Svodky KGB USSR o Československu (1968-1969)

K výročí okupace Československa Ústav v srpnu 2010 zpřístupnil dosud největší soubor dokumentů z archivu bývalého sovětského bloku vztahujících se k historii Československa.

Na základě spolupráce s ukrajinským partnerem obdržel Ústav konvolut 310 dokumentů z provenience Výboru Státní bezpečnosti Ukrajinské sovětské socialistické republiky (KGB USSR) vztahujících se k událostem Pražského jara 1968, srpnové okupace a nastupující tzv. normalizace v Československu.

Ukrajinská Státní bezpečnost pravidelně pro vedení Komunistické strany USSR připravovala analýzy a informační zprávy o různých aspektech společenské a politické situace v ČSSR, podchycovala názory různých sociálních i národnostních skupin, včetně čs. i zahraničních turistů, odhalených protisovětských letáků, sledování pracovníků čs. generálního konzulátu v Kyjevě, jednání příslušníků Státní bezpečnosti s kolegy z KGB, vysílání Čs. rozhlasu i zahraničních rozhlasových stanic. Zároveň se KGB USSR zajímal o vliv čs. reformně-komunistických idejí na Ukrajině.

Seznam dokumentů

 1. Informační zpráva č. 224 ze dne 27. březen 1968: Názory obyvatelstva USSR na události v Polsku a Československu
 2. Zpráva č. 211 ze dne 22. březen 1968: Setkání pracovníků správy státní bezpečnosti MV ČSSR a správy KGB Zakarpatské oblasti
 3. Mimořádná zpráva č. 244/k ze dne 4. duben 1968: Setkání pracovníků správy státní bezpečnosti MV ČSSR a správy KGB Zakarpatské oblasti
 4. Mimořádná zpráva č. 261 ze dne 9. dubna 1968: Zjištění o tom, jak občané ČSSR hodnotí a komentují probíhající události v Československu
 5. Mimořádná zpráva č. 252 ze dne 5. dubna 1968: Názory obyvatelstva USSR na projev L.I. Brežněva a na události v Polsku a Československu
 6. Informační zpráva č. 263 ze dne 9. dubna 1968: Diskuse ukrajinské menšiny spojené s postavením Ukrajinců v Československu
 7. Informační zpráva č. 278 ze dne 11. dubna 1968: Reakce občanů ČSSR na probíhající události v zemi
 8. Mimořádná zpráva č. 295 ze dne 18. dubna 1968: Reakce obyvatelstva republiky na dubnovém zasedání ÚV KSSS
 9. Informační zpráva č. 297 ze dne 18. dubna 1968: Požadavek občanů ČSSR na svobodu náboženského vyznání
 10. Informační zpráva č. 304 ze dne 19. dubna 1968: „Informační bulletin z 9.4.1968“ vydaný Československou tiskovou kanceláří
 11. Informační zpráva č. 162 ze dne 1. března 1968: Chování generálního konzula ČSSR ve vlaku
 12. Informační zpráva č. 314 ze dne 24. dubna 1968: Reakce obyvatelstva republiky na dubnové zasedání ÚV KSSS
 13. Informační zpráva č. 320 ze dne 24. dubna 1968: Setkání pracovníků správy MV ČSSR a správy KGB Zakarpatské oblasti
 14. Informační zpráva č. 335 ze dne 29. dubna 1968: Reakce občanů Československa na probíhajícá události v zemi
 15. Mimořádná zpráva č. 337 ze dne 1.května 1968: Setkání pracovníků státní bezpečnosti ČSSR a KGB při Radě ministrů USSR
 16. Mimořádná zpráva č. 341 ze dne 3. května 1968 (Dodatek ke zprávě č. 337 ze dne 1. května 1968): Setkání pracovníků státní bezpečnosti ČSSR a KGB při Radě ministrů USSR
 17. Informační zpráva č. 382 ze dne 12. května 1968: Reakce obyvatelstva republiky na události odehrávající se v ČSSR
 18. Informační zpráva č. 403 ze dne 16. května 1968: Diskuse obyvatel SSSR, kteří navštívili Československo na události v ČSSR
 19. Informační zpráva č. 338 ze dne 1. května 1968: Dopisy občanů Československa na Ukrajinu
 20. Informační zpráva č. 366, 8. května 1968: Setkání pracovníků státní bezpečnosti ČSSR a KGB při Radě ministrů USSR
 21. Informační zpráva č. 373 ze dne 11. května 1968: Setkání pracovníků KGB s redaktorkou bratislavského rozhlasu
 22. Mimořádná zpráva č. 379 ze dne 11. května 1968: Setkání pracovníků státní bezpečnosti ČSSR a KGB při Radě ministrů USSR
 23. Mimořádná zpráva č. 389 ze dne 13. května 1968: Setkání pracovníků státní bezpečnosti ČSSR a KGB při Radě ministrů USSR Doněcké oblasti
 24. Informační zpráva č. 401 ze dne 15. května 1968: Příběh studenta Kyjevské státní univerzity, který v roce 1967 odešel studovat do Československa
 25. Informační zpráva č. 402 ze dne 16. května 1968: Setkání pracovníků Správy MV ČSSR Východoslovenského kraje a Správy KGB Zakarpatské oblasti
 26. Zpráva č. 405 ze dne 16. května 1968: Výtisk „Akčního programu Komunistické strany Československa“
 27. Informační zpráva č. 413 ze dne 16. května1968: Sdělení sovětských občanů, kteří navštívili Československo na probíhající události v ČSSR
 28. Informační zpráva č. 415 ze dne 17. května 1968: Setkání pracovníků správy státní bezpečnosti MV ČSSR Východoslovenského kraje a správy KGB Zakarpatské oblasti
 29. Informační zpráva č. 419 ze dne 19 května 1968: Schůzka pracovníků správy státní bezpečnosti MV ČSSR Východoslovenského kraje a správy KGB Zakarpatské oblasti
 30. Informační zpráva č. 433 ze dne 20. května1968: Reakce obyvatelstva republiky na události v ČSSR
 31. Informační zpráva č. 434 ze dne 21. května 1968: Informace týkající se událostí v ČSSR
 32. Informační zpráva č. 437 ze dne 21. května 1968: Informace o událostech v Československu a rehabilitaci politických vězňů
