Dokumentace popravených Čechoslováků za druhé světové války v Berlíně-Plötzensee

Ke stěžejním projektům výzkumu období nacistické okupace patří postupná dokumentace obětí druhé světové války z řad občanů protektorátu Čechy a Morava, respektive odsouzených soudy činnými jak v protektorátu, tak na území německé říše.

Pro hlubší poznání této problematiky jsou nepostradatelné fondy č. 134 (Německé soudy v protektorátu) a č. 141 (Německé soudy v říši) uložené v Archivu bezpečnostních složek (ulice Na Struze 3, Praha 1). Zvláštní pozornost chceme věnovat popraveným československým odbojářům a mapovat jednotlivá místa, vězeňská zařízení a popraviště, kterými prošli a která se pro ně stala osudnými. Prvním takovým počinem je vytvoření soupisu československých občanů popravených v letech druhé světové války v berlínské věznici Plötzensee. Dnes se na tomto místě nachází Památník Plötzensee (Gedenkstätte Plötzensee: www.gedenkstaette-ploetzensee.de), který eviduje v letech 1933–1945 téměř 3000 popravených – z toho přibližně 700 občanů bývalého Československa. Čechoslováky popravené v Plötzensee odsoudil v převážné většině Lidový soudní dvůr v Berlíně, z části pak berlínský zvláštní soud. Objevíme mezi nimi muže i ženy, mladistvé i staré, především pak lidi středního věku všech společenských vrstev a povolání. V naprosté většině rozsudků převládají politické důvody (příprava velezrady, napomáhání nepříteli, vlastizrada, velezrada, zpravodajská činnost, špionáž a další), v menší míře pak hospodářské či kriminální delikty. Čechoslováci zaujímají mezi příslušníky jednotlivých národů, co do počtu popravených v Plötzensee, druhé místo, což je jedním z dokladů odhodlanosti obyvatel českomoravského protektorátu přispět k porážce nacistického Německa a obnovit tak samostatný stát.

Připomenutí jmen a životních příběhů těch, kteří vstoupili do protinacistického odboje a zaplatili za to vlastním životem, rozšiřuje rozměr prostého historického bádání i o morální dimenzi: Neměli bychom zapomínat na ty jedince, kteří se činorodě podíleli na uchování národního charakteru a bojovali za svobodu pospolitosti, jejíž byli součástí. Přičemž Plötzensee představuje jedno z mnoha míst, kde toto jejich úsilí bylo tragicky ukončeno. Prameny a výsledky našeho výzkumu budou průběžně prezentovány v podobě článků a studií (časopis Paměť a dějiny, sborník Securitas Imperii) a výstupů na webových stránkách Ústavu pro studium totalitních režimů.


Životopisy popravených

  • Jiří Sedmík (Biografický medailon legionáře, diplomata a odbojového pracovníka popraveného dne 18. prosince 1942 v Plötzensee.)
  • Jan Böhm (Biografický medailon Jana Böhma popraveného dne 20. května 1943 v Plötzensee.)

Vybrané archivní dokumenty

Rešerše

Vybraná literatura a dokumenty k popraveným Čechoslovákům za 2. sv. války

  • DOSOUDIL, František: Kniha obětí nacistického násilí za druhé světové války z okresu Pardubice (léta 1938-1946). Pardubice 2005.
  • Ehrenbuch der Opfer von Berlin-Plötzensee. Westberlin 1974.
  • HAVEL, Josef: Oběti předcházejí vítězství. Ústí nad Orlicí 2005.
  • KÁRNÝ, Miroslav: Československé oběti německé okupace 1938-1945. In: Cesta do katastrofy. Československo-německé vztahy 1938-1947. (Ed. Ivona Řezanková), Vrůtky 1993, str. 113-119.
  • ŠKORPIL, Pavel: Problémy vyčíslení životních ztrát u československých obětí nacionálně socialistického Německa v letech 1938-1945. In: Cesta do katastrofy. Československo-německé vztahy 1938-1947. (Ed. Ivona Řezanková), Vrůtky 1993, str. 121- 123.
  • ŠKORPIL, Pavel: K problematice počtu československých obětí nacionálně socialistického Německa v letech 1938-1945. In: Terezínské listy, sv. 21/1993, str. 60-80.
  • THIELE, Vladimír: Žaluji: Pankrácká kalvárie. Díl 1,2. Praha 1946.

Příjmení a jméno Zaměstnání Datum
narození
Místo
narození
Provinění Datum
popravy
Způsob
popravy
Zdroj
Adam Václav kapitán, úředník 26.9.1905 Praha 10.3.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a zemězradu (odbojová organizace Obrana národa) 1.6.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, LA Berlin, NA (KT-OVS)
Adler Štěpán podplukovník gšt., úředník 9.2.1896 Rajhrad 3.12.1941 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě skutkovým činem napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa) 7.8.1942 gilotina ABS (52, 141, 305), Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Aksamit Zdeněk dělník 14.5.1925 Libochovice 15.9.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za krádež a přechovávání kradených věcí (krádeže kufrů v Berlíně) 30.9.1943 gilotina GDW, NA (KT-OVS)
Amcha Robert podplukovník 7.11.1909 Praha 19.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost) 14.1.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Andres Augustin František sedlák 8.1.1895 Žabovřesky 1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (sokolská odbojová organizace Jindra) 8.9.1943 oběšení ABS (52, 141), Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Aubrecht Alois truhlář 12.4.1915 Duchcov 16.6.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (sabotáž v továrně na letadla) 8.9.1943 oběšení ABS (141), Barch (R 3001, 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Aubrecht Václav kameník 12.11.1921 Komořany 21.7.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu (pomoc sovětskému válečnému zajatci při útěku) 9.9.1943 oběšení ABS (141), Barch (R 3001, 3016), Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Bača Josef sazeč 14.1.1911 Slopné 26.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (obvinění ze špionáže) 3.5.1943 gilotina ABS (141, Z), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Bachtík Josef obchodní zástupce 8.7.1903 Voletiny 1939 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu (odbojová činnost) 13.6.1941 gilotina ABS (302), Gedenkstätte Plötzensee
Balcar Miloš učitel náboženství 4.12.1909 Čermná 29.4.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (spolupráce s agenturní zpravodajskou sítí sovětské zpravodajské služby GRU R. Seluckého) 8.9.1943 oběšení ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Ballík František bednář 31.12.1895 Praha 23.9.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (odbojová skupina ilegální KSČ, spolupráce s odbojovou skupina Ruda R. Císaře) 13.1.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Bartoš Josef malíř 14.6.1907 Tábor 15.9.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za krádež a přechovávání kradených věcí (krádeže kufrů v Berlíně) 30.9.1943 gilotina GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Bartošek Jaroslav pekař 14.6.1919 Valašské Meziříčí 30.9.1944 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti podle nařízení o škůdcích národa za krádeže (členem dvou skupin vykrádající obchody s potravinami a oblečením v Berlíně) 20.10.1944 gilotina GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Bartošek Otto František Cyril podplukovník 2.5.1908 Hranice 5.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a zemězradu (odbojová organizace Obrana národa) 21.4.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Baše Josef podplukovník 10.3.1897 Jičín 20.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, napomáhání nepříteli a neoprávněné držení zbraní (odbojová organizace Obrana národa) 9.4.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Bauer František obchodní zástupce 11.6.1890 Reichenbach (Sasko) 9.7.1940 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu (obvinění ze spolupráce s čs. zpravodajskou službou 1937-1938) 28.9.1940 gilotina ABS (141, Z), Gedenkstätte Plötzensee
Bednář Rudolf holič 31.3.1920 Brno 5.12.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti podle nařízení o škůdcích národa za plundrování (plundrování po náletech v Berlíně) 7.12.1943 gilotina Barch (R 3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Bejdová Antonie dělnice 30.9.1911 Mariánské Hory 27.6.1944 odsouzena Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (šíření letáků ilegální KSČ) 8.9.1944 oběšení Barch (R 3001, 3017), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Bek Josef poštovní úředník 14.1.1899 Výrava 7.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace PVVZ) 8.9.1943 oběšení ABS (141), Barch (R 3016), Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Beneš Josef úředník 3.2.1906 Hejčín 21.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová organizace Obrana národa) 10.2.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Beneš Josef prokurista 18.11.1904 Hřebečníky u Rakovníka 13.8.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost) 8.9.1943 oběšení ABS (135, 141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Beneš Robert Jan soukromý úředník, obchodník 27.1.1915 Třeboň 22.5.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, zemězradu a napomáhání nepříteli (odbojová činnost) 16.11.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Berger Walter student medicíny 5.11.1909 Uherský Brod 17.3.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (ilegální KSČ, převádění osob do zahraničí) 16.8.1943 gilotina Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Bernášková Irena novinářka 7.2.1904 Praha 5.3.1942 odsouzena Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě ve spojení s napomáháním nepříteli (vydavatelka ilegálního časopisu V Boj) 26.8.1942 gilotina ABS (141, 305), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Bernasová Libuše služebná 9.3.1922 Roudnice nad Labem 3.11.1944 odsouzena Lidovým soudním dvorem k trestu smrti podle nařízení o škůdcích národa za plundrování (přivlastnění si majetku po bombardování v Berlíně a krádež radia) 30.11.1944 gilotina Barch (R 3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Bessmertny Alexander spisovatel 20.3.1888 Petrohrad 23.3.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za vyzvědačství (obvinění ze špionáže) 22.8.1942 gilotina Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Bica Josef kontrolor výroby letadel 25.5.1913 Habry 7.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost) 28.4.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Bidlo Josef architekt 7.5.1890 Holice 20.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa) 16.6.1943 gilotina Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Bilík František plukovník 18.6.1891 Zlechov 5.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a zemězradu (odbojová organizace Obrana národa) 16.3.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Binek Vincenc sedlák 17.12.1899 Telnice 17.3.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za napomáhání nepříteli a přípravu k velezradě (odbojová činnost) 12.9.1942 oběšení ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Blabolil František štábní kapitán gšt., vrchní administrativní komisař 1.7.1904 Jindřichův Hradec 3.12.1941 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa) 2.9.1942 gilotina ABS (52, 141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Blaška Alois tkadlec 23.1.1906 Černovír 26.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (ilegální KSČ) 9.4.1943 gilotina Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Blažek Josef kancelářský pomocník 9.1.1908 Horní Růžodol 11.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa) 18.12.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Blažek Miloš podporučík 30.3.1913 České Budějovice 7.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová organizace Obrana národa) 1.4.1943 gilotina ABS (39, 141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Blažek Oldřich odborný učitel 10.11.1903 Vavřinec 24.7.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa, ilegální KSČ) 16.11.1942 gilotina ABS (52, 141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Bobák Vladislav číšník, sportovní pilot 4.2.1912 Horní Lhota 11.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, zemězradu a napomáhání nepříteli (vyslán 1940 ze SSSR do protektorátu, agenturní zpravodajská síť sovětské zpravodajské služby GRU v protektorátu) 12.7.1943 gilotina ABS (52, 141, Z), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Bobek Antonín průvodčí 15.2.1900 Chlumín 4.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa, spolupráce se zpravodajsko-sabotážní skupinou odbojové organizace Obrana národa J. Balabána, J. Mašína a V. Morávka) 11.5.1943 gilotina ABS (141, 305), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Bobek Felix technický úředník 21.8.1888 Praha 10.3.1937 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě skutkovým činem vyzrazení vojenského tajemství (kontrarozvědná služba ilegální Komunistické strany Německa) 22.1.1938 gilotina Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Boháč František strojní zámečník 20.12.1909 Mikulovice 10.7.1944 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 17.11.1944 gilotina Barch (R 3016, 3017), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Boháček Josef horník 20.2.1894 Nový Jáchymov 25.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová organizace Obrana národa) 7.6.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Böhm Jan tesař 18.2.1886 Cheb 19.3.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu (1934-1938 poskytování informování čs. vojenským úřadům o německých vojenských opatřeních na čs.-německých hranicích v oblasti Chebska) 20.5.1943 gilotina ABS (141), Der Tod von Plötzensee, Gedenkstätte Plötzensee
Böhm Karel fotbalista, fotbalový trenér a kovář mědi 30.8.1906 Vídeň (Rakousko) 22.5.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, zemězradu a napomáhání nepříteli (odbojová činnost) 16.11.1942 gilotina ABS (141, Z), Der Tod von Plötzensee, Gedenkstätte Plötzensee
Bohuslav Josef krejčovský pomocník 19.3.1898 Horní Cerekev 29.7.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a zemězrádné napomáhání nepříteli (odbojová činnost) 5.11.1942 gilotina Barch (3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Bombera Alois malíř pokojů, natěrač 15.9.1919 Moravská Třebová 6.4.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Panslavisté na Moravskotřebovsku) 22.7.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Borák Josef dělník 21.1.1905 Bánov 23.9.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (odbojová skupina ilegální KSČ F. Billíka) 13.1.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Boublík Karel František hostinský 8.12.1902 Strakonice 21.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za napomáhání nepříteli (skupinový poslech zakázaného rozhlasu ve vlastním hostinci po zavírací době a pomlouvání Německa) 8.9.1943 oběšení ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Bouček Josef truhlář 1.9.1912 Dvůr Králové 7.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost) 28.4.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Bourek Josef inženýr 21.7.1897 Janova Ves 1939 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu (odbojová činnost) 5.6.1941 gilotina Barch (R 3001, 3016, 3017), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Bouzek Václav podplukovník, vrchní železniční inspektor 26.2.1893 Dnešice 5.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa) 26.8.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Brabec Antonín strojní zámečník 21.1.1899 Kněževes 29.7.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová činnost) 5.11.1942 gilotina Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Braun Emil strojník 26.1 1897 Chlumčany 4.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za krádeže (recidivista, opakované krádeže osobních věcí v restauracích) 25.6.1943 gilotina Gedenkstätte Plötzensee
Brázda Vlastislav obchodník 17.4.1901 Čeřenice 15.4.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, napomáhání nepříteli a zakázané držení zbraní (vydavatel ilegálního časopisu V Boj, odbojová organizace Obrana národa) 7.8.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Brodský František topič 16.1.1909 Chotělice 10.7.1944 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 17.11.1944 gilotina Barch (R 3001, 3016, 3017), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Broul Josef štábní kapitán, úředník 25.12.1906 Kbelnice 20.7.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (zpravodajsko-sabotážní skupina odbojové organizace Obrana národa J. Balabána, J. Mašína a V. Morávka) 8.9.1943 oběšení ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Ladislav Brožek vedoucí obchodu, tramp 5.6.1904 Slavkov 29.9.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová činnost) 11.1.1943 oběšení ABS (141), Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Brýl Josef policejní strážmistr 18.3.1891 Buchlovice 18.9.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu, zemězradu a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa) 26.1.1943 gilotina Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Brzobohatý Inocenc elektrotechnik 28.7.1920 Pohořelice 17.6.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za napomáhání nepříteli, vyhýbání se vojenské službě a poslech zahraničního rozhlasu (společně s pomocí srbskému válečnému zajatci) 20.8.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Bursa Jáchym dělník 15.12.1887 Račice 18.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 7.9.1943 oběšení Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Ciahotný Jan úředník 21.4.1897 Dolní Žukov 8.7.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu, velezradu a napomáhání nepříteli (polská odbojová organizace Svaz ozbrojeného boje /Związek Walki Zbrojnej/) 6.11.1942 gilotina Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Ciahotný Ludvík právník 26.7.1910 Dolní Žukov 8.7.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu, velezradu a napomáhání nepříteli (polská odbojová organizace Svaz ozbrojeného boje /Związek Walki Zbrojnej/) 6.11.1942 gilotina Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Cibulka Alois obchodní úředník 24.4.1919 Brno 24.5.1944 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za podvod (po ukončení posledního výkonu trestu získával v Berlíně pod cizí identitou podvodně cizí majetek) 1.7.1944 gilotina Barch (R 3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA
