Bezpečnostní aparát ministerstva vnitra (ministerstva národní bezpečnosti)


Biografický slovník představitelů ministerstva vnitra

Koordinátoři projektu: Mgr. Milan Bárta

Slovník obsahuje krátká biografická hesla nejvyššího vedení ministerstva vnitra a národní bezpečnosti v letech 1948−1989. Do přehledu byli vybráni ministři a náměstci ministrů vnitra a národní bezpečnosti. Pramenem pro jednotlivá hesla byly především personální spisy příslušníků SNB, kádrová vyhodnocení pro nomenklaturní orgány (předsednictvo a sekretariát SNB), biografické slovníky a další literatura. Vedle materiálů ABS byly použity i dokumenty uložené v dalších archivech, např. Národním archivu nebo regionálních archivech. V některých případech také rozhovory s jednotlivými bývalými pracovníky ministerstva vnitra, kteří byli ochotni participovat na projektu.

Hesla obsahují:

 • Fotografii osoby
 • Jméno osoby
 • Datum narození a úmrtí
 • Dosažené vzdělání (obecné, politické, resortní – odborné, vědecké tituly, absolvovaná školení v zahraničí)
 • Původní povolání a profesní kariéra před nástupem k ministerstvu vnitra
 • Datum jmenování do funkce ministra či náměstka
 • Rozsah pravomocí – výčet útvarů SNB a složek MV, které přímo řídil
 • Datum uvolnění z funkce a důvod (je-li k tomu záznam)
 • Profesní kariéra po odchodu z funkce (v ministerstvu vnitra či mimo něj)
 • Dosažená nejvyšší vojenská hodnost v SNB
 • Případná trestní odpovědnost za výkon funkce – vyšetřování či odsouzení
 • Přehled nejdůležitější literatury

Vedení MV (MNB) 1948–1989 – jmenný přehled

Na řízení bezpečnostního aparátu se v období trvání komunistického režimu podílelo několik ministerstev. Do května 1950 se jednalo o ministerstvo vnitra. Dne 23. května 1950 byl vytvořen samostatný ústřední úřad pro policejní aparát – ministerstvo národní bezpečnosti. K opětovnému sloučení obou ministerstev došlo v září 1953. K další podstatné reorganizaci došlo v souvislosti s federalizací Československa v roce 1969, kdy namísto dosavadního ministerstva bylo vytvořeno federální ministerstvo vnitra. Část pravomocí, týkající se v prvé řadě řízení Veřejné bezpečnosti (pořádkové, kriminální a dopravní policie) a státní správy, byla svěřena nově vytvořeným „národním“ (republikovým) ministerstvům vnitra. S ohledem na skutečnost, že vedoucí funkcionáři těchto ministerstev (s výjimkou krátkého období 1969–1970) neřídili útvary Státní bezpečnosti, jsou v přehledu uvedeny jen jména českých ministrů vnitra, a nikoli jejich náměstků. Ve funkcích ministra vnitra a jejich náměstků se v sledovaném období vystřídalo několik desítek osob. Někteří svůj úřad zastávali jen několik týdnů či měsíců, mnozí však setrvali ve vedení řadu let. Rekord v tomto ohledu drží Jindřich Kotal, který byl v letech 1951–1968 postupně náměstkem šesti ministrů národní bezpečnosti a vnitra. Zatímco v 50. letech zastávali vedoucí funkce na ministerstvu často nezkušení mladí funkcionáři ve věku kolem třiceti let, v pozdějším období nastupovali do úřadu ministrů a náměstků muži ve středním věku. Na rozdíl od stranického vedení, které v období „normalizace“ postupně stárlo a měnilo se v jistou „gerontokracii“, docházelo na ministerstvu vnitra k pravidelné personální obměně. Drtivá většina ministrů a náměstků odcházela ze svých funkcí nejpozději kolem 55 let. Většina z těchto politických funkcionářů přišla do svého vysokého úřadu z vysokých postů v bezpečnostním aparátu. Menšina pak zahájila svoji kariéru v řadách profesionálních stranických funkcionářů. Jen minimum z nich mělo přitom předchozí zkušenost s řízením jiného ministerstva či nižšího státního úřadu. Předchozí praxi a životním zkušenostem odpovídalo i vzdělání, se kterým nastupovali do svých funkcí. Přestože řada z nich měla rozličné vysokoškolské tituly, jednalo se zpravidla o bývalé posluchače resortních a stranických škol. Pro přehlednost je následující seznam ministrů a jejich náměstků rozdělen do několika časových period.

I. Ministerstvo vnitra 1948–1953

 • ministr: Václav Nosek (†1955), ve funkci 4. 4. 1945 – 14. 9. 1953

II. Ministerstvo národní bezpečnosti 1950–1953

 • ministři:
  • Ladislav Kopřiva (†1971), ve funkci 23. 5. 1950 – 23.1. 1952
  • Karol Bacílek (†1974), ve funkci 23. 1. 1952 – 14. 9. 1953
 • náměstci:
  • Stanislav Baudyš (†1972), ve funkci 16. 1. 1951 – 14. 9. 1953
  • Antonín Bína (†1986), ve funkci duben až prosinec 1951
  • Oskár Jeleň (*1904), ve funkci 12. 2. 1952 – 31. 12. 1954
  • Jaroslav Jerman (†1981), ve funkci 15. 12. 1951 – prosinec 1952
  • Jindřich Kotal (†2005), ve funkci 21. 9. 1951 – 30. 6. 1968
  • Josef Nun (†1957), ve funkci 23. 5. 1950 – 31. 7. 1951
  • Josef Pavel (†1973), ve funkci leden 1949 – leden 1951
  • Antonín Prchal (†1996), ve funkci 12. 2. 1952 – 1. 4. 1956
  • Karel Šváb (†1952), ve funkci 5. 9. 1950 – leden 1951 – formálně odvolán až 28. 3. 1951

III. Ministerstvo vnitra 1953–1961

 • ministr: Rudolf Barák (†1995), ve funkci 14. 9. 1953 – 23. 6. 1961
 • náměstci:
  • Štefan Demjan (†1996), ve funkci 16. 4. 1956 – 30. 6. 1968
  • Ludvík Hlavačka (†2005), ve funkci 1. 1. 1955 – 17. 2. 1962
  • Oskár Jeleň (*1904), ve funkci 12. 2. 1952 – 31. 12. 1954
  • Karel Klíma (†1982), ve funkci 22. 12. 1953 – 30. 11. 1961
  • Karel Košťál (*1921), ve funkci 1. 10. 1953 – 1. 4. 1956
  • Jindřich Kotal (†2005), ve funkci 21. 9. 1951 – 30. 6. 1968
  • Josef Kudrna (†1989), ve funkci 16. 4. 1956 – 26. 4. 1965
  • Antonín Prchal (†1996), ve funkci 12. 2. 1952 – 1. 4. 1956

IV. Ministerstvo vnitra 1961–1968

 • ministři:
  • Lubomír Štrougal (*1924), ve funkci 23. 6. 1961 – 26. 4. 1965
  • Josef Kudrna (†1989), ve funkci 26. 4. 1965 – 15. 3. 1968
  • Josef Pavel (†1973), ve funkci 8. 4. 1968 – 30. 8. 1968
  • Jan Pelnář (†1982), ve funkci 31. 8. 1968 – 28. 1. 1970
 • náměstci:
  • Štefan Demjan (†1996), ve funkci 16. 4. 1956 – 30. 6. 1968
  • Ludvík Hlavačka (†2005), ve funkci 1. 1. 1955 – 17. 2. 1962
  • Miloš Jakeš (*1922), ve funkci 1966 – 21. 6. 1968
  • Jaroslav Klíma (†2003), ve funkci 29. 10. 1962 – 31. 5. 1968
  • Jindřich Kotal (†2005), ve funkci 21. 9. 1951 – 30. 6. 1968
  • Josef Kudrna (†1989), ve funkci 16. 4. 1956 – 26. 4. 1965
  • Ján Majer (*1923), ve funkci 21. 6. 1968 – 31. 12. 1968
  • Stanislav Padrůněk (†1991), ve funkci 21. 6. 1968 – 15. 12. 1968
  • Karel Peprný (*1920), ve funkci 17. 1. 1962 – 31. 12. 1965
  • Jaroslav Rybář (*1924), ve funkci 10. 9. 1968 – 1. 2. 1969
  • Jiří Rypel (*1927), ve funkci 21. 6. 1968 – 31. 12. 1968
  • Viliam Šalgovič (†1990), ve funkci 1. 6. 1968 – 10. 9. 1968
  • Jindřich Thon (†1984), ve funkci 4. 5. 1965 – 30. 6. 1968
  • František Vašek (*1924), ve funkci 10. 9. 1968 – 31. 12. 1969
  • Jan Záruba (†1968), ve funkci 19. 3. 1962 – 30. 6. 1968)

