Členy doprovodu byli rovněž ředitel sekretariátu předsedy Jaroslav Müllner, poradce předsedy Pavel Kopecký a pracovnice protokolu Klára Honzíčková. Senátoři se svým doprovodem navštívili badatelnu, digitalizační a lustrační pracoviště a byli seznámeni s pracovními postupy a cíli obou institucí. Hosté se zajímali především o praktickou činnost Ústavu a Archivu, o vztahy s partnerskými institucemi v České republice i v zahraničí a o naplňování Zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu. Předseda Senátu Milan Štěch i ředitel Ústavu Daniel Herman vyzdvihli důležitost procesu vyrovnávání se s minulostí v duchu věcnosti a odbornosti a plně se shodli na principu nadstranickosti v práci Ústavu i Archivu.