Coufal Antonín policejní inspektor v. v. 31.5.1894 Přáslavice 29.6.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost) 8.9.1943 oběšení Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Coufal Gustav lékárník 26.4.1896 Olomouc 22.4.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa) 12.9.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Čámský Karel železniční úředník 27.6.1900 Praha 17.3.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za napomáhání nepříteli a přípravu k velezradě (odbojová činnost) 12.9.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Částková Jaroslava úřednice 5.6.1908 Boskovice 9.12.1942 odsouzena Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost) 25.5.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Černý František Alois zámečník 11.10.1894 Raková 19.2.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 18.6.1943 gilotina Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Černý Vladimír pokusný pilot 2.2.1895 Praha 5.8.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za napomáhání nepříteli a přípravu k velezradě (odbojová skupina M. Bondyho) 8.4.1943 gilotina ABS (141, 302), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Červinková Věra úřednice 27.8.1905 Zlonín 9.9.1944 odsouzena Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (šíření komunistických letáků, podpora rodin zatčených, ubytovávání odbojářů a získávání dokladů pro ně) 24.11.1944 gilotina Barch (R 3001, 3017), Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Český Ludvík podplukovník 23.8.1887 Křečovice 20.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa) 10.5.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Čiora František dělník 5.11.1907 Slezská Ostrava 4.11.1944 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 19.3.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Čurda Jaroslav učitel 10.10.1905 Dolní Sytová 12.8.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost) 6.11.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Danda Josef stavitel 31.3.1912 Praha 19.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová činnost) 14.1.1943 gilotina Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Descy Emil poštovní úředník 15.11.1901 Kukleny 3.2.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Poštovní revoluční výbor) 1.6.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Dědek Václav dělník 27.6.1918 Barabinsk (SSSR) 6.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová skupina ilegální komunistické mládeže Mladý východ II. ilegálního OV KSČ v České Třebové) 8.9.1943 oběšení ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Dienelt Josef dělník 4.7.1913 Homberg-Hochheide (Německo) 18.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 7.9.1943 oběšení Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Dienstbier Zbyněk podplukovník, úředník 14.10.1903 Plzeň 26.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa) 3.5.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Dlouhý Josef strojvůdce 29.5.1892 Beroun 16.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, vyzvědačství a napomáhání nepříteli (odbojová činnost) 3.11.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Dobřenský Alois truhlář 1.2.1912 Brno 3.9.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (ilegální KSČ) 8.9.1943 oběšení Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Dolas Emil horník 16.11.1911 Michálkovice 1.4.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 9.7.1943 gilotina Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Dolejší Bohumil horník 23.8.1904 Kunčičky 14.4.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 9.7.1943 gilotina Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Doležal Otakar velkoobchodník s vínem 17.11.1911 Nítkovice 14.1.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu, napomáhání nepříteli a velezradu ( předávání zpráv z protektorátu do Budapešti W. Peresovi, spolupráce s odbojovou skupinou M. Bondyho a organizací Obrana národa) 12.5.1942 gilotina ABS (52, 141, 302, 305), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Drábek František poštovní úředník 9.2.1893 Bělohrad 7.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace PVVZ) 8.9.1943 oběšení ABS (141), Barch (R 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Dubovský Karel Sergej plukovník pěchoty 29.8.1889 Počenice 29.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu, napomáhání nepříteli a neoprávněné držení zbraní (odbojová organizace Obrana národa) 23.3.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Dubská Marie úřednice 27.5.1916 Kouty 22.4.1944 odsouzena Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost) 20.7.1944 gilotina ABS (141), Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Dürr Rudolf major 22.2.1898 Rakovník 5.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a zemězradu (odbojová organizace Obrana národa) 7.9.1943 oběšení ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Dusza Vinzenz dělník 5.6.1910 Michálkovice 3.3.1944 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za krádež (krádež potravin a oblečení v Ratiboři na Moravě) 25.3.1944 gilotina GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Dutzová Anna tovární dělnice 16.1.1900 Vřesová (okres Sokolov) 12.10.1944 odsouzena Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za napomáhání nepříteli (intimní styk se sovětským válečným zajatcem a pomoc při jeho útěku) 3.11.1944 gilotina ABS (141), Ehrenbuch, Gedenkstätte Plötzensee
Dvořák Adolf bagrista 12.8.1909 Třebušice 23.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 29.3.1943 gilotina ABS (141), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Dvořák Antonín úředník 13.5.1907 Praha 16.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k vlastizradě, vyzvědačství a napomáhání nepříteli (odbojová činnost) 3.11.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Dvořáková Emilie šička 27.9.1919 Trnovany 23.11.1942 odsouzena Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 29.3.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Dvořák František Josef úředník, obchodník 1.10.1886 Miroslav 8.6.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (špionáž proti Německu) 8.9.1943 oběšení ABS (141, Z), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Dziekanik Jan pomocný dělník 6.6.1919 Mosty 18.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě ve spojení ze zemězradou (krádeže sloužící k zajištění věcí pro odchod do čs. armády v zahraničí) 13.8.1943 gilotina Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Erban Pavel správce v městském elektrickém podniku 18.2.1896 Hořice 19.4.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost, distribuce ilegálního časopisu Český Kurýr) 7.9.1943 oběšení ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Erben Vlastimil Jan četnický strážmistr 28.9.1909 Seletice 12.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, zemězradu a napomáhání nepříteli (spolupráce se sovětskou zpravodajskou skupinou GRU v protektorátu) 12.7.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Evald Jaroslav major 6.11.1894 Praha 20.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa) 10.6.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Evald Karel zemský soudní rada 19.1.1896 Praha 27.8.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (sokolská odbojová organizace Jindra) 8.9.1943 oběšení ABS (52, 135, 141), Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Faic František Josef technický a obecní úředník 4.10.1905 Božkov 29.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, napomáhání nepříteli a neoprávněné držení zbraní (odbojová organizace Obrana národa) 23.3.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Faltus Josef majitel skladu, technický úředník 14.2.1909 Nekoř 16.6.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 8.9.1943 oběšení ABS (141), Barch (R 3001, 3016), Der Tod von Plötzensee, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Feistmantl Rudolf podplukovník gšt., rada zemského úřadu 26.6.1892 Vizovice v srpnu 1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za napomáhání nepříteli a přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa) 8.4.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Ferus Anton zámečník 14.5.1915 Praha 23.9.1944 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti podle nařízení o škůdcích národa za vloupání (velký počet vloupání do protileteckých krytů v Berlíně) 22.12.1944 gilotina Barch (R 3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Fiala Mikuláš zedník 5.12.1897 Nové Hrady 5.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (ilegální KSČ) 14.12.1942 gilotina Barch (R 3001, 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Fiala Zdeněk řezník 12.4.1917 Praha 26.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 25.8.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Ficht Otto Albín obchodní úředník 8.10.1912 Teplice-Šanov 12.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (ilegální KSČ) 12.4.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Filipec Miroslav podplukovník, inženýr 31.12.1909 Praha 18.3.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu, napomáhání nepříteli a přípravu k velezradě (odbojová činnost) 26.8.1942 gilotina Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Forman Jiří zemědělský dělník 2.3.1913 Chrudim 18.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 7.9.1943 oběšení Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Fořt Karel pomocný železniční úředník 28.1.1903 Plzeň 16.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a vyzvědačství (odbojová činnost) 3.11.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Fortelka Jaroslav zámečník 10.6.1910 Záluží 18.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (ilegální KSČ) 9.4.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Fousek Josef majitel skladu 24.4.1905 Praha 16.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost) 23.3.1943 gilotina Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Franěk Jaroslav hospodský 8.10.1897 Nezabudice 16.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a neoprávněné držení zbraní (odbojová organizace Obrana národa) 1.7.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Frömpter Otto účetní 10.6.1900 Praha 11.8.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost) 8.9.1943 oběšení ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Fučík Julius novinář, spisovatel 23.2.1903 Praha 25.8.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 8.9.1943 oběšení ABS (141, 325, S), Barch (R 3001,3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Gardavský Jaroslav kapitán gšt. 24.9.1906 Holešov 27.11.1941 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa) 19.8.1942 gilotina ABS (52, 141, 302, ), Barch (R 3001, 3017), GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Gerlich Karel malíř pokojů 14.5.1908 Heřmanice 21.9.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 14.1.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Gibiš Antonín úředník 31.5.1902 Packowice (Polsko) 4.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost) 11.5.1943 gilotina ABS (141, 302), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Grad František kočí, dělník 1.9.1891 Kraczkowa (Polsko) 19.8.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (pomoc členovi paradesantního výsadku /operace Percentage/ F. Pavelkovi) 11.1.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Grégr Vladimír architekt 3.8.1902 Praha 9.9.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a zemězradu (odbojová organizace Politické ústředí) 22.2.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
le Gros Georg bankovní úředník 5.6.1893 Freistadt (Rakousko) 14.11.1944 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu (1933-1935 spolupráce s čs. zpravodajskou službou) 10.3.1942 gilotina ABS (141), Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Gschwindová Miloslava v domácnosti 6.2.1904 Plzeň 3.6.1942 odsouzena Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 4.9.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Gurecký František řidič 11.9.1914 Sterkrade (Německo) 18.8.1944 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za pokračující těžké krádeže (krádeže oblečení a cenných předmětů v soukromých protileteckých krytech na předměstích Berlína) 8.9.1944 oběšení Barch (R 3001), GDW
Haas Karel nižší úředník 9.8.1913 Olomouc 26.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (vydání osobních průkazů sovětským parašutistům) 3.5.1943 gilotina ABS (141, Z), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Habán Karel vrchní policejní sekretář 10.6.1895 Křoví 11.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa) 18.12.1942 gilotina ABS (52, 141, 302), Barch (R 3001, 3017), Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Habrda Jan poštovní úředník, elektromontér 6.12.1912 Třebíč 11.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (spolupráce se sovětskou zpravodajskou skupinou GRU v protektorátu) 16.8.1943 gilotina ABS (41, Z), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Hájek Josef vlakový průvodčí 29.3.1910 Otročiněves 25.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa) 7.6.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Hájek Ladislav dělník 28.6.1894 Praha 23.9.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a za napomáhání nepříteli (odbojová skupina ilegální KSČ F. Billíka) 13.1.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Hájek Zdeněk zámečník 27.7.1919 Litomyšl 21.7.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za krádeže (opakované loupeže malých zvířat na předměstích Berlína) 7.9.1943 oběšení Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Hampejs Václav pojišťovací inspektor 28.1.1894 Trpoměchy 1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obec sokolská v odboji) 8.9.1943 oběšení ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Hampl Bohumil dělník, švec 26.9.1906 Praha 23.9.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a za napomáhání nepříteli (odbojová skupina ilegální KSČ F. Billíka) 13.1.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Hampl Josef pomocný dělník 3.3.1908 Biedermannsdorf (Rakousko) 29.9.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 13.3.1944 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Hamrtal Jaromír soustružník 7.9.1921 Mníšek pod Brdy 26.1.1944 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti podle nařízení o škůdcích národa ve spojení s opakovanou těžkou krádeží (pět vloupání do altánů a besídek) 22.4.1944 gilotina Barch (R 3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Josef Hamšík Josef podplukovník letectva 7.3.1895 Zádveřice 4.8.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za napomáhání nepříteli a za přípravu k velezradě (odbojová organizace Svazu letců RČS) 8.4.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Hanák Josef okresní inspektor 23.9.1888 Olomouc 29.6.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa) 8.9.1943 oběšení ABS (141), Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Hánek František stolař 6.11.1889 Praha 11.8.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obec sokolská v odboji) 8.9.1943 oběšení ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Hauslik Karel truhlář 14.8.1920 Lnáře odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu a krádež (krádeže v Berlíně) 18.4.1945 gilotina Barch (R 3001, 3017), GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Havel Čeněk úředník 6.1.1901 Svratka 3.2.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa) 24.5.1943 gilotina ABS (52, 141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Havel Karel nezaměstnaný 16.11.1921 České Budějovice 15. 9. 1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za krádež a přechovávání kradených věcí (krádeže kufrů v Berlíně) 30.9.1943 gilotina Barch (R 3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Havelka František soustružník 21.1.1916 Brno 11.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, zemězradu a napomáhání nepříteli (spolupráce se sovětskou zpravodajskou skupinou GRU v protektorátu) 12.7.1943 gilotina ABS (141, Z), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Havelka Ladislav mechanik 27.8.1918 Brno 11.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, zemězradu a napomáhání nepříteli (spolupráce se sovětskou zpravodajskou skupinou GRU v protektorátu) 12.7.1943 gilotina ABS (141, 305, Z), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Havránek Josef železniční zaměstnanec 12.2.1910 Tochovice 22.9.1941 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a nedovolené držení zbraní (odbojová činnost) 9.1.1942 gilotina ABS (325), Barch (R 3001, 3017), Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Hejl Stanislav zámečník 5.5.1923 Chudenice 26.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 25.8.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Hekr Zdeněk sochař, řezbář 16.10.1910 Praha 16.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (odbojová činnost) 8.2.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Helcl Alexandr úředník 24.10.1921 Louny 26.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 25.8.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Helmich Karel bankovní ředitel 15.5.1892 Praha 18.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost) 16.6.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Helvín František major 15.8.1890 Frýdek 27.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa) 8.9.1943 oběšení Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Herzig Franz knihař 25.4.1921 Strakonice 30.9.1944 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti podle nařízení o škůdcích národa za opakovaná vloupání (vloupání do obchodů s potravinami a oblečením v Berlíně a prodej kradených věcí na černém trhu v Berlíně) 20.10.1944 gilotina Barch (R 3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Hladiš Vojtěch zemědělský dělník 10.4.1912 Uherský Brod 17.3.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (ilegální KSČ) 16.8.1943 gilotina Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Hlaváč Oldřich zubní lékař 9.1.1895 Stříbrné Hutě 11.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa) 18.12.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Hlávka Rudolf dělník 22.6.1905 Vídeň 23.9.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová skupina ilegální KSČ F. Billíka) 13.1.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Hlinka Vilém lékař 29.11.1912 Smrčná 4.8.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (přijetí osob s falešnými doklady mezi pacienty v nemocnici) 7.9.1943 oběšení ABS (39, 141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Hlobil Josef lékař 15.2.1899 Tučapy 18.9.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu, velezradu a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa) 26.1.1943 gilotina Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Hodl Emanuel strojní zámečník 24.1.1906 Přeštice 19.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (spolupráce se sovětskou zpravodajskou skupinou GRU v protektorátu) 28.7.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Hofta Otokar pojišťovací agent 12.8.1901 Podmokly 28.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (spolupracovník pražského primátora O. Klapky, vydavatel ilegálního časopisu V Boj) 22.2.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Holub Bohumil krejčovský pomocník 16.7.1885 Hlinsko 24.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 29.3.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Holý Jiří rolník 29.6.1896 Senomaty 1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (sokolská odbojová organizace Jindra) 8.9.1943 oběšení ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Homola Bedřich divizní generál 2.6.1887 Běleč 30.9.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová organizace Obrana národa) 5.1.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Hora Alois tramvajový průvodčí 22.1.1893 Kutná Hora 7.8.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 7.9.1943 oběšení Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Horák Břetislav štábní kapitán, úředník 24.7.1904 Drahotice 2.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, napomáhání nepříteli a vyzvědačství (odbojová činnost) 4.5.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Horňaček Štěpán dělník 6.12.1913 Ivanka 18.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 7.9.1943 oběšení Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Hotovec Václav formíř 27.9.1920 Písek 12.1.1944 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti podle nařížení o škůdcích národa za plundrování (krádeže majetku ukrytého ve sklepích před bombardováním v Berlíně) 2.2.1944 gilotina Barch (R 3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Hozman Josef Alois Antonín kapitán 18.6.1905 Radošovice 22.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa) 24.9.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Hradecký Karel lékař 16.10.1904 Světlá nad Sázavou 11.3.