Praha objektivem tajné policie

Výstava představuje činnost Správy sledování StB. Kouzlem nechtěného se komunistické politické policii StB, respektive jejím příslušníkům, kteří byli zaměstnáni na správě sledování, podařilo zachytit kromě sledovaných osob také podobu Prahy v 70. a 80. letech 20. století. Výstavu připravil Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Archivem bezpečnostních složek.

 


Vernisáže výstavy


Praha objektivem tajné policie v Muzeu historie v Rize

Třetí pobaltskou zemí, ve které byla uvedena výstava „Praha objektivem tajné policie“, se stalo Lotyšsko a jeho metropole Riga. Výstava byla zahájena v úterý 15. března 2016 vernisáží za přítomnosti českého velvyslance v Lotyšsku Miroslava Koska a ředitele Muzea historie Ardinse Radinše. Výstava představuje činnost Správy sledování StB. Kouzlem nechtěného se komunistické politické StB, respektive jejím příslušníkům, kteří byli zaměstnání na správě sledování, podařilo zachytit kromě sledovaných osobo také podobu Prahy v 70. a 80. letech 20 století. Muzeum historie bude výstavu hostit do 31. května 2016.


Praha objektivem tajné policie v Muzeu okupace v Tallinnu

Posledním ze třech míst v Estonsku, na kterých byla letos představena výstava Praha objektivem tajné policie, se stalo Muzeum okupace v Tallinnu. Výstava byla zahájena ve středu 16. září 2015 vernisáží za přítomnosti českého velvyslance v Estonsku Richarda Kadlčáka a ředitele Muzea okupace Martina Andrellera. Výstavní panely zachycující Prahu v hledáčku objektivů příslušníků Státní bezpečnosti byly doplněny předměty ze sbírky Muzea okupace, které používala KGB ke špionáži obyvatel na území Estonska v bývalém SSSR. Ředitel muzea Martin Andreller představil hostům například přenosný kopírovací stroj nebo odposlouchávací zařízení. Moderní budova Muzea okupace v Tallinnu bude výstavu hostit do 3. ledna 2016. Poté se expozice přemístí do lotyšské metropole Rigy.

Výstava Praha objektivem tajné policie v estonském Tartu

Květnovou vernisáží byla v estonském Muzeu KGB v Tartu zahájena výstava Praha objektivem tajné policie. Slavnostního zahájení se zúčastnil velvyslanec ČR v Estonsku Richard Kadlčák a také významný estonský disident Enn Tarto, který strávil v sovětských vězeních 14 let.

Otevření výstavy Praha objektivem tajné policie v Narvě

Dne 13. března 2015 byla v hradní věži Heřmanovy pevnosti v estonské Narvě zahájena výstava Praha objektivem tajné policie, připravená Ústavem pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Archivem bezpečnostních složek. Výstavu, která zachycuje Prahu v hledáčku objektivů příslušníků Státní bezpečnosti, zahájil velvyslanec Richard Kadlčák. Úvodního slova se pak chopil také starosta Narvy Eduard East. Výstava, která doputovala do Narvy z litevského Vilniusu, představuje výsledky a metody tajného sledování a fotografování „podezřelých“ na pozadí totalitní Prahy. Fotografie zachycují mimo jiné i některé později známé osobnosti, nejčastěji pak signatáře Charty 77. Panely s fotografiemi jsou doplněny také o autentické texty, které popisují sledované osoby. Na zahájení výstavy, která se v září letošního roku přesune také do Tallinnu, se zúčastnilo na 30 místních hostů.

