Vedení Ústavu pro studium totalitních režimů

ŘEDITEL

je jmenován a odvoláván Radou ÚSTR. Určuje strategii a cíle Ústavu, za svoji činnost odpovídá Radě Ústavu.Doc. PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D.

sekretariat@ustrcr.cz / 221 008 322 / 221 008 220

i
i
i
i
i
i
i
© Karel Cudlín

1. NÁMĚSTEK ŘEDITELE

je jmenován a odvoláván ředitelem Ústavu. Zastupuje ředitele v plném rozsahu práv a povinností jako statutární zástupce. Přímo řídí ředitele odboru výzkumu a vzdělávání a ředitele odboru produkčního.


JUDr. Kamil Nedvědický

kamil.nedvedicky@ustrcr.cz / 221 008 220

i

i

i


© Karel Cudlín

NÁMĚSTKYNĚ ŘEDITELE PRO EKONOMIKU A PROVOZ

Ing. Dita Výborová

dita.vyborova@ustrcr.cz / +420 221 008 522