V. Federální ministerstvo vnitra 1969–1989

 • ministři:
  • Jan Pelnář (†1982), ve funkci 31. 8. 1968 – 28. 1. 1970
  • Radko Kaska (†1973), ve funkci 28. 1. 1970 – 28. 2. 1973
  • Jaromír Obzina (†2003), ve funkci 30. 3. 1973 – 20. 6. 1983
  • Vratislav Vajnar (*1930), ve funkci 20. 6. 1983 – 12. 10. 1988
  • František Kincl (*1941), ve funkci 12. 10. 1988 – 3. 12. 1989
 • státní tajemník: (funkce existovala jen v letech 1969–1970, formálně se rovnala zástupci ministra)
 • náměstci:
  • Ján Hanuliak (*1921), ve funkci 15. 2. 1970 – 1. 6. 1979
  • Vladimír Hrušecký (*1930), ve funkci 1. 6. 1979 – 31. 5. 1988
  • František Kincl (*1941), ve funkci 1. 6. 1988 – 11. 10. 1988
  • Miroslav Košňar (*1926), ve funkci 2. 9. 1969 – 28. 2. 1973
  • Ján Kováč (†1988), ve funkci 1. 10. 1979 – 31. 10. 1985
  • Karel Kropáček (†1982), ve funkci 1. 3. 1973 – 1. 6. 1979
  • Alojz Lorenz (*1939), ve funkci 1. 11. 1985 – 21. 12. 1989
  • Stanislav Nezval (*1941), ve funkci 10. 6. 1988 – 18. 1. 1990
  • Ján Pješčak (*1925), ve funkci 22. 9. 1969 – 30. 11. 1982
  • Ota Sedlák (*1933), ve funkci 15. 12. 1988 – 31. 12. 1989
  • Jaroslav Šilhavý (*1923), ve funkci 1. 12. 1970 – 31. 5. 1988
  • Rudolf Šubrt (*1928), ve funkci 25. 10. 1985 – 31. 5. 1988
  • Miroslav Vaníček (†1998), ve funkci 1. 3. 1973 – 31. 12. 1985
  • Pavel Vaňo (*1929), ve funkci 1. 1. 1983 – 31. 5. 1986
  • František Vašek (*1924), ve funkci 10. 9. 1968 – 31. 12. 1969
  • Jaroslav Vosecký (*1923), ve funkci 1. 12. 1970 – 31. 12. 1972

VI. Ministerstvo Československé socialistické republiky 1969–1989

 • ministři:
  • Josef Grösser (*1923), ve funkci 8. 1. 1969 – 23. 10. 1970
  • Josef Jung (*1924), ve funkci 23. 10. 1970 – 21. 4. 1988
  • Václav Jireček (*1933), ve funkci 21. 4. 1988 – 5. 12. 1989

Biografický slovník představitelů operativních správ StB

 • Koordinátoři projektu: Mgr. Milan Bárta, PhDr. Jan Kalous, PhD.
Slovník bude obsahovat krátká biografická hesla vedoucích funkcionářů operativních správ Státní bezpečnosti v letech 1953−1990. Operativní správy Státní bezpečnosti vznikly na podzim 1953 po sloučení ministerstva národní bezpečnosti s ministerstvem vnitra a existovaly s určitými organizačními změnami do února 1990, kdy byly, stejně jako celá Státní bezpečnost, zrušeny. Pramenem pro jednotlivá hesla byly především personální spisy příslušníků SNB, kádrová vyhodnocení pro nomenklaturní orgány (předsednictvo a sekretariát SNB) a literatura, která se problematikou zabývá. Užity byly především archivní materiály uložené v ABS, částečně také dokumenty uložené v dalších archivech, např. Národním archivu. V některých případech také rozhovory s jednotlivými bývalými pracovníky ministerstva vnitra, kteří byli ochotni participovat na projektu.

Hesla obsahují:

 • Fotografii osoby
 • Jméno osoby
 • Datum narození a úmrtí
 • Dosažené vzdělání (obecné, politické, resortní – odborné, vědecké tituly, absolvovaná školení v zahraničí)
 • Původní povolání a profesní kariéra před nástupem k ministerstvu vnitra
 • Kariéru v ministerstvu vnitra před nástupem do funkce náčelníka
 • Datum jmenování do funkce náčelníka operativní správy
 • Rozsah pravomocí, popř. organizaci podřízených složek
 • Datum uvolnění z funkce a důvod (je-li k tomu záznam)
 • Profesní kariéra po odchodu z funkce (v ministerstvu vnitra či mimo něj)
 • Dosažená nejvyšší vojenská hodnost v SNB
 • Případná trestní odpovědnost za výkon funkce – vyšetřování či odsouzení
 • Přehled nejdůležitějších pramenů a literatury

V úvodu slovníku bude stručně charakterizován vývoj jednotlivých operativních správ StB – rozvědky, kontrarozvědky, vojenské kontrarozvědky, správy operativní techniky, správy sledování, správy ochrany stranických a státních činitelů.

Operativní správy StB 1953–1990

Rozvědka (I. správa StB)

 • Jaroslav Miller 1953–1961
 • Josef Houska 1961–1968
 • Miloslav Čech 1968
 • Čestmír Podzemný 1968–1970
 • Miloš Hladík 1971–1981
 • Karel Sochor 1981–1989
 • Karel Vodrážka 1989
 • Vilém Václavek 1989–1990

Kontrarozvědka (II. správa)

 • Vladimír Matoušek 1953–1961
 • Viktor Hladný 1961–1964
 • Miloslav Košnar 1964−1968
 • Oldřich Špelina 1967−1968 (dočasně, za dlouhodobě nemocného M. Košnara)
 • Zdeněk Formánek 1968
 • Vítězslav Hlaváček 1968−1969
 • Václav Šoral 1969
 • Štefan Hubina 1969−1970
 • Jaroslav Hrbáček 1970−1979
 • Karel Vrba 1979−1984
 • Karel Fiřt 1985−1988
 • Karel Vykypěl 1988−1990

Vnitřní zpravodajství (III. správa, 1964 začleněna do II. správy)

 • František Svoboda 1953−1955
 • Jaroslav Bartoň 1955−1963
 • Miloslav Košnar 1963

Ekonomická kontrarozvědka (IV. správa, 1964 začleněna do II. správy)

 • Jiří Rybín 1953−1962
 • František Král 1963

Ochrana železnic (V. správa, 1962 začleněna do IV. správy MV)

 • Ludvík Fiala 1953−1954
 • Bohuslav Lejsek 1954−1962
 • Štefan Hubina 1962

Vojenská kontrarozvědka (1953-1964 VI. správa, 1964-1990 III. správa)

 • Josef Stavinoha 1953−1971
 • Cyril Ohrablo 1972−1981
 • Pavel Vrlík 1981−1989
 • Josef Červásek 1989-?

Správa sledování (1953−1963 VII. správa, 1964−1990 IV. správa)

 • Antonín Kavan 1953−1968
 • Štefan Demjan 1968−1970
 • Ján Hanuliak 1970−1971
 • Antonín Kavan 1971−1982
 • Josef Juřica 1982−1987
 • Václav Mencl 1987−1990

Správa ochrany stranických a státních činitelů (1953−1963 VIII. správa, 1964−1990 V. správa)

 • Karel Klíma 1953−1954
 • Josef Čech 1954−1963
 • Josef Holek 1964−1969
 • Karel Kropáček 1970−1973
 • Milan Buchvaldek 1973−1989
 • Václav Kilián 1989

Správa operativní techniky (1953−1963 IX. správa, 1964−1990 VI. správa)

 • Karel Smíšek 1953−1962
 • Jan Bokr 1962−1968
 • Václav Cirus 1968−1969
 • Jaroslav Vosecký 1970
 • Václav Havránek 1970−1973
 • Viliam Dobrík 1973−1977
 • Jaroslav Saksl 1977−1984
 • Karel Fiřt 1984−1985
 • Emanuel Havlík 1985−1988
 • Milan Šimůnek 1988−1990

Správa kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli (X. správa, 1988 začleněna do II. správy)

 • Vladimír Stárek 1974−1982
 • Zdeněk Wiederlechner 1982−1988

Správa kontrarozvědky pro ochranu ekonomiky (XI. správa, 1988 začleněna do II. správy)

 • Bohumil Molnár 1974−1982
 • Michal Kočan 1982−1987
 • Vojtěch Zamykal 1987−1988

Správa kontrarozvědky v Bratislavě (XII. správa)

 • Ján Kováč 1974−1979
 • Jozef Vavro 1979−1986
 • Štefan Homola 1986−1990

Správa kontrarozvědky pro boj proti mimořádným a zvláštním formám trestné činnosti (XIV. správa, 1985 začleněna do II. a XI. správy)

 • Zdeněk Němec 1981−1985

Hlavní správa StB (existovala v l. 1966-1969, zahrnovala II., III. a IV. správu a I. zvláštní odbor MV)

 • Jaroslav Klíma 1966−1968
 • Josef Hrubý 1968
 • Václav Šoral 1968−1969

Rekonstrukce rezidentur Hlavní správy rozvědky (I. správy SNB)

Ústav pro studium totalitních režimů průběžně zveřejňoval rekonstrukci personálního obsazení rezidentur Hlavní správy rozvědky (I. správy SNB) v zahraničí. Rekonstrukce rezidentur probíhala etapovitě podle nástupu příslušníků na jednotlivé rezidentury. V první fázi Ústav zveřejnil přehled rezidentur, které měla rozvědka zřízené v letech 1980–1989, a přehled příslušníků, kteří na ně nastoupili po 1. 1. 1980.

Rezidentury byla pracoviště rozvědky v zahraničí, která vykonávala jak rozvědnou, tak i kontrarozvědnou činnost. Rezidentury byly zakonspirovány na československých institucích, působících v zahraničí zcela oficiálně, zejména na zastupitelských úřadech. Příslušníci rezidentur byli legalizováni jako pracovníci těchto institucí, což na jedné straně znamenalo, že kromě své rozvědné činnosti museli vykonávat i svou „legalizační funkci“, na druhé straně jim byly legalizační funkce vybírány tak, aby jim umožňovaly účinně vykonávat rozvědnou činnost s důrazem na jejich specializaci (ku příkladu konzulární pozice pro příslušníky zahraniční kontrarozvědky, pozice pro vědecko-technickou spolupráci pro příslušníky vědecko-technické rozvědky, pozice na politických, tiskových a kulturních úsecích pro příslušníky politické rozvědky). Přehled rezidentur je veden podle měst, ve kterých působily. K jednotlivým příslušníkům jsou uvedeny jejich hodnosti, občanská jména a příjmení, krycí příjmení, pod kterým v zahraničí vystupovali, datum narození, osobní evidenční číslo, číselné označení odboru rozvědky, který je na rezidenturu vyslal, rozvědná funkce, instituce (úřad), na kterém byli legalizováni, dále funkce a agenda, které v rámci legalizace vykonávali, a období, ve kterém byli na rezidentuře zařazeni (pokud není uvedeno datum, odjezd z rezidentury byl realizován po 31. prosinci 1989).

