Diktatura versus naděje. Pronásledování římskokatolické církve v Československu 1948-1989

Výstavu u příležitosti Roku víry a 1 150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje ve spolupráci s Římskokatolickou farností na Velehradě uspořádaly Archiv Kanceláře prezidenta republiky a Ústav pro studium totalitních režimů. Základním záměrem výstavy je jednak zmapování šíře perzekuce církve totalitním režimem v Československu a postižení mocenských nástrojů i konkrétních metod, užívaných k likvidaci církevního, respektive duchovního života společnosti, jednak způsoby, jak církev těmto tlakům čelila.

„Výstava je součástí dlouhodobého výstavního projektu, jehož první část, zachycující 50. léta 20. století, byla veřejnosti představena na podzim roku 2009 v pražském Strahovském klášteře a poté putovala po českých a moravských diecézích. V letech 2011–2012 rozšířil autorský tým její časový záběr o léta šedesátá až osmdesátá a profi loval ji také jako podnět k zamyšlení nad úlohou duchovních tradic v životě národa. Takto byla poprvé představena v listopadu loňského roku na Papežské univerzitě Svatého Kříže v Římě. Velehradská prezentace představuje závěrečný díl tohoto projektu a je nejen mou povinností, ale především ctí poděkovat touto cestou svým obětavým spolupracovníkům, archivářům, historikům, kněžím, řeholníkům a řádovým sestrám, všem, kteří byli ochotni pomoci, všem, kteří výstavu podpořili. Je zejména jejich zásluhou, že se podařilo tento výstavní projekt realizovat na vysoké odborné úrovni a zároveň i občanským a neziskovým způsobem.“

Vladimíra Vaníčková, kurátorka výstavy

 • Pořadatelé: Archiv Kanceláře prezidenta republiky, Ústav pro studium totalitních režimů
 • Partnerské instituce: Historický ústav Akademie věd ČR, Národní archiv, Archiv bezpečnostních složek, archivy řeholních řádů a kongregací, Muzeum III. odboje v Příbrami, Arcibiskupství pražské, Arcibiskupství olomoucké, Česká biskupská konference, Centrum Aletti, Římskokatolická farnost Velehrad, Pentacle Consulting, s. r. o.
 • Autorský kolektiv: Mgr. David Lorenc (AKPR), PhDr. Petr Koura (FF UK), Ph.D., PhDr. Alena Nosková (NA), PhDr. Jan Stříbrný (ČKA), doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. (HiÚ ČSAV), PhDr. Alena Šimánková (NA), PaedDr. Vladimíra Vaníčková (AKPR), Stanislava Vodičková, DiS. (ÚSTR)
 • Kurátorka: Dr. Vladimíra Vaníčková (Archiv Kanceláře prezidenta ČR)
 • Výstavní panely
 • Vernisáže výstavy
 • Nabídka pro školy – Výukový materiál k výstavě: pracovní listy ve čtyřech variantách a metodika a řešení k pracovním listům
 • Prodejní katalog (212 Kč)

Výstavní panely (témata)

Vstupní panel | Církev v době komunismu – tradice, inspirace, výzvy | Mezi dvěma totalitami | Jednání mezi církví a státem – masky byly odloženy | „Katolická akce“ a církevní zákony | „Vatikánská špionážní centrála“ | Řeholní řády a kongregace | Příběh „opata chuligána“ | Akce K + Akce Ř | Internace a věznění biskupů | Uzavírám vás do svého srdce – Josef kardinál Beran | Aktivisté katolických společenství | Život ve věznicích a v pracovních táborech | Martyrové a oběti | O naději – cestou k „jaru“ | Pražské jaro | Římský exil | Ex toto corde – Tomáš kardinál Špidlík | Vatikánská diplomacie a komunistické Československo | „Normalizace“ – kolaborace, vnitřní exil a vzdor | Aby všichni byli jedno – Miloslav kardinál Vlk | Tajné životy | Životní a duchovní příběh Dominika kardinála Duky | Velehrad v době komunismu | Anežka Česká