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za napomáhání nepříteli (přijetí osob s falešnými doklady mezi pacienty v nemocnici) 8.9.1943 oběšení ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Hrachovec Josef policejní strážmistr 21.2.1911 Vídeň (Rakousko) 7.8.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu, napomáhání nepříteli a podněcování k zemězradě (odbojová činnost) 5.11.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Hrachovina Antonín Jan prodavač 12.8.1902 Újezdec 12.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 5.4.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Hroschek Andreas obkladač 27.11.1889 Chvalkov 12.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (ilegální KSČ) 1.4.1943 gilotina Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Hrubeš Josef státní návladní 26.9.1898 Chrudim 27.8.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (sokolská odbojová organizace Jindra) 8.9.1943 oběšení ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Hrubý Josef krejčovský mistr 19.12.1896 Valteřice 14.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 1.2.1943 gilotina Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Hrubý Josef inženýr 6.8.1887 Horní Sytová 24.7.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa) 16.11.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Hubáček Jan plukovník 7.5.1891 Putim 24.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, zemězradu a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa) 26.9.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Hudec František školní ředitel 8.5.1891 Velké Tresné 7.6.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa) 8.9.1943 oběšení ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Hůla Miloslav radiotelegrafista 14.2.1915 Hlubočec 22.5.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, napomáhání nepříteli a zemězradu (vyslán ze SSSR do protektorátu 1940, agenturní zpravodajská síť sovětské zpravodajské služby GRU v protektorátu) 16.3.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Hůlka Adolf plukovník 11.9.1891 Brno 20.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa) 10.5.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Chalupa Ivan plukovník, bankovní úředník 28.1.1887 Kukleny 7.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová organizace Obrana národa) 1.4.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Charvát Milan nádražní dělník 28.4.1916 Třebenice 22.5.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, napomáhání nepříteli a zemězradu (odbojová činnost) 16.11.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Choleva Jan kotlář 16.5.1897 Ustroň (Polsko) 6.11.1941 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 19.3.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3016), Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Chromjak Josef obráběč kovů 11.1.1914 Třebovice 17.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost) 28.5.1943 gilotina Barch (R 3001, 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Chvátal Ladislav úředník 19.6.1912 Praha 1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (sokolská odbojová organizace Jindra) 8.9.1943 oběšení ABS (135, 141), Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Jáchym Josef podplukovník 29.10.1898 Mnichovo Hradiště 15.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa) 19.3.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Jamrozy Josef horník 6.7.1907 Slezská Ostrava 1.4.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 9.7.1943 gilotina Barch (R 3001, 3017), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Janáček Miloslav úředník 15.7.1902 Podmoklany 19.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (spolupráce se sovětskou zpravodajskou skupinou GRU v protektorátu) 28.7.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3016), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Jančář Mikuláš zedník 9.3.1913 Šumice 17.3.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (ilegální KSČ) 16.8.1943 gilotina Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Jandečka Václav horník 5.6.1915 Záluží 14.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 1.2.1943 gilotina Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Jandera Miroslav železniční zaměstnanec 23.9.1920 Česká Třebová 6.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová skupina ilegální komunistické mládeže Mladý východ II. ilegálního OV KSČ v České Třebové) 8.9.1943 oběšení ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Janeček František železniční úředník 18.8.1896 Olomouc 20.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová činnost) 16.6.1943 gilotina Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Janík František knihař 20.10.1897 Přerov 15.4.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa) 7.8.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Janoušek Jan nadporučík, úředník 27.12.1897 Vysoké Mýto 18.3.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu, napomáhání nepříteli a přípravu k velezradě (odbojová činnost) 26.8.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Janoušek Václav strojní zámečník 22.3.1902 Stehelčeves 26.10.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (spolupráce se sovětskou zpravodajskou skupinou GRU v protektorátu) 13.12.1943 gilotina ABS (141), Barch (3001, 3017), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Janoušek Vladimír nádražní manipulant 16.6.1902 Trutnov 20.8.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová činnost) 16.11.1942 gilotina ABS (302), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Jansa Karel štábní kapitán, vrchní sekretář 9.10.1893 Běstvina 29.1.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa) 7.8.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Jánský Josef pekař, dělník 30.1.1909 Klatovy 18.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 7.9.1943 oběšení Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Jaroš František školní zřízenec 29.9.1888 Velký Vřešťov 19.4.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost, distribuce ilegálního časopisu Český Kurýr) 7.9.1943 oběšení ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Jaroš Josef notář 1.2.1879 Milotice 9.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa a Zemský národní výbor) 27.10.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Jaroš Karel policejní úředník 29.1.1899 Strakonice 11.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa) 18.12.1942 gilotina ABS (141, 302), Barch (R 3001, 3017), Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Jarý Josef bělič pláten 19.7.1909 Loukov 12.8.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová činnost) 6.11.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Jasanovský Václav úředník 19.9.1896 Černuc 1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obec sokolská v odboji) 8.9.1943 oběšení Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Jelínek Čestmír štábní kapitán gšt., úředník 19.9.1902 Praha 27.11.1941 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa) 19.8.1942 gilotina ABS (141, 300), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Jetonický Bedřich plukovník 26.5.1908 Čáslav 28.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost) 9.9.1943 oběšení ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Ježek František dílenský mistr 10.9.1905 Zámek Žďár 21.9.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 25.5.1943 gilotina Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Jiřička Jan major gšt., vrchní administrativní komisař 19.5.1903 Rožnov 29.4.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za napomáhání nepříteli a přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa) 12.9.1942 gilotina ABS (141, 302), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Jirka Josef podplukovník gšt., úředník 16.8.1896 Třešť 29.4.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za napomáhání nepříteli a přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa) 12.9.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Jiskra Václav tramvajový průvodčí 13.3.1902 Roztoky (okres Praha-západ) 3.6.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 8.9.1943 oběšení ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
John Franz výrobce tkalcovských stavů 26.7.1906 Paseka 21.9.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová činnost) 1.12.1942 gilotina Der Tod von Plötzensee, NA (KT-OVS)
Jošt Josef redaktor 30.9.1895 Praha 24.4.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a zemězradu (odbojová organizace Obrana národa) 2.10.1942 gilotina ABS (141, 300, 305), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Juřena Štěpán zahradník 14.12.1900 Halenkovice 29.6.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost) 8.9.1943 oběšení Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Just Josef železniční dělník 31.5.1909 Úpice 26.10.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (spolupráce se sovětskou zpravodajskou skupinou GRU v protektorátu) 13.12.1943 oběšení ABS (141), Barch (R 3001, 3017), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Kabát Květoslav slévač 19.4.1919 Čelákovice 24.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za vraždu (vícekrát trestaný zločinec pracující v Německu, vražda 65letého muže, loupež) 1.12.1942 gilotina Barch (R 3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Kadeřávek Vladimír major, úředník 22.1.1898 Jičín 3.12.1941 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě ve spojení se skutkovým činem napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa) 7.8.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Kadlček Jan dělník 23.11.1916 Dolní Němčí 4.9.1941 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za řadu krádeží (krádeže ve sklepích a skladech hlavně v Berlíně) 30.9.1943 gilotina Barch (R 3001), NA (KT-OVS)
Kafka Josef fotograf 16.6.1895 Praha 20.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová činnost) 9.7.1943 gilotina Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Kalina František kočí 28.1.1896 Červená Řečice 19.8.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (spolupráce s F. Pavelkou – paradesantní výsadek z Velké Británie 1941 /Operace Percentage/) 11.1.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Kaman Petr major, vrchní poštovní sekretář 29.6.1895 Brno 31.3.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa) 7.8.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Kapic Adam řidič tramvaje 9.8.1900 Starý Postřekov 7.8.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 8.9.1943 oběšení ABS (141), Barch (R 3001, 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Katzer Jáchym sekretář 5.12.1899 Výprachtice 19.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (spolupráce se sovětskou zpravodajskou skupinou GRU v protektorátu) 11.8.1943 oběšení ABS (141), Barch (3001, 3016), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Kaura Karel stojní zámečník 22.6.1904 Praha 18.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 7.9.1943 oběšení Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Kavalec Alfons celní úředník 29.7.1898 Václavovice 6.7.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu a napomáhání nepříteli (pomoc uprchlému válečnému zajatci) 20.10.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Kazda Josef podplukovník gšt., úředník 21.6.1896 Kbelnice 20.11.1941 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa) 19.8.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Kessler Jan Konstantin plukovník zdravotní služby, lékař 5.9.1892 Hluk 4.8.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za napomáhání nepříteli a přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa) 8.4.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Kladiva Jaroslav novinář 24.2.1902 Rychnov 9.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za napomáhání nepříteli a přípravu k velezradě (spolupráce s odbojovou organizací PVVZ) 25.5.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Klaus Václav keramik 22.4.1907 Praha 1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost) 8.9.1943 oběšení ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Kleandr Josef železniční úředník 7.11.1905 Velký Vřešťov 20.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa) 20.5.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Klecan Jaroslav zemědělský úředník 2.3.1914 Zadní Zborovice 25.8.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (ilegální KSČ) 8.9.1943 oběšení ABS (305), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Klejch Miloš lékárník 30.10.1905 Klimkovice 29.6.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost) 8.9.1943 oběšení Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Klíma Jan technický úředník 16.5.1915 Minice 29.4.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (spolupráce se sovětskou zpravodajskou službou GRU v protektorátu) 8.9.1943 oběšení ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Klímek Edmund podplukovník pěchoty 23.3.1892 Kojetín 26.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa) 24.9.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Klobás Josef poručík 5.2.1914 Starý Lískovec 20.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová organizace Obrana národa) 10.2.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Kočí Rudolf pomocný dělník 16.4.1901 Milovice-Mladá 1.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (pokus o odchod do zahraničí) 24.9.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Kočí Vladimír sekretář 14.8.1897 Jičín 20.8.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová činnost) 16.11.1942 gilotina Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Kocmann Josef ředitel 19.1.1891 Předín 1.7.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová organizace Obrana národa) 26.9.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Kodet Václav horník 25.9.1895 Velenka 25.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová organizace Obrana národa) 7.6.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Kodýdek František zámečník 28.10.1906 Praha 29.7.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (odbojová činnost) 5.11.1942 gilotina Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Kodýtek Ludvík truhlář 29.3.1920 Kostelec nad Orlicí 16.6.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 8.9.1943 oběšení ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Kohn Pavel obchodní zaměstnanec 23.10.1913 Ledeč nad Sázavou 29.9.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 11.1.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Kohout Bohuslav major 5.12.1896 Litomyšl 7.1.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za napomáhání nepříteli a přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa) 26.8.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Kohoutek Josef plukovník gšt., úředník 3.2.1896 Hodějice 20.11.1941 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa) 19.8.1942 gilotina ABS (135, 141, 302), Barch (R 3001, 3017), Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Kohout Karel David automechanik 14.2.1895 Ratiškovice 20.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa) 16.6.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Koklar Johann automechanik, zámečník 17.3.1916 Čakov 18.8.1944 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za opakovanou těžkou loupež (krádeže oblečení a cenných věcí v soukromých protileteckých krytech na předměstích Berlína) 8.9.1944 oběšení Barch (R 3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Kolář Jan štábní rotmistr 23.6.1898 Jetětice 29.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu, napomáhání nepříteli a neoprávněné držení zbraní (odbojová činnost) 23.3.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Kollert Antonín pojišťovací matematik 18.4.1907 Horní Radechová 23.4.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa) 2.10.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Komann Emil Inocenz fotograf 28.7.1917 Osek 12.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (ilegální KSČ) 12.4.1943 gilotina ABS (135, 141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Komínek Jan krejčovský pomocník 6.3.1890 Ondratice 3.9.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (ilegální KSČ) 8.9.1943 oběšení Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Končel Karel poručík, úředník 31.3.1914 Kolín 26.8.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu a velezradu (odbojová organizace Obrana národa) 19.3.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Konečný Jaroslav plukovník pěchoty, úředník 4.1.1891 Kylešovice 8.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa) 20.1.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Konop Josef železniční úředník 11.5.1901 Louny 16.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, vyzvědačství a napomáhání nepříteli (odbojová činnost) 3.11.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Konopásek František plukovník 26.11.1890 Lužná 5.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová organizace Obrana národa) 16.3.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Kopecký Antonín pomocný obchodník 5.12.1917 Plzeň 10.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, zemězradu a napomáhání nepříteli (odbojová činnost) 20.5.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Korb Jiří stavební inženýr 11.7.1910 Praha 1.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová činnost) 16.3.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Körper Edmund číšník 27.11.1922 Vídeň (Rakousko) 30.9.1944 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti podle nařízení o škůdcích národa za krádeže (členem dvou skupin vykrádající obchody s potravinami a oblečením v Berlíně) 20.10.1944 gilotina Barch (3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Košulič Gustav poštovní pomocník 2.7.1911 Brno 11.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, zemězradu a napomáhání nepříteli (spolupráce se sovětskou zpravodajskou službou GRU v protektorátu) 12.7.1943 gilotina ABS (141, Z), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Kotas Karel horník 7.1.1898 Janovice 1.4.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 6.8.1943 gilotina Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Kotík Ladislav plukovník gšt., vrchní zemský administrativní rada 13.11.1896 Lipník 27.11.1941 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa) 19.8.1942 gilotina ABS (52, 141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Koukolik Jaroslav policejní úředník 10.6.1916 Plzeň 12.3.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (poskytování ubytování stíhaným osobám, obstarávání potravinových lístků a osobních dokumentů) 25.6.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Koutný František železniční úředník 21.5.1899 Veselíčko 26.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa) 24.9.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Kovanda Leopold úředník cestovní kanceláře 15.11.1903 Protivín 5.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu (špionáž proti Německu) 11.1.1943 gilotina Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Kovář Josef dělník 13.10.1904 Dlouhá Třebová 26.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (ilegální KSČ) 9.4.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Kovář Vojtěch hospodský, truhlář 7.2.1907 Česká Třebová 27.3.