Obsazení rezidentur Hlavní správy rozvědky v letech 1970 až 1974

Rezidentura Hodnost Příjmení Jméno Krycí jméno Datum
narození
OEČ Odbor a rozvědná funkce Legalizační úřad a legalizační funkce Legalizační agenda Nástup na rezidenturu Odjezd z rezidentury
Addis Abeba mjr. Hladík Václav Horník 15.1.1920 164260 50., šifrér MZV, šifrér spojení 17.9.1972 27.8.1975
Akkra nstržm. Eliáš Viliam Gajer 28.11.1948 195662 50., radista MZV, radista radista 24.8.1972 6.6.1975
Akkra mjr. Krejčí Josef Kolářský 22.2.1925 164052 A3, 47., starší referent Centroex, rozborář obchodní 6.10.1970 29.10.1971
Akkra stržm. Malý Zdeněk Bohman 4.12.1949 195630 50., radista MZV, radista 16.6.1971 31.8.1972
Akkra kpt. Širůček František Řepa 13.3.1922 164482 E3, 50., šifrér MZV, šifrér spojení 5.11.1970 15.6.1973
Akkra npor. Toman Rudolf Daniš 10.3.1941 195813 50., šifrér MZV, šifrér 7.6.1973 23.9.1976
Alžír pprap. Flieger Václav Fejfar 10.10.1928 195252 50., radista MZV, radista spojení 4.11.1974 7.8.1978
Alžír npor. Fraibera Karel 4.11.1926 164190 50., šifrér MZV, šifrér spojení 17.7.1974 7.10.1977
Alžír kpt. Jačka Jiří Jakeš 9.4.1929 164344 E3, šifrér MZV, šifrér 30.7.1970 23.9.1974
Alžír kpt. Křenek Václav Kaloušek 31.1.1924 164475 E3, 50., radista MZV, radista spojení 1.12.1970 19.11.1974
Alžír pplk. Šnajdr František Ditrych 23.7.1922 164780 47., rezident MZV, rada vnitřní politika 15.1.1973 19.8.1975
Ammán pplk. Hotárek Karel Holický 7.11.1928 164288 47., rezident MZV, rada 1.4.1972 27.1.1977
Ammán mjr. Pohaněl Jan Pšenička 30.10.1925 195708 50., šifrér MZV, šifrér šifra 1.4.1972 2.11.1977
Ankara nprap. Bjalek Karel Bezděk 16.10.1916 195229 E3, 50., radista MZV, radista spojení 13.8.1970 28.10.1973
Ankara prap. Jilich Josef Janoušek 17.6.1924 195294 50., radista MZV, radista spojení 22.10.1973 9.5.1976
Ankara mjr. Kalaš Otta Eliáš 30.8.1917 164374 E3, 50., šifrér MZV, šifrér spojení 20.8.1970 13.9.1973
Ankara por. Spanilý Stanislav Ineman 19.8.1941 195393 B2, 26., referent MZV, tlumočník 1.2.1970 23.5.1971
Ankara pplk. Škaroupka Jaroslav Škácha 23.4.1923 164843 B2, rezident MZV, rada 14.4.1970 15.8.1971
Ankara kpt. Vosolil Josef Vycpálek 20.10.1923 164948 50., šifrér MZV, šifrér spojení 28.7.1973 30.10.1976
Athény ppor. Doffek Jiří Hofmeistr 27.5.1938 195366 50., radista MZV, radista spojení 1.10.1974 15.9.1977
Athény mjr. Jarošík Ján Jesenský 8.1.1929 195108 A2, 42., rezident MZV, 1. tajemník politická 24.7.1970 31.12.1971
Athény mjr. Klimeš Jan Buldra 16.6.1927 164395 42., starší referent MZO, obchodní přidělenec ekonom-rozborář 24.7.1971 31.3.1975
Athény pprap. Moš Vladimír Mikulík 18.1.1926 195250 50., radista MZV, radista spojení 30.4.1971 3.10.1974
Athény mjr. Novák Jaroslav Altman 19.2.1928 164032 42., starší referent MZV, 1. tajemník 17.7.1972 10.5.1976
Athény kpt. Sosvor Antonín Stařeček 19.2.1929 164785 E3, 50., šifrér MZV, šifrér spojení 1.7.1970 30.8.1972
Athény mjr. Štefík Ondrej Šťastný 7.12.1923 195532 26., 42., starší referent MZV, atašé konzulární a kulturní 1.9.1973 24.12.1978
Athény kpt. Tomšů Jan Tomský 8.5.1933 195137 50., šifrér MZV, šifrér spojení 22.8.1972 28.9.1977
Athény mjr. Veselý Vlastimil Vlasák 5.5.1925 164919 A2, 42., starší referent MZV, 1. tajemník tisková 27.6.1970 31.12.1971
Bagdad por. Juhás Ján Rakovec 6.5.1941 195984 50., šifrér MZV, šifrér 2.7.1974 20.8.1975
Bagdad mjr. Korecký Vladimír Kolařík 31.10.1922 164423 50., šifér MZV, šifrér šifrová 22.7.1972 8.9.1974
Bagdad mjr. Korecký Vladimír Kolařík 31.10.1922 164423 50., šifrér MZV, šifrér šifrová 22.7.1972 8.9.1974
Bagdad kpt. Pták Jindřich Pošvic 10.7.1921 164698 E3, 50., šifrér MZV, šifrér spojení 2.8.1970 14.9.1972
Bagdad mjr. Šebesta Josef Miksa 7.3.1925 164831 A3, 47., zástupce rezidenta MZV, 1. tajemník konzulární 28.12.1970 10.6.1974
Bagdad kpt. Štarha Antonín Kroužil 20.9.1933 195648 B2, 26., 47., starší referent MZO, odborní pracovník perosnální záležitosti 4.3.1971 19.5.1975
Bagdad nstržm. Tovaryš Milan Pavlis 14.10.1941 195663 50., radista MZV, radista spojení 28.6.1971 3.9.1975
Bejrút mjr. Beneš František Beníšek 2.10.1922 164068 B2, 26., 47., referent MZV, domovník 14.8.1970 30.6.1974
Bejrút mjr. Brandejs Miroslav Fabián 31.7.1927 164088 50., šifrér MZV, šifrér šifrová 14.8.1973 17.11.1976
Bejrút mjr. Brožovský Jiří Bílek 30.3.1930 164094 47., zástupce rezidenta MZV, 1. tajemník propagace a politika 24.3.1973 8.4.1978
Bejrút mjr. Fuka Antonín Forman 18.10.1923 195050 26., 47., starší referent MZV, 2. tajemník konzulární a vizová 6.11.1972 15.9.1975
Bejrút mjr. Grečo Ján Grešl 17.3.1931 164202 47., starší referent MZO, obchodní rada 11.9.1971 16.4.1976
Bejrút por. Jesztrebi Július Pačes 12.7.1940 195910 47., referent MZO, zástupce obchodního přidelence 9.2.1974 19.7.1977
Bejrút kpt. Kočí František Jedlička 22.11.1933 195664 50., radista MZV, radista radista 4.7.1972 31.8.1975
Bejrút pplk. Smíšek Václav Stárek 9.6.1927 164777 47., rezident MZV, rada 2. třídy 4.8.1973 12.11.1975
Bejrút mjr. Soldán Jaroslav Seman 22.6.1932 164034 A3, 47., starší referent MZV, 1. tajemník tisková 16.12.1970 7.3.1973
Bejrút npor. Vích Miroslav Vápeník 3.5.1936 164923 50., šifrér MZV, šifrér spojení 16.10.1971 21.8.1973
Bělehrad mjr. Arnošt Josef Napravil 4.10.1927 164009 B2, 26., 37., 41., rezident MZV, 2. tajemník konzulární 17.1.1971 30.6.1976
Bělehrad kpt. Burián Zdeněk Líbal 27.3.1925 164109 50., šifrér MZV, šifrér šifrová 20.7.1972 11.9.1975
Bělehrad mjr. Fremr Bohuslav Průšek 22.8.1924 164194 37., starší referent MZV, 1. tajemník 16.8.1971 31.8.1972
Bělehrad mjr. Jurečka Antonín Jindra 13.1.1923 164369 37., starší referent, rezident MZV, rada politická 15.8.1971 15.8.1975
Bělehrad pprap. Král Karel Daler 3.7.1915 195368 50., radista MZV, radista spojení 7.2.1972 14.8.1975
Bělehrad nprap. Šafránek Jiří 3.7.1926 164715 37., řidič MZV, řidič řidič 15.8.1971 22.12.1972
Bělehrad prap. Šnábl Václav 12.2.1931 164707 26., 37., řidič MZV, řidič 28.12.1972 29.2.1975
Bělehrad mjr. Švrčula Vítězslav Šavrda 10.1.1931 195040 37., 42., starší referent MZV, 1. tajemník 19.6.1973 14.9.1977
Berlín nstržm. Děkanová Anna 26.2.1927 195812 37. MZV, administrativní pracovník 15.6.1972 31.8.1973
Berlín npor. Nečacký Zdeněk Německý 21.7.1936 195579 B2, 21., 37., referent MZV, atašé konzulární 15.12.1970 4.9.1976
Berlín mjr. Švrčula Vítězslav Šavrda 10.1.1931 195040 A1, 37., starší referent MZV, 2. tajemník politická 1.6.1970 31.3.1973
Berlín mjr. Vladyka Pavel Večerka 11.6.1933 164928 B2, 26., zástupce rezidenta MZV, 3. tajemník konzulární 30.1.1970 31.10.1973
Berlín pplk. Děkan Vladislav Nezval 25.9.1924 164146 37., rezident MZV, 1. tajemník 15.8.1971 30.11.1973
Berlín Západní mjr. Bělovský Antonín Bureš 6.2.1932 195496 18., starší referent MZV, vizový referent vizová 1.10.1971 16.6.1974