Otevření výstavy Praha objektivem tajné policie ve Vilniusu

Dne 5. listopadu 2014 byla v Memoriálním komplexu Tuskulenského parku klidu Muzea genocidy a odporu Litevské republiky zahájena výstava Praha objektivem tajné policie, připravená Ústavem pro studium totálních režimů ve spolupráci s Archivem bezpečnostních složek. Výstava představuje činnost Správy sledování StB. Kouzlem nechtěného se komunistické politické StB, respektive jejím příslušníkům, kteří byli zaměstnání na správě sledování, podařilo zachytit kromě sledovaných osobo také podobu Prahy v 70. a 80. letech 20 století. Výstavu ve Vilniusu je možné vidět na místě více než symbolickém, v nově zřízeném memoriálním komplexu litevského muzea genocidy a odporu – v rekonstruovaném královském dvoře 19. stoleti ve slohu klasicizmu, který se v letech 1944–1947 stál tajném místem schovávání trestních činů represivních struktur sovětského systému a který pro současnou společnost může také odhalit hodně zajímavých a vůbec neznámých faktů z minulosti. Výstavu zahájil velvyslanec České republiky Bohumil Mazánek, který představil koncepci a záměr netradiční výstavy a rovněž poděkoval Muzeu za spolupráci a výjimečnou možnost mít výstavu v symbolickém místě. Úvodní slovo pronesl i ředitel Muzea genocidy a odporu Litevské republiky Eugenijus Pleikštenis, který promluvil o podobnostech sledování v Litvě a České republice, také i v ostatních státech bývalého sovětského bloku, zmínil o podobné výstavě fotografií litevské tajné policie z roku 1988, kdy probíhaly v LT meetingy národního osvobozenského hnutí „Sajudis“. Historička Muzea genocidy a odporu PhDR. Kristina Burinskaitė zájemcům výstavy představila činnost a rovněž prostředky i metody práce tajné policie v Litevské republice, uvedla několika zajímavých a ze současné perspektivy absurdních příkladů z pronásledování významných osobnosti Litvy. Výstava Praha objektivem tajné policie se těšila velkému zájmu médií. Zprávy o výstavě zveřejnil státní rozhlas LRT a rozhlasová stanice „Žiniu radijas“ (Rozhlas zprav), zprávy vyvěsily rovněž internetové portály www.respublika.lt, www.bernardinai.lt, www.balsas.lt:

Pozvánka na výstavu „Praha objektivem tajné policie“ (Melbourne, 02.–07.09.2014)

Výstava Praha objektivem tajné policie (Melbourne, 02.–07.09.2014)

Na přelomu srpna a září proběhl v Melbourne a následně v Sydney Český a slovenský filmový festival. Ústav pro studium totalitních režimů společně s konzulátem ČR v Sydney připravil jako doprovodnou akci výstavu Praha objektivem tajné policie. Na vernisáž dorazilo několik desítek hostů z řad československých krajanů, ale i konzulárního sboru a Australanů. Hosté se zájmem vyslechli úvodní slovo českého velvyslance Martina Pohla, který zavzpomínal na vlastní zkušenost s StB z počátku 80. let. Hlavní host večera Adam Hradilek, vedoucí skupiny orální historie Ústavu, podrobněji pohovořil o činnosti naší instituce i o vzniku výstavy. Samotný festival je nejvýznamnější kulturní událostí pro českou i slovenskou komunitu v Austrálii.


Vernisáž výstavy v Mödlareuthu (24. září 2013)

V úterý 24. září 2013 byla v Muzeu dějin rozdělení Německa v Mödlareuthu (přezdívaném též Little Berlin) slavnostně zahájena výstava Praha očima tajné policie. Úvodní slovo pronesli ředitel muzea Robert Lebegern M.A. a Michal Hroza z Ústavu pro studium totalitních režimů. Výstava potrvá do 22. listopadu 2013.


Vernisáž výstavy v Pasově (28. května 2013)

V úterý 28. května 2013 proběhlo slavnostní zahájení výstavy Praha objektivem tajné policie v knihovně Univerzity Pasov. Úvodní slovo pronesl Prof. Dr. Thomas Wünsch z Pasovské univerzity, ředitelka Českého centra Dr. Zuzana Jürgens a Michal Hroza z ÚSTR. Spolupořadatelem výstavy je České centrum Mnichov a Bohemicum Regensburg / Passau. Výstava potrvá do 13. června 2013.

Vernisáž výstavy v Univerzitní knihovně Řezno (23. dubna 2013)

Dne 23. dubna 2013 v 18 hodin byla výstava Praha objektivem tajné policie slavnostně otevřena v Univerzitní knihovně Řezno. Jejího zahájení se ujala Dr. Renata Sirota-Frohnauer, lektorka vědeckého ústavu Bohemicum Regensburg-Passau. Výstavu následně představil Bc. Michal Hroza z ÚSTR, doplňující otázky kladla a diskuzi s návštěvníky vernisáže moderovala programová koordinátorka Českého centra Anett Browarzik. Výstava bude veřejnosti přístupná do 17. května 2013. Spolupořadatelem výstavy je České centrum Mnichov a Univerzita Řezno.