Nabídka pro školy

K výstavě byl vypracován výukový materiál (pracovní listy ve čtyřech variantách a metodika a řešení k pracovním listům), který je volně ke stažení:

Aktivity realizované pomocí cvičení v pracovním listu vedou žáky k porozumění klíčovým momentům z dějin české katolické církve zvláště ve 40. a 50. letech 20. století. Žáci se také blíže seznámí s osudy čtyř předních církevních osobností (Josef Beran, Jan Anastáz Opasek, Miloslav Vlk a Dominik Duka). Důraz je kladen na interpretaci textu a obrazových materiálů, spolupráci ve skupině.


Pamětníci perzekuce katolické církve (zaznamenáno skupinou orální historie ÚSTR v letech 2008–2013)


Vernisáže výstavy


Katedrála Božského Spasitele v Ostravě

Dvacetileté výročí založení si v těchto dnech připomíná ostravsko-opavská diecéze, spolupořadatel dvanácté reprízy výstavy o perzekuci církve „Diktatura versus naděje“, která byla v neděli 5. června 2016 slavnostně otevřena v katedrále Božského Spasitele v Ostravě. U příležitosti oslav výročí založení se v neděli 5. června konala na Masarykově náměstí v Ostravě také slavnostní bohoslužba za účasti papežského nuncia a biskupů z České republiky i ze zahraničí a dalších čestných hostů, mezi něž náležel také ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra. Bohoslužbou se zároveň otevřel další ročník misijního projektu „Dny víry“. Lidé tak mají možnost navštívit od 5. do 12. června řadu kulturních, společenských, vzdělávacích i ryze evangelizačních akcí. Součástí programu Dnů víry je i výstava „Diktatura versus naděje“. Výstavu, nad níž převzal záštitu biskup František Václav Lobkowicz, uvedli generální vikář Martin David a ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra. Výstava „Diktatura versus naděje“ představuje jednu z velmi tragických, ale současně inspirativních vývojových etap, které prožila katolická církev v českých zemích i na Slovensku v období komunistického režimu. Represivní proticírkevní politika československých komunistů byla ve východním bloku jednou z nejtvrdších a nejvytrvalejších. Komunistický režim používal k izolaci a likvidaci církve a církevních představitelů širokou paletu prostředků – od zastrašování přes věznění až po fyzickou likvidaci duchovních i laiků. Výstava „Diktatura versus naděje“ byla již představena na Velehradě, v Praze, Jihlavě, na univerzitě v Olomouci, Boskovicích, v klášterech Teplá a Zásmuky, v Galerii biskupství v Hradci Králové, v Památníku Vojna, v prostorách Technické univerzity v Liberci a v Galerii NPÚ v Českých Budějovicích. Výstava je v katedrále Božského Spasitele v Ostravě umístěna do 31. srpna 2016, otevřeno od úterý do soboty v době 8.15 – 12.15 a 13.15 – 17.15 hod. Vstup volný.

Aktivity realizované pomocí cvičení v pracovních listech vedou žáky k porozumění klíčovým momentům z dějin české katolické církve zvláště ve 40. a 50. letech 20. století. Žáci se také blíže seznámí s osudy čtyř předních církevních osobností (Josef Beran, Jan Anastáz Opasek, Miloslav Vlk a Dominik Duka). Důraz je kladen na interpretaci textu a obrazových materiálů a na spolupráci ve skupině.

