Svazková agenda

Akce Bukanýr

  • Pod krycím názvem „Bukanýr“ kontrolovala hlavní správa rozvědky (I. správa FMV) v letech 1969 – 1970 činnost čs. tituláře v Turecku a bývalého prvního tajemníka ÚV KSČ Alexandera Dubčeka.

Objekt rozpracování SLOVAN (skupina LISTY)

Objekt rozpracování ALFA (Radio Svobodná Evropa)

K činnosti odbojové skupiny bratří Mašínů

Příspěvek Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek k diskuzi o činnosti protikomunistické skupiny bratří Mašínů:

Ukázka personálního spisu příslušníka I. správy SNB

Zveřejněný spis bývalého příslušníka SNB Karla Jiráčka. Jiráček byl z resortu vnitra propuštěn v září 1970, stal se jedním z prvních signatářů Charty 77 a pro své občanské postoje byl politicky perzekvován. Po roce 1989 byl rehabilitován.

Ukázka osobního svazku StB „Ruth“

Zveřejněný archivní svazek (arch. č. 795797 MV, krycí jméno „Ruth“) je ukázkou dochovaného operativního svazku Státní bezpečnosti z 80. let. O jeho zveřejnění požádala paní Marie Rút Křížková. Ve svazku jsou uloženy dokumenty, které dokládají její pronásledování Státní bezpečností. Elektronická kopie svazku byla anonymizována podle zákona č. 107/2002 Sb.