Ohrazujeme se proti nepravdivým informacím v reportáži České televize

8. listopadu 2018 – Jedna z reportáží v pořadu Reportéři ČT vysílaném 5. listopadu 2018 v České televizi pojednávala o probíhající rekonstrukci sídelní budovy Ústavu pro studium totalitních režimů v pražské Siwiecově ulici a o údajném nekorektním chování současného vedení Ústavu vůči dvěma zaměstnancům. Příspěvek s názvem Dům duchů obsahoval řadu nepravdivých či zavádějících sdělení. V níže uvedené tabulce bychom alespoň ta nejzjevnější z nich rádi uvedli na pravou míru.

Nepravdivá či zavádějící tvrzení v reportáži Dům duchů v pořadu Reportéři ČT 5. 11. 2018 a  v následném článku na webu ČT 24

 

Skutečný stav věci

 

„zbavili se ekonomické ředitelky“

„vyhodili ekonomku“

Jaroslava Rákosníková byla standardním postupem odvolána ze jmenované funkce ředitelky Odboru provozu a digitalizace, zůstává nadále zaměstnankyní ÚSTR. V souladu se zákoníkem práce jí byly nabídnuty jiné pracovní pozice v Ústavu. Od dne odvolání, které proběhlo 17. 9. 2018, je Jaroslava Rákosníková na nemocenské. K nabídce jiné pracovní pozice se dosud nevyjádřila.
Opakuje se tvrzení o obnažené a otevřené budově, případně obnažené kostře budovy, která takto zůstane v průběhu zimních měsíců.

 

Z budovy byla odstraněna fasáda v havarijním stavu včetně azbestu. Obnažený skelet budovy bude během následujících týdnů z bezpečnostních důvodů zakryt. Zabezpečení budovy nebylo možné provést dříve, protože teprve probíhá jednání se zhotovitelem o ukončení stavební zakázky. Poté bude zakrytí provedeno. Tato informace byla opakovaně sdělena redaktorce ČT při natáčení reportáže. Aktuální informace k postupu rekonstrukce najdete zde.
„vedení nezvládlo nákladnou rekonstrukci“

 

Jde o hodnotící tvrzení, které se v reportáži ničím konkrétním nedokládá. Skutečnost je jiná, vedení operativně řeší problémy vyvstalé při rekonstrukci přesluhující a nestandardní budovy, k níž se nedochovala dokumentace o skutečném provedení původní stavby.
Ekonomka Jaroslava Rákosníková tvrdí, že se staví podle projektu z roku 2004 a že tedy projekt nemůže odpovídat současným normám.

 

Původní projekt z roku 2004 byl v roce 2016, kdy se připravovalo zadávací řízení na zhotovitele a chystala stavba, aktualizován tak, aby odpovídal nyní platným normám. Tato informace byla sdělena redaktorce ČT v průběhu natáčení, ekonomka Jaroslava Rákosníková ji ze svého působení v ÚSTR rovněž zná.
„existují obavy, že se vedení bude snažit utlumit badatelskou činnost v archivech“

 

Opak je pravdou, vedení ABS i ÚSTR podporuje co největší otevřenost a přístupnost archivů (která je mimochodem v Česku ve srovnání se zahraničím velmi vysoká). Svědčí o tom například zpřístupnění milionů stránek digitalizovaných archiválií přes on-line badatelnu (www.ebadatelna.cz).
„Radek Schovánek byl badatelem ÚSTR.“

 

Radek Schovánek byl zaměstnancem ÚSTR, ale nikoliv na odborné pozici, kterou by bylo možné označit jako badatel nebo historik. Pracoval v oddělení digitalizace a měl na starosti skenování archiválií.
„šikana Petra Blažka, nejproduktivnějšího historika ÚSTR“ Petr Blažek pronesl 5. 6. 2018 na demonstraci na Václavském náměstí diskreditační lež namířenou proti vedení ÚSTR, tedy svého zaměstnavatele (více najdete zde). Dosud nebyl schopen toto své lživé tvrzení doložit, ani se omluvit. Za to mu byla udělena výtka.

Na podzim 2018 mu byla udělena výtka za velké zpoždění při odevzdání práce, kterou měl dle plánu činnosti letos splnit. Termín mu byl přitom již dříve několikrát prodloužen. Je to stejný způsob, jakým vedení ÚSTR přistupuje i k ostatním odborným pracovníkům.

 

                                                                                                                Za vedení ÚSTR: Ondřej Matějka, náměstek ředitele