Galerie Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích přivítala výstavu „Diktatura versus naděje“

Jedenáctá repríza výstavy o perzekuci církve „Diktatura versus naděje“ byla ve spolupráci mezi Územním odborným pracovištěm NPÚ, Ústavem pro studium totalitních režimů a Archivem Kanceláře prezidenta republiky otevřena dne 17. března 2016 v Galerii NPÚ v Českých Budějovicích. „Diktatura versus naděje“ představuje jednu z velmi tragických, ale současně inspirativních vývojových etap, které prožila katolická církev v českých zemích i na Slovensku v období komunistického režimu. Represivní proticírkevní politika československých komunistů byla ve východním bloku jednou z nejtvrdších a nejvytrvalejších. Komunistický režim používal k izolaci a likvidaci církve a církevních představitelů širokou paletu prostředků – od zastrašování přes věznění až po fyzickou likvidaci duchovních i laiků. Výstava „Diktatura versus naděje“ byla již představena na Velehradě, v Praze, Jihlavě, na univerzitě v Olomouci, Boskovicích, v klášterech Teplá a Zásmuky, v Galerii biskupství v Hradci Králové, v Památníku Vojna a v prostorách Technické univerzity v Liberci. Slavnostní vernisáže se zúčastnil ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra, ředitel ÚOP NPÚ Daniel Šnejd a spoluautorka výstavy Stanislava Vodičková. Výstava je v prostorách budovy ÚOP NPÚ na Senovážném náměstí v Českých Budějovicích umístěna do 12. dubna 2016. K výstavě je vypracován výukový materiál. Aktivity realizované pomocí cvičení v pracovních listech vedou žáky k porozumění klíčovým momentům z dějin české katolické církve zvláště ve 40. a 50. letech 20. století. Žáci se také blíže seznámí s osudy čtyř předních církevních osobností (Josef Beran, Jan Anastáz Opasek, Miloslav Vlk a Dominik Duka). Důraz je kladen na interpretaci textu a obrazových materiálů, spolupráci ve skupině.

Zámek Žďár nad Sázavou

Zámek Žďár nad Sázavou ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů a Archivem Kanceláře prezidenta republiky představí svým návštěvníkům výstavu pod názvem „Diktatura versus naděje“, která mapuje pronásledování římskokatolické církve v Československu 1948–1989. Výstava bude přístupna veřejnosti od 1. února do 15. března 2016 v prostorách Muzea nové generace. Základním záměrem výstavy je jednak zmapování šíře perzekuce církve totalitním režimem v Československu, ale i konkrétních metod, užívaných k likvidaci církevního, respektive duchovního života společnosti, jednak způsoby, jak církev těmto tlakům čelila. Výstava je součástí dlouhodobého výstavního projektu, jehož první část, zachycující 50. léta 20. století, byla veřejnosti představena na podzim roku 2009 v pražském Strahovském klášteře a poté putovala po českých a moravských diecézích. V letech 2011–2012 rozšířil autorský tým její časový záběr o léta šedesátá až osmdesátá a profiloval ji také jako podnět k zamyšlení nad úlohou duchovních tradic v životě národa. Takto byla poprvé představena v listopadu roku 2012 na Papežské univerzitě Svatého Kříže v Římě.

Výstava „Diktatura versus naděje“ byla v průběhu dalších let představena na Velehradě, v Praze, Jihlavě, na univerzitě v Olomouci, Boskovicích, v klášterech Teplá a Zásmuky, v Galerii biskupství v Hradci Králové, Památníku Vojna a v prostorách Technické univerzity v Liberci. K výstavě je vypracován výukový materiál, který je volně ke stažení. Aktivity realizované pomocí cvičení v pracovních listech vedou žáky k porozumění klíčovým momentům z dějin české katolické církve zvláště ve 40. a 50. letech 20. století. Žáci se také blíže seznámí s osudy čtyř předních církevních osobností (Josef Beran, Jan Anastáz Opasek, Miloslav Vlk a Dominik Duka). Důraz je kladen na interpretaci textu a obrazových materiálů, spolupráci ve skupině. „Jsme rádi, že můžeme návštěvníkům zámku představit další ze série úspěšných a poučných výstav, které mapují významné aspekty české historie. Po loňské výstavě Ve znamení tří deklarací tak můžeme návštěvníkům zámku přiblížit další téma– perzekuci církve totalitním režimem v Československu. Je důležité pochopit svou minulost, abychom mohli úspěšně vytvářet svou budoucnost,“uvedl Constantin Kinský.