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (dlouhodobý poslech zahraničního rozhlasu ve vlastním hostinci s dalšími osobami ) 1.7.1943 gilotina Barch (R 3001, 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Kowal Andreas kovář 21.3.1913 Izdebki (Polsko) 1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti ve spojení s krádežemi (krádeže majetku v Berlíně po náletech) 8.9.1943 oběšení Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Kozák František dělník 21.1.1920 Dolní Kamenice 5.12.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti podle nařízení o škůdcích národa za plundrování (plundrování po náletech v Berlíně) 7.12.1943 gilotina Barch (R 3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Koželuha Zdeněk technik 24.4.1917 Brno 2.7.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a zemězradu (odbojová organizace Obrana národa) 15.10.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Kozlovský Jan tramvajový průvodčí 7.8.1899 Radkov 7.8.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 7.9.1943 oběšení Barch (R 3001, 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Kožnar František dílenský mistr 1.6.1897 Brozánky 16.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, vyzvědačství a napomáhání nepříteli (odbojová činnost) 3.11.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Krahulec Karel účetní 29.5.1912 Hnátnice 13.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (chválení nepřátel Německa) 24.5.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Král Otto účetní 24.8.1904 Ústí nad Labem 11.8.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová skupina Úvod – Krušnohoří) 8.9.1943 oběšení ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Král Václav podplukovník 7.9.1891 Písek 8.8.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa) 6.11.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Krása Karel poručík, finanční úředník 29.3.1902 Rakonice 19.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová činnost) 14.1.1943 gilotina Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Krasný Jan zedník 22.9.1889 Těmice 12.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 5.4.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Kraus Karel obchodní příručí 20.9.1911 Prapořiště 24.4.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za napomáhání nepříteli, přípravu k velezradě a zemězradu (odbojová organizace Obrana národa) 2.10.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Krauz Václav pojišťovací úředník 3.9.1906 Újezd 10.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, zemězradu a napomáhání nepříteli (odbojová činnost) 20.5.1943 gilotina Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Kravák František brigádní generál 10.9.1889 Mostkovice 18.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, napomáhání nepříteli a neoprávněné držení zbraní (odbojová organizace Obrana národa) 24.5.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Krčál Zdeněk lesní rada, inženýr 16.6.1900 Milíčeves 16.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová činnost) 23.3.1943 gilotina Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Kredba Arnošt úředník 12.1.1890 Mladá Boleslav 19.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (spolupráce se sovětskou zpravodajskou skupinou GRU v protektorátu) 28.7.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3016), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Kreisel Karel soustružník 24.2.1908 Bravantice 1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti podle nařízení o škůdcích národa za plundrování (plundrování po náletech v Berlíně) 3.3.1943 gilotina Gedenkstätte Plötzensee
Kreisky Artur obchodní zástupce 23.9.1912 Moravská Ostrava 11.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost) 10.6.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Krejčí Antonín kočí, dělník 6.12.1906 Jiřice 19.8.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a zemězradu (pomoc členovi paradesantního výsadku /operace Percentage/ F. Pavelkovi) 11.1.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Krejčí Hynek dělník, truhlář 31.7.1892 Mokřice 29.7.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (odbojová činnost) 5.11.1942 gilotina ABS (S), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Krejčí Štěpán strojní zámečník 24.7.1914 Štěpánov 17.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost) 28.5.1943 gilotina Barch (R 3001, 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Krofta Václav zámečník 25.12.1913 Plzeň 29.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu, napomáhání nepříteli a neoprávněné držení zbraní (odbojová organizace Obrana národa) 23.3.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Kropáč Mojmír zámečník 20.4.1920 Žerůvky 30.9.1944 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti podle nařízení o škůdcích národa za četné krádeže (organizované krádeže v obchodech s jídlem a oblečením v Berlíně a prodej kradených věcí na černém trhu v Berlíně) 20.10.1944 gilotina Barch (R 3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Krsňaková Marie posluhovačka 22.1.1900 Chabařovice 12.11.1942 odsouzena Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (ilegální KSČ) 12.4.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Krtek Václav horník 22.7.1898 Hrdlovka 12.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (ilegální KSČ) 1.4.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Krulich Josef dělník 8.8.1901 Jarovnice 3.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu (špionáž proti Německu) 5.4.1943 gilotina Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Kruml Antonín tramvajový průvodčí 6.3.1909 Praha 26.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepřítel (ilegální KSČ) 1.9.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Kryčnar Miroslav major, vrchní sekretář 23.5.1897 Velké Petrovice 7.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová činnost) 1.4.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Kryšpín František vrchní sekretář 7.11.1902 Pardubice 11.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa) 10.6.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Křikava Ivan vrchní ministerský komisař 14.4.1903 Mladá Boleslav 11.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa) 18.12.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Krzikawski Walter elektrikář 27.2.1913 Dětřichov (okres Jeseník) 12.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu (spolupráce s čs. zpravodajskou službou 1937, kurýr KSČ 1938) 22.7.1943 gilotina ABS (141), Barch (3001, 3017), Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Kubát František horník 9.2.1888 Dlouhá Třebová 12.12.1942 odsouzen k trestu smrti za velezradu (ilegální KSČ) 1.4.1943 gilotina Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Kubíček Jindřich úředník 15.7.1918 Přerov 17.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost) 28.5.1943 gilotina Barch (R 3001, 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Kubík Robert Arnošt štábní kapitán, vrchní sekretář 3.8.1896 Mnichovo Hradiště 18.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, napomáhání nepříteli a neoprávněné držení zbraní (odbojová organizace Obrana národa) 24.5.1943 gilotina ABS (141, 302), Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Kubín Josef učitel základní školy 28.10.1904 Soběslav 24.2.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězrádné vyzvědačství, napomáhání nepříteli, přípravu k velezradě a velezradu (odbojová činnost) 2.9.1942 gilotina ABS (141), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Kubišta Antonín ředitel měšťanské školy 13.12.1883 Litomyšl 11.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, zemězradu a napomáhání nepříteli (spolupráce se sovětskou zpravodajskou skupinou GRU v protektorátu) 12.7.1943 gilotina ABS (141, Z), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Kubišta Milan obchodní zaměstnanec, účetní 29.12.1916 Nikolajevka (Ukrajina) 11.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, zemězradu a napomáhání nepříteli (spolupráce se sovětskou zpravodajskou skupinou GRU v protektorátu) 12.7.1943 gilotina ABS (141, Z), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Kudrna Rudolf horník 1.6.1902 Čáslav 14.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 1.2.1943 gilotina Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Kuchno Vladislav horník 1.8.1901 Kunčičky 14.4.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (ilegální KSČ) 9.7.1943 gilotina Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Kuchyňa Ludvík číšník 8.8.1922 Rosice 25.6.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu (pokus o překročení německo-švýcarských hranic za účelem vstupu do čs. zahraniční armády) 7.9.1943 oběšení ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Kulička Antonín poštovní sekretář 7.3.1902 Protivín 28.6.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace PVVZ) 9.9.1943 oběšení ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Kupka Karel kotlář 19.2.1910 Těškovice 22.5.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, napomáhání nepříteli a zemězradu (odbojová činnost) 16.11.1942 gilotina ABS (141, Z), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Kusebauch Antonín zahradník 21.10.1899 Libochovany 5.4.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu (vydání spolupracovníka německé zpravodajské služby čs. úřadům 1937) 25.6.1943 gilotina ABS (325), Der Tod von Plötzensee, Gedenkstätte Plötzensee
Kyšer Vítězslav obchodník 11.2.1898 Přistoupim 18.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa) 16.6.1943 gilotina ABS (141, 305), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
LamkaVladimír advokát 19.10.1905 Louny 1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (sokolská odbojová organizace Jindra) 8.9.1943 oběšení ABS (135, 141, 315), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Lammel Erhard redaktor 12.7.1918 Mlýny 14.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 1.2.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Lavičková Kristina v domácnosti 15.12.1917 Moravská Ostrava 27.3.1944 odsouzena Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a špionáž (odbojová činnost) 11.8.1944 gilotina Barch (3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Ledererová Věra stenotypistka 25.3.1912 Praha 3.3.1943 odsouzena Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za vyzvědačství (špionáž proti Německu) 1.7.1943 gilotina ABS (135, 141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Lehečka Jaroslav zedník 15.4.1923 Bělčice 3.11.1944 odsouzen Lidový soudem k trestu smrti podle nařízení o škůdcích národa za krádež (krádež dek a obvazového materiálu z protileteckého bunkru v Berlíně) 17.11.1944 gilotina Barch (3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Leicht Josef dělník 25.1.1913 Otovice 8.10.1940 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti podle nařízení o škůdcích národa za těžkou loupež 29.5.1941 gilotina Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Libánský Jaromír podplukovník 10.9.1895 Bartoušov 2.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, napomáhání nepříteli a vyzvědačství (odbojová organizace Obrana národa) 4.5.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Lieser Franz obchodní zástupce 27.11.1898 Zálesní Lhota 14.1.1941 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězrádné slídění ve spojení s těžkou krádeží (špionáž pro cizí zpravodajskou službu a krádež tajných německých spisů 1936-1938) 14.3.1941 gilotina Ehrenbuch, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Lindner Heinrich pomocný chemik 29.8.1897 Krupka 12.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (ilegální KSČ) 12.4.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Lindnerová Herta obchodnice 3.11.1920 Bohosudov 23.11.1942 odsouzena Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ a ilegální Komunistická strana Německa, německá odbojová skupina Lipoví bratří /Lindenbrüder/) 29.3.1943 gilotina Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Lisý Jaroslav plukovník gšt., úředník 28.4.1895 Jičín 8.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa) 20.1.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Livečka Stanislav plukovník, soudní úředník 5.9.1896 Lipník 20.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa) 7.9.1943 oběšení Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Lochman Ladislav tkadlec 15.1.1898 Horní Čermná 26.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (ilegální KSČ) 9.4.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Louda Karel dělník 23.1.1921 Čerčany 4.8.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za vloupání (opakované krádeže v besídkách a v loděnicích v Berlíně ) 8.9.1943 oběšení Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Lukeš Ladislav poštovní úředník 4.4.1903 Vysoké Mýto 28.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost) 9.9.1943 oběšení ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Macák Stanislav litograf 24.8.1911 Praha 9.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová činnost) 4.5.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Macek Josef obchodní zaměstnanec 4.7.1892 Turnov 13.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za krádež (četné krádeže kabátů v Berlíně) 18.6.1943 gilotina ABS (305), Barch (R 3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Macík Jaroslav bankovní úředník 11.3.1908 Praha 9.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost) 4.5.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Mach Karel dělník 20.4.1900 Jámy 18.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 7.9.1943 oběšení Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Mácha Gottlieb řezník 22.9.1914 Čtyři Dvory (České Budějovice) 18.8.1944 odsouzen Lidovým soudním dvorem ktrestu smrti za opakované těžké krádeže (krádeže věcí v protileteckých krytech na předměstích Berlína) 8.9.1944 oběšení Barch (R 3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Mácha Ladislav štábní kapitán 14.10.1903 Nová Bělá 26.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa) 24.9.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Macháček Václav dělník, topič 20.1.1902 Toušice 23.9.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (odbojová skupina ilegální KSČ F. Billíka) 13.1.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Machačík Alois brigádní generál 26.9.1888 Loukov 10.3.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a zemězradu (odbojová organizace Obrana národa) 1.6.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Machek František policejní řidič 25.7.1912 Hodice 7.8.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu, napomáhání a vyzývání k zemězradě (odbojová organizace Obrana národa) 5.11.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Maier Rudolf zámečník 26.10.1901 Raspenava 22.8.1940 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu (1935-1938 spolupráce s čs. zpravodajskou službou) 23.11.1940 gilotina ABS (141), Ehrenbuch, Gedenkstätte Plötzensee
Maixner Eduard holič 18.3.1909 Skořenice 23.9.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová skupina ilegální KSČ F. Billíka) 13.1.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Malec Karel strojník 26.1.1900 Nová Huť 25.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa) 7.6.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Malina Ferdinand poštovní revident 11.9.1896 Mirovice 28.6.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa) 9.9.1943 oběšení ABS (1441, 305), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Malina Ladislav kuchař 8.6.1922 Radotín 1.3.1944 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti podle nařízení o škůdcích národa ve spojení s krádeží (opakované krádeže oblečení v Berlíně) 29.3.1944 gilotina Barch (R 3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Malá Anežka dělnice 7.1.1910 Smiřice 26.8.1942 odsouzena Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (ilegální KSČ) 24.11.1942 gilotina Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Malý Josef soustružník, gymnasta 25.3.1894 Praha 16.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost) 23.3.1943 gilotina Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Mann Felix knihovník 11.12.1905 Knovíz 7.11.1941 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, napomáhání nepříteli a neoprávněné držení výbušnin (odbojová skupina M. Bondyho) 17.4.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Marek Florian podkovář 21.5.1895 Repechy 23.2.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (kontakt se sovětskými parašutisty) 20.5.1943 gilotina Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Marek Rudolf číšník, kuchař 5.2.1907 Doudlevce 30.9.1944 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti podle nařízení o škůdcích národa za četná vloupání (vloupání do obchodů s potravinami a oblečením v Berlíně a prodej kradených věcí na černém trhu v Berlíně) 20.10.1944 gilotina Barch (R 3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Marek Stanislav truhlář 15.11.1903 Doudlevce 30.9.1944 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti podle nařízení o škůdcích národa za četná vloupání (vloupání do obchodů s potravinami a oblečením v Berlíně a prodej kradených věcí na černém trhu v Berlíně) 20.10.1944 gilotina Barch (R 3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Marek Vojtěch dělník, mlynář, pekař 11.10.1899 Repechy 5.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (kontakt se zahraničními agenty) 14.12.1942 gilotina Barch (R 3001, 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Maršálek František stavební dělník, pokrývač 11.1.1897 Praha 23.9.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (ilegální skupina KSČ F. Billíka) 13.1.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Mašek Vojtěch tramvajový průvodčí 22.4.1887 Praha 3.6.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 8.9.1943 oběšení ABS (305), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Mastník Josef vrchní strážmistr 29.1.1892 Alšovice 9.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost) 4.5.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Matěcha Ladislav truhlář 6.2.1893 Smrčí 29.7.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (ilegální KSČ) 5.11.1942 gilotina Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Matěj Jaroslav odborný učitel 25.8.1902 Proskovice 26.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa) 24.9.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Matějka Josef major, železniční úředník 9.2.1894 Osenice 29.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu, napomáhání nepříteli a neoprávněné držení zbraní (odbojová organizace Obrana národa) 23.3.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Matoušek Bohumil úředník 25.6.1896 Doubrava 6.3.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa) 20.5.1943 gilotina Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Matyáš Alois řidič autobusu, řidič tramvaje 6.1.1904 Vídeň (Rakousko) 21.6.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 9.9.1943 oběšení Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Matyáš Jaroslav malíř pokojů 30.3.1914 Starý Bydžov 21.7.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za četná vloupání (opakované loupeže malých zvířat na předměstích Berlína) 7.9.1943 oběšení Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Maxa Josef plukovník 31.7.1891 Medový Újezd 20.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, napomáhání nepříteli a neoprávněné držení zbraní (odbojová organizace Obrana národa) 9.4.1943 gilotina ABS (141, 325), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Mazal Emil chemik 15.6.1915 Sank Pölten (Rakousko) 26.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (špionáž proti Německu) 3.5.1943 gilotina ABS (141, Z), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Mečíř Vítězslav lékárník 16.7.1887 Mladá Boleslav 18.11.1941 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa) 26.8.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Medal Miroslav poručík, magistrátní úředník 1.11.1916 Praha 7.11.1941 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, napomáhání nepříteli a za napomáhání k uchovávání skladu zbraní (odbojová skupina M. Bondyho) 17.4.1942 gilotina Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Meinl Vilém účetní 16.8.1894 Josefov 28.4.1941 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu (spolupráce s čs. zpravodajskou službou 1935-1937) 25.7.1941 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Meissner Karel železniční inženýr 26.8.1901 Praha 16.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, vyzvědačství a napomáhání nepříteli (spolupráce se zpravodajsko-sabotážní skupinou odbojové organizace Obrana národa J. Balabána, J. Mašína a V. Morávka) 3.11.1942 gilotina ABS (141, 317), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Mejstřík Zdeněk státní návladní 29.11.1900 Praha 9.9.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a zemězradu (odbojová činnost, pomoc při emigraci osob z protektorátu) 22.2.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Melichar Cyril podplukovník, správní ředitel 29.6.1894 Újezd 8.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová činnost) 4.5.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Mergl Jaroslav soustružník 18.6.1906 Baltimore (USA) 24.2.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu (pomoc sovětskému válečnému zajatci při útěku) 13.9.1943 gilotina Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Metelka Pavel zámečník 12.7.1901 Jablonecké Paseky 21.9.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (ilegální KSČ) 1.12.1942 gilotina Der Tod von Plötzensee, NA (KT-OVS)