Berlín Západní npor. Hálek Václav Houdek 15.1.1944 195463 18., starší referent MZV, odborní referent vizová 1.2.1974 31.10.1978
Berlín Západní kpt. Kuzmík Andrej Levinský 13.3.1940 195615 37., starší referent MZV, 3. tajemník 3.9.1973 30.11.1977
Berlín Západní por. Svoboda Jan Hokeš 8.5.1940 195759 21., 37., referent MZV, řidič 30.12.1971 14.4.1975
Berlín Západní npor. Václavek Vilém Kainar 9.2.1944 195343 37., referent MZV, 3. tajemník 16.11.1971 14.1.1974
Berlín Západní npor. Vedral Václav 2.12.1921 164910 B2., 26., domovník FMZV, domovník domovník vojenské mise 1.9.1970 21.12.1973
Berlín Západní mjr. Vojtíšek Jaroslav Vojáček 23.8.1925 164934 18., starší referent MZV, starší referent konzulární výpomoc 7.7.1971 14.10.1971
Berlín Západní kpt. Žemlička Jaroslav Žabka 8.1.1943 195289 74., starší referent MZV, 3. tajemník 1.4.1974 31.5.1976
Berlín mise pplk. Kouba Ladislav Soukup 22.6.1922 164434 37., starší referent MZV, vojenská mise 29.4.1971 30.11.1977
Berlín mise mjr. Stromský Oldřich Jakoubek 27.6.1930 195668 26., řidič-sledovač MZV, řidič řidič 12.8.1971 10.10.1971
Berlín NDR mjr. Hanáček František Langr 13.5.1926 195707 37., referent MZV studium 11.9.1972 30.6.1973
Berlín NDR pplk. Hrdlička Bohumil Hubert 12.12.1925 164298 37., starší referent MZV, 3. tajemník 1.5.1974 10.8.1976
Berlín NDR mjr. Kozelka Zdeněk Kočí 25.3.1925 164440 50., šifrér MZV, šifrér šifra 4.9.1972 29.9.1977
Berlín NDR nprap. Kozelková Zdena Klímová 12.7.1932 164470 s manželem, 37. písařka písařka 1.10.1972 30.8.1977
Berlín NDR stržm. Pavel Milan Kornel 13.6.1949 195646 50., radista MZV, radista radista 30.10.1972 21.6.1975
Berlín NDR pplk. Sobotka Věroslav Štros 17.1.1929 164783 37., rezident MZV, 1. tajemník politické zpravodajství 1.11.1974 10.9.1976
Berlín NDR mjr. Tichý Karel Tučný 28.10.1926 164827 23., starší referent 2.7.1973 14.11.1977
Bern mjr. Juříček Jan Janda 29.11.1922 164370 50., šifrér MZV, šifrér šifra 27.12.1972 13.10.1976
Bern mjr. Kadlec Václav Košnar 28.3.1928 195037 31., 37., rezident MZV, 2. tajemník kulturní 12.12.1973 31.7.1977
Bern nprap. Komín Evžen Kučírek 12.9.1924 195313 50., radista MZV, radista spojení 8.10.1973 23.6.1977
Bern mjr. Kouba Josef Koudelka 29.7.1924 195482 31., starší referent MZV, 2. tajemník vizová 24.10.1973 28.7.1975
Bern mjr. Majdloch Miroslav Mašinda 4.12.1923 164550 26., 37., zástupce rezidenta MZV, 2. tajemník konzulární a vizová 6.11.1972 30.9.1979
Bern mjr. Richter Václav Rieger 28.10.1924 195446 B2, 31., starší referent MZV, atašé konzulární 1.7.1970 31.10.1973
Bern kpt. Svoboda Antonín Sedlák 9.8.1922 164814 E3, 50., šifrér MZV, šifrér spojení 26.8.1970 2.1.1973
Bern prap. Zíka Jan Zahradník 4.12.1914 164966 E3, 50., radista MZV, radista spojení 21.3.1970 13.10.1973
Bogota mjr. Dušek Vladislav Duchoň 11.7.1932 164166 E3, 50., šifrér MZV, šifrér spojení 23.7.1970 22.6.1972
Bogota mjr. Míka Josef Myška 23.2.1923 195070 50., šifrér MZV, šifrér šifrér 18.7.1972 31.7.1975
Bonn mjr. Bulíř Jaroslav Borkovec 25.1.1930 164105 37. 15.3.1974 30.6.1979
Bonn kpt. Drška Josef Dupal 7.10.1921 164162 A1, 37., starší referent MZO, vedoucí obchodní mise 1.9.1970 30.1.1979
Bonn mjr. Hanáček František Langr 13.5.1926 195707 37., starší referent MZV 20.3.1974 14.1.1976
Bonn mjr. Janíček Ivan Javorský 9.9.1922 164349 50., šifrér MZV, šifrér spojení 15.1.1974 4.8.1978
Bonn npor. Koval Rudolf Laník 13.9.1931 195233 37., starší referent MZV, 3. tajemník tiskový atašé 15.1.1973 25.7.1977
Bonn kpt. Krepl Stanislav Branald 31.12.1931 195617 B2, 21., 37., referent MZO, řidič řidič 15.1.1971 5.5.1978
Bonn nprap. Kreplová Drahomíra 28.3.1937 196036 37., administrativní pracovnice MZV, administrativní pracovnice 15.5.1974 31.3.1978
Bonn pplk. Moroz Ivan Zunt 9.5.1930 195247 37., 26., starší referent MZV, 3. tajemník politické oddělení, vztahy ČSSR-NSR 15.4.1974 30.4.1979
Bonn mjr. Pelc Jiří Pudlák 18.7.1924 164329 50., šifrér MZV, šifrér 1.5.1974 30.10.1976
Bonn ppor. Platl Karel Falkman 19.5.1948 195614 37., referent MZV, 3. tajemník tiskové oddělení 18.8.1974 5.11.1977
Bonn mjr. Růžička Jaroslav Fialka 24.1.1926 164731 31., starší referent MZV, samostatní referent konzulární a vizová 31.3.1973 7.6.1979
Bonn pplk. Sobek Věroslav Šedivý 1.5.1926 164781 37., rezident MZV, rada 1. třídy 15.3.1974 30.11.1979
Bonn mjr. Souček Václav Suchánek 20.8.1920 195034 26., 37., referent MZV, samostatní referent 5.3.1973 6.12.1977
Bonn pprap. Tuček Josef Tvrdík 2.1.1931 195300 E3, 50., radista MZV, radista spojení 7.10.1974 9.9.1978
Bonn npor. Václavek Vilém Kainar 9.2.1944 195343 37., referent MZV, 3. tajemník 15.1.1974 15.11.1977
Bonn mjr. Vališ Zdeněk Kasper 8.5.1924 164903 26., 37., referent MZV, domovník 15.8.1973 7.10.1976
Bonn npor. Větvička Jan Drozd 7.8.1943 195395 69., referent MZV, 3. tajemník 1.4.1974 31.1.1979
Bonn mjr. Vodrážka Karel Budín 1.9.1933 195647 21., 37., starší referent MZV, odborní referent pasová a vizová 1.4.1973 28.2.1978
Bonn (Frankfurt) npor. Sandanus Josef Sochorek 2.8.1940 195525 69., starší referent PZO Ferromet, delegát, ekonom 2.9.1973 30.9.1978
Brasília pplk. Hájek Josef Bor 22.1.1928 195982 50., šifrér MZV, šifrér spojení 2.8.1974 4.10.1978
Brasília kpt. Pánek Vladimír Potužník 31.3.1921 195876 26., 52., referent MZV, domovník 15.11.1972 12.1.1976
Brasília mjr. Pisár Ladislav Pixa 25.3.1930 195531 50., šifrér MZV, šifrér šifrér 1.9.1972 10.10.1974
Brusel mjr. Čech Václav Hanák 27.9.1919 164124 50., šifrér MZV, šifrér spojení 24.10.1973 31.7.1975
Brusel npor. Klouček František Kružík 7.10.1942 195245 42., starší referent, zástupce rezidenta MZV, 3. tajemník Evropské hospodárské společenství 4.7.1972 10.12.1977
Brusel npor. Michalko Mikuláš Kroner 22.5.1932 195592 42., referent MZV, 3. tajemník 5.11.1973 31.3.1980
Brusel pplk. Stehno Jan Skořepa 17.6.1933 164799 42., rezident MZV, 1. tajemník zahraniční politika 28.9.1972 31.1.1980
Budapešť mjr. Hergl Vlastimil Kvíz 1.2.1922 164254 E3, 50., šifrér MZV, šifrér spojení 15.7.1970 5.8.1975
Budapešť npor. Masaryk Miroslav Bednařík 26.8.1937 195665 50., radista MZV, radista radista 3.7.1972 11.9.1977
Budapešť ppor. Sumann Richard Klokoč 22.3.1944 195911 47., referent MZO, ekonom-rozborář 17.7.1973 23.8.1974
Buenos Aires mjr. Číslák Alexej Čikula 13.9.1927 164140 50., šifrér MZV, šifrér šifrová 7.7.1972 9.10.1974
Buenos Aires npor. Gašparík František Presl 26.1.1940 196001 50., šifrér MZV, šifrér 2.8.1974 13.8.1976
Buenos Aires mjr. Prášek Jan Plavec 14.3.1919 164031 52., starší referent MZV, technický úředník správce budovy 20.6.1972 12.10.1974
Buenos Aires mjr. Švejda Ladislav Smolík 20.3.1922 195065 52., starší referent, pověřen řízením rezidentury MZV, 3. tajemník 30.12.1974 30.9.1977