O Zámku Žďár nad Sázavou

Historické centrum města Žďáru nad Sázavou se nachází v areálu bývalého areálu cisterciáckého kláštera ze 13. století, dnešního zámku v majetku rodiny Kinských. Rozsáhlý areál zahrnuje komplex konventních a hospodářských cisterciáckých budov, nachází se zde kostel Nanebevzetí P. Marie, nejstarší základní škola na Žďársku a základna místního hasičského sboru. Zámek v současnosti spojuje historii se současným uměním. Vedle pravidelných výstav a koncertů pro širokou veřejnost nabízí také umělcům rezidenční tvůrčí pobyty, které pravidelně vrcholí mezinárodním festivalem současného pohybového umění KoresponDance.

Videozáznam: Muzeum nové generace mapuje osud církve v době totalitních režimů (Televize Vysočina)

Technická univerzita v Liberci hostí výstavu „Diktatura versus naděje“

Liberec/ Praha 27. 11. 2015Technická univerzita v Liberci ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů a Archivem Kanceláře prezidenta republiky připravila již desátou reprízu výstavy o perzekuci církve „Diktatura versus naděje“. „Diktatura versus naděje“ představuje jednu z velmi tragických, ale současně inspirativních vývojových etap, které prožila katolická církev v českých zemích i na Slovensku v období komunistického režimu. Represivní proticírkevní politika československých komunistů byla ve východním bloku jednou z nejtvrdších a nejvytrvalejších. Komunistický režim používal k izolaci a likvidaci církve a církevních představitelů širokou paletu prostředků – od zastrašování přes věznění až po fyzickou likvidaci duchovních i laiků. Desátá repríza výstavy v prostorách moderní budovy Technické univerzity v Liberci představuje téma zejména vysokoškolským studentům a tím naplňuje svůj vzdělávací cíl. Výstava „Diktatura versus naděje“ byla již představena na Velehradě, v Praze, Jihlavě, na univerzitě v Olomouci, Boskovicích, v klášterech Teplá a Zásmuky, v Galerii biskupství v Hradci Králové a v Památníku Vojna. Slavnostní vernisáž se za přítomnosti paní prorektorky Soni Jandové, autorek výstavy a zástupců ÚSTR odehraje v pondělí 30. listopadu 2015 v 12.30 hod. Výstava je v prostorách pavilonu G dostupná do 22. prosince 2015. K výstavě je vypracován výukový materiál, který je volně ke stažení zde. Aktivity realizované pomocí cvičení v pracovních listech vedou žáky k porozumění klíčovým momentům z dějin české katolické církve zvláště ve 40. a 50. letech 20. století. Žáci se také blíže seznámí s osudy čtyř předních církevních osobností (Josef Beran, Jan Anastáz Opasek, Miloslav Vlk a Dominik Duka). Důraz je kladen na interpretaci textu a obrazových materiálů, spolupráci ve skupině.

 • Jan Vondryska, vedoucí oddělení výstav Ústav pro studium totalitních režimů tel: +420 725 787 529, mail: jan.vondryska@ustrcr.cz