Metlický Jaroslav major, vrchní sekretář 25.6.1893 Dolní Jirčany 29.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu, napomáhání nepříteli a neoprávněné držení zbraní (odbojová organizace Obrana národa) 23.3.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Mifek Josef pomocný dělník, truhlář 1.11.1911 Třebětín 3.9.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová činnost) 8.9.1943 oběšení Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Michálek Johann pomocný dělník 13.2.1911 Wiener Neudorf (Rakousko) 10.7.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu (pomoc francouzským válečným zajatcům při útěku) 9.9.1943 oběšení ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Michel Antonín horník 4 6.1893 Trutnov 18.2.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu (špionáž proti Německu) 25.5.1943 gilotina ABS (141, Z), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Mikesch Josef strojník 8.8.1914 Velm-Götzendorf (Rakousko) 2.9.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojové komunistické hnutí) 8.9.1943 oběšení ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Miklenda Vladimír úředník 11.11.1904 Moravský Písek 3.12.1941 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě skutkovým činem napomáhání nepříteli a za zločin zakázaného držení zbraní (odbojová organizace Obrana národa) 7.8.1942 gilotina ABS (141, 302), Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Mikulecký Jaroslav truhlář 22.2.1907 Choceň 7.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost) 28.4.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Milostný Karel lékař 11.4.1913 Jersín 7.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace PVVZ) 8.9.1943 oběšení ABS (141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Milota Jan vrchní revident obchodní komory 18.5.1902 Terezín 5.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu (odbojová činnost) 12.4.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Milota Jaroslav plukovník 1.2.1894 Praha 11.9.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a zemězradu (odbojová organizace Obrana národa) 11.1.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Minářová Marie kuchařka 11.5.1892 Postřelmov 12.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 5.4.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Misch Josef zámečník 18.3.1920 Místek 5.12.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem podle nařízení o škůdcích národa za krádež za plundrování (plundrování po náletech v Berlíně) 7.12.1943 gilotina Barch (R 3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Mišák Josef policejní inspektor 18.11.1889 Slatinice 29.6.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost) 8.9.1943 oběšení Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Modr Karel bankovní úředník 1.7.1901 Podbořany 12.8.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost) 8.9.1943 oběšení ABS (135, 141), Barch (R 3001, 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Mráček Vilém vlakový úředník 23.3.1900 Lovosice 20.7.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, napomáhání nepříteli a podněcování k zemězradě (odbojová činnost, šíření ilegálního časopisu V Boj) 5.11.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Mrkáček František dělník 9.11.1920 Praha 7.12.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za krádež (1939-1942 4x trestán německými soudy za těžkou krádež, v březnu 1943 krádež kufru v Berlíně) 29.12.1943 gilotina Barch (R 3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Müller Franz punčochář 17.10.1922 Vejprty 23.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 29.3.1943 gilotina Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Nachtmann Vincenz mzdový účetní 20.2.1914 Ledvice 26.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 19.3.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Najbrt Václav profesor 16.6.1886 Jesenice 9.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost) 27.10.1942 zemřel ve vězení Ehrenbuch, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Nebeský Ladislav lékař 14.6.1893 Neveklov 13.4.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za napomáhání nepříteli a přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa) 22.9.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Nechvíle Ladislav průvodčí 13.6.1901 Choceň 13.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (chválení nepřátel Německa) 24.5.1943 gilotina Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Němec Alexej poštovní úředník 6.3.1894 Valdice 7.6.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová činnost) 7.9.1943 oběšení ABS (141, S), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS) , PH
Němec Hynek major gšt., úředník 5.4.1902 Volyně 20.11.1941 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa) 19.8.1942 gilotina ABS (141, 302), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Nepilý František praporčík gšt., kancelářský úředník 1.12.1892 Dolní Přím 4.8.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za napomáhání nepříteli a přípravu k velezradě (odbojová skupina M. Bondyho) 8.4.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Nesnídal Karel bankovní úředník 12.5.1913 Plzeň 8.7.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obec sokolská v odboji) 7.9.1943 oběšení ABS (52, 135, 141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Netušil Josef závodní dělník 30.6.1914 Celné 14.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu (špionáž proti Německu) 4.3.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001), Ehrenbuch, GDW
Niedermaier Josef horník 27.6.1906 Vranovice 19.2.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 18.6.1943 gilotina Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Niziol Anton kreslič 11.1.1913 Biala (Polsko) 27.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu (spolupráce se sovětskou zpravodajskou skupinou GRU ve Slezsku) 22.7.1943 gilotina Barch (R 3001, 3017), Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Nohavica Josef železniční zámečník 1.1.1886 Jablunkov 16.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, vyzvědačství a napomáhání nepříteli (odbojová činnost) 3.11.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Novák Jiří zámečník 13.3.1922 Starý Jičín 30.7.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za napomáhání nepříteli, velezradu, neoprávněné držení zbraní a vlastnictví černého vysílače (odbojová činnost) 20.10.1942 gilotina Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Nováková Božena v domácnosti 22.4.1909 Ondřejov 10.11.1944 odsouzena Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost) 12.1.1945 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Novosad Bohumír soustružník 8.11.1920 Štramberk 15.5.1944 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za těžkou krádež (krádeže po bombardování v obchodech a protileteckých krytech v Berlíně) 9.6.1944 gilotina Barch (R 3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Novotný Jan štábní kapitán, vrchní sekretář 8.5.1899 Lejčkov 5.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, napomáhání nepříteli a vyzvědačství (odbojová organizace Obrana národa) 18.9.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Novotný Jindřich železniční zámečník, topič 15.7.1901 Blatná 3.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 4.9.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Novotný Václav ředitel školy 14.9.1886 Chržín 1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (sokolská odbojová organizace Jindra) 8.9.1943 oběšení ABS (141), Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Nový Karel Rostislav podplukovník 24.4.1887 Žihobce 27.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa) 7.9.1943 oběšení ABS (141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Oharek Alois pekařský pomocník 26.6.1924 Vídeň (Rakousko) 15.9.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za řadu krádeží (opakované krádeže ve sklepích a skladech v Berlíně) 30.9.1943 gilotina ABS (134), Barch (R 3001, 3017), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Oliva Josef vrchní poštovní sekretář 13.4.1898 Žleby 28.6.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace PVVZ) 9.9.1943 oběšení ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Ondráček Antonín horník 5.12.1906 Záluží 18.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (ilegální KSČ) 9.4.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Ondráček Jindřich bankovní úředník 26.5.1906 Liberec 7.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost) 8.9.1943 oběšení ABS (141), Barch (R 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Oplatek Evžen technik 17.3.1916 Praha 22.12.1939 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti podle nařízení o škůdcích národa za těžkou krádež (přepadení ženy a její oloupení v Berlíně) 10.2.1940 gilotina Barch (R 3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Oplt Jindřich dělník 20.10.1921 Motyčín 14.7.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti podle nařízení o škůdcích národa za opakované krádeže (vyplenění statku a navádění dalších Čechů ke krádežím v Berlíně) 8.9.1943 oběšení Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Opočenský Stanislav vrchní poštovní sekretář 23.7.1906 Řečany nad Labem 7.6.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová činnost) 7.9.1943 oběšení ABS (141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Otava Jaroslav poštovní úředník 27.4.1908 Hradec Králové 7.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za příprava k velezradě (odbojová organizace PVVZ) 8.9.1943 oběšení ABS (141), Barch (R 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Pacold Alois obchodník 8.12.1896 Chrudim 4.8.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za napomáhání nepříteli a přípravu k velezradě (odbojová skupina M. Bondyho) 8.4.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Pajgr Karel obchodník 2.11.1897 Humpolec 4.8.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za napomáhání nepříteli a přípravu k velezradě (odbojová skupina M. Bondyho) 8.4.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Palacký Josef poručík, úředník 21.4.1913 Čečovice 2.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, napomáhání nepříteli a vyzvědačství (odbojová činnost) 4.5.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Panocha Rudolf švec 21.12.1896 České Budějovice 23.9.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (ilegální skupina KSČ F. Billíka) 13.1.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Panoš Stanislav učitel 10.11.1902 Židenice 18.3.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, špionáž a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa) 13.7.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Parsch Richard dělník 4.3.1902 Zawidów (Polsko) 3.3.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu (prozrazení důvěrníka německé zpravodajské služby čs. úřadům) 12.6.1942 gilotina ABS (141), Der Tod von Plötzensee, Gedenkstätte Plötzensee
Parvonec Robert elektrikář 7.2.1914 Praha 29.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu, napomáhání nepříteli a neoprávněné držení zbraní (odbojová činnost) 23.3.1943 gilotina Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Paska Vladimír bankovní úředník 27.6.1911 Slaná 10.7.1944 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 17.11.1944 gilotina Barch (R 3001, 3016, 3017), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Pastejřík Miloš odborný učitel 20.4.1906 Strakonice 18.3.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, špionáž a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa) 13.7.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Patera František řidič, strojní zámečník 3.12.1907 Beroun 25.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová organizace Obrana národa) 7.6.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Patz Ernst Josef posunovač na železnici 11.10.1903 Předlice 23.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (ilegální KSČ) 29.3.1943 gilotina ABS (141), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, NA (KT-OVS)
Pavelka František svobodník aspirant (2. čs. pěší pluk ve Francii a 2. pěší prapor ve Velké Británii) 29.11.1920 Břeclav 19.8.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a zemězradu (paradesantní výsadek z Velké Británie 1941-Operace Percentage) 11.1.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Pazdera Cyril plukovník 3.3.1896 Vlachova Lhota 26.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová organizace Obrana národa) 24.11.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Pecánek Miloslav poručík, technický učitel 9.11.1909 Hořovice 5.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a zemězradu (odbojová organizace Obrana národa) 21.4.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Pelikán František řidič autobusu 10.3.1906 Tuchom 26.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (ilegální KSČ) 1.9.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Peres Walter Ludwig novinář 31.10.1902 Liberec 14.1.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu, napomáhání nepříteli a velezradu (předávání zpráv z protektorátu do Londýna přes Budapešť, spolupráce s odbojovou skupinou M. Bondyho) 12.5.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Person Ludvík zemědělec, dělník 11.4.1909 Stránska (Slovensko) 23.6.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti podle nařízení o škůdcích národa za krádež (krádeže majetku po náletech v Berlíně) 8.9.1943 oběšení Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Pešl Antonín štábní kapitán, redaktor 31.12.1891 Velký Dešov 4.9.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a zemězradu (odbojová organizace ÚVOD) 22.12.1942 gilotina ABS (135, 141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Peterka František horník 28.8.1914 Dolní Jiřetín 18.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (ilegální KSČ) 9.4.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Peterka Josef poštovní úředník 28.8.1919 Ořechov 21.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová činnost) 10.2.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Petr František student 30.5.1917 Kyšperk 13.7.1940 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za vraždu 14.9.1940 gilotina ABS (141), Barch (R 3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Petráček Karel podplukovník, správní ředitel 15.2.1893 Praha 18.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, napomáhání nepříteli a neoprávněné držení zbraní (odbojová organizace Obrana národa) 24.5.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Petřík Josef plukovník 6.3.1891 Dobruška 28.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrany národa) 10.5.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Picko Josef dělník 24.5.1900 Ústí nad Orlicí 26.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 7.9.1943 oběšení ABS (141), Barch (R 3001, 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Pikrt Václav dělník, řidič 16.9.1900 Přílepy 29.7.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (odbojová činnost) 5.11.1942 gilotina Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Pilný Stanislav středoškolský profesor 12.1.1905 Jičín 11.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa) 10.6.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Pinc Václav strojní zámečník 24.9.1914 Krásná Hora nad Vltavou 30.3.1944 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost) 3.7.1944 gilotina Barch (R 3001, 3017), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Pindor Johann Jan lesní dělník 14.9.1909 Český Těšín 30.7.1944 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti 16.10.1944 gilotina Ehrenbuch
Pintera Jindřich obchodník 6.7.1915 Snovídky 11.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu, zemězradu a napomáhání (spolupráce se sovětskou zpravodajskou skupinou GRU v protektorátu) 12.7.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Piťha Evarist stranický sekretář 22.12.1902 Rosice 8.7.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu, přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (špionáž proti Německu) 6.11.1942 gilotina ABS (302, S), Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Pivoňka Bedřich policejní strážník 26.10.1896 Doubrava (okres Nymburk) 19.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (spolupráce se sovětskou zpravodajskou skupinou GRU v protektorátu) 28.7.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3016), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Placák Jan inženýr 26.3.1900 Příbor 30.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a neoprávněné držení zbraní (odbojová činnost) 6.11.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Pletánek Hynek zámečník 1.9.1901 Praha 3.2.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Poštovní revoluční výbor) 1.6.1943 gilotina ABS (141, 325), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Plch Tomáš plukovník gšt., úředník 13.12.1890 Herda 3.8.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa) 6.11.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Pliml František dělník 26.10.1890 Tismice 20.7.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za poškozování obranných zařízení, sabotáž a poslouchání cizího rozhlasu (odbojová činnost) 3.11.1942 gilotina Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Plíška Vladimír poručík, inženýr 8.8.1906 Libčice 10.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti (odbojová činnost) 20.5.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Plšek František dělník 10.7.1902 Řícmanice 12.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (ilegální KSČ) 12.4.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Podracký Jan architekt, malíř 16.5.1909 Louka 16.6.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za napomáhání nepříteli (odbojová činnost) 7.9.1943 oběšení ABS (141), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Podruh Tomáš podplukovník, odborný učitel 15.12.1896 Třeboň 5.12.1941 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu, přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa) 26.8.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Podsiadlo Johann umělec 12.4.1906 Gdaňsk (Polsko) 1943 odsouzen válečným soudem Letecké župy III (Berlín) k trestu smrti (předávání informací špionážní síti Rudá kapela) 28.7.1943 gilotina Der Tod von Plötzensee, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Pohl Jaroslav úředník 28.2.1893 Praha 23.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost) 15.4.1943 zemřel ve vězení Ehrenbuch, NA (KT-OVS)