Bukurešť mjr. Kratochvíl Josef Haken 19.9.1919 164455 50., šifrér MZV, šifrér spojení 20.4.1972 8.11.1975
Bukurešť mjr. Mičánek František Mlejnek 16.12.1927 194575 50., šifrér MZV, šifrér 20.7.1971 22.4.1972
Bukurešť mjr. Moc Václav Mourek 26.3.1929 164595 47., 57., starší referent MZV, 2. tajemník 4.4.1972 8.10.1975
Bukurešť prap. Šika Ladislav Šenkýř 16.6.1917 195208 E3, 50., radista MZV, radista spojení 30.11.1970 6.7.1972
Bukurešť mjr. Třešňák Stanislav Turnovský 20.8.1920 164881 57., 57., 42., rezident MZV, rada 9.3.1973 30.4.1977
Bukurešť por. Wagner Jaroslav Šimánek 29.9.1941 195666 50., radista MZV, radista radista 29.6.1972 4.9.1977
Caracas mjr. Filip Emil Hejduk 19.6.1925 164184 52., rezident MZO, obchodní rada obchodní oddělení 26.9.1974 6.9.1977
Caracas prap. Chmel Josef Hejna 25.2.1944 195796 52., referent FMZO, ekonom-rozborář ekonom 19.9.1974 24.5.1979
Caracas por. Knop Vladimír Kavan 20.10.1932 195310 52, referent Pragoexport, 3. ekonomický tajemník obchodní 9.9.1971 11.10.1974
Caracas mjr. Reinhard Jindřich Rychlík 14.5.1926 164719 50., šifrér MZV, šifrér šifrér 18.7.1971 30.9.1973
Caracas kpt. Sosvor Antonín Stareček 19.2.1929 164785 50., šifrér MZV, šifrér spojení 30.8.1973 29.9.1977
Colombo mjr. Holous Jaroslav Holman 25.10.1922 164279 50., šifrér MZV, šifrér 28.7.1973 6.10.1974
Colombo mjr. Hudák Ján Janík 15.6.1931 195314 E3, 50., šifrér MZV, šifrér spojení 7.11.1970 16.8.1973
Damašek kpt. Antl Jiří Arbes 24.4.1935 195147 50., radista MZV, radista spojení 11.9.1973 16.9.1976
Damašek mjr. Fořt Josef Fryč 1.4.1917 164189 E3, 50., šifrér MZV, šifrér spojení 24.6.1970 13.12.1971
Damašek mjr. Himer Jan Hrubín 28.1.1918 164258 26., referent MZV, domovník 1.4.1971 4.12.1973
Damašek mjr. Klinkáček Jaroslav Kudrna 29.4.1926 164399 50., šifrér MZV, šifrér 27.3.1972 20.10.1974
Damašek mjr. Kudláček Antonín Kabát 30.5.1918 164486 50., šifrér MZV, šifrér spojení 1.7.1974 16.9.1976
Damašek kpt. Tábor Vilém Topinka 13.5.1915 195020 B2, domovník MZV, domovník 8.3.1970 21.1.1971
Damašek mjr. Wišniewski František Vala 2.5.1929 164746 47., starší referent MZV, 2. tajemník 17.10.1974 14.10.1980
Damašek mjr. Zelenka Josef Závada 8.3.1930 164038 A3, 47., starší referent MZV, 2. tajemník konzulární 23.12.1970 21.6.1975
Dar es Salaam kpt. Coufal Josef Rolný 30.11.1924 164120 E3, 50., šifrér MZV, šifrér spojení 19.8.1970 6.11.1975
Dar es Salaam mjr. Leščišin Michal Lieskovský 19.10.1928 164525 47., starší referent MZV, 1. tajemník konzulární 5.1.1972 12.7.1975
Dháha kpt. Vondráček Miroslav Vychodil 16.4.1928 164945 50., šifrér MZV, šifrér spojení 11.9.1973 9.6.1974
Dháka kpt. Svoboda Antonín Sedlák 9.8.1922 164814 50., šifrér MZV, šifrér spojení 11.6.1974 23.7.1975
Dillí por. Cicvárek Ladislav Cihlář 12.5.1943 195142 57., referent MZV, 3. tajemník 7.12.1971 10.11.1975
Dillí kpt. Čermák Jiří Čechura 15.10.1930 164126 B2, 26., 57., starší referent MZV, 2. tajemník vědecko-technická a konzulární 24.7.1970 8.12.1974
Dillí rtm. Dlask Jindřich Pastor 28.10.1949 195629 50., radista MZV, radista spojení 6.7.1971 8.8.1973
Dillí mjr. Hrušecký Emil Hejl 23.11.1929 164304 A3, 47., 57., rezident MZV, 1. tajemník politická 6.10.1970 19.1.1975
Dillí mjr. Kobza Zbyněk Faust 1.4.1937 164404 57., starší referent 2. tajemník 10.12.1974 31.5.1975
Dillí pplk. Krutský Josef Klimecký 14.8.1924 164473 57., rezident MZV, rada 1. třídy 28.12.1974 12.10.1976
Dillí npor. Potužník Václav Chytil 21.10.1931 195805 50., šifrér MZV, šifrér šifrér 21.10.1972 24.9.1975
Dillí stržm. Záveský Václav Maryška 7.7.1949 195678 50., radista MZV, radista spojení 31.7.1973 26.8.1976
Djakarta npor. Brátka František Blažek 12.9.1943 195277 47., 57., starší referent MZV, 3. tajemník 17.6.1973 14.4.1974
Djakarta mjr. Hlavička Oldřich Racek 2.7.1930 164262 A3, 47., 57., starší referent MZO, obchodní rada obchodní 8.7.1970 31.1.1976
Djakarta rtm. Hylmar František Ivančík 2.9.1948 195641 50., radista MZV, radista speciální spojení 28.6.1971 23.6.1974
Djakarta pprap. Jurča Pavel Hodač 23.8.1944 195865 50., šifrér MZV, šifrér šifrér 7.7.1973 1.7.1974
Djakarta stržm. Kárník Petr Štengl 20.6.1950 195673 50., radista MZV, radista radista 15.6.1974 9.10.1978
Djakarta mjr. Pěnkava Luboš Láznička 22.11.1930 196011 50., šifrér MZV, šifrér šifrér 24.8.1974 19.8.1978
Fenjan kpt. Kendík Miloslav Kolečko 5.2.1922 164388 50., šifrér MZV, šifrér spojení 24.11.1974 13.8.1976
Fenjan stržm. Rak Jiří Bernard 27.3.1950 195677 50., radista MZV, radista spojení 4.8.1974 19.7.1977
Fenjan mjr. Sýkora Oldřich Sika 18.12.1925 195019 50., šifrér MZV, šifrér 13.8.1972 10.9.1974
Fenjan pprap. Tocauer Karel Scháněl 27.5.1939 195680 50., radista MZV, radista radiospojení 21.8.1971 13.8.1974
Fenjan mjr. Zbroj Vladimír Zavadil 4.8.1925 164965 E3, šifrér MZV, šifrér spojení 6.9.1970 25.8.1972
Frankfurt pplk. Čech František 6.12.1920 195467 OO Plzeň, starší referent konzulární výpomoc 4.5.1971 30.9.1971
Frankfurt npor. Haisl František Hlaváč 10.1.1937 164208 23., referent MZV, referent konzulární výpomoc 1.7.1971 31.10.1971
Frankfurt kpt. Halama Jiří Háša 26.8.1941 195131 69., starší referent MZO, Kovo, ekonom 16.7.1972 10.3.1977
Frankfurt mjr. Hluchý Vlastislav Hykl 26.4.1928 195221 C1, 69., starší referent PZO Ferromet, odborní úředník delegát 14.9.1970 30.9.1973
Frankfurt mjr. Losos Josef Lipský 6.9.1923 164533 B2, 21., 37., starší referent MZO, garážmistr 15.10.1970 31.3.1975
Frankfurt mjr. Marek Jaroslav Moučka 7.7.1927 164555 37., starší referent MZV, 1. tajemník tisková 1.7.1971 14.1.1973
Frankfurt pplk. Matura Boleslav Mrazík 7.10.1923 195520 37., starší referent MZV, samostatní referent 5.3.1973 31.10.1979
Frankfurt pplk. Matura Boleslav Mrazík 7.10.1923 195520 OO Ostrava, starší referent MZV, vizové a pasové oddělení 9.7.1970 31.10.1970
Frankfurt pplk. Moroz Ivan Zunt 9.5.1930 195247 36., starší referent MZV, vicekonzul vizová 15.6.1971 31.10.1971
Frankfurt mjr. Pelc Jiří Pudlák 18.7.1924 164329 50., šifrér MZV, šifrér 1.4.1973 30.4.1974
Frankfurt mjr. Růžička Alois Borský 19.6.1925 195604 17., starší referent konzulární výpomoc 3.5.1971 31.8.1971
Frankfurt mjr. Sobotka Věroslav Štros 17.1.1929 164783 A1, starší referent MZV, vizový referent vizová 1.4.1970 30.9.1970
Frankfurt mjr. Štěpánek Josef Šebor 1.10.1930 164936 37., starší referent MZO, obchodní delegát 18.6.1973 31.8.1978
Frankfurt npor. Tydlita Jaromír Budínský 22.9.1937 195669 21., 37., referent MZV, referent vizového oddělení vizová 1.9.1971 2.12.1976
Frankfurt mjr. Uhlíř Ladislav Severa 14.5.1927 164713 A1, 37., starší referent ČTK, korespondent tisková 1.3.1970 30.6.1974
Frankfurt mjr. Vorek František Solan 4.1.1928 195518 OO Ostrava, starší referent konzulární výpomoc 4.5.1971 30.8.1971