Výstava „Diktatura versus naděje“ v Památníku Vojna

Památník Vojna u Příbrami ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů a Archivem Kanceláře prezidenta republiky připravil pro své návštěvníky výstavu o perzekuci církve Diktatura versus naděje. Diktatura versus naděje představuje jednu z velmi tragických, ale současně inspirativních vývojových etap, které prožila katolická církev v českých zemích i na Slovensku v období komunistického režimu. Represivní proticírkevní politika československých komunistů byla ve východním bloku jednou z nejtvrdších a nejvytrvalejších. Komunistický režim používal k izolaci a likvidaci církve a církevních představitelů širokou paletu prostředků – od zastrašování přes věznění až po fyzickou likvidaci duchovních i laiků. Památník Vojna je místem, kde věznění a nucené práce přímo probíhaly. Výstava je umístěna v prostorách dochovaného autentického ubytovacího objektu a svou výpovědí dokresluje celkový dojem z návštěvy památníku. Výstava Diktatura versus naděje byla již představena na Velehradě, v Praze, Jihlavě, Olomouci, Boskovicích, v klášterech Teplá a Zásmuky a v Galerii biskupství v Hradci Králové. Výstava bude v Památníku Vojna dostupná do 22. listopadu 2015. K výstavě je vypracován výukový materiál. Aktivity realizované pomocí cvičení v pracovních listech vedou žáky k porozumění klíčovým momentům z dějin české katolické církve zvláště ve 40. a 50. letech 20. století. Žáci se také blíže seznámí s osudy čtyř předních církevních osobností (Josef Beran, Jan Anastáz Opasek, Miloslav Vlk a Dominik Duka). Důraz je kladen na interpretaci textu a obrazových materiálů, spolupráci ve skupině.

 • Jan Vondryska, vedoucí oddělení výstav Ústav pro studium totalitních režimů tel: +420 725 787 529, mail: jan.vondryska@ustrcr.cz

Královéhradecké biskupství přivítá výstavu „Diktatura versus naděje“

Královéhradecké biskupství ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů a Archivem Kanceláře prezidenta republiky uvede v Galerii biskupství Hradce Králové výstavu o perzekuci církve Diktatura versus naděje. Diktatura versus naděje představuje jednu z velmi tragických, ale současně inspirativních vývojových etap, které prožila katolická církev v českých zemích i na Slovensku v období komunistického režimu. Represivní proticírkevní politika československých komunistů byla ve východním bloku jednou z nejtvrdších a nejvytrvalejších. Komunistický režim používal k izolaci a likvidaci církve a církevních představitelů širokou paletu prostředků – od zastrašování přes věznění až po fyzickou likvidaci duchovních i laiků. „Jsme rádi, že se tato výstava může uskutečnit v budově Královéhradeckého biskupství. Téměř 40 let tento biskupský dům na sobě prožíval represálie komunistické diktatury. Sloužil jiným účelům, než k jakým byl určen. V budově biskupství byl také téměř 7 let internován pan biskup Mořic Pícha. Tato jeho internace byla bolestivá a ponižující tím, že státní zmocněnci s panem biskupem zacházeli jako s věcí a byli jeho dohlížiteli od rána do večera a od večera do rána. Jsme rádi, že se budou moci lidé pohledem na fotografie přesvědčit o tom, jak minulý režim nejen pronásledoval církev, ale jak svou ideologií poplatnou ateistické propagandě deformoval nejen lidská společenství a všechno to, co se našemu národu podařilo vytvořit, ale především deformoval lidskou svobodu a srdce člověka. A srdce člověka připravoval o to, co nás vede k radosti, pokoji, štěstí a pro nás křesťany plnosti života na věčnosti,“ říká Mons. Josef Socha, generální vikář Královéhradeckého biskupství. Výstava Diktatura versus naděje byla již představena na Velehradě, v Praze, Jihlavě, Olomouci, Boskovicích a v klášteře Teplá a Zásmuky. Vernisáž výstavy v Galerii biskupství Hradce Králové se uskuteční 4. května v 16.30 hodin a potrvá až do konce června. K výstavě je vypracován výukový materiál, který je volně ke stažení zde. Aktivity realizované pomocí cvičení v pracovních listech vedou žáky k porozumění klíčovým momentům z dějin české katolické církve zvláště ve 40. a 50. letech 20. století. Žáci se také blíže seznámí s osudy čtyř předních církevních osobností (Josef Beran, Jan Anastáz Opasek, Miloslav Vlk a Dominik Duka). Důraz je kladen na interpretaci textu a obrazových materiálů, spolupráci ve skupině.