 33. Zpráva č. 360 ze dne 7. května 1968: Informace o slovenské lidové straně (Hlinkovci)
 34. Mimořádná zpráva č. 378 11. května 1968: Informace o reakci obyvatelstva na odehrávající se cvičení vojsk a mezinárodní události
 35. Informační zpráva č. 467 ze dne 30. května 1968: Názory rektora a zástupce katedry univerzity Palackého v Olomouci při návštěvě Ukrajiny na situaci v ČSSR
 36. Informační zpráva č. 480 ze dne 30. kvěna 1968: Přehledná informace o politické situaci ve Východoslovenském kraji ČSSR
 37. Informační zpráva č. 482 ze dne 30. května 1968: Informace o událostech v Československu
 38. Informační zpráva č. 175 ze dne 28. května 1968: Informace státní bezpečnosti ČSSR pro zástupce vedoucího KGB při Radě ministrů USSR
 39. Informační zpráva č. 469 ze dne 30. května 1968: Spisovatel Miloš Krno o situaci v Československu
 40. Informační zpráva č. 474 31. kvěna 1968: Informace o situaci v Československu
 41. Informační zpráva č. 475 31. května 1968: Setkání pracovníků správy státní bezpečnosti Východoslovenského kraje MV ČSSR a správy KGB při Radě ministrů USSR Zakarpatské oblasti
 42. Informační zpráva č. 479 ze dne 31. května 1968: Informace o situaci ČSSR (v ÚV KSČ tři skupiny)
 43. Informační zpráva č. 367 ze dne 8. května 1968: Informace o situaci v ČSSR od redaktorky bratislavského rozhlasu
 44. Informační zpráva č. 594 ze dne 27. června 1968: O provakativním chování turistů z ČSSR
 45. Informační zpráva č. 404 ze dne 16. května 1968: O vztahu Poláků k Čechů a o událostech v Československu
 46. Informační zpráva č. 522 12. června 1968: Setkání pracovníků správy MV ČSSR a správy KGB Zakarpatské oblasti
 47. Informační zpráva č. 788 ze dne 22. srpna 1968: Reakce sovětských občanů na vstup vojsk do ČSSR
 48. Informační zpráva č. 789 ze dne 22. srpna1968: Reakce pracovníků československého konzulátu na vstup vojsk do Československa
 49. Informační zpráva č. 799 ze dne 22. srpna 1968: Reakce sovětských občanů na vstup vojsk do Československa
 50. Mimořádná zpráva č. 794 ze dne 22. srpna 1968: Sdělení Rádia Praha
 51. Informační zpráva č. 821 ze dne 23. srpna 1968: Antisovětský postoj občanů Československa při návštěvě Ukrajiny
 52. Mimořádná zpráva č. 811 ze dne 23. srpna 1968: Obsah zpráv některých zahraničních rozhlasových stanic o Československu
 53. Mimořádná zpráva č. 818 ze dne 23. srpna 1968: Bukurešťské rádio o sjezdu KSČ
 54. Mimořádná zpráva č. 822 ze dne 23. srpna 1968: Zprávy zahraničních rádií o 14. sjezdu KSČ
 55. Mimořádná zpráva č. 830 ze dne 23. srpna 1968: Zprávy zahraničního rozhlasu „Řím“
 56. Mimořádná zpráva č. 816 ze dne 23. srpna 1968: Rádio „Hlas Ameriky“ o údajné nové vládě
 57. Mimořádná zpráva č. 844 ze dne 24. srpna 1968: Zprávy zahraničních rozhlasových stanic
 58. Informační zpráva č. 849 ze dne 24. srpna 1968: Zprávy československých rozhlasových stanic
 59. Informační zpráva č. 852 ze dne 24. srpna 1968: Zprávy Českého rozhlasu
 60. Informační zpráva č. 853 ze dne 24. srpna 1968: Informace o situaci v Československu
 61. Mimořádná zpráva č. 860 ze dne 24. srpna 1968: Reakce veřejnosti na události v Československu
 62. Mimořádná zpráva č. 861 ze dne 24. srpna 1968: Chování obyvatelstva Československa
 63. Mimořádná zpráva č. 863 ze dne 24. srpna 1968: Reakce občanů socialistických zemí na události v Československu
 64. Mimořádná zpráva č. 843 ze dne 24. srpna 1968: Letáky o událostech v Československu
 65. Mimořádná zpráva č. 858 ze dne 24. srpna 1968: Anonymní dopis k událostem v Československu
 66. Mimořádná zpráva č. 851 ze dne 24. srpen 1968: Rozhlasové zprávy o událostech v Československu
 67. Mimořádná zpráva č. 848 ze dne 24. srpna 1968: Zprávy Českého rozhlasu
 68. Mimořádná zpráva č. 882 ze dne 25. srpna 1968: Reakce pracujících na události v Československu
 69. Mimořádná zpráva č. 893 ze dne 26. srpna 1968: Informace o negativní reakci nacionalistů v Československu
 70. Mimořádná zpráva č. 923 ze dne 29. srpna 1968: Zprávy českých rozhlasových stanic
 71. Informační zpráva č. 925 ze dne 29. srpna 1968: Reakce občanů na sovětsko-československé rozhovory
 72. Informační zpráva č. 927 ze dne 29. srpna 1968: Zprávy zahraničních rozhlasových stanic
 73. Mimořádná zpráva č. 929 ze dne 29. srpna 1968: Bukurešťské radio o sovětsko-československých rozhovorech
 74. Mimořádná zpráva č. 931 ze dne 29. srpna 1968: Zprávy zahraničních rozhlasových stanic
 75. Mimořádná zpráva č. 933 ze dne 29. srpna 1968: Vysílání českých rozhlasových stanic
 76. Informační zpráva č. 943 ze dne 30. srpna 1968: Reakce občanů na sovětsko-československé jednání a zveřejněná Komuniké
 77. Informační zpráva č. 934 ze dne 29. srpna 1968: Rozhlasové vysílání projevu předsedy vlády ČSSR Černíka
 78. Mimořádná zpráva č. 954 ze dne 31. srpna 1968: Vysílání českých rozhlasových stanic
 79. Mimořádná zpráva č. 973 ze dne 3. září 1968: Informace o návštěve představitele MV ČSSR
 80. Informační zpráva č. 1004 ze dne 13. září 1968: Setkání sovětských politických pracovníků s prokurátorem okresu Košice
 81. Mimořádná zpráva ze dne 17. července 1968: ???Zápis hovorů o americko-českých ekonomických problémech v souvislosti se situací v Československu ???
