6. ČERVENCE


● 1985: Oslava 1100. výročí úmrtí sv. Metoděje

na oslavu v moravském Velehradu dorazilo více než 100 tisíc poutníků, akce se změnila v obrovskou protirežimní demonstraci

repro z pozvánky na konferenci Velehrad vás volá!

Národní pouť na Velehradě v roce 1985 byla jednou z největších československých poutí a protikomunistických demonstrací během trvání komunistického režimu. Oslavy 1100. výročí úmrtí sv. Metoděje a udělení Zlaté růže velehradské bazilice proběhly za účasti více než 100 tisíc lidí, kteří vyhnali skandováním a pískotem z řečnické tribuny (komunistického) ministra kultury a hlasitě vyjádřili požadavek na náboženskou svobodu a povolení návštěvy papeže Jana Pavla II. Ačkoliv na oslavách bylo přítomno značné množství agentů StB a příslušníků bezpečnostních složek a připravena byla i vodní děla, k zásahu nedošlo. Na konci dvoudenních oslav (6. – 7. 7.) se poutníci pokojně rozešli. Někteří lidé považují pouť na Velehradě roku 1985 za zlomový okamžik, po němž se komunistický režim začal hroutit.

Tématem postavení a perzekuce katolické církve v období komunismu se zabývají mj. historičky

Stanislava Vodičková, email: stanislava.vodickova@ustrcr.cz
Markéta Doležalová, email: marketa.dolezalova@ustrcr.cz

Související:

Putovní výstava ÚSTR Diktatura versus naděje. Pronásledování římskokatolické církve v Československu 1948 – 1989