Pohnert Vladimír redaktor 21.10.1912 Praha 13.11.1941 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 19.3.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3016), Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Pokorný Josef pekař 22.3.1915 Nymburk 16.5.1944 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za těžkou krádež (krádeže kufrů na hlavním nádraží v Berlíně a krádeže malých zvířat v Berlíně) 9.6.1944 gilotina Barch (R 3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Pollertová Anna v domácnosti 6.5.1899 Praha 15.11.1944 odsouzena Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojové organizace PVVZ a RU-DA) 19.1.1945 gilotina ABS (325), Barch (R 3001, 3017), Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Popelka Karel kovář, strojník 14.10.1907 Trnovany 3.6.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 8.9.1943 oběšení ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Porcal František horník 4.6.1899 Háj u Duchcova 24.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 29.3.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Posadovský Miroslav spořitelní úředník 19.5.1904 Tábor 27.8.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (sokolská odbojová organizace Jindra) 8.9.1943 oběšení ABS (52, 135, 141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Posiadly Paul obchodník 1892 22.6. a 2.7.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu 7.9.1943 oběšení Der Tod von Plötzensee, PH (zde jako Pavel Posedlý)
Pospíšil Jaroslav tramvajový průvodčí 3.12.1904 Praha 3.6.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 7.9.1943 oběšení ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Pospíšil Metoděj dělník 21.12.1897 Písařov 7.4.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti podle nařízení o škůdcích národa za krádež (plundrování po náletu v Berlíně a okolí) 17.5.1943 gilotina Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Pospíšil Vojtěch soustružník 30.9.1900 Praha 29.7.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová činnost) 5.11.1942 gilotina Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Pospíšil Zdeněk železniční telegrafista 4.12.1920 Česká Třebová 6.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová skupina ilegální komunistické mládeže Mladý východ II. ilegálního OV KSČ v České Třebové) 8.9.1943 oběšení ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Prášil Karel knihař 22.1.1905 Vyškov 27.9.1944 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost) 10.1.1945 gilotina ABS (141, 305, 315), Barch (R 3001, 3017), GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Pražák Augustin truhlář 23.7.1905 Hejnice 7.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost) 28.4.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Pražák Josef pošťák 15.9.1895 Hořice 19.4.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost, distribuce ilegálního časopisu Český Kurýr) 7.9.1943 oběšení ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Prázdný Jan dělník 27.8.1908 Choteč 7.4.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti podle nařízení o škůdcích národa za plundrování (krádeže při náletu) 17.5.1943 gilotina Barch (R 3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Přib Jan strojní zámečník 2.5.1914 Přešťovice 18.3.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, špionáž a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa) 13.7.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Prkno Karel úředník 20.7.1885 Praha 11.8.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost) 8.9.1943 oběšení ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Procházka Jan zámečnický mistr 12.12.1914 Domažlice 5.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a zemězradu (odbojová organizace Obrana národa) 21.4.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Procházka Oleg Václav plukovník gšt. 13.2.1896 Kokořín 7.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa) 1.4.1943 gilotina ABS (141, 302, S), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Procházka Vladimír fotograf 24.1.1912 Hradec Králové 26.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zneužití (vyhotovení falešného pasu pro osobu židovského původu za finanční úplatu) 26.3.1943 gilotina Barch (R 3001), Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Prokop Karel Bohumil inspektor finanční stráže 8.10.1893 Horní Kralovice 21.6.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa) 8.9.1943 oběšení ABS (141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Průcha Václav učitel 14.1.1915 Plzeň 3.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 4.9.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Průša Josef major, úředník 4.12.1896 Kakovice 20.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa) 10.5.1943 gilotina ABS (141, 325), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Psohlavec Alois strojní zámečník 20.6.1904 Lužany 19.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (spolupráce se sovětskou zpravodajskou skupinou GRU v protektorátu) 28.7.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3016), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Pšikal Josef nadporučík, úředník 6.2.1903 Brno 20.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová organizace Obrana národa) 10.2.1943 gilotina ABS (52, 141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Ptašinský František major 15.12.1897 Hranice na Moravě 27.4.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa) 16.11.1942 gilotina ABS (141, 300), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, NA (KT-OVS)
Pulpán Antonín poručík, úředník 17.2.1910 Slatiňany 22.4.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, napomáhání nepříteli a zemězradu (odbojová organizace Obrana národa) 12.9.1942 oběšení ABS (141), Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Pytlík Bohumil štábní kapitán 13.8.1898 Plzeň 10.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, zemězradu a napomáhání nepříteli (odbojová činnost) 20.5.1943 gilotina Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Rapp Adolf kamenotiskař 7.10.1915 Praha 16.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (odbojová činnost) 8.2.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Raška František major 29.3.1890 Hlavňovice 18.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa) 16.6.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Reichert Antonín úředník 12.2.1887 Podbořany 13.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu (špionáž proti Německu) 22.7.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Reichert Josef horník 27.8.1906 Velký Veleň 26.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (ilegální KSČ) 19.3.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Reichmannová Luise stenotypistka 25.12.1904 Trutnov 12.6.1942 odsouzena Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a zemězradu (odbojová organizace Obrana národa) 18.12.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Reinhardt Albert dělník 24.12.1891 Vysoký Potok 29.9.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu (špionáž proti Německu) 20.1.1943 gilotina ABS (141), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, Gedenkstätte Plötzensee
Reiprich Anton pekař 12.11.1908 Praha 4.8.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu (špionáž proti Německu) 8.10.1942 gilotina ABS (52, 141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Rejholec Alois železniční dílenský mistr 31.5.1902 Hořany 16.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, vyzvědačství a napomáhání nepříteli (odbojová činnost) 3.11.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Reš Jan podplukovník gšt. 4.12.1896 Plzeň 20.11.1941 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa) 19.8.1942 gilotina ABS (52, 135, 141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Rezek Gotlob nezaměstnaný 27.5.1922 Rakovník 15.9.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za krádež a přechovávání kradených věcí (krádeže kufrů v Berlíně) 30.9.1943 gilotina Barch (R 3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Richter Franz číšník 18.5.1913 Líšnice 1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě 29.11.1942 zemřel ve vězení Ehrenbuch
Richter Karel železniční úředník 2.6.1895 Plzeň 16.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, vyzvědačství a napomáhání nepříteli (odbojová činnost) 3.11.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Ripka Pavel štábní kapitán, majitel továrny 30.6.1898 Český Brod 5.12.1941 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa) 26.8.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Roček Bohuslav letecký mechanik 19.4.1908 Ostřešany 26.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost) 3.5.1943 gilotina ABS (141, Z), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Ročeň Karel městský úředník 11.8.1905 Choceň 13.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (chválení nepřátel Německa) 24.5.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Roháček Vladimír železniční úředník 11.5.1910 Kmetiněves 16.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, vyzvědačství a napomáhání nepříteli (odbojová činnost) 3.11.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Röhlich Josef zámečník 31.12.1897 Praha 14.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 1.2.1943 gilotina Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Rojík Vojtěch kancelářský úředník 22.4.1891 Nepomuk 12.3.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (poskytování ubytování stíhaným osobám, obstarávání potravinových lístků a osobních dokumentů) 25.6.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Roubal Karel poručík, obchodní zaměstnanec 4.11.1912 Plasy 29.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, napomáhání nepříteli a neoprávněné držení zbraní 23.3.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Roubal Stanislav odborový sekretář, klempíř 7.5.1902 Křešín 22.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová organizace Obrana národa) 12.4.1943 gilotina ABS (141, 325), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Rousek Metoděj dělník 4.12.1919 Kojetín 20.2.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 11.5.1943 gilotina Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Rožánek František lakýrnický mistr 16.2.1903 Bukovník 20.7.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost) 8.9.1943 oběšení ABS (141), Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Rubalová Vilemína přadlena 6.2.1901 Ústí nad Labem 24.11.1942 odsouzena Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 29.3.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Rušek Čestmír poručík, inženýr 16.9.1912 Brušperk 26.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa) 24.9.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Rychlá Františka dělnice 30.11.1907 Podmokle Małe (Polsko) 16.11.1942 odsouzena Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu (špionáž proti Německu) 4.3.1943 gilotina ABS (141), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, Gedenkstätte Plötzensee
Ryšánek František inspektor 14.4.1899 Studnice 21.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová činnost) 10.2.1943 gilotina ABS (141), Barch (3001, 3017), GDW
Řečínský Josef plukovník, kancelářský ředitel 20.4.1894 Hostouň odsouzen Lidovým soudním dvorem za přípravu k velezradě (odbojová činnost) 12.3.1943 zemřel ve vězení ABS (141), Ehrenbuch, NA (KT-OVS)
Řídký Josef kontrolor, úředník 2.5.1893 Dobrovice 21.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová činnost) 16.6.1943 gilotina Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Říha Zdeněk asistent ředitele 22.7.1911 Horky u Pardubic 26.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa) 24.9.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Řihák Karel štábní kapitán, vrchní sekretář 27.7.1895 Praha 3.8.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa) 6.11.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Sadílek Jaroslav herec, divadelní režisér 25.2.1906 Brno 1.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace PVVZ) 16.3.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Sachl Miloslav bankovní úředník 26.5.1912 Havlíčkův Brod 3.2.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa) 24.5.1943 gilotina ABS (141), Barch (3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, Gedenkstätte Plötzensee
Salát Bohumír strojní zámečník 25.10.1920 Kněžice 23.3.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za napomáhání nepříteli (pokus o útěk do zahraničí s cílem vstoupit do čs. zahraniční armády) 30.7.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Sedlák František železniční průvodčí 23.1.1898 Radňov 20.8.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová činnost) 16.11.1942 gilotina Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Sedlák Josef dámský krejčí 12.12.1898 Plzeň 29.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu, napomáhání nepříteli a neoprávněné držení zbraní (odbojová činnost) 23.3.1943 gilotina ABS (141), Barch (3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Sedlák Vojtěch strojník 8.12.1895 Kamínky 25.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová organizace Obrana národa) 7.6.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Sedlář Tomáš poštmistr 8.5.1895 Lipov 12.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová organizace Obrana národa) 8.2.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Sedmík Jiří sekční rada 9.4.1893 Praha 11.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojové organizace Politické ústředí a Obrana národa) 18.12.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3016, 3017), Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Seidel Julius příležitostný dělník 26.10.1896 Jablonec nad Nisou 25.8.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za sexuální delikt (vícenásobně trestaný za sexuální delikty přiměl k sexuálním aktivitám patnáctileté děvče) 9.9.1943 oběšení Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Seidler August pojišťovací úředník 2.5.1910 Paskov 22.5.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, napomáhání nepříteli a zemězradu (spolupráce se sovětskou zpravodajskou skupinou GRU v protektorátu) 16.11.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Selucký Radoslav dopravní pilot 21.3.1903 Kyjov 19.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (vyslán ze SSSR do protektorátu 1940, agenturní zpravodajská síť sovětské zpravodajské služby GRU v protektorátu) 28.7.1943 gilotina ABS (52, 141, 305, Z), Barch (R 3001, 3017), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Semerád Jan plánograf 24.4.1908 Praha 7.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová činnost) 16.2.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Schaller Max elektrikář a zámečník 8.3.1908 Regnitzlosau (Německo) 28.11.1940 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu (spolupráce s čs. a francouzskou zpravodajskou službou 1933-1938) 20.2.1941 gilotina ABS (141, 302), Ehrenbuch, Gedenkstätte Plötzense
Schiedeck Otokar lékárník 11.6.1902 Moravská Ostrava 16.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (odbojová činnost) 8.2.1943 gilotina ABS (52, 141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Schieferová Stefanie švadlena 13.12.1897 Bruntál 3.3.1943 odsouzena Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu (odbojová činnost) 3.5.1943 gilotina ABS (141), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Schmidt Kurt Walter bez zaměstnání 15.6.1926 Brandov 20.1.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za žhářství 27.3.1942 gilotina Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Schmidt Vincenc Čeněk podplukovník, správní ředitel katastrálního úřadu 22.7.1898 Buč 29.4.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za napomáhání nepříteli a přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa) 12.9.1942 oběšení ABS (141, 305), Barch (R 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Schmoranz Zdeněk ministerský rada, spisovatel 27.7.1896 Chrudim 13.11.1941 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za vyzvědačství a přípravu k velezradě (odbojová organizace Schmoranzova skupina tiskových tajemníků, odbojová organizace Obrana národa) 19.8.1942 gilotina ABS (52, 141, 300, 302, S), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Schneeberger Emil advokát 22.3.1900 Choceň 13.2.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu a přípravu k velezradě (odbojová činnost) 8.7.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Schreiber Rudolf obchodní úředník 22.9.1886 Malešov 21.7.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu (špionáž proti Německu) 1.12.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Schuffner Josef Václav inženýr, pomocný plavčík 6.2.1906 Olomouc 11.2.1944 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti podle nařízení nařízení o škůdcích národa ve spojení s krádeží (29x krát trestaný recidivista, krádež kufrů na nádražích v Berlíně) 15.3.1944 gilotina Barch (R 3001), DGW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Schulz Vladimír advokát 6.5.1886 Praha 4.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost) 13.8.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Schwarz Artur úředník 2.12.1896 Zyrardow (Polsko) 20.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová činnost) 16.6.1943 gilotina Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Sieger František poručík, úředník zdravotní pojišťovny 27.4.1915 Plzeň 10.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, zemězradu a napomáhání nepříteli (odbojová činnost) 20.5.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Sís Bohumil výpravčí 15.10.1899 Nedvědice 25.2.1944 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová činnost) 30.5.1944 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Skolar (Školař) Bohuslav kočí 13.12.1921 Brno 31.8.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti podle nařízení nařízení o škůdcích národa (plundrování vybombardovaných domů v Berlíně) 9.9.1943 oběšení Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Skotnica Vladimír úředník 29.1.1910 Slezská Ostrava 7.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a zemězradu (odbojová organizace Obrana národa) 19.3.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Skryja Jaroslav učitel jízdy 11.3.1895 Bohdalec (okres Žďár nad Sázavou) 9.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa a Zemský národní výbor) 27.10.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Sládeček Jaroslav obchodní úředník 28.10.1920 Praha 7.