 82. Zpráva č. 741 ze dne 19. srpna 1968: Nepřátelské aktivity takzvaného klubu „K-231“ v Československu
 83. Mimořádná zpráva č. 879 ze dne 25. srpna 1968: Zprávy o tom, že podobné události jako v Československu se brzy začnou i na Ukrajině
 84. Informační zpráva č. 985 ze dne 6. září 1968: Slovenská výzva k pracujícím sovětského ropovodu
 85. Informační zpráva č. 999 ze dne 12. září 1968: O vztahu obyvatel Bratislavy k sovětským námořníkům
 86. Informační zpráva č. 1003 ze dne 13. září 1968: O negativní reakci francouzských turistů na SSSR
 87. Informační zpráva č. 1005 ze dne 13. září 1968: O negativní reakci československých bezpečnostních složek na maďarský kontingent v Československu
 88. Informační zpráva č. 1009 ze dne 17. září 1968: Setkání československých a sovětských železničářů v souvislosti s porušením plánu přepravy zboží
 89. Zpráva č. 1023 ze dne 19. září 1968: Rozhovor sovětského námořníka s dvěma židovskými přáteli ve Vídni
 90. Informační zpráva č. 1024 ze dne 20. září 1968: O dovezených letácích z Československa s pomlouvačným obsahem
 91. Informační zpráva č. 1046 ze dne 30. září 1968: O pobytu československých turistů v Doněcku
 92. Mimořádná zpráva č. 932 ze dne 29. srpen 1968: Letáky šířené mezi vojáky sovětské armády na území Československa
 93. Informační zpráva č. 1001 ze dne 12. září 1968: Vyhodnocení získaných informací KGB o tom, jak reagovat na události v Československu
 94. Informační zpráva č. 1071 ze dne 7. října 1968: Postoj zahraničních komunistů na události v Československu
 95. Informační zpráva č. 1074 ze dne 9. října 1968: Vyjádření americké turistky na události v Československu
 96. Informační zpráva č. 1080 ze dne 10. října 1968: Setkání pracovníků správy státní bezpečnosti Ministerstva vnitra Československa a správy KGB při Radě ministrů USSR Zakarpatské oblasti
 97. Informační zpráva č. 1085 ze dne 10. října 1968: Diskuse členovů komunistické strany Rakouska k událostem v Československu
 98. Informační zpráva č. 1117 ze dne 23. října 1968: Vztahy Poláků k Československu
 99. Informační zpráva č. 1128 ze dne 28. října 1968: Kontrolní analýza korespondence sovětského vojáků z Československa
 100. Informační zpráva č. 1132 ze dne 30. října 1968: Kontrolní analýza korespondence sovětských vojáků na vnitro-politickou situaci v Československu
 101. Informační zpráva č. 1140 ze dne 1. listopad 1968: Kontrolní analýza korespondence sovětských vojáků na vnitro-politickou situaci v Československu
 102. Informační zpráva ze dne 6. srpna 1968???: Reakce obyvatelstva k událostem v Československu
 103. Informační zpráva ??? č. 6 ze dne 6. srpna 1968???: Postoj pracovníků správy Ministersteva vnitra Československa k událostem v Československu
 104. Informační zpráva č. 808 ze dne 21. srpna 1968: Reakce sovětských občanů na události v Československu
 105. Informační zpráva č. 1102 ze dne 18. října 1968: Informace o podpoře Dubčeka
 106. Informační zpráva č. 603 ze dne 1. července 1968: Setkání pracovníků správy Ministerstva vnitra ČSSR a správy KGB Zakarpatské oblasti
 107. Mimořádná zpráva č. 935 ze dne 29. srpna 1968: Případ dezerce vojáka sovětské armády na území Československa
 108. Informační zpráva č. 1089 ze dne 16. října 1968: Informace o dokumentech odsuzujících SSSR došlých na Ukrajinu
 109. Mimořádná zpráva č. 322 ze dne 6. listopadu 1968: Setkání vedoucích pracovníků MV ČSSR a KGB při Radě ministrů USSR
 110. Informační zpráva č. 1149 ze dne 9. listopadu 1968: Informace o návštěvě delegace ČSSR v Zakarpatské oblasti
 111. Informační zpráva č. 1152 ze dne 11. listopadu 1968: Setkání pracovníků Ministerstva vnitra ČSSR a KGB Zakarpatské oblasti
 112. Informační zpráva č. 1153ze dne 11. listopadu 1968: Setkání zaměstnanců Ministerstva vnitra ČSSR a KGB Zakarpatské oblasti
 113. Informační zpráva č. 1157 ze dne 13. listopadu 1968: Vystoupení prvního tajemníka Ústředního výboru Komunistické strany Slovenska soudruha G. Husáka
 114. Informační zpráva č. 1178 ze dne 21. listopadu 1968: Setkání zaměstnanců Ministerstva vnitra ČSSR a KGB Zakarpatské oblasti
 115. Informační zpráva č. 1188 ze dne 2. prosince 1968: Informace o nařízení č. 6 Ministerstva dopravy ČSSR, zakazující přijímat vojenské vlakové soupravy ze stanice Čop