Haag mjr. Bulva Miroslav Daněk 30.9.1922 164106 A1, 37., starší referent PZO Kovo, zástupce obchodního rady ekonomická 17.8.1970 31.10.1976
Haag pplk. Golík Milan Matula 26.5.1922 164201 D3, D2, starší referent MZV konzulární výpomoc 1.6.1970 30.9.1970
Haag nprap. Kaňka František 10.7.1921 164380 26., 37., referent MZV, domovník 7.7.1971 23.8.1975
Haag mjr. Kauer František Kouřil 15.3.1923 164385 50., šifrér MZV, šifrér spojení 18.5.1972 17.9.1973
Haag pplk. Knápek Rudolf Příhoda 21.7.1931 164401 37., starší referent MZV, 2. tajemník vizová a konzulární 6.12.1974 30.9.1979
Haag mjr. Komárek Karel Kubr 15.5.1925 164412 50., šifrér MZV, šifrér spojení 1.2.1974 12.11.1976
Haag pplk. Starý Vladimír Saska 5.5.1924 164797 23., starší referent 3. tajemník konzulární výpomoc 3.5.1971 7.9.1971
Hanoj mjr. Bartoň Josef Klajn 2.6.1925 164055 50., šifrér MZV, šifrér šifrová 10.8.1972 8.9.1973
Hanoj stržm. Hloušek Miloslav Špilar 25.5.1950 195672 50., radista MZV, radista radista 10.7.1973 5.8.1975
Hanoj stržm. Jančuška Ivan Ungrman 22.3.1948 195618 E3, radista MZV, radista spojení 2.12.1970 19.7.1973
Hanoj npor. Kendík Miloslav Kolečko 5.2.1922 164388 E3, 50., šifrér MZV, šifrér spojení 25.6.1970 19.8.1972
Hanoj por. Stibor Jiří Čeřovský 9.11.1941 195791 50., šifrér MZV, šifrér šifrér 6.7.1973 7.10.1975
Havana mjr. Kužel Josef Konvalinka 14.12.1928 195162 50., šifrér MZV, šifrér šifra 30.10.1972 5.9.1976
Havana mjr. Pohan Václav Čekal 5.4.1923 195929 26., 52., starší referent MZV, samostatní referent konzulární 1.12.1973 31.7.1976
Havana mjr. Poncar Eduard Perlík 11.8.1919 164683 50., šifrér MZV, šifrér šifra 3.8.1971 31.8.1972
Havana kpt. Procházka Zdeněk Havelka 31.1.1934 195383 50., radista MZV, radista radiové spojení 17.8.1971 21.7.1975
Havana pplk. Syrovátka Jiří Sýkora 28.12.1921 195136 26., 52., rezident MZV, 1. tajemník 18.11.1973 31.7.1976
Helsinky kpt. Loužecký Antonín Kubík 5.11.1921 164537 50., šifrér MZV, šifrér šifrér 2.7.1973 26.1.1978
Helsinky mjr. Pak Jaroslav Pachl 11.5.1931 164327 50., šifrér MZV, šifrér šifra 12.8.1971 24.7.1973
Chartum mjr. Švéda Josef Šedý 28.8.1921 164413 E3, 50., šifrér MZV, šifrér spojení 6.8.1970 3.10.1971
Chartum npor. Vohánka Karel 25.7.1930 164932 50., šifrér MZV, šifrér šifrér 23.7.1971 28.10.1974
Chartum npor. Zíma Lubomír 22.12.1925 164967 50., šifrér MZV, šifrér spojení 9.10.1974 12.10.1977
Islamabád ppor. Kopecký Petr Straka 31.10.1946 195965 50., šifrér MZV, šifrér spojení 30.9.1974 2.10.1977
Islamabád mjr. Mareček Jaromír Minařík 5.3.1924 164544 50., šifrér MZV, šifrér spojení 2.10.1971 17.11.1974
Kábul mjr. Krkavec Václav Komárek 30.5.1925 164465 50., šifrér MZV, šifrér spojení 4.8.1971 19.9.1973
Kábul nstržm. Kubát Josef Pešek 5.3.1944 195864 50., šifrér MZV, šifrér 24.7.1973 11.8.1977
Kábul kpt. Zedník Jiří Daněček 17.4.1936 195758 50., radista MZV, radista spojení 24.7.1973 9.9.1976
Káhira kpt. Fryauf Zdeněk Fučík 15.7.1932 195115 A3, 47., starší referent MZV, 2. tajemník politické zpravodajství 12.12.1970 15.5.1976
Káhira por. Fryaufová Marie Klimplová 22.11.1933 164379 A3, 47., pracovnice administrativy 1.2.1971 29.4.1972
Káhira mjr. Hlavsa Dalibor Hlavatý 10.11.1919 195318 50., radista MZV, radista radista 2.7.1972 11.6.1975
Káhira mjr. Hradecký Emil Michek 29.9.1929 164296 47., zástupce rezidenta MZO, obchodní rada 16.8.1973 14.4.1977
Káhira mjr. Hučín Vladimír Hudeček 3.8.1923 164311 B2, 26., 47., referent MZV, domovník domovník 24.6.1970 29.7.1976
Káhira prap. Jurán Antonín Bernášek 3.4.1939 195377 50., radista MZV, radista spojení 14.8.1974 27.7.1978
Káhira pplk. Králík Zdeněk Průcha 1.11.1930 164448 47., starší referent MZO, obchodní přidělenec 8.8.1973 31.12.1977
Káhira mjr. Krejčí Josef Kolářský 22.2.1925 164052 47., starší referent MZO, rozborář obchodní 30.10.1971 22.7.1973
Káhira pplk. Kvita Zdeněk Peterka 17.4.1931 164496 47., rezident MZV, rada 25.10.1972 24.2.1978
Káhira pplk. Mokriš Ján Lukáč 5.11.1931 195602 B2., 26., 47., referent MZO, lékař zdravotnictví 8.3.1970 5.11.1975
Káhira mjr. Munžil Josef Maršál 27.7.1923 164603 50., šifrér MZV, šifrér 19.12.1971 18.9.1974
Káhira mjr. Nekolný Jindřich Nikodém 28.2.1933 164614 47., starší referent MZV, 2. tajemník 9.12.1971 30.6.1975
Káhira mjr. Pokorný Miroslav Papež 21.7.1930 164678 50., šifrér MZV, šifrér 21.8.1974 29.6.1977
Káhira mjr. Pulec Ladislav Písař 17.11.1925 164701 50., šifrér MZV, šifrér spojení 16.7.1974 29.9.1976
Káhira npor. Řehoř Vlastimil Polesný 11.5.1936 195593 E3, radista MZV, radista spojení 22.8.1970 22.8.1974
Káhira kpt. Voňka František Vondruška 12.7.1926 164946 50., šifrér MZV, šifrér 1.12.1972 31.7.1974
Kinshasa mjr. Čermák Jiří Čakovský 15.8.1923 164125 50., šifrér MZV, šifrér 16.10.1971 22.4.1975
Kinshasa stržm. Kárník Petr Štengl 20.6.1950 195673 50., radista MZV, radista radista 6.7.1972 30.9.1973
Kinshasa prap. Pospíšil Zdeněk Brůžek 23.2.1935 195719 50., radista MZV, radista 16.9.1973 21.8.1976
Kinshasa nstržm. Stilz Miloš Stádník 7.10.1942 195241 E3, 50., radista MZV, radista radista 27.3.1970 13.7.1972
Kodaň kpt. Boudník Miloslav Batlík 28.12.1923 164084 50., šifrér MZV, šifrér šifrová 27.12.1971 26.8.1976
Kolombo nstržm. Hrdý Pavel Herberger 26.2.1946 195961 50., šifrér MZV, šifrér spojení 27.7.1974 5.10.1976
Konakry pplk. Mudra Václav Medřický 18.9.1924 164601 50., šifrér MZV, šifrér šifra 19.8.1971 29.10.1975
Konakry pplk. Nový Miloslav Nosko 20.8.1924 164320 47., zástupce rezidenta MZV, 1. tajemník 14.12.1972 12.6.1973
Konakry stržm. Pýcha Václav Šolc 28.6.1947 195645 50., radista MZV, radista spojení 11.7.1972 18.8.1975
Konakry pprap. Rudyšar Rudolf Roubíček 4.2.1929 195195 E3, 50., radista MZV, radista spojení 30.6.1970 21.7.1972
Lagos prap. Kubáč Bohumil Boček 1.8.1916 195369 50., radista MZV, radista spojení 31.8.1973 20.9.1974
Lagos prap. Kučera Adolf Kotík 10.2.1938 195100 E3, 50., radista MZV, radista spojení 25.8.1970 18.7.1973
Lagos mjr. Polák Vítězslav Paneš 19.7.1924 164241 50., šifrér MZV, šifrér spojení 17.8.1972 30.9.1977
Lagos prap. Výstup Josef Brouček 24.9.1935 195681 50., radista MZV, radista radista 5.9.1974 31.8.1979
Lima kpt. Hruška Václav Hrášek 21.12.1927 164306 50., šifrér MZV, šifrér šifrér 16.10.1972 20.11.1975
Lima kpt. Hrušková Jarmila Hrášková 18.3.1931 164307 52., písařka MV, písařka písařka 16.10.1972 20.6.1975
Lima mjr. Mejstřík Josef Moldán 19.3.1922 164573 52., starší referent MZV, velvyslanec 21.11.1971 18.12.1974
Lima mjr. Propílek Zdeněk Pomezný 2.4.1932 164047 52., rezident MZV, 2. tajemník 1.3.1973 15.5.1975
Lima npor. Šmíd Pavel Zvonař 5.11.1944 195342 52., referent MZO, ekonom-rozborář 29.12.1972 4.6.1978
Lima mjr. Valenta Jaroslav Vališ 18.5.1922 164899 52., starší referent MZO, obchodní rada vedoucí obchodního oddělení 21.11.1974 20.6.1978
