Ústav pro studium totalitních režimů zveřejňuje seznamy kádrových příslušníků I. a II. správy SNB

Praha 9. listopadu 2009 – Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek připravily v den 20. výročí pádu Berlínské zdi prezentaci nových přírůstků na webových stránkách, věnovaných událostem listopadu 1989 v Československu.

Fotografie z tiskové konference (ÚSTR, 9. 11. 2009)

Tisková konference (ÚSTR, 9. 11. 2009) Tisková konference (ÚSTR, 9. 11. 2009) Tisková konference (ÚSTR, 9. 11. 2009) Tisková konference (ÚSTR, 9. 11. 2009) Tisková konference (ÚSTR, 9. 11. 2009) Tisková konference (ÚSTR, 9. 11. 2009) Tisková konference (ÚSTR, 9. 11. 2009) Tisková konference (ÚSTR, 9. 11. 2009) Tisková konference (ÚSTR, 9. 11. 2009) Tisková konference (ÚSTR, 9. 11. 2009) Tisková konference (ÚSTR, 9. 11. 2009) Tisková konference (ÚSTR, 9. 11. 2009) Tisková konference (ÚSTR, 9. 11. 2009) Tisková konference (ÚSTR, 9. 11. 2009) Tisková konference (ÚSTR, 9. 11. 2009) Tisková konference (ÚSTR, 9. 11. 2009) Tisková konference (ÚSTR, 9. 11. 2009)

Zvukový záznam

 

Na stránkách věnovaných událostem roku 1989 jsou zveřejněny tyto nové informace:

 • Fotoarchiv Jiřího Venclíka (více než čtyřicet fotografií z průběhu stávky v listopadu 1989 na FSV UK)
  Pokud by měl někdo fotografie nebo dokumenty, které nám může poskytnout, rádi je zveřejníme na svých webových stránkách.
 • Více než tři desítky videoukázek z potlačování protestů v roce 1988 a také v lednu, říjnu a listopadu 1989
 • Seznam příslušníků Hlavní správy rozvědky (I. správa SNB)
  V postkomunistických zemích ojedinělý projekt zveřejnění seznamu příslušníků komunistické rozvědky, kteří byli v činné službě k 17. listopadu 1989. Hlavní správa rozvědky SNB byla v roce 1989 nejenom důležitým útvarem Státní bezpečnosti působícím jak na území ČSSR, tak i v zahraničí, ale také nedílnou součástí sovětského rozvědného aparátu. Pod kontrolou poradců z I. hlavní správy KGB se snažili pronikat do důležitých objektů v demokratickém zahraničí i zemích třetího světa. Rozkladně působila i proti představitelům politického exilu. Až do pádu komunistického totalitního režimu aktivně působila na evropském kontinentu, zejména pak v Rakousku a Spolkové republice Německo.
 • Seznam příslušníků II. správy SNB (kontrarozvědka)
  Jmenný seznam příslušníků kontrarozvědky, kteří měli rozkrývat protistátní aktivity nejen československých, ale také zahraničních občanů pobývajících v Československu. Například na odkazu
  http://www.ustrcr.cz/cs/ii-sprava-snb-hlavni-sprava-kontrarozvedky-snb#odb10odd3 lze najít kompletní seznam příslušníků kontrarozvědky, včetně jejich personálních karet, kteří se podíleli na potírání činnosti tzv. „Nezávislých iniciativ“ (Charta 77, Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, Hnutí za občanskou svobodu, Společnost pro demokratický socializmus)
 • Denní situační zprávy
  Tyto primární zdroje jsou již často využívány při psaní nejrůznějších článků. Dosud však byly zveřejněny pouze zprávy nejvyššího bezpečnostního orgánu, tedy Federálního ministerstva vnitra (FMV). Nyní na webové stránce přibývají též denní situační zprávy II. správy SNB, tedy kontrarozvědky a Správy StB Praha. Další krajské správy budou postupně doplňovány.
  Přehled denních situačních zpráv:
  • Denní situační zprávy FMV ČSSR (03-12/1989)
  • Denní situační zprávy II. správy StB (kontrarozvědka) (01-12/1989)
  • Denní situační zprávy Správy StB Praha (11-12/1989)
 • Zápisy z porad ministra vnitra FMV ČSSR (01-12/1989)
 • Zápisy z porad kolegia ministra vnitra FMV ČSSR (01-12/1989)
  Dosud jste na webových stránkách Ústavu v rámci projektu 1989 mohli vidět část materiálů z kolegií a operativních porad ministra vnitra, a to kolegií do září 1989 včetně a operativních porad do května 1989.
  Ode dneška zde můžete nalézt kompletní přehledy těchto zasedání za celý rok 1989 včetně podkladů k jednotlivým bodům jednání a zápisů ze schůzí. V obou případech šlo o poradní orgán federálního ministra vnitra. Operativních porad se účastnili náměstci ministra vnitra a - jak sám název napovídá - byly svolávány k aktuálním problémům vyžadujícím rychlé projednání, ovšem najdeme zde i podobné dokumenty jako v kolegiu. Složení kolegia bylo širší, kromě náměstků se ho účastnili také náčelníci některých správ a dalších útvarů ministerstva vnitra. Jak na porady, tak na kolegia mohli být pochopitelně přizváni další hosté. Kolegia řešila koncepční otázky a záležitosti zásadního významu. Bez studia materiálů obou zmiňovaných orgánů se neobejde nikdo, kdo se zabývá bezpečnostními složkami. Originály dnes zveřejněných archiválií jsou uloženy u oddělení archivních fondů FMV v Praze na Struze.
 • Personální spis „mrtvého studenta Martina Šmída“ – příslušníka StB Ludvíka Zifčáka
  Jeho roli se věnuje dokumentární film režiséra Igora Chauna, který bude mít premiéru 17. listopadu v České televizi v rámci přímého přenosu z minulosti, na kterém se podílí také Ústav pro studium totalitních režimů.

Webová stránka je kontinuálně doplňována o další údaje. V případě dotazů či nejasností mne neváhejte kontaktovat.

Jiří Reichl, tiskový mluvčí