Kolektivizace v Československu – čs. zemědělství v letech 1945-1960

Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Muzeem Jindřichohradecka uspořádal konferenci Kolektivizace v Československu – Československé zemědělství v letech 1945–1960. Akce se konala 25.–26. dubna 2012 v Jindřichově Hradci. Konference se zaměřila na vývoj zemědělství po 2. světové válce, změny ve vlastnictví zemědělské půdy, situaci v československém pohraničí po květnu 1945, kolektivizaci a perzekuci selského stavu po únoru 1948.

Na konferenci byly prezentovány taktéž výstupy dokumentačního projektu ÚSTR.