Dokumentační činnost

Propagandistický plakát z 50. let: Anonym: Soutěž jarních polních prací – Každý rolník do zemědělského družstva!, rozměry: 77 x 58 cm (zdroj: Muzeum Karlovy Vary)

Součástí projektu Kolektivizace venkova v Československu je sběr materiálů dokumentujících danou historickou etapu (listiny, fotografie, kresby, plakáty atd.)

Dalším prvkem projektu jsou orálně-historické průzkumy mající za cíl zachytit vzpomínky pamětníků daného historického období. Rozhovory s rolníky postiženými kolektivizací venkova, nebo jejich potomky či příbuznými jsou realizovány redaktory nebo spolupracovníky ÚSTR.

K videozáznamu pořízenému během rozhovoru s pamětníkem je vytvořen dokumentační protokol a záznam je následně uložen v archivu ÚSTR. Technická kvalita záznamu přitom dovoluje jeho pozdější použití při přípravě profesionálních audiovizuálních pořadů apod. Všechny výstupy dokumentační činnosti budou tedy k dispozici také následně k odbornému studiu nebo coby podkladové materiály tvůrcům z filmové nebo rozhlasové oblasti.

V případě dotazů, nabídek zajímavých materiálů nebo tipů na pamětníky vhodných k natočení rozhovoru se lze obrátit na pracovníky USTR prostřednictvím následujících kontaktů:


Plakáty


Propagandistický plakát z 50. let „Jak prováděli zemědělci v Poběžovicích žňové práce dříve. Jak naplánovali družstevníci v Poběžovicích spolu se stát. stroj. stanicí žňové práce letos“ (zdroj: Národní zemědelské muzeum)


Fotografie


Články z dobových tiskovin