Kontakt pro média:
 • Mgr. Lukáš Peška, tiskový mluvčí Královéhradecké biskupství telefon: 495 063 422, mobil: 603 888 281
 • Jan Vondryska, vedoucí oddělení výstav Ústav pro studium totalitních režimů tel: +420 725 787 529, mail: jan.vondryska@ustrcr.cz

Výstava Diktatura versus naděje ve františkánském klášteře v Zásmukách

Symbolicky ve zdevastovaných prostorech zásmuckého kláštera můžete od 21. 2. do konce března navštívit putovní výstavu Diktatura versus naděje o perzekuci římskokatolické církve totalitním režimem v Československu. Výstava představuje jednu z velmi tragických, ale současně inspirativních vývojových etap, které prožila katolická církev v českých zemích i na Slovensku v období komunistického režimu. Represivní proticírkevní politika československých komunistů byla ve východním bloku jednou z nejtvrdších a nejvytrvalejších. Komunistický režim používal k izolaci a likvidaci církve a církevních představitelů širokou paletu prostředků – od zastrašování přes věznění až po fyzickou likvidaci duchovních i laiků. Františkánský klášter v Zásmukách pocházející z roku 1691 byl během 2. světové války využíván jako internační místo pro kněze pronásledované protektorátním režimem. Od padesátých let 20. století byl klášter využíván jako nájemní bydlení a pro účely místní samosprávy. Toto využití bylo však pro stav objektu devastující. Po roce 1989 se za velkého úsilí místního faráře P. Václava Nekolného a skupiny dobrovolníků podařilo zruinovanou stavbu zajistit a od té doby postupně pokračují rekonstrukční práce. Výstava Diktatura versus naděje byla již představena na Velehradě, v Praze, Jihlavě, Olomouci, Boskovicích a v klášteře Teplá. Výstava bude pro návštěvníky přístupná zdarma do 31. března 2015 každou středu od 14 – 16 hod a v sobotu od 9 do 11 hod. Nebo kdykoli po domluvě na telefonním čísle 728 775 536.

Výstava Diktatura versus naděje otevřena v Boskovicích

Výstava Diktatura versus naděje v Boskovicích, 10.11.2014Praha/Boskovice 10. listopadu 2014 – Putovní výstava Diktatura versus naděje představující téma pronásledování římskokatolické církve v Československu je od 10. listopadu instalována v Muzeu Boskovicka. Diktatura versus naděje představuje jednu z velmi tragických, ale současně inspirativních vývojových etap, které prožila katolická církev v českých zemích i na Slovensku v období komunistického režimu. Represivní proticírkevní politika československých komunistů byla ve východním bloku jednou z nejtvrdších a nejvytrvalejších. Komunistický režim používal k izolaci a likvidaci církve a církevních představitelů širokou paletu prostředků – od zastrašování přes věznění až po fyzickou likvidaci duchovních i laiků. Výstava Diktatura versus naděje byla již představena v Jihlavě, v klášteře Teplá, na veletrhu Svět knihy v Praze nebo v Jáchymově. Jazykové mutace této expozice také putují v rámci Evropy. Italská verze je v současnosti k vidění přímo na Velvyslanectví ČR při Svatém stolci ve Vatikánu. Diktatura versus naděje bude pro návštěvníky Muzea Boskovicka přístupná zdarma do 30. listopadu 2014.

Vernisáž výstavy Olomouc (30.09.2014)

Úspěšný výstavní projekt věnovaný pronásledování římskokatolické církve v Československu v letech 1948-1989 mohou zhlédnout až do 6. listopadu 2014 všichni, kteří zavítají do prostor Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci (Univerzitní 3, Olomouc). Při slavnostní vernisáži se setkali prorektor Univerzity Palackého dr. Petr Bilík, generální vikář arcibiskupství olomouckého mons. Josef Nuzík, ředitel ÚSTR dr. Zdeněk Hazdra, představitelé Konfederace politických vězňů z několika měst a představitelé Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého. S cyrilometodějskou teologickou fakultou jsme zároveň uzavřeli smlouvu o spolupráci (podobně jako s teologickými fakultami UK v Praze začátkem tohoto roku). Týká se společných projektů, především výzkumu církevních dějin. Olomoučtí studenti budou také zváni do ABS a odborníci z Ústavu či Archivu naopak k přednáškám a na konference. Rovněž jsme se zástupci teologické fakulty a Centrem Aletti domluvili spolupráci na akcích k připomenutí 30. výročí velehradské pouti konané roku 1985 (konference, výstava, publikace).