 116. Informační zpráva č. 1190 ze dne 4. prosince 1968: Informace o zákazu přijímat vojenské vlakové soupravy ze stanice Čop
 117. Informační zpráva č. 1193 ze dne 4. prosince 1968: Výzva norských učitelů ke kolegům v Československu
 118. Informační zpráva č. 1209 ze dne 4. prosince 1968: O údajném tajném protokolu
 119. Informační zpráva č. 1211 ze dne 4. prosince 1968: Setkání zaměstnanců Ministerstva vnitra ČSSR a KGB Zakarpatské oblasti
 120. Informační zpráva č. 743 ze dne 13. listopadu 1968: Stanovisko turisty ČSSR o vnitrostátní situaci v Československu
 121. Informační zpráva č. 553 ze dne 20. srpna 1968: Názory občanů ČSSR a o pomlouvačných letácích
 122. Informační zpráva č. 956 ze dne 31. srpna 1968: Informace o reakci obyvatel republiky na sovětsko-české rozhovory
 123. Informační zpráva č. 1145 ze dne 5. listopadu 1968: Názor člena Komunistické strany Rumunska na vystoupení N. Čaučeska
 124. Informační zpráva č. 836 ze dne 23. srpna 1968: Zadržení občana pokřikujícího politicky nevhodné výzvy
 125. Informační zpráva č. 1042 ze dne 26. září 1968: O mobilizaci na železnici
 126. Informační zpráva č. 1154 ze dne 11. listopadu 1968: Nepokoje na rumunsko-maďarských hranicích v souvislosti s událostmi v Československu
 127. Informační zpráva č. 1167 ze dne 15. listopadu 1968: Nález letáků s urážlivým obsahem na aktivity sovětské armády
 128. Informační zpráva č. 1176 ze dne 22. listopadu 1968: O československých turistech na území SSSR
 129. Informační zpráva č. 1180 ze dne 26. listopadu 1968: Nález antisovětských nápisů na krabicích s filmovým zařízením
 130. Informační zpráva č. 1191 ze dne 3. prosince 1968: Zásilka brožur nepřátelské povahy z ČLR
 131. Mimořádná zpráva č. 901 ze dne 27. srpna 1968: Nález letáků s antisovětskými hesly
 132. Informační zpráva č. 936 ze dne 29. srpna 1968: Sovětsko-československá jednání s antisovětskými postoji
 133. Informační zpráva č. 1168 ze dne 19. listopadu 1968: Rozhovory mongolských studentů ideologicky nevhodné povahy
 134. Informační zpráva č. 1207 ze dne 16. prosince 1968: Výzva norských učitelů ke kolegům v Československu
 135. Informační zpráva č. 1219 ze dne 23. prosince 1968: Narušitelé hranice a antisovětské letáky
 136. Mimořádná zpráva č. 1227 ze dne 25. prosince 1968: Setkání zaměstnanců Ministerstva vnitra Československa a KGB Zakarpatské oblasti
 137. Informační zpráva č. 1229 ze dne 25. prosince 1968: Reakce obyvatelstva ČSSR na srpnové události a současnou situaci v zemi
 138. Informační zpráva č. 3 ze dne 31. prosince 1968: Dopis studenta z Hamburku k situaci v Československu
 139. Informační zpráva č. 27 ze dne 15. ledna 1969: Negativní postoji Čechů k turistům ze Sovětského svazu
 140. Informační zpráva č. 22 ze dne 9. ledna 1969: Dopis profesora Akademie věd ČSSR Jaromíra Hrbka a výhružkách na jeho adresu
 141. Informační zpráva č. 36 ze dne 20. ledna 1969: Setkání zaměstnanců Ministerstva vnitra ČSSR a KGB Zakarpatské oblasti
 142. Písemná zpráva č. 77 ze dne 3. února 1969: Dokument československých kontrarevolucionářů „Dva tisíce slov“
 143. Informační zpráva č. 117 ze dne 20. února 1969: Negativní dopisy z ČSSR občanům Ukrajiny
 144. Informační zpráva č. 120 ze dne 21. února 1969: Fotokopie dopisu a ankety časopisu „Československé odbory“ občanům Ukrajiny
 145. Informační zpráva č. 1087 ze dne 14. října 1968: Anonymní dopis s antisovětským obsahem
 146. Informační zpráva č. 126 содержания 25. února 1969: Setkání zaměstnanců Ministerstva vnitra ČSSR a KGB Zakarpatské oblasti
 147. Informační zpráva č. 52 ze dne 24. ledna 1969: Nález letáků s antisovětským obsahem týkajících se událostí v Československu
 148. Informační zpráva č. 150 ze dne 10. března 1969: Přepis z amerického časopisu „Нэйчар“ ze dne 21.9.1968 „Otevřený dopis F. Štorma Keldyšovi“
 149. Informační zpráva č. 152 ze dne 10. března 1969: Antisovětské nápisy na obalech zboží přicházejícího z Československa
 150. Informační zpráva č. 162 ze dne 13. března 1969: Setkání zaměstnanců Ministerstva vnitra ČSSR a KGB Zakarpatské oblasti