Londýn kpt. Brabec Josef Bauman 21.2.1932 164085 A2, 42., starší referent MZV, 1. tajemník politická 30.5.1970 28.10.1972
Londýn pplk. Černý Jiří Nedbal 11.7.1928 164132 31., zástupce rezidenta MZV, 1. tajemník konzulární 21.8.1972 22.2.1974
Londýn mjr. Doležal Ludvík Galuška 7.10.1920 164155 50., šifrér MZV, šifrér spojení 15.8.1974 14.10.1977
Londýn por. Filip Jiří Fouček 8.7.1927 164185 B2, 21., 42., řidič-sledovač MZV, řidič 17.12.1970 31.10.1975
Londýn pplk. Goj Oldřich Gilar 17.9.1923 195517 X7, starší referent samostatní referent výpomoc 1.6.1970 19.9.1970
Londýn mjr. Hampl Arnošt Hejnal 29.9.1923 164212 26., starší referent MZV, 1. tajemník konzulární 23.8.1972 17.12.1973
Londýn kpt. Karkán Bohumil Krupský 27.7.1933 195164 21., 42., starší referent MZV, atašé školství 14.3.1971 5.3.1974
Londýn mjr. Konecký Josef Foltýn 15.1.1924 164237 A2, 42., rezident MZV, 1. tajemník 12.2.1970 31.10.1973
Londýn kpt. Krucký Jan Bouček 16.11.1924 195632 B2, 26., starší referent MZV, údržbář údržbář 8.8.1970 28.12.1973
Londýn mjr. Kysela Karel Cupák 13.5.1927 195696 26., referent MZV, vedoucí technické údržby 15.7.1971 29.11.1973
Londýn mjr. Laška Bohuslav Dub 25.2.1931 164517 B2, 26., zástupce rezidenta MZV, 1. tajemník tisková a školství 15.11.1970 9.2.1972
Londýn npor. Lébl Josef Ledvina 29.4.1940 195094 C1, 69., starší referent SKT, 3. tajemník vědecko-technická 24.2.1970 21.2.1974
Londýn kpt. Mánek Josef Došek 22.1.1930 164553 50., šifrér MZV, šifrér speciální spojení 9.8.1971 23.8.1974
Londýn mjr. Parma Karel Lounský 28.8.1922 164646 42., starší referent Čedok, obchodní oddělení 16.4.1971 30.4.1972
Londýn kpt. Petřík Vladimír Pětník 10.3.1924 195234 E3, 50., radista MZV, radista spojení 9.7.1970 11.9.1974
Londýn kpt. Příkopa Jan Percha 12.8.1932 195523 42., starší referent MZV, 3. tajemník zahraniční politika 16.10.1972 1.4.1980
Londýn mjr. Reinhard Jindřich Rychlík 14.5.1926 164719 50., šifrér MZV, šifrér šifrér 10.12.1973 28.7.1974
Londýn kpt. Staněk Jiří Sádlo 18.11.1929 164795 E3, 50., šifrér MZV, šifrér spojení 3.8.1970 31.10.1973
Londýn kpt. Ulík Stanislav Viktor 1.5.1934 195671 42., starší referent MZV, 2. tajemník 31.10.1971 22.2.1974
Londýn npor. Zíka Jan Zahradník 4.12.1914 164966 50., radista MZV, radista spojení 3.9.1974 13.10.1976
Madrid mjr. Veselý Oldřich Karásek 22.9.1926 164917 50., šifrér MZV, šifrér spojení 18.11.1974 16.8.1978
Mexiko pprap. Henzl Jaroslav 16.12.1938 195080 B2, 26., řidič MZV, řidič doprava 17.9.1970 8.9.1972
Mexiko mjr. Jirkal Bohumil Ježek 12.7.1927 164358 26., 52., starší referent MZV, 3. tajemník konzulární 20.9.1973 13.9.1977
Mexiko pplk. Král Karel Kuželka 21.5.1926 164447 52., rezident MZV, 1. tajemník zástupce tituláře 16.2.1974 30.6.1975
Mexiko kpt. Šamonil Zbyněk Řezáč 13.4.1928 164829 B2, referent MZV, účetní 15.9.1970 5.10.1973
Mexiko ppor. Šorel František Janura 26.3.1922 164370 50., šifrér MZV, šifrér šifra 16.11.1972 8.10.1976
Mexiko kpt. Vondráček Miloslav Vychodil 16.4.1928 164945 E3, 50., šifrér MZV, šifrér šifra 2.7.1970 24.11.1972
Montevideo kpt. Horák Vladimír Holubec 18.11.1928 195039 52., referent, starší referent, pověřen řízením rezidentury MZO, vedoucí obchoního oddělení 17.9.1971 30.5.1976
Montevideo kpt. Kubeš Jan Konrád 3.2.1929 164818 50., šifrér MZV, šifrér šifra 31.7.1972 25.8.1974
Montevideo npor. Kyprý Zdeněk Kabelík 22.6.1945 195983 50., šifrér MZV, šifrér 12.8.1974 26.8.1977
Montevideo mjr. Vepřek Čestmír Vnouček 15.5.1926 195076 52., starší referent MZO, ekonom-rozborář 30.8.1974 11.2.1977
Montreal pplk. Čermák Josef Máček 13.6.1921 195494 26., 52., zástupce rezidenta MZV, konzul konzulární 5.7.1971 3.11.1975
Montreal mjr. Lamač Václav Laňka 1.4.1927 164500 50., šifrér MZV, šifrér šifra 6.9.1971 5.8.1974
Montreal pplk. Moravec Vladimír Matys 3.11.1922 164596 23., starší referent MZV, vicekonzul konzulární 12.7.1971 30.11.1976
Montreal mjr. Pantůček Stanislav Kopecký 5.5.1925 195445 31., 52., starší referent MZV, vicekonzul 5.11.1973 22.2.1977
Montreal pplk. Šiška Karel 19.3.1918 164330 50., šifrér MZV, šifrér spojení 29.7.1974 3.10.1976
Moskva pprap. Fiřt Miroslav Faltys 1.3.1933 195301 50., radista MZV, radista spojení 1.9.1974 9.8.1977
Moskva pplk. Hylmar František Herben 24.4.1920 195440 50., spojení MZV, šifrér spojení 19.8.1974 18.8.1977
Moskva pprap. Konečný Josef Šenkeřík 12.9.1951 195970 52., studium v legalizaci MZV 1.9.1973 31.7.1978
Moskva npor. Křečan Daniel Korbelář 14.3.1933 195264 E3, 50., radista MZV, radista spojení 1.7.1970 7.8.1975
Nairobi ppor. Jančuška Ivan Ungrman 22.3.1948 195618 50., radista MZV, radista spojení 9.10.1974 16.9.1977
Nairobi mjr. Leščišin Michal Lieskovský 19.10.1928 164525 A3, 47., starší referent MZV, 1. tajemník konzulární 27.1.1970 4.1.1972
Nairobi mjr. Macháček Jaroslav Matějovský 23.6.1919 164547 50., šifrér MZV, šifrér spojení 1.11.1972 10.8.1975
Nairobi mjr. Rotsch Josef Rozsypal 24.5.1923 164726 50., šifrér MZV, šifrér šifra 22.8.1971 12.11.1972
Nairobi kpt. Schelle Jan Stach 21.3.1923 164759 50., radista MZV, radista spojení 10.7.1972 24.10.1974
New York nprap. Bittner Michal Batěk 25.9.1931 195576 26., 52., technické zabezpečenie MZV, řidič Stále mise OSN 20.10.1972 12.2.1977
New York por. Faktor Karel Fabík 21.5.1945 195620 69., referent MZV, 3. tajemník 4.8.1973 17.6.1977
New York mjr. Havlík Emanuel Hlavsa 22.5.1932 164048 52., rezident MZV, 1. tajemník 29.12.1973 9.7.1977
New York mjr. Jalč Juraj Zelenaj 15.4.1927 195594 26., 52., starší referent MZV, atašé Stála mise OSN, obranný režim 20.5.1971 15.5.1975
New York mjr. Jindra Jaroslav Jeřábek 21.5.1923 195161 E3, 50., šifrér MZV, šifrér spojení 15.7.1970 9.7.1973
New York pplk. Králík Václav Kareš 13.9.1927 195408 A4, 52., rezident MZV, 1. tajemník OSN 30.1.1970 7.9.1973
New York mjr. Krejza Václav Karský 26.5.1922 164462 50., šifrér MZV, šifrér spojení 5.8.1971 13.6.1974
New York por. Kroupa Jan Zouhar 1.2.1944 195650 31., referent 3. tajemník Stála mise ČSSR při OSN 18.6.1974 3.7.1979
New York nstržm. Nagyová Mária 25.9.1947 195325 52., písařka MZV, sekretářka čs. mise při OSN 1.5.1972 8.6.1976
New York mjr. Neumann František Nebeský 27.1.1927 164624 50., šifrér MZV, šifrér spojení 5.6.1974 25.9.1976
New York npor. Plášek Miroslav Opavský 1.1.1943 195349 52., referent MZV, 3. tajemník politické zpravodajství 5.10.1972 31.12.1976
New York nstržm. Veselý Josef Gutman 19.2.1946 195899 50., šifrér MZV, šifrér šifra 6.8.1973 11.8.1977
New York kpt. Vošta Antonín Vlach 29.5.1919 195091 26., 52., referent MZV, domovník 20.12.1971 4.7.1974
New York npor. Zítek Richard Hořejší 2.2.1939 195398 52., referent MZV, 3. tajemník OSN 29.11.1971 5.8.1975
Nikósie kpt. Hubený Eduard Hršel 10.2.1929 164309 50., šifrér MZV, šifrér spojení 8.1.1974 14.11.1978
