ZPRÁVA: Nové vedení ÚSTR zjišťuje závažná pochybení svých předchůdců

Počátkem května letošního roku nastoupilo do Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) nové vedení v čele s doc. PhDr. Ladislavem Kudrnou, Ph.D. se slibem, že do měsíce médiím, potažmo veřejnosti, poskytne podrobnou informaci, v jakém stavu se instituce nachází.

S ohledem na závažnost zjištěných pochybení a celkově neutěšený stav Ústavu, se nové vedení rozhodlo s výsledky šetření nejprve seznámit Radu Ústavu pro studium totalitních režimů, a to na jejím zasedání 21. června 2022, a poté informace sdělit médiím, respektive veřejnosti.

Původní budova ÚSTR je již několik let nefunkční Aktuální pohled do bývalé badatelny ÚSTR v Siwiecově uliciAktuální pohled na budovu a bývalou badatelnu ÚSTR v Siwiecově ulici

Co ale lze již v tuto chvíli sdělit, je skutečnost, že Ministerstvo financí České republiky podalo trestní oznámení za škodu, která vznikla během nezdařené rekonstrukce hlavního sídla Ústavu pro studium totalitních režimů v Siwiecově ulici v Praze 3 v uplynulých letech. Škoda byla vyčíslena na 58 milionů Kč. Ústav se pod stejným číslem jednacím připojí k trestnímu oznámení. Vzhledem k probíhajícímu šetření orgánů činných v trestním řízení, se ale nikdo z vedení ÚSTR nemůže k situaci blíže vyjadřovat.

Nové vedení postupně mapuje situaci a napravuje ji a bude ve výše uvedeném, a rovněž v dalších záležitostech, postupovat tak, jak mu nařizuje zákon, aby plnilo funkci řádného hospodáře.