Vernisáž výstavy v mnichovském Českém centru (16. ledna 2013)

Dne 16. ledna 2013 v 19 hodin byla výstava Praha objektivem tajné policie slavnostně otevřena v mnichovském Českém centru. Výstavu i činnost ÚSTR představil Bc. Michal Hroza a samotnému zahájení předcházela diskuse s Ulrike Ackermann, která se jako dívka starala o kontakty s českými disidenty a do Prahy jezdila. Také ji StB sledovala a fotografovala. Jako zakladatelka John Stuart Mills Institutu v Heidelbergu se v poslední době zabývá vzájemným vztahem politické, ekonomické a osobní svobody. Diskusi za hojné učasti návštěvníků moderovala ředitelka Českého centra Dr. Zuzana Jürgens. Výstava bude veřejnosti přístupná do 1. března 2013 a v rámci doprovodného programu se zde 12. února v 19 hodin uskuteční koncert a rozhovor s dřívějším disidentem, spisovatelem a písničkářem Vlastimilem Třešňákem. Spolupořadatelem výstavy je České centrum Mnichov.

Ohlasy v médiích


Vernisáž výstavy v Avignonu (15.–16. července 2012)

Výstava byla zahájena v rámci českých dnů na mezinárodním festivalu Villeneueve en scene v Avignonu a byla rozdělena do dvou samostatných výstavních bloků, organizátory kurátorsky propojených s výstavou fotografií Bohdana Holomíčka. První zahájení proběhlo ve Villeneueve les Avignon v neděli 15. července 2012 za účasti velvyslankyně ČR ve Francii Marie Chatardové a ředitele Českého centra v Paříži Martina Bonharda. Výstavu zahájil ředitel festivalu Villeneueve en scene Fréderic Poty a za Ústav pro studium totalitních režimů Štěpán Černoušek. V pondělí 16. července proběhla vernisáž druhé části výstavy v Domě Jeana Vilara v Avignonu. Výstavu opět zahajovali pánové Poty a Černoušek, za Dům Jeana Vilara promluvila Lenka Boková. Obě výstavy se uskutečnily ve spolupráci s Českým centrem v Paříži.


Vernisáž výstavy (Lvov, 10. 5. 2012)

Dne 10. května 2012 byla v Muzeu-památníku obětí totalitních režimů Tjurma na Lonskoho v západoukrajinském Lvově pod patronací generálního konzula České republiky Davida Pavlity zahájena výstava Praha očima tajné policie. Vernisáže se zúčastnili ředitel muzea Tjurma Ruslan Zabily, prorektor Ukrajinské katolické univerzity prof. Myroslav Marynovič a ředitel kanceláře Ústavu pro studium totalitních režimů Pavel Žáček. O umocnění atmosféry v tomto strastiplném místě mnoha tragédií se postaral klarinetista Karel Dohnal.


Vernisáž výstavy (Bukurešť, 17. 11. 2011)

V den výročí Sametové revoluce, dne 17. listopadu 2011, byla v bukurešťském Rumunském kulturním institutu (Institutul Cultural Român) zahájena výstava Praha objektivem tajné policie. Výstavu slavnostně zahájil ředitel Českého centra v Bukurešti René Kubášek, ředitel Edičního odboru Ústavu pro studium totalitních režimů Michal Hroza a ředitelka Rumunského kulturního institutu Oana-Valentina Suciu za přítomnosti velvyslance České republiky v Rumunsku Jiřího Šitlera, španělského velvyslance v Rumunsku Estanislao de Grandes Pascala, portugalského velvyslance v Rumunsku Antonia Chambers de Antas de Campose, chorvatské velvyslankyně v Rumunsku Andrey Gustović Ercegovacové, ředitele Francouzského institutu Stanislase Pierreta, ředitelky Rakouského kulturního fóra Karin Cervenkové a ředitelky Goethe Institutu Beate Kohlerové. Doprovodným programem zahájení výstavy bylo promítnutí úspěšného filmu režiséra Radima Špačka Pouta, projekce instruktážních filmů StB a dvě panelové diskuse. První diskuse na téma Život v totalitním režimu se zúčastnili rumunská překladatelka a básnířka Ioana Diaconescu, signatář Charty 77 a bývalý velvyslanec ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska Pavel Seifter, ředitel Maďarského kulturního centra v Bukurešti Zoltan Bretter a známý rumunský výtvarník Mihai Stanescu. Diskusi moderovala ředitelka Rumunského kulturního institutu Oana-Valentina Suciu. Druhá panelová diskuse s názvem Vyrovnávání se s minulostí obsahovala příspěvky Vojtěcha Ripky z Ústavu pro studium totalitních režimů, Dragoşe Petrescu (CNSAS) a Clary Mareş (IICCMER). Tuto diskusi moderoval Adrian Cioflâncă z rumunského Ústavu vyšetřování zločinů komunismu a Ústavu paměti národa. Zahájení výstavy, oba diskusní panely i projekce proběhly za velkého zájmu odborné i laické veřejnosti a hlavně univerzitních studentů. Akci připravil Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Českým centrem v Bukurešti.