Oslo mjr. Badalec Antonín Halík 14.7.1923 164011 50., šifrér MZV, šifrér šifra 15.12.1971 17.10.1974
Oslo mjr. Bareš Bohumil Bartáček 26.10.1928 164020 50., šifrér MZV, šifrér spojení 17.7.1974 16.9.1978
Ottawa npor. Dvořáček Miroslav Dolanský 28.3.1936 195061 C1, starší referent MZV, 3. tajemník vědecko-technická 12.1.1970 31.12.1970
Ottawa mjr. Krosnař Václav Koubek 17.9.1921 164332 50., šifrér MZV, šifrér šifra 8.7.1974 27.9.1976
Paříž mjr. Adámek Miroslav Alter 12.1.1927 164002 42., starší referent MZV, 2. tajemník 7.8.1972 31.12.1977
Paříž mjr. Bognár Ladislav Zikmund 6.12.1931 195613 69., starší referent MZV, 3. tajemník 10.12.1974 24.12.1976
Paříž pprap. Bubla Vojtěch Smrček 9.11.1925 195558 E3, 50., radista MZV, radista spojení 22.6.1970 28.5.1971
Paříž kpt. Čančík Jaroslav Čekan 8.3.1930 164122 50., šifrér MZV, šifrér spojení 6.6.1971 16.12.1973
Paříž mjr. Donáth Štěpán Davídek 6.7.1924 164158 50., radista MZV, radista spojení 25.5.1971 21.8.1974
Paříž pprap. Dostál Milan Kučera 5.7.1938 164322 E3, 50., radista MZV, radista spojení 12.2.1970 30.6.1974
Paříž kpt. Dunčko František Barbuš 13.10.1928 195748 18., starší referent MZV, 2. tajemník konzlární 1.7.1974 31.5.1977
Paříž ppor. Filař Karel Lacina 26.10.1949 195626 50., radista MZV, radista 29.4.1974 15.10.1980
Paříž nstržm. Filařová Vlasta Bednárová 30.5.1948 195429 42., písařka písařka 1.11.1974 9.4.1978
Paříž nprap. Liška Jan Bartiš 21.10.1918 195686 26., 42., referent domovník 2.6.1971 13.8.1975
Paříž nstržm. Matouš Milan Mikulenka 15.5.1946 195981 50., radista MZV, radista spojení 16.8.1974 13.9.1976
Paříž npor. Maudr Vladimír Halman 4.10.1938 195923 21., 42., referent MZV, údržbář 1.10.1973 4.9.1975
Paříž nstržm. Michna Oldřich 24.10.1943 195102 21., řidič MZV, řidič 1.9.1971 14.11.1975
Paříž mjr. Pravda Jiří Prokoš 10.9.1930 164868 A2, 42., starší referent ČTK, zpravodaj 18.7.1970 26.6.1973
Paříž mjr. Prošvic Ludvík Podskalský 13.9.1929 195244 36., 42., referent MZV, 3. tajemník UNESCO 30.7.1973 16.10.1975
Paříž mjr. Přikryl František Půlpán 7.3.1930 164697 69., starší referent MZV, 2. tajemník vědecko-technický přidělenec 15.12.1971 20.1.1974
Paříž mjr. Rückert Jan Rybín 19.1.1923 164729 42., starší referent MZV, domovník 17.3.1972 3.9.1975
Paříž pplk. Smetana Jarmil Šustr 28.7.1923 164776 42., rezident MZV 5.5.1972 31.12.1977
Paříž kpt. Tománek Josef Tačner 10.2.1934 164868 42., starší referent MZO, 2. tajemník ekonom-rozborář 3.6.1971 31.10.1977
Paříž kpt. Vašátko Vlastimil Valdauf 13.12.1930 164906 50., šifrér MZV, šifrér spojení 10.12.1973 26.10.1976
Paříž mjr. Vondráček Jaroslav Vácha 27.3.1922 164507 B2, 31., starší referent Čedok, representant 1.2.1970 28.2.1973
Paříž npor. Vrátný Miroslav Horský 15.6.1934 195438 21., 42., 31., referent MZV, atašé konzulární 1.6.1971 31.3.1977
Paříž kpt. Zázvorka Antonín Záhorský 25.9.1927 164962 50., šifrér MZV, šifrér 12.8.1972 16.12.1975
Peking mjr. Březina František Bušek 1.9.1925 164100 50., šifrér MZV, šifrér šifra 29.7.1971 30.9.1972
Peking nstržm. Flieger Václav Fejfar 10.10.1928 195252 50., radista MZV, radista spojení 21.8.1971 12.10.1973
Peking mjr. Frebort Miloš Filatov 24.7.1933 164193 47., starší referent MZV, 1. tajemník 2.4.1973 1.9.1980
Peking pprap. Gronát Jaroslav Glozar 10.4.1933 164666 50., radista MZV, radista spojení 1.8.1974 5.6.1977
Peking mjr. Chlapík Jiří Chladil 31.8.1931 195231 57., rezident MZO, obchodní rada vedoucí obchodního oddělení 2.10.1974 27.3.1980
Peking mjr. Janko Ján Šanovský 27.5.1937 196039 57., referent lékař 29.8.1974 31.8.1975
Peking mjr. Kratochvíl Václav Kraus 28.6.1929 164459 50., šifrér MZV, šifrér spojení 18.9.1972 28.7.1976
Peking stržm. Németh Zoltán Adamík 26.6.1949 195679 50., radista MZV, radista spojení 28.9.1973 10.8.1974
Peking nstržm. Písařík Petr Hušek 10.11.1951 195972 50., radista MZV, radista spojení 13.11.1974 29.12.1975
Peking pprap. Rudyšar Rudolf Roubíček 4.2.1929 195195 50., radista MZV, radista spojení 21.9.1973 7.8.1974
Peking pprap. Skoba Ivo Strnad 30.5.1929 195166 E3, 50., radista MZV, radista radista 21.1.1971 29.7.1973
Peking pplk. Weidinger Ladislav Macháček 4.1.1926 164954 47., zástupce rezidenta MZV, 1. tajemník 18.10.1971 14.7.1973
Phnom Penh mjr. Michálek Josef Kolomazník 17.3.1922 164578 E3, šifrér MZV, šifrér spojení 7.9.1970 6.1.1971
Phnom Penh por. Somora Ján Vilímek 7.2.1936 195895 50., šifrér MZV, šifrér šifrér 10.7.1973 3.2.1974
Phnom Penh kpt. Šaloun Josef Lažan 18.12.1929 195622 E3, 50., radista MZV, radista spojení 12.12.1970 3.2.1974
Phnom Penh pplk. Šiška Karel 19.3.1918 164330 E3, 50., šifrér MZV, šifrér spojení 19.12.1970 5.9.1973
Quito mjr. Rotsch Josef Rozsypal 24.5.1923 164726 50., šifrér MZV, šifrér šifra 3.9.1973 22.9.1974
Rabat mjr. Kudláček Antonín Kabát 30.5.1918 164486 50., šifrér MZV, šifrér spojení 21.9.1972 30.6.1974
Rabat mjr. Mašek Jan Mencer 28.10.1924 164564 50., šifrér MZV, šifrér šifra 26.8.1971 24.11.1972
Rabat mjr. Vágner Oldřich Veselý 8.12.1921 164411 50., šifrér MZV, šifrér spojení 31.5.1974 20.9.1976
Rangún kpt. Doležal Ludvík Galuška 7.10.1920 164155 E3, 50., šifrér MZV, šifrér spojení 7.7.1970 12.7.1973
Rangún por. Netrval Jan Lorenc 13.1.1943 195863 50., šifrér MZV, šifrér spojení 26.6.1973 25.8.1976
Řím mjr. Douša Alois Dudek 18.6.1926 195443 OO Praha, starší referent MZV konzulární výpomoc 3.5.1971 31.8.1971
Řím mjr. Forst Jaroslav Fukan 29.12.1925 164188 26., zástupce rezidenta MZV, 2. tajemník konzulární 20.9.1971 31.8.1979
Řím mjr. Gottlieb Jan Malát 1.3.1924 195674 26., 42., referent řemeslník údržbář 29.5.1971 5.1.1975
Řím npor. Houžvička Josef Hradil 1.10.1937 195291 18., starší referent MZV, 3. tajemník konzulární 11.12.1972 28.11.1976
Řím npor. Houžvička Josef Hradil 1.10.1937 195291 18., referent MZV, referent konzulární 25.6.1971 30.9.1971
Řím kpt. Jelínek Milan Brodský 19.7.1944 195335 31., starší referent MZV, 3. tajemník 9.12.1974 3.5.1981
Řím mjr. Jungmann František Jirotka 5.11.1930 164368 42., starší referent MZV, 2. tajemník politické zpravodajství 14.1.1972 15.12.1973
Řím kpt. Kopp Pavel Kupec 23.11.1940 195167 69., referent MZO, samostatní ekonom 15.3.1972 15.4.1976
Řím mjr. Kukla Vojtěch 25.2.1920 195370 26., 42., referent MZV, domovník 5.10.1971 24.7.1975
Řím nprap. Kvítek Miroslav 10.7.1927 195596 21., 42., referent MZV, řidič 30.12.1971 26.11.1975
Řím pplk. Poštulka František Lamač 2.5.1920 164504 A2, 42., rezident MZV, rada 1.12.1970 12.1.1980
Řím por. Remenec Ivan Brábník 19.5.1944 195652 42., referent MZO, zástupce obchodního rady 27.11.1971 28.2.1974
Řím mjr. Skácel Milan Sláma 28.7.1929 195442 96., referent MZV, konzulární referent konzulární 1.6.1970 3.9.1970
Řím mjr. Vaněk Karel Votava 11.6.1924 164416 50., šifrér MZV, šifrér spojení 8.9.1972 