 151. Informační zpráva č. 795 ze dne 22. srpna 1968: Reakce sovětských lidí na události v Československu
 152. Informační zpráva č. 871 ze dne 25. srpna 1968: Reakce veřejnosti republiky na události v ČSSR
 153. Mimořádná zpráva č. 876 ze dne 25. srpna 1968: Antisovětské nápisy na zdech budov
 154. Mimořádná zpráva č. 926 ze dne 29. srpna 1968: Antisovětské nápisy na zdech budov
 155. Informační zpráva č. 960 ze dne 1. září 1968: Reakce občanů na sovětsko-československé rozhovory v Moskvě
 156. Informační zpráva č. 1055 ze dne 1. října 1968: O turistech z Československa a antisovětských nápisech
 157. Informační zpráva č. 230 ze dne 4. dubna 1969: O překladech československých básníků
 158. Informační zpráva č. 344 ze dne 22. května 1969: O nedůstojném chování a antisovětských vyjádřeních tajemníka generálního konzulátu Československa v Kyjevě
 159. Informační zpráva č. 204 ze dne 11. dubna 1969: Výzva československých novin „Nový život“ ke kyjevské básnířce Lině Kostěnko
 160. Informační zpráva č. 336 ze dne 19. května 1969: Reakce pracujících na události v ČSSR po dubnovém plénu ÚV KSČ
 161. Informační zpráva č. 343 ze dne 22. května 1969: Dopis šéfredaktora časopisu „Československé odbory“
 162. Informační zpráva č. 399 ze dne 10. června 1969: Nepřátelské vyjadřování československých vojáků
 163. Informační zpráva č. 419 ze dne 13. června 1969: Pašování zboží a spekulativní cesty občanů Československa a vývoz sovětských peněz
 164. Informační zpráva č. 423 ze dne 17. června 1969: Poštovní zásilky z ČSSR adresované oficiálním úřadům Ukrajiny s přiloženými ideovozávadnými dokumenty
 165. Informační zpráva č. 591 ze dne 27. června 1968: Setkání občana SSSR s příslušníkem Ministerstva vnitra ČSSR
 166. Informační zpráva č. 635 ze dne 11. července 1968: Propaganda rozhlasové stanice „Svoboda“
 167. Informační zpráva č. 645 ze dne 17. července 1968: Pobyt občanů ČSSR v Moskvě
 168. Informační zpráva č. 648 ze dne 17. července 1968: Setkání pracovníků MV ČSSR a KGB
 169. Informační zpráva č. 651 ze dne 19. července 1968: Bukurešťské radio o českoslovensých událostech
 170. Informační zpráva č. 649 ze dne 17. července 1968: Reakce obyvatel republiky na události v Československu
 171. Informační zpráva č. 660 ze dne 19. července 1968: Setkání zaměstnanců pohraničních vojsk ČSSR a SSSR v souvislosti s plánovanou hraniční kontrolou
 172. Informační zpráva č. 000??? ze dne 24. července 1968: Otevřený dopis pracovníků vítkovických oceláren adresovaný kolektivu závodu „Azovstal“
 173. Informační zpráva č. 677 ze dne 26. července 1968: O zjištění anonymní pohlednice adresované předsednictvu ÚV KSČ, soudruhu A. Dubčekovi
 174. Informační zpráva č. 680 ze dne 26. července 1968: Přepis zabaveného dopisu z Československa
 175. Informační zpráva č. 690 ze dne 31. července 1968: Dopisy z ČSSR adresovaných občanům Ukrajiny kritizující politiky ÚV KSSS
 176. Mimořádná zpráva č. 700 ze dne 1. srpna 1968: Zhoršení chování turistů z Československa
 177. Informační zpráva č. 722 ze dne 9. srpna 1968: Protisovětské vystupování autoturistů z Francie
 178. Informační zpráva č. 724 ze dne 9. srpna 1968: Texty televizních pořadů z Československa za 4 až 6. srpna
 179. Mimořádná zpráva č. 732 ze dne 13. srpna 1968: Setkání pracovníků MV ČSSR a KGB
 180. Informační zpráva č. 680 ze dne 29. července 1968: Reakce obyvatelstva na cvičení vojsk Karpatského vojenského okruhu a částečnou mobilizaci
 181. Informační zpráva č. 688 ze dne 29. července 1968: Nepřátelské aktivity členů takzvaného klubu „K-231“ v Československu
 182. Informační zpráva č. 737 ze dne 15. srpna 1968: Výpis z rozkazu ministra vnitra ČSSR „Některá opatření k provedení první etapy akčního programu čs. kontrarozvědky“
 183. Informační zpráva č. 824 ze dne 27. srpna 1968: Reakce občanů na přijetá opatření ÚV KSSS, pokud jde o ČSSR
 184. Mimořádná zpráva č. 910 ze dne 28. srpna 1968: Rozhlasový projev prvního tajemníka ÚV KSČ A. Dubčeka ze dne 27. 8. 1968
 185. Mimořádná zpráva č. 961 ze dne 1. září 1968: Obsah některých přadů zahraničních rozhlasových stanic
 186. Informační zpráva č. 736 ze dne 15. srpna 1968: Dopis pracujících ČSSR adresovaný kolektivu pracovníků Záporožských hliníkáren