Vernisáž výstavy Sledovací fotografie – Budapešť a Praha očima tajné policie (Budapešť, 20. 9. 2011)

Dne 20. září 2011 byla v prostorách Centrális Galéria v Budapešti slavnostně otevřena výstava Sledovací fotografie – Budapešť a Praha očima tajné policie (Operatív fotó – Budapest és Práha áz allambiztonság szemével), kterou společně připravil Ústav pro studium totalitních režimů, OSA Archivum v Budapešti a České centrum v Budapešti. Úvodní slovo pronesl ředitel OSA Archivum István Rév, ředitel ÚSTR Daniel Herman, ředitel Českého centra v Budapešti Michal Černý, jeden z autorů výstavy pan András Mink a historik fotografie Sándor Szilágyi. Výstava je založena na fotografiích ze sledovacích akcí bezpečnostních složek bývalého Československa a Maďarska a trojrozměrných předmětech užívaných tehdy maďarskou bezpečností ke sledování svých občanů. Expozice je doplněna o promítání československých a maďarských dobových instruktážních filmů.


Vernisáž výstavy Praha objektivem tajné policie (Petrohrad, 26. 5. 2011)

Výstava Praha objektivem tajné policie pokračuje v turné po ruských městech. Po Moskvě a Nižním Novgorodu byla ve čtvrtek 26. května zahájena v Petrohradě v tamní pobočce sdružení Memorial. Vernisáží přítomné provedl Jan Machonin z Českého centra v Moskvě, poté následovala téměř tříhodinová diskuse. V sídle petrohradského Memorialu bude výstava do 6. června 2011, poté se přestěhuje na nové místo ve městě nad Něvou. V jednání je muzeum Anny Achmatové nebo Muzeum politické historie.

Ohlasy v médiích:

Vernisáž výstavy „Praha objektivem tajné policie“ (Nižnij Novgorod, 14. 4. 2011)

Ruská verze výstavy Praha objektivem tajné policie se po premiéře v Moskvě přestěhovala do města Nižnij Novgorod. Ve výstavních prostorách tamního kina Rekord je k vidění od 14. do 29. dubna 2011. Vernisáž v Nižním Novgorodě uvedl zástupce Českého centra Jan Machonin.

 


Vernisáž výstavy „Praha objektivem tajné policie“ a beseda o lustracích (Moskva, 18. 3. 2011)

Výstava „Praha objektivem tajné policie“ byla za velkého zájmu zahájena v pátek 18. března 2011 v Centru Andreje Sacharova v Moskvě. Výstavu otevřel velvyslanec České republiky v Ruské federaci Petr Kolář. Samotnému zahájení výstavy předcházela debata u kulatého stolu na téma „Lustrace jako stimul politické a společenské transformace v postsovětských zemích“. Za českou stranu se debaty zúčastnili první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Pavel Žáček a bývalá disidentka a radní Ústavu Petruška Šustrová. Diskusi moderoval německý historik Lorenc Erren, dalšími účastníky byli Mariusz Volos z Polské akademie věd, Nikita Petrov z ruské společnosti Memorial, redaktor Rádia Svoboda Michail Sokolov a Sergej Kovaljov. Obě akce byly připraveny ve spolupráci s Českým centrem v Moskvě.
Fotografie z besedy
Fotografie z vernisáže

 


Vernisáž výstavy (Berlín, 3. 3. 2011)

