Zahájení výstavy Praha objektivem tajné policie a křest stejnojmenné knihy

Pozvánka na výstavu „Praha objektivem tajné policie“ (Brusel, 8.- 29.4.2009)Brusel 7. dubna 2009

– Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Archivem bezpečnostních složek připravil výstavu Praha objektivem tajné policie a také stejnojmennou dvojjazyčnou knihu, která představuje činnost Správy sledování StB. Kouzlem nechtěného se komunistické politické policii StB, respektive jejím příslušníkům, kteří byli zaměstnáni na správě sledování, podařilo zachytit kromě sledovaných osob také podobu Prahy v 70. a 80. letech 20. století. Výstava i kniha mají evropskou premiéru a byly slavnostně představeny na půdě Stálého zastoupení ČR při EU v Bruselu za účasti velvyslankyně ČR při EU Mileny Vicenové, ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů Pavla Žáčka, ředitele Archivu bezpečnostních složek Ladislava Bukovszkého a téměř devadesáti hostů ze všech evropských institucí sídlících v Bruselu. Kromě fotografií v publikacích a na výstavních panelech mají návštěvníci možnost shlédnout také videozáznam ze sledování Pavla Kohouta ze 17. listopadu 1982, kdy přiletěl do Prahy a okamžitě byl pod dohledem kamer StB. Originální pásek pochází z fondů Archivu bezpečnostních složek a bylo technickým oříškem jej převést do digitální podoby, aby mohl být uveden na vernisáži. Podle Vratislava Rypara – odborníka, který se tohoto choulostivého úkolu ujal, byl záznam natočen na půlpalcový pásek v normě EIAJ-1. „Bohužel signál z tehdejších kamer neodpovídá dnešní, a dokonce ani tehdejší televizní normě (má nestandardní synchronizační pulsy, řádkový a obrazový kmitočet navzájem není svázán a tak má obraz nestálý počet řádků na snímek. Monitor obrázek ukáže bez problémů, ale jakékoliv další zpracování (přepis, digitalizace atd) takovéhoto signálu může být problematické,“ shrnul technické problémy Rypar. K obsahu dodal: „Na pásku není zaznamenán žádný zvuk. Záznam je černobílý, je tvořen hrubými prostřihy z jednotlivých pevně montovaných kamer, dálkově ovládaných zřejmě z jednoho sledovacího ústředí. Vzhledem k tehdejším technickým možnostem (vidikonové snímací elektronky tehdejších průmyslových kamer) jsou obrázky mdlé a nekontrastní, nicméně čitelné.“ Nakonec se podařilo tyto záběry digitalizovat a jejich promítání tvoří součást výstavy, jež byla otevřena v Bruselu a na Stálém zastoupení ČR při EU bude k vidění do 29. dubna. V budoucnu je naplánováno její turné po evropských i mimoevropských státech tak, aby veřejnost na celém světě měla možnost poznat, jak se chovala komunistická tajná policie, která udržovala režim u moci dlouhých 40 let.

Ohlasy v médiích