Výstava v prostorách Kanonie Premonstrátů Teplá 7. 6.–7. 9. 2014

Po celé léto bude v tepelském klášteře návštěvníkům volně přístupná výstava Diktatura versus naděje, která popisuje osudy katolické církve, kněží, řeholníků i věřících v Československu v letech 1948–1989. Obecné informace jsou doplněny o medailonky zachycující osudy významných církevních osobností 20. století, kardinála Tomáše Špidlíka, kardinála Josefa Berana, tepelského opata Josefa Heřmana Tyla a mnoha dalších. Výstavu uspořádal Archiv Kanceláře prezidenta republiky a Ústav pro studium totalitních režimů, a v prostorách Kanonie Premonstrátů Teplá potrvá do 7. září 2014. Otevřeno denně od 8.00 do 18.00 hodin.

Vernisáž výstavy (Jihlava, 25.02.2014)

Vernisáž se konala 25. února 2014 v 17.00 hodin v sále MHD v přízemí radnice Statutárního města Jihlavy, Masarykovo nám. 1. Úvodní slovo pronesli primátor Jihlavy Ing. Jaroslav Vymazal, 1. náměstek ředitele ÚSTR Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D. a Ing.Tomáš Sedlák, předseda Evropského domu Jihlava. Výstava byla pro veřejnost otevřena do 31. března 2014.

Fotografie z vernisáže (Jihlava, 25.2.2014)

Vernisáž výstavy (Praha, 10. 10. 2013)

Ve čtvrtek 10. října 2013 proběhlo v Mladotově domě na Pražském hradě slavnostní zahájení výstavy Diktatura versus naděje. Výstavu ve spolupráci s Archivem Kanceláře prezidenta republiky a Metropolitní kapitulou u sv. Víta v Praze připravil Ústav pro studium totalitních režimů, a koná se pod čestnou záštitou Miloslava kardinála Vlka, emeritního arcibiskupa pražského, Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského, Václava Malého, světícího biskupa pražského a Jiřího Drahoše, předsedy Akademie věd České republiky. Úvodní slovo pronesli Miloslav kardinál Vlk, emeritní arcibiskup pražský, Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a primas český, PhDr. Libuše Benešová, zástupce Kanceláře prezidenta republiky, kurátorka výstavy PaedDr. Vladimíra Vaníčková a Mgr. Pavla Foglová, ředitelka Ústavu pro studium totalitních režimů. Moderování slavnostního zahájení se ujal P. ICLic. Mgr. Ondřej Pávek, děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze. Výstava byla doplněna o originály unikátních dokumentů a dobových fotografií z tajných archivů Státní bezpečnosti, videoprojekci připravenou Skupinou orální historie Ústavu pro studium totalitních režimů, a pracovní listy k doplnění výuky historie pro starší žáky a studenty středních škol.

Výstava byla pro veřejnost otevřena do 28. listopadu 2013. Vstup je zdarma.

Vernisáž výstavy (Velehrad, 1. 7. 2013)

V pondělí 1. července 2013 ve 14. hod. proběhlo v Kostele Zjevení Páně, zvaném Cyrilka, na Velehradě slavnostní zahájení výstavy Diktatura versus naděje. Výstavu ve spolupráci s Archivem Kanceláře prezidenta republiky připravil Ústav pro studium totalitních režimů, a koná se pod čestnou záštitou Miloslava kardinála Vlka, emeritního arcibiskupa pražského, Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského a Jiřího Drahoše, předsedy Akademie věd České republiky. Úvodní slovo pronesli farář P. Petr Přádka SJ, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, Dr. Naděžda Kavalírová, předsedkyně Konfederace politických vězňů, Dr. Libuše Benešová, zástupce Kanceláře prezidenta republiky, kurátorka výstavy PaedDr. Vladimíra Vaníčková a Mgr. Pavla Foglová, ředitelka Ústavu pro studium totalitních režimů. Moderování slavnostního zahájení se ujal 1. náměstek ředitele Ústavu Mgr. Zdeněk Hazdra. Výstava byla pro veřejnost otevřena do 26. srpna 2013. Vstup je zdarma.