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová činnost) 16.2.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Slachová Eleonora zaměstnankyně v biografu 14.10.1919 Teplice-Šanov 12.11.1942 odsouzena Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (ilegální KSČ) 12.4.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Slavík Antonín František ředitel 20.1.1893 Praha 9.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa a Zemský národní výbor) 27.10.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Slezák Ladislav obchodní úředník 3.10.1919 Dlouhá Třebová 26.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (ilegální KSČ) 9.4.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Smazal Josef štábní kapitán 16.4.1896 Rychnov nad Kněžnou 18.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, napomáhání nepříteli a neoprávněné držení zbraní (odbojová organizace Obrana národa) 24.5.1943 gilotina ABS (302, 141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Smetana Arnošt knihovník 19.12.1904 Ostrava 26.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa) 24.9.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Smrkovský Václav vrchní strážmistr 21.9.1897 Velenka Český Brod 25.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová organizace Obrana národa) 7.6.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Sobota Václav horník 3.11.1894 Poděbrady 26.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (ilegální KSČ) 19.3.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Sohr Antonín dělník 12.10.1902 Vrchlabí 7.4.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti podle nařízení o škůdcích národa za plundrování (krádeže při náletu) 17.5.1943 gilotina Barch (3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Söldner Erich právník 29.12.1905 Karlovy Vary 18.3.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová činnost, pomoc řadě osob při útěku do zahraničí) 30.7.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Souček Jaroslav podplukovník, úředník 14.7.1892 Hořovice 2.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, napomáhání nepříteli a vyzvědačství (odbojová organizace Obrana národa) 4.5.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Souhrada Ivo inženýr 30.7.1910 Praha 22.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě napomáhání nepříteli (odbojová činnost) 24.9.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Spurný Josef nadporučík, účetní sekretář 14.11.1908 Praha 19.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová činnost) 14.1.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Sroka Karel dělník 14.7.1922 Vratimov 15.9.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za řadu krádeží (opakované krádeže ve sklepích a skladech hlavně v Berlíně) 30.9.1943 gilotina Barch (3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Srstka Josef plukovník 27.5.1895 Brumovice 10.3.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a zemězradu (odbojová organizace Obrana národa) 1.6.1943 oběšení ABS (52, 135, 141, 302, 305), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Stachely Gerhard zámečník 18.12.1916 Wałbrzych (Polsko) 1.3.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu (špionáž proti Německu) 28.4.1943 gilotina ABS (302), Der Tod von Plötzensee, Gedenkstätte Plötzensee
Staněk Josef major, učitel 27.7.1897 Ostrava 27.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa) 7.9.1943 oběšení ABS (141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Stibůrek Antonín dělník 2.9.1920 Praha 16.5.1944 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za těžkou krádež (krádeže kufrů na hlavním nádraží v Berlíně a krádeže malých zvířat v Berlíně) 9.6.1944 gilotina Barch (3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Straka Ondřej řidič 10.5.1907 Rozvazde (Slovensko) 3.9.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (ilegální KSČ) 8.9.1943 oběšení Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Suder Josef instalatér 3.3.1915 Ostrava 1.4.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 6.8.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Sůva Josef soustružník 30.10.1894 Plzeň 14.5.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a neoprávněné držení zbraní (ilegální KSČ) 30.7.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Svačina Emauel policejní štábní strážmistr 24.12.1900 Tábor 7.8.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu, napomáhání nepříteli a vyzývání k zemězradě (odbojová činnost) 5.11.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Svak Karel Josef makléř 6.5.1892 Hrachovec (okres Vsetín) 27.3.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za napomáhání nepříteli a přípravu k velezradě (odbojová činnost) 18.9.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Svatošová Božena dělnice 12.7.1899 Tábor 20.1.1944 odsouzena Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (poslouchání zahraničního rozhlasu) 25.4.1944 gilotina Barch (R 3001, 3017), Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Sviták Otokar plukovník 3.3.1894 Kopřivnice 18.3.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu, napomáhání nepříteli a přípravu k velezradě (odbojová činnost) 26.8.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Svoboda František autozámečník 3.8.1900 Plzeň 29.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu, napomáhání nepříteli a neoprávněné držení zbraní (odbojová činnost) 23.3.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Svoboda Gustav obchodní ředitel 3.6.1890 Praha 10.3.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a zemězradu (odbojová organizace Obrana národa) 1.6.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Svoboda Jiří student gymnázia 31.10.1923 Vysoké Mýto 18.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Mladá garda národního odboje, ilegální KSČ) 15.4.1943 gilotina Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Svoboda Miloslav student gymnázia 28.8.1923 Vysoké Mýto 18.12.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Mladá garda národního odboje, ilegální KSČ) 15.4.1943 gilotina Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Svoboda Miloslav železniční zaměstnanec 16.2.1914 Jaroměřice nad Rokytnou 3.9.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (ilegální KSČ) 8.9.1943 oběšení Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Svoboda Osvald odborný rada 4.11.1904 Brno 13.11.1941 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za vyzvědačství a přípravu k velezradě (odbojová organizace Schmoranzova skupina tiskových tajemníků, odbojová organizace Obrana národa) 19.8.1942 gilotina ABS (141, 315), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Svůra František pekař 10.4.1924 Brno 31.8.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za podle nařízení o škůdcích národa ze krádež (krádeže kufrů na nádražích v Berlíně a prodej kradených věcí z nich v Berlíně) 9.9.1943 oběšení Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Sýkora Jan obchodník 23.7.1876 Komorno 20.8.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová činnost, distribuce ilegálního časopisu V Boj) 16.12.1942 gilotina Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Symerský Jindřich soukromý úředník 1.9.1905 Šenov 26.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost) 3.5.1943 gilotina ABS (141, Z), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Syřistě Antonín horník 4.10.1897 Hostomice u Bíliny 12.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (ilegální KSČ) 2.4.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Szafran Antonín major 12.6.1892 Tábor 5.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, napomáhání nepříteli a vyzvědačství (odbojová organizace Obrana národa) 18.9.1942 gilotina ABS (52, 141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Sztwiertnia Elisabeth stenotypistka 26.3.1905 Opava 14.6.1944 odsouzena Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za styk s anglickými válečnými zajatci, výrobu vlastizrádných proanglických plakátů a hanobení Vůdce 11.8.1944 gilotina Ehrenbuch, Gedenkstätte Plötzensee
Šafka Jaroslav student gymnázia 19.5.1923 Kosořín 18.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Mladá garda národního odboje, ilegální KSČ) 15.4.1943 gilotina Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Šafránek Zdeněk rádiový elektrotechnik 21.11.1920 Teplice-Šanov 23.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 29.3.1943 gilotina ABS (141), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Šanda Jan dopravní pilot 3.1.1903 Žerotice 19.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (spolupráce se sovětskou zpravodajskou skupinou GRU v protektorátu) 28.7.1943 gilotina ABS (141),Barch (3001, 3016), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Šára Alexander Antonín technický kreslíř 31.12.1916 Praha 29.4.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (spolupráce se sovětskou zpravodajskou skupinou GRU v protektorátu) 8.9.1943 oběšení ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Šedo František železniční zaměstnanec 6.11.1902 Choceň 15.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (chválení nepřátel Německa) 7.9.1943 oběšení Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Šelepa František učitel 3.2.1883 Věrovany 20.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa) 16.6.1943 gilotina Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Ševčík Josef krejčovský pomocník 10.2.1912 Olšovec 29.3.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu a napomáhání nepříteli (pomoc osobám odcházejícím do zahraničí do čs. zahraniční armády) 25.6.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Ševčík Josef obráběč kovů 20.2.1887 Praha 26.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 25.8.1943 gilotina Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Šíma František řezník 29.4.1915 Žďár nad Sázavou 4.9.1941 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za krádeže (četné krádeže ve sklepích a skladech v Berlíně) 30.9.1943 gilotina Barch (3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Šimek Josef topič 3.2.1902 Janov 18.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (ilegální KSČ) 9.4.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Šimer František lékař, vysokoškolský profesor 20.4.1899 Praha 4.8.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (přijetí osob s falešnými doklady mezi pacienty v nemocnici) 8.9.1943 oběšení ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Široký Josef automechanik 22.4.1905 Pyšely 23.3.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, poslech zahraničního rozhlasu a neoprávněné držení zbraní (odbojová skupina ve Velkém Meziříčí) 13.7.1943 gilotina ABS (134, 141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Škalda Josef kriminalista 15.8.1894 Malé Petrovice (Praha) 12.9.1941 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (vydavatel ilegálního časopisu V Boj) 23.1.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Škrach Vasil Kaprálek knihovník 14.6.1891 Prostějov 9.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová skupina J. Sedmíka, odbojové organizace Politické ústředí a PVVZ) 25.5.1943 gilotina ABS (141, 302), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Škraňka Václav pouliční hlídač 3.8.1900 Litomyšl 13.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (chválení nepřátel Německa) 7.9.1943 oběšení Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Šmejkal František plukovník 22.9.1890 Praha 3.8.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa) 6.11.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Šmíd Jaroslav poručík, úředník 30.11.1913 Zbiroh 2.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová činnost) 4.5.1943 gilotina ABS (141), Barch (3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Šmíd Vojtěch Adalbert typograf 4.2.1896 Soběslav 20.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová činnost) 16.6.1943 gilotina ABS (135), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, GDW, NA (KT-OVS)
Šolc Zdeněk obchodník 18.10.1912 Olomouc 21.6.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost) 1.9.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Šorm Jan policejní inspektor 22.4.1900 Olomouc 29.6.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost) 8.9.1943 oběšení Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Špalek Josef Pavel technický úředník 1.8.1915 Kladno 29.4.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (spolupráce se sovětskou zpravodajskou skupinou GRU v protektorátu) 8.9.1943 oběšení ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Šperl František klempíř 13.1.1906 Kalenice 30.7.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (ilegální KSČ) 5.10.1942 gilotina ABS (305), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Šprišl Jaroslav soustružník 10.5.1915 Švejcarova Lhota 17.3.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 16.8.1943 gilotina Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, NA (KT-OVS)
Štarman Zdeněk zámečník 6.9.1920 Zhoř u Litomyšle 6.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za politický delikt (odbojová skupina ilegální komunistické mládeže Mladý východ II. ilegálního OV KSČ v České Třebové) 8.9.1943 oběšení ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Šťastný Petr mechanik 16.11.1918 Havlíčkův Brod 29.9.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (ilegální KSČ) 11.1.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Šteffan Richard technický soukromý úředník 19.4.1900 Trnávka 6.3.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu (spolupráce s čs. zpravodajskou službou 1936) 16.6.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Štěpnička Miloslav strojní mistr 21.3.1910 Podvihov 21.5.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, napomáhání nepříteli a zemězradu (spolupráce se sovětskou zpravodajskou skupinou GRU v protektorátu) 16.11.1942 gilotina ABS (141), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Štětka Antonín šofér 13.6.1904 Strakonice 29.7.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (odbojová činnost) 5.11.1942 gilotina Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Štíbr František kovář mědi 1.7.1907 Kosoř 4.8.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (ilegální KSČ) 15.10.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Štolc Karel poručík 10.4.1916 Kralupy nad Vltavou 31.3.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, napomáhání nepříteli a ilegální vysílání (odbojová organizace Obrana národa) 7.8.1942 gilotina ABS (52, 141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Šťovíček Antonín poručík četnictva 12.4.1898 Golčův Jeníkov 27.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa) 7.9.1943 oběšení ABS (141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Štrobl Alois podplukovník 15.11.1894 Nový Hrozenkov 28.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa) 22.2.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Štrych Vilém bednář 28.6.1903 Meziříčko 23.9.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (ilegální KSČ) 13.1.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Šubrt Alfons pomocný dělník, holič 23.9.1911 Rtyně 12.3.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za poškození vojenských prostředků (sabotáž) a napomáhání nepříteli (poškození dvou vojenských letadel v továrně v Náchodě) 28.5.1943 oběšení ABS (141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Šubrt Josef dopisovatel 8.2.1907 Lomnice 4.12.1944 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa) 11.5.1943 gilotina ABS (141, 305), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Šulc Jaroslav paleontolog 21.10.1903 Praha 6.3.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová činnost) 20.5.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Šulc Josef major, vrchní sekretář 26.10.1895 Nymburk 27.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa) 8.9.1943 oběšení ABS (141), Barch (3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Šuman Václav sportovní manažer 25.9.1894 Cítov 4.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa) 11.5.1943 gilotina ABS (141, 305), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Švabík František policejní inspektor 2.9.1903 Dražůvky 11.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa) 22.12.1942 gilotina ABS (141, 305, 302), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Švarc Jan kovář 9.2.1894 Praha 20.7.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost) 7.9.1943 oběšení ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, GDW, PH
Švancar Antonín zámečník 12.2.1922 Hořany u Mostu 23.9.1944 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti podle nařízení o škůdcích národa za krádež (krádeže v protileteckých krytech v Berlíně) 22.12.1944 gilotina Barch (3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Tacl Josef plukovník jezdectva, úředník 3.3.1892 Ústí nad Orlicí 17.12.1941 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa) 2.9.1942 gilotina ABS (52, 141, 302), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Taibl Vladimír zemědělec 17.2.1899 Louny 5.8.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost) 8.9.1943 oběšení ABS (141, 325), Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Talášek Vladimír major gšt., vrchní komisař státních drah 24.4.1901 Lazce u Olomouce 20.11.1941 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa) 19.8.1942 gilotina ABS (141, 305), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Tauschek Julius kancelářský asistent 30.3.1897 Plzeň 3.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 4.9.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Tausik Alfréd lékař 11.6.1899 Hradec Králové 12.4.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za napomáhání nepříteli (odbojová činnost) 1.7.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Terer Rudolf dělník 8.10.1906 Ostrow 16.9.1941 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 30.1.1942 gilotina ABS (52, 141), Barch (R 3001, 3017), Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Terkola Ernst úředník 10.1.1909 Himberg (Rakousko) 2.9.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální komunistické hnutí) 8.9.1943 oběšení Barch (R 3001, 3017), Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Till Alois školník 13.2.1894 Nový Jičín 20.7.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost) 8.9.1943 oběšení Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Tipelt Josef učitel 30.8.1908 Horní Maršov 22.1.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu (člen katolického sociálního svazu Kolpingovo dílo, zatčen za protest proti obsazení Rakouska 1938 a obviněn z ilegální činnosti) 4.3.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Titl František horník 2.3.1894 Ledvice (Duchcov) 26.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 19.3.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Toman Jan major 11.8.1888 Praha 29.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu, napomáhání nepříteli a neoprávněné držení zbraní (odbojová činnost) 23.3.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Tomášek Josef Blažej úředník okresní nemocenské pojišťovny 9.2.1885 Liblín 19.2.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 18.6.1943 gilotina Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Tomáško Jan dělník 5.5.1900 Slezská Ostrava 12.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 4.5.1943 gilotina Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Träger Ctibor železniční inspektor 26.2.1897 Plzeň 16.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, vyzvědačství a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa) 3.11.1942 oběšení ABS (141, 305), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Tregler Jaromír úředník 27.10.1908 Hudlice 12.8.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa) 8.9.1943 oběšení ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Truhlář Emanuel nemocniční kontrolor 16.12.1903 Nová Včelnice 24.4.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za napomáhání nepříteli, přípravu k velezradě a zemězradu (odbojová organizace Obrana národa) 2.10.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Tvrz Zdeněk štábní kapitán gšt., vrchní komisař okresního úřadu 4.10.1902 Velká Lhota (okres Jindřichův Hradec) 17.12.1941 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa) 2.9.1942 gilotina ABS (52, 141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, NA (KT-OVS)
