Kolektivizace zemědělství

Propagandistický plakát z 50. let: František Boček: Kolektivní hospodaření, rozměry: 90 x 62 cm (zdroj: Muzeum Karlovy Vary)

Kolektivizace venkova, která ve svých hlavních fázích probíhala v Československu na konci 40. a během 50. let 20. století, podnítila jednu z nejrozsáhlejších sociálních změn ve společnosti někdejšího společného státu Čechů a Slováků.

Jednalo se o rozsáhlý proces, který rozvrátil celou sociální vrstvu – soukromé rolnictvo tvořící důležitý pilíř tehdejší společnosti. Kolektivizace měla velký dopad i na život ostatních obyvatel venkova, neboť narušila tradiční sociální vazby a kulturní zvyklosti. V rámci tohoto procesu byli soukromí zemědělci nuceni převádět svůj majetek do jednotných zemědělských družstev, měnit časem prověřený způsob hospodaření a také způsob života vlastních rodin. Ti neoblomnější přitom byli různým způsobem ze strany totalitní moci perzekvování. Celý proces kolektivizace má na svědomí tisíce zničených životů a lidských tragédií. Navíc mnohde podnítil i neblahé změny v krajině a celkovém rázu českého a moravského venkova.

Kolektivizace venkova je významnou historickou kapitolou éry komunismu. Přes důležitost daného procesu a tragiku, která ho provázela, není tato problematika tou částí naší historie, která by byla dostatečně připomínána – nejen širší veřejnosti, ale také mladým lidem studujícím na vysokých nebo středních školách. I z toho důvodu Ústav pro studium totalitních režimů realizuje několikaletý dokumentačně-vzdělávací projekt, který má rozšířit historické vědomí společnosti týkající se dané problematiky.

Součástí projektu je sběr dokumentárních materiálů, orálně-historické průzkumy, pedagogická činnost a především vydání didaktického DVD určeného pro doplnění výukových materiálů na českých školách.

Partnerem projektu je Národní zemědělské muzeum, Ústav paměti národa Bratislava, Národní filmový archiv, Slovenský filmový ústav a Česká křesťanská akademie.