Ohlasyv médiích

Vernisáž výstavy (Řím, 26. 11. 2012)

Výstava mapuje perzekuci římskokatolické církve komunistickým režimem v Československu. Autoři výstavy se snaží na čtyřiadvaceti panelech postihnout způsoby a metody používané k likvidaci duchovního života české a slovenské společnosti, stejně jako snahu církve důstojně čelit nátlakům ze strany představitelů režimu.

 • Autorský tým: Petr Koura, David Lorenc, Alena Nosková, Jan Stříbrný, Jaroslav Šebek, Alena Šimánková, Vladimíra Vaníčková, Stanislava Vodičková
 • Kurátorka výstavy: Vladimíra Vaníčková
 • Překlad: Pavla Krejčířová
 • Grafické zpracování: Pavel Vodička
 • Poděkování: Autoři děkují všem spolupracovníkům, institucím, církevním řádům a kongregacím za poskytnutí originálů dokumentů a za nezištnou pomoc.
Základním záměrem výstavy (celkem 24 panelů), kterou uspořádaly Velvyslanectví ČR u Svatého stolce, Archiv kanceláře prezidenta republiky a Ústav pro studium totalitních režimů, je jednak zmapování šíře perzekuce římskokatolické církve totalitním režimem v Československu a postižení mocenských nástrojů i konkrétních metod, užívaných k likvidaci církevního, respektive duchovního života společnosti, jednak způsoby, jak církev těmto tlakům čelila. Historické souvislosti jsou prezentovány v nadnárodním kontextu, jsou zvýrazněny československo-vatikánské aspekty, vč. osudů osobností, působících v exilu (např. Josef kardinál Beran, Tomáš kardinál Špidlík). V neposlední řadě výstava přináší dosud nepublikované dokumenty (např. osobní dopis Jana Pavla II. G. Husákovi) a fotografie (např. ze sledování církevních představitelů a katolického disentu komunistickou tajnou policií). Výstava rovněž akcentuje spirituální tradice spojené s úctou k našim národním světcům i kontext vývoje našeho katolického prostředí v rámci vztahu s papežstvím, které připomene 50. výročí II. vatikánského koncilu. Zdůrazněním duchovního dědictví, které vzešlo z odkazu věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje, je jedním z příspěvků českých archivářů a historiků k blížícímu se jubileu 1150. výročí příchodu jejich misie v roce 2013. Výstavu podpořila Česká biskupská konference, mezi partnery tohoto projektu figurují významné vědecké instituce ČR, mj. Národní archiv a Historický ústav Akademie věd ČR. Čestné záštity výstavě udělili: Tarcisio kardinál Bertone, státní sekretář Svatého stolce, Miroslava Němcová, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a primas český, a prof. Jiří Drahoš, předseda Akademie věd ČR.

Slavnostní vernisáž výstavy Diktatura vs naděje se uskutečnla 26. listopadu 2012 ve 14 hod. na Papežské univerzitě Svatého Kříže v Římě. Jejího zahájení se ujali Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a primas český, kardinál mons. G. Coppa, kardinál mons. M. Vlk, prof. J. Drahoš, předseda Akademie věd ČR, velvyslankyně Polské republiky při Svatém stolci H. Suchocká, velvyslanec České republiky při Svatém stolci P. Vošalík a ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů D. Herman. Vernisáž byla spojená se stejnojmenným odborným kolokviem. Pro veřejnost byla výstava otevřena do 31. ledna 2013.