 187. Informační zpráva č. 744 ze dne 19. srpna 1968: Dokumenty zaslané do SSSR od Albánské strany práce
 188. Informační zpráva č. 750 ze dne 21. srpna 1968: Rozhovory zahraničních turistů se sovětskými občany
 189. Informační zpráva č. 752 ze dne 20. srpna 1968: Dopis pražského metropolity Doroteje pro metropolitu Alexeje ???
 190. Informační zpráva č. 800 ze dne 22. srpna 1968: Rozhovory zahraničních turistů
 191. Mimořádná zpráva č. 803 ze dne 23. srpna 1968: Vysílání rumunské televize z Velkého národního shromáždění
 192. Mimořádná zpráva č. 805 ze dne 23. srpna 1968: Vysílání rumunské televize z Velkého národního shromáždění
 193. Informační zpráva č. 807 ze dne 23. srpna 1968: Reakce cizinců na události v ČSSR
 194. Informační zpráva č. 834 ze dne 24. srpna 1968: Diskuse zahraničních turistů
 195. Informační zpráva č. 839 ze dne 24. srpna 1968: Reakce občanů na přijetá opatření ÚV KSSS, pokud jde o ČSSR
 196. Mimořádná zpráva č. 892 ze dne 26. srpna 1968: Obsah některých pořadů zahraničních rozhlasových stanic
 197. Informační zpráva č. 896 ze dne 27. srpna 1968: Reakce cizinců na události v ČSSR
 198. Mimořádná zpráva č. 911 ze dne 27. srpna 1968: Obsah některých pořadů zahraničních rozhlasových stanic
 199. Informační zpráva č. 913 ze dne 28. srpna 1968: Reakce sovětských lidí na sovětsko-československé vyjednávání
 200. Mimořádná zpráva č. 915 ze dne 28. srpna 1968: Obsah některých pořadů zahraničních rozhlasových stanic
 201. Informační zpráva č. 917 ze dne 28. srpna 1968: Reakce sovětských lidí na sovětsko-československé vyjednávání
 202. Mimořádná zpráva č. 920 ze dne 28. srpna 1968: Obsah některých pořadů československých rozhlasových stanic
 203. Mimořádná zpráva č. 900 ze dne 27. srpna 1968: Vysílání zahraničních rozhlasových stanic k událostem v ČSSR
 204. Mimořádná zpráva č. 903 ze dne 27. srpna 1968: Obsah některých pořadů československých rozhlasových stanic
 205. Mimořádná zpráva č. 904 ze dne 27. srpna 1968: Obsah některých pořadů československých rozhlasových stanic
 206. Mimořádná zpráva č. 905 ze dne 27. srpna 1968: Obsah některých pořadů československých rozhlasových stanic
 207. Mimořádná zpráva č. 906 ze dne 27. srpna 1968: Obsah některých pořadů československých rozhlasových stanic
 208. Informační zpráva č. 940 ze dne 30. srpna 1968: Reakce cizinců na dění v ČSSR
 209. Mimořádná zpráva č. 942 ze dne 30. srpna 1968: Obsah některých pořadů československých rozhlasových stanic
 210. Informační zpráva č. 980 ze dne 5. září 1968: Zjištění protisovětských letáků
 211. Informační zpráva č. 979 ze dne 4. září 1968: Setkání zaměstnance KGB a občanů ČSSR
 212. Informační zpráva č. 749 ze dne 21. srpna 1968: Prohlášení předsednictva ÚV KSČ a Vlády ČSSR v pražském rozhlase
 213. Informační zpráva č. 753 ze dne 21. srpna 1968: Reakce pracujících na prohlášení, které vydala Sovětská tisková agentura TASS o vstupu vojsk do ČSSR
 214. Mimořádná zpráva č. 753 ze dne 21. srpna 1968: Obsah některých vysílání Československého rozhlasu
 215. Informační zpráva č. 755 ze dne 21. srpna 1968: Reakce pracujících na prohlášení, které vydala Sovětská tisková agentura TASS o vstupu vojsk do ČSSR
 216. Informační zpráva č. 756 ze dne 21. srpna 1968: Reakce pracujících na prohlášení, které vydala Sovětská tisková agentura TASS o vstupu vojsk do ČSSR
 217. Mimořádná zpráva č. 757 ze dne 21. srpna 1968: Obsah vysílání československých radiostanic proti okupaci
 218. Mimořádná zpráva č. 759 ze dne 21. srpna 1968: Vysílání rumunského rozhlasu
 219. Informační zpráva č. 760 ze dne 21. srpna 1968: Setkání náčelníků železničních stanic Čop a Černá nad Tisou
 220. Mimořádná zpráva č. 761 ze dne 21. srpna 1968: Obsah vysílání československých rozhlasových stanic proti okupaci
 221. Informační zpráva č. 762 ze dne 21. srpna 1968: Vysílání západních radiostanic k událostem v ČSSR
 222. Informační zpráva č. 763 ze dne 21. srpna 1968: Vysílání rozhlasu a televize Rumunska o shromáždění obyvatel Bukurešti v souvislosti s událostmi v ČSSR
 223. Mimořádná zpráva č. 764 ze dne 21. srpna 1968: Provolání předsednictva ÚV KSČ ke komunistickým stranám celého světa odvysílaná rádiem Praha
 224. Informační zpráva č. 765 ze dne 21. srpna 1968: Odvysílané prohlášení ÚV KSČ k SSSR, Polska, Bulharska, Maďarska a NDR s požadovkem stažení vojsk v bukurešťském rádiu
 225. Informační zpráva č. 766 ze dne 21. srpna 1968: Vysílání československých rozhlasových stanic
 226. Mimořádná zpráva č. 769 ze dne 22. srpna 1968: Vysílání bukurešťského rádia o televizním projevu prezidenta L. Svobody