Uher Emil zámečník 27.3.1903 Ervěnice 3.6.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 7.9.1943 oběšení ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Uher Jan univerzitní profesor 28.1.1891 Prostějov 9.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa) 27.10.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Ullrich Stanislav štábní kapitán, odborný učitel 7.8.1895 Praha 6.3.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa) 20.5.1943 gilotina Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Ulrich Josef železniční strojvůdce 14.4.1896 Holice 20.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová činnost) 16.6.1943 gilotina Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Urban Antonín úředník 31.3.1888 Sedlčánky 21.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová činnost) 16.6.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Urban Josef zámečník 11.2.1894 Plzeň 19.2.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 18.6.1943 gilotina Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Úředníček Leopold soukromý úředník 3.12.1907 Ostrava 26.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost) 3.5.1943 gilotina ABS (141, Z), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Urichová Marie výrobkyně umělých květin 8.2.1891 Micmanice 23.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (ilegální Komunistická strana Německa) 8.4.1943 gilotina Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, Gedenkstätte Plötzensee
Vacko Pavel čistič stříbra 15.9.1922 Beluša (Slovensko) 26.11.1941 odsouzen Lidovým soudem k trestu smrti za vraždu a loupež (vražda a oloupení zaměstnance železniční společnosti Mitropa na nádraží v Berlíně) 6.2.1942 gilotina GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Vais Josef major gšt., úředník tiskového odboru předsednictva ministerské rady 1.6.1897 Dušníky 13.11.1941 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za vyzvědačství a přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa) 19.8.1942 oběšení ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Valášek Václav technický úředník 12.12.1905 Praha 22.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa) 24.9.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Valenta František dělník 10.7.1944 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 17.11.1944 gilotina Barch (3001, 3016, 3017), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Váňa František kancelářský úředník 4.2.1902 Horní Lhota (okres Zlín) 26.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost) 3.5.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Vančurová Anna pomocnice v domácnosti 16.5.1914 Žleby 16.6.1942 odsouzena Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, vyzvědačství a napomáhání nepříteli (odbojová činnost) 3.11.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Vaněk Josef továrník 17.1.1898 Bítouchov (okres Semily) 28.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová činnost, distribuce ilegálních tiskovin, podíl na vydání ilegálního časopisu V Boj) 22.2.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Vaňous Alexander policejní strážmistr 17.1.1917 Česká Třebová 1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová skupina ilegální komunistické mládeže Mladý východ II. ilegálního OV KSČ v České Třebové) 8.9.1943 oběšení ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS) , PH
Vašíček František obchodní úředník 23.3.1909 Chroustov (okres Třebíč) 29.7.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (odbojová činnost) 5.11.1942 gilotina Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, NA (KT-OVS)
Vávra Hugo editor 30.3.1901 Březové Hory 11.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa) 18.12.1942 gilotina ABS (141), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Vavrouch Vojtěch úředník 30.4.1905 Bedihošť 19.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (spolupráce se sovětskou zpravodajskou skupinou GRU v protektorátu) 20.8.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3016), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Večeřa Oldřich řezník 25.4.1901 Praha 29.7.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (odbojová činnost) 5.11.1942 gilotina Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Vejs František malíř pokojů 25.3.1905 Králíky 30.7.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (ilegální KSČ) 15.10.1942 gilotina Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Vejvoda Bohumil kapitán, kapelník 24.10.1881 Zbraslav 16.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, zemězradu a neoprávněné držení zbraní (ukrývání zbraní bývalé Národní gardy na Zbraslavi) 1.4.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Veleba Václav soustružník 24.9.1910 Valovice 9.12.1943 odsouzen k trestu smrti za sexuální delikty a krádeže (udržoval intimní styky s různými muži v Berlíně a ty okrádal) 7.1.1944 gilotina Barch (R 3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Veselý Eduard železniční úředník v. v. 22.1.1893 Dolní Kounice 19.11.1941 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za vyzvědačství ve spojení s přípravou k velezradě (špionáž proti Německu) 12.9.1942 oběšení ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Veselý Vilém policista 3.1.1913 Praha 11.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa) 10.6.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Vignati Jan lékař 2.7.1899 Přerov 18.11.1941 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa) 26.8.1942 gilotina ABS (52, 141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Vích Václav redaktor 6.11.1885 Nová Paka 24.2.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za vyzvědačství, napomáhání nepříteli, přípravu k velezradě a zradu národa šířením lží (odbojová činnost) 2.9.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Víchová Josefa v domácnosti 16.2.1902 Úpice 24.2.1942 odsouzena Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za vyzvědačství, napomáhání nepříteli, přípravu k velezradě a zradu národa šířením lží (odbojová činnost) 2.9.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Vichorec František dělník 5.11.1896 Uherské Hradiště 18.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 7.9.1943 oběšení Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Vít Jan štábní kapitán 20.6.1897 Dluhonice 5.3.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa) 1.6.1943 gilotina Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Vlachý Jan plukovník dělostřelectva, úředník 20.8.1895 Mokré Lazce 29.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, napomáhání nepříteli a neoprávněné držení zbraní (odbojová organizace Obrana národa) 23.3.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Vlasák Jan dělník 4.2.1923 Jemnice 8.9.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti podle nařízení o škůdcích národa za krádeže (četné krádeže s dalšími občany protektorátu) 28.9.1943 gilotina Barch (3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Vodička Josef pekař 13.12.1897 Svépravice 23.9.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová skupina ilegální KSČ F. Billíka) 13.1.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Vodička Václav invalida 27.10.1895 Želénky 24.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 29.3.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Volejník Vladimír zámečník 8.9.1920 Sokolnice 26.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (spolupráce se sovětskou zpravodajskou skupinou GRU v protektorátu) 3.5.1943 gilotina ABS (141, Z), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Volek Jan sekretář zemského úřadu 7.6.1894 Tata-Tovarosz (Maďarsko) 12.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, zemězradu a napomáhání nepříteli (spolupráce se sovětskou zpravodajskou skupinou GRU v protektorátu) 12.7.1943 gilotina ABS (141, Z), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Voleský Jan dělník 14.9.1922 Praha 20.9.1944 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti podle nařízení o škůdcích národa za krádeže (členem dvou skupin vykrádajících obchody s potravinami a oblečením v Berlíně) 20.10.1944 gilotina Barch (3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Voleský Ladislav zámečník 12.7.1921 Svinná (okres Ústí nad Orlicí) 8.9.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová skupina ilegální komunistické mládeže Mladý východ II. ilegálního OV KSČ v České Třebové) 8.9.1943 oběšení ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Volf Václav brigádní generál, zdravotní rada 17.1.1893 Máslojedy 26.6.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová organizace Obrana národa) 24.11.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Vosátka Antonín magistrátní správní ředitel 8.3.1891 Praha 30.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová činnost) 20.5.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Vosihnoj Anton Richard železniční strojvůdce 27.3.1888 Šternberk 19.11.1941 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za vyzvědačství ve spojení s přípravou k velezradě (spolupráce s čs. zpravodajskou službou, pašování komunistických letáků do Rakouska) 12.9.1942 oběšení ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Vosynek Jindřich policejní strážník 9.7.1917 Česká Třebová 7.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová činnost) 8.9.1943 oběšení ABS (135, 141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Votruba Otakar výpravčí 21.4.1894 Praha 18.3.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, špionáž a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa) 13.7.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Vrátil František lékař 14.5.1900 Třešť u Jihlavy 29.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu, napomáhání nepříteli a neoprávněné držení zbraní (odbojová organizace Obrana národa) 23.3.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Vrba Josef horník 6.7.1898 Kladno 24.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 29.3.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Vrňata Adalbert dopravce 10.3.1898 Berlín 17.6.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (kurýrní spojení s odbojovou organizací vyslance Jaroslava Lípy v Bělehradu a domácím odbojem) 8.9.1943 oběšení ABS (52, 141, 302, 305, S), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Vrzák František dělník 23.12.1908 Kolín 23.3.1944 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti podle nařízení o škůdcích národa za krádež (krádež oblečení ve vybombardovaném domě v Berlíně) 27.4.1944 gilotina Barch (3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Všetička Bohuslav Dimitrij brigádní generál 25.9.1893 Náchod 27.11.1941 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa) 19.8.1942 oběšení ABS (135, 141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Vycpálek Jan Viktor Adalbert elektrotechnik, majitel obchodu 29.11.1905 Tábor 29.4.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (vyslán ze SSSR do protektorátu 1940, agenturní zpravodajská síť sovětské zpravodajské služby GRU v protektorátu) 8.9.1943 oběšení ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Vylt Jindřich dělník 28.10.1921 14.7.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti podle nařízení o škůdcích národa za krádeže (plundrování venkovského domu a navádění dalších Čechů ke vloupání) 7.9.1943 oběšení Barch (3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Vyskočil Karel pozemkový makléř 14.12.1889 Obodř 22.4.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (šíření Německu nepřátelských zpráv ze zahraničního rozhlasu) 30.7.1943 gilotina Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Wacherlohn Emanuel obchodní úředník 12.12.1896 Praha 29.9.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (ilegální KSČ) 11.1.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Walitza Otto holič 23.11.1901 Horní Benešov 27.2.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu (1936-1938 spolupráce s čs. zpravodajskou službou) 1.7.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Wanka Josef horník 18.8.1889 Hudcov 24.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 29.3.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, Gedenkstätte Plötzensee
Weil Jan poštovní sekretář 7.6.1899 Praha 28.6.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa) 9.9.1943 oběšení ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Weiner Fritz Edgar zubní technik 12.3.1907 Praha 29.9.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (ilegální KSČ) 11.1.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Weiss Josef mechanik 9.8.1908 Olomouc 15.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 28.4.1943 gilotina Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Wiesner Jaroslav továrník, letec 8.6.1898 Chrudim 17.3.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a zemězradu (odbojová činnost) 28.5.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Wilender Karel kancelářský úředník 15.7.1902 Lazy 10.3.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (nabádání více osob českého původu k útěku do Švýcarska s cílem vstoupit do čs. zahraniční armády) 1.7.1943 gilotina Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Wolf Antonín krejčí, novinový zpravodaj 27.5.1904 Petrovice 23.2.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za zemězradu (špionáž proti Německu) 25.5.1943 gilotina ABS (141), Barch (3016), Der Tod von Plötzensee, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Zabloudil František zemědělský dělník 9.12.1896 Nemotice 29.6.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová činnost) 8.9.1943 oběšení Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Zákora Karel policejní úředník 26.9.1893 Stará Boleslav 19.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová činnost) 14.1.1943 gilotina Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Záleský Jan skladník 12.11.1901 Nová Huť 25.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová organizace Obrana národa) 7.6.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Záleský Václav holič 26 9.1898 Nová Huť 25.1.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová organizace Obrana národa) 7.6.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Závada Bohuslav plukovník, profesor 17.1.1890 Býškovice 7.1.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Obrana národa) 26.8.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Zborník Václav poručík, úředník 7.7.1908 Hradiště 6.7.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a zemězradu (odbojová činnost) 27.10.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Zelený Josef zámečník 9.7.1913 Vlkaneč 7.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (odbojová skupina ilegální komunistické mládeže Mladý východ II. ilegálního OV KSČ v České Třebové) 8.9.1943 oběšení ABS (135, 141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Zenker Josef zedník 19.1.1904 Všechlapy 24.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 29.3.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Zicha Josef majitel tiskárny 30.12.1892 Kutná Hora 6.8.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (sokolská odbojová organizace Jindra) 8.9.1943 oběšení ABS (141), Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, PH
Zika František svobodník vládního vojska 4.1.1918 Sedlčany 16.10.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa) 8.2.1943 gilotina ABS (52, 141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Zikmund Johann strojní zámečník 30.3.1912 Praha 22.12.1939 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti podle nařízení o škůdcích národa za těžkou loupež a krádež (přepadení a oloupení ženy na nádraží v Berlíně) 10.2.1940 gilotina Barch (R 3001), GDW, Gedenkstätte Plötzensee
Zöldner Emil automechanik 24.12.1904 Praha 7.11.1944 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a za napomáhání k uchovávání skladu zbraní a držení munice (odbojová skupina M. Bondyho) 17.4.1942 gilotina Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Žáček Martin pekař 21.11.1898 Bzenec 4.12.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu (spolupráce se zpravodajsko-sabotážní skupinou odbojové organizace Obrana národa J. Balabána, J. Mašína a V. Morávka) 30.7.1943 gilotina ABS (141, 305), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Žák Jaroslav student 2.1.1920 Klánovice 22.5.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, napomáhání nepříteli a zemězradu (spolupráce se sovětskou zpravodajskou skupinou GRU v protektorátu) 16.11.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Žák Josef skladník 2.4.1896 Opatovice nad Labem 11.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, zemězradu a napomáhání nepříteli (spolupráce se sovětskou zpravodajskou skupinou GRU v protektorátu) 12.7.1943 gilotina ABS (141, Z), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Žampach Josef poručík, technický úředník 28.11.1913 Švihov 4.8.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za napomáhání nepříteli a přípravu k velezradě (odbojová organizace Svazu letců RČS) 8.4.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Žďárský Josef krejčí 6.7.1895 Kolešov 3.2.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (odbojová organizace Poštovní revoluční výbor) 1.6.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Ždímal Václav brigádní generál, vládní rada 26 9.1890 Heřmanov 13.4.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa) 2.9.1942 gilotina ABS (141), Barch (R 3001), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Žerovnický Josef tramvajový průvodčí a mechanik 10.3.1906 Praha 3.6.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (ilegální KSČ) 7.9.1943 oběšení ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Žilina František technický úředník a konstruktér 10.4.1915 Drahoňův Újezd 29.4.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě (spolupráce se sovětskou zpravodajskou skupinou GRU v protektorátu) 7.9.1943 oběšení ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Žižlavský František skladník 4.11.1911 Brno 3.9.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (ilegální KSČ) 7.9.1943 oběšení Barch (R 3001, 3016, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS), PH
Živný Stanislav pojišťovací úředník 1.4.1912 Dačice 24.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (ilegální KSČ) 6.8.1943 gilotina ABS (52, 141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)
Žlábek Antonín právník, finanční úředník 9.7.1909 Slaný 5.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a zemězradu (odbojová organizace Bratrské dílo na Chodsku) 21.4.1943 gilotina ABS (141), Barch (R 3001, 3017), Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, NA (KT-OVS)