Vedení Ústavu pro studium totalitních režimů

ŘEDITEL

je jmenován a odvoláván Radou ÚSTR. Určuje strategii a cíle Ústavu, za svoji činnost odpovídá Radě Ústavu.Doc. PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D.

sekretariat@ustrcr.cz / 221 008 322 / 221 008 220


1. NÁMĚSTEK ŘEDITELE

je jmenován a odvoláván ředitelem Ústavu. Zastupuje ředitele v plném rozsahu práv a povinností jako statutární zástupce. Přímo řídí ředitele odboru výzkumu a vzdělávání a ředitele odboru produkčního.


JUDr. Kamil Nedvědický

kamil.nedvedicky@ustrcr.cz / 221 008 220