Tisíce svazků, fotografií a negativů, stovky sledovaných osob, zachycených fotoaparáty příslušníků Státní bezpečnosti. To vše tvoří materiál vzniklý z činnosti Správy sledování, jež se zaměřovala na sledování vybraných osob, v dobových podmínkách nepřátel komunistického režimu. Jen zlomek těchto fotografií představuje mimořádná výstava Praha objektivem tajné policie, kterou připravil Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Archivem bezpečnostních složek a která je od 3. března 2011 ke shlédnutí v Berlíně. Do hlavního města Spolkové republiky Německo doputovala z Frankfurtu nad Mohanem, kde byla umístěna od listopadu minulého roku. Výstavu je možné vidět na místě více než symbolickém, v nově zřízeném vzdělávacím centru BStU (Bildungszentrum BStU) v ulici Zimmerstrasse č.p. 90, kterou podélně rozdělovala nechvalně proslulá berlínská zeď, jen několik kroků od Check Point Charlie. Ve vzdělávacím centru je instalována také expozice o východoněmecké Státní bezpečnosti STASI. Berlínskou prezentaci výstavy Praha objektivem tajné policie slavnostně zahájil Rudolf Jindrák, velvyslanec České republiky ve Spolkové republice Německo, spolková zmocněnkyně pro materiály bývalé východoněmecké Státní bezpečnosti STASI (BStU) Marianne Birthler, první náměstek ředitele ÚSTR Jan Kalous a ředitel Slovenského institutu v Berlíně Martin Sarvaš. Expozice bude v Berlíně přístupna veřejnosti do 30. června 2011. Poté se výstava přesune do Moskvy, Budapešti a Bukurešti.

 


Vernisáž výstavy (Frankfurt nad Mohanem, 16. 11. 2010)

Dne 16. listopadu 2010 byla ve Frankfurtu nad Mohanem slavnostně zahájena výstava Praha objektivem tajné policie. Výstava fotografií, které pořídili příslušníci Správy sledování SNB během monitorování pohybu tzv. nepřátelských osob, tak poprvé putovala do Spolkové republiky Německo. Výstavu v prostorách House of Finance Univerzity J. W. Goetha slavnostně zahájili velvyslanec České republiky ve Spolkové republice Německo Rudolf Jindrák, předseda Německo-české společnosti ve Frankfurtu nad Mohanem Gisbert Jockenhöfer, předseda městské rady města Frankfurt nad Mohanem Karlheinz Buhrmann a ředitel Odboru edičního Ústavu pro studium totalitních režimů Michal Hroza. Zahájení se osobně účastnil také ředitel Českého centra v Berlíně pan Martin Krafl. Výstava, kterou budou moci brzy navštívit i obyvatelé Berlína a Mnichova, je pořádána ve spolupráci Ústavu pro studium totalitních režimů, Českého centra v Berlíně a Německo-české společnosti ve Frankfurtu nad Mohanem, pod záštitou velvyslance České republiky v Německu JUDr. Rudolfa Jindráka.

Výstava byla na univerzitě J.W. Goetha ve Frankfurtu nad Mohanem k vidění do 17. prosince 2010.

 


Pozvánka na výstavu „Praha objektivem tajné policie“ (Praha, 14.10.20109)

Vernisáž výstavy (Praha, 14. 10. 2010)

Dne 14. října 2010 byla v Praze představena veřejnosti výstava Praha objektivem tajné policie. Unikátní výstava fotografií vzniklých z činnosti Správy sledování SNB tak byla poprvé zpřístupněna i pražským návštěvníkům. Výstavu slavnostně zahájili viceguvernér České národní banky Mojmír Hampl, Jeho eminence Miloslav kardinál Vlk, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Daniel Herman a za omluveného ministra vnitra, tiskový mluvčí ministerstva Jiří Reichl. Otevření výstavy v předsálí kongresového centra ČNB hudebně zpestřil písničkář Vlastimil Třešňák.

Výstava byla pro veřejnost přístupná do 7. ledna 2011, v sídle ČNB na Senovážném náměstí 30, Praha 1.

 


Videozáznamy ze sledování Pavla Kohouta a Ulrike Ackermannové

Pro přehrání videa musíte mít ve svém prohlížeči nainstalován Adobe Flash Player a povolen JavaScript.

Sledování spisovatele Pavla Kohouta

Ukázka záznamů ze sledování spisovatele Pavla Kohouta z 17. 11. 1982 při pobytu v tranzitním prostoru na ruzyňském letišti, pořízených správou sledování StB. Pavel Kohout, tehdy již občan Rakouska, se v ten samý den, kdy prezident ČSSR Gustáv Husák navštívil Vídeň, sešel na pražském letišti za asistence StB se svou dcerou a strhl tak na sebe zájem zahraničních médií.

Sledování Ulrike Ackermannové

Ulrike Ackermannová sledovaná při dovozu exilové samizdatové literatury do Československa, organizovaném Milanem Horáčkem z Německa. Na záběrech pořízených správou sledování StB při setkání s „kontaktem“, který byl, jak se brzy ukázalo, nastrčeným agentem StB. Ulrike Ackermannová a její spolupracovník Gerhard Kuchen byli zatčeni 31. 7. 1978.


Ohlasy v médiích