 227. Mimořádná zpráva č. 771 ze dne 22. srpna 1968: Výzva rumunského rozhlasu k rumunskému lidu
 228. Informační zpráva č. 772 ze dne 22. srpna 1968: Reakce pracujících na prohlášení, které vydala Sovětská tisková agentura TASS o vstupu vojsk do ČSSR
 229. Informační zpráva č. 774 ze dne 22. srpna 1968: Reakce občanů ČSSR na probíhající události
 230. Informační zpráva č. 778 ze dne 22. srpna 1968: Rumunské rádio o událostech v ČSSR
 231. Mimořádná zpráva č. 787 ze dne 22. srpna 1968: Výzva rádia Praha k sovětským vojákům
 232. Informační zpráva č. 880 ze dne 25. srpna 1968: Zachycená vysílání západních rozhlasových stanic
 233. Mimořádná zpráva č. 886 ze dne 26. srpna 1968: Zachycená rozhlasové vysílání z ČSSR
 234. Informační zpráva č. 887 ze dne 26. srpna 1968: Zachycená rozhlasová vysílání z ČSSR
 235. Mimořádná zpráva č. 884 ze dne 26. srpna 1968: Zachycené rozhlasové vysílání z ČSSR
 236. Informační zpráva č. 885 ze dne 26. srpna 1968: Zvýšená pozornost rumunský medií na události v ČSSR
 237. Informační zpráva č. 883 ze dne 26. srpna 1968: Zachycené rozhlasové vysílání stanice „BBC“
 238. Informační zpráva č. 894 ze dne 26. srpna 1968: Reakce pracujících na vstup vojsk do ČSSR
 239. Informační zpráva č. 895 ze dne 27. srpna 1968: Zjištěníi letáků s protisovětským obsahem
 240. Informační zpráva č. 921 ze dne 29. srpna 1968: Diskuse zahraničních turistů
 241. Informační zpráva č. 902 ze dne 27. srpna 1968: Reakce pracujících na události v ČSSR
 242. Mimořádná zpráva č. 945 ze dne 30. srpna 1968: Telefonní rozhovor konzula ČSSR s profesorem z Ústavu dějin Akademie věd USSR
 243. Informační zpráva č. 953 ze dne 31. srpna 1968: Reakce obyvatelstva republiky na výsledky sovětsko-české rozhovory a události v ČSSR
 244. Mimořádná zpráva č. 957 ze dne 31. srpna 1968: Posílení rumunské hranice, vojenské přípravy a nesouhlasný projev Ceauşescu na adresu SSSR v souvislosti s vojenským zásahem v ČSSR
 245. Mimořádná zpráva č. 955 ze dne 31. srpna 1968: Zachycení vysílání stanice BBC
 246. Informační zpráva č. 967 ze dne 3. září 1968: Reakce cizinců na události v ČSSR
 247. Informační zpráva č. 969 ze dne 3. září 1968: Skutečnosti popisující situaci v Československu
 248. Informační zpráva č. 971 ze dne 3. září 1968: Fakta o negativní a nepřátelské reakci na události v Československu
 249. Informační zpráva č. 972 ze dne 3. září 1968: Provolání skupiny japonských vědců adresované kyjevskému spisovateli k událostem v ČSSR
 250. Informační zpráva č. 978 ze dne 4. září 1968: Reakce obyvatelstva republiky na události v ČSSR
 251. Informační zpráva č. 767 ze dne 21. srpna 1968: Telegram náčelníka košické železniční stanice náčelníku užhorodské železniční stanice
 252. Informační zpráva č. 768 ze dne 22. srpna 1968: Vysílání rozhlasové stanice Hlas Ameriky
 253. Informační zpráva č. 773 ze dne 22. srpna 1968: Vysílání rozhlasových stanic z Gottwaldova a Banské Bystrici
 254. Mimořádná zpráva č. 776 ze dne 22. srpna 1968: Vyjádření vícekonzula ČSSR v Kyjevě k událostem v Československu
 255. Informační zpráva č. 775 ze dne 22. srpna 1968: Mínění zahraničních turistů na události v ČSSR
 256. Mimořádná zpráva č. 777 ze dne 22. srpna 1968: Vysílání bukurešťského rádia
 257. Informační zpráva č. 780 ze dne 22. srpna 1968: Vyjádření pracujících československé televize k událostem v ČSSR
 258. Mimořádná zpráva č. 781 ze dne 22. srpna 1968: Vysílání radiostanice „Deutsche Welle“
 259. Informační zpráva č. 783 ze dne 22. srpna 1968: Negativní postoj občanů ČSSR na vstup vojsk Varšavské smlouvy
 260. Mimořádná zpráva č. 784 ze dne 22. srpna 1968: Vysílání poslední svobodné československé radiostanice Plzeň
 261. Informační zpráva č. 785 ze dne 22. srpna 1968: Reakce cizinců na události v ČSSR
 262. Mimořádná zpráva č. 786 ze dne 22. srpna 1968: O přerušení vysílání televize a rozhlasu v ČSSR na konci dne 21. srpna
 263. Mimořádná zpráva č. 798 ze dne 22. srpna 1968: Vysílání stanice Hradec Králové o podpoře A. Dubčekovi a L. Svobodovi
 264. Informační zpráva č. 801 ze dne 23. srpna 1968: Reakce různých vrstev populace na události v ČSSR
 265. Mimořádná zpráva č. 793 ze dne 22. srpna 1968: Vysílání stanice České Budějovice
 266. Mimořádná zpráva č. 804 ze dne 23. srpna 1968: Vysílání provokativního charakteru československých radioamatérů na krátkých vlnách
 267. Informační zpráva č. 809 ze dne 23. srpna 1968: Reakce československých občanů nacházejících se na Ukrajině na dění v ČSSR
 268. Informační zpráva č. 814 ze dne 25. srpna 1968: Reakce různých vrstev populace na události v ČSSR
 269. Informační zpráva č. 819 ze dne 23. srpna 1968: Zprávy československých radiostanic
 270. Informační zpráva č. 823 ze dne 23. srpna 1968: Jednomyslné schválení akcí proti Československu sovětským lidem
 271. Informační zpráva č. 827 ze dne 23. srpna 1968: Stanovisko sovětských občanů vracejících se z Československa
 272. Mimořádná zpráva č. 828 ze dne 23. srpna 1968: Nález protisovětských nápisů
 273. Informační zpráva č. 831 ze dne 23. srpna 1968: Reakce obyvatelstvo na článek zveřejněný v novinách „Правда“
 274. Mimořádná zpráva č. 832 ze dne 23. srpna 1968: Výzva stanice Hradec Králové k občanům ČSSR
 275. Informační zpráva č. 837 ze dne 24. srpna 1968: Aktivizace nacionalistických prvků na Ukrajině v souvislosti s událostmi v Československu
 276. Mimořádná zpráva č. 868 ze dne 25. srpna 1968: Informace o nelegální kongresu Komunistické strany Slovensko
 277. Informační zpráva č. 867 ze dne 25. srpna 1968: Setkání Čaučeska a Tita v souvislosti s událostmi v ČSSR
 278. Informační zpráva č. 870 ze dne 25. srpna 1968: Reakce veřejnosti na události v ČSSR
 279. Informační zpráva č. 869 ze dne 25. srpna 1968: Reakce veřejnosti na události v ČSSR
 280. Informační zpráva č. 872 ze dne 25. srpna 1968: Zprávy československých rozhlasových stanic
 281. Informační zpráva č. 873 ze dne 25. srpna 1968: Zprávy československých rozhlasových stanic
 282. Informační zpráva č. 838 ze dne 24. srpna 1968: Stanovisko občanů ČLR na události v Československu
 283. Informační zpráva č. 835 ze dne 24. srpna 1968: Reakce cizinců nacházejících se v republice na události v ČSSR
 284. Informační zpráva č. 825 ze dne 23. srpna 1968: Zprávy rumunského rádia
 285. Informační zpráva č. 877 ze dne 25. srpna 1968: Reakce cizinců na události v ČSSR
 286. Informační zpráva č. 878 ze dne 25. srpna 1968: Reakce různých vrstev populace na události v ČSSR
 287. Informační zpráva č. 888 ze dne 26. srpna 1968: Reakce cizinců na události v ČSSR
 288. Informační zpráva č. 841 ze dne 24. srpna 1968: Zprávy rumunského rádia
 289. Mimořádná zpráva č. 916 ze dne 28. srpna 1968: Obsah vysílání některých zahraničních rozhlasů
 290. Mimořádná zpráva č. 918 ze dne 28. srpna 1968: Vysílání československých rozhlasových stanic
 291. Mimořádná zpráva č. 930 ze dne 29. srpna 1968: Vysílání československých radiostanic
 292. Informační zpráva č. 947 ze dne 30. srpna 1968: Ohlasy obyvateklstva na výsledky sovětsko-českých rozhovorů a události v ČSSR
 293. Mimořádná zpráva č. 946 ze dne 30. srpna 1968: Obsah vysílání některých zahraničních rozhlasů
 294. Mimořádná zpráva č. 950 ze dne 30. srpna 1968: Obsah vysílání některých zahraničních rozhlasů
 295. Mimořádná zpráva č. 970 ze dne 3. září 1968: Obsah vysílání některých zahraničních rozhlasů
 296. Informační zpráva č. 981 ze dne 5. září 1968: Reakce obyvatelstva na události v ČSSR
 297. Mimořádná zpráva č. 984 ze dne 6. září 1968: Druhý telefonický rozhovor konzula ČSSR s oddělení Ústavu dějin Akademie věd USSR
 298. Informační zpráva č. 393 ze dne 6. června 1968: Setkání pracovníků MV ČSSR (turistů) a KGB
 299. Informační zpráva č. 87 ze dne 10. února 1969: Nevhodné vyjadřování k sovětským vojákům sloužících v ČSSR
 300. Informační zpráva č. 435 ze dne 24. června 1969: Stanovisko sovětských turistů, kteří se vrátili z Československa, na zásobování potravinami
 301. Informační zpráva č. 508 ze dne 4. srpna 1969: Letáky protisocilistické povahy
 302. Informační zpráva č. 539 ze dne 13. srpna 1969: Informace o probíhajících antisocialistických projevech na protest proti invazi vojsk
 303. Informační zpráva č. 617 ze dne 17. září 1969: Materiály o některých zvláštnostech společensko-politické situace v Československu
 304. Informační zpráva č. 546 ze dne 18. srpna 1969: Stanovisko sovětského vojáka na výročí invaze vojsk do Československa
 305. Informační zpráva č. 549 ze dne 18. srpna 1969: Nepřátelské projevy ze strany občanů ČSSR
 306. Informační zpráva č. 552 ze dne 20. srpna 1969: Informace z dopisů občanů ČSSR
 307. Mimořádná zpráva č. 554 ze dne 20. srpna 1969: Setkání pracovníků správ MV ČSSR a KGB
 308. Informační zpráva č. 555 ze dne 20. srpna 1969: Zprávy stanice BBC o událostech v Praze
 309. Informační zpráva č. 557 ze dne 21. srpna 1969: Negativní projevy občanů ČSSR
 310. Informační zpráva č. 559 ze dne 22. srpna 1969: Záporné projevy turistů z ČSSR
 311. Mimořádná zpráva č. 639 ze dne 29. září 1969: Vysílání rádia Řím

Dokumenty jsou přístupné i v online studovně (filtr: původce – KGB, typ dokumentu: informační zprávy, svodky) Filtr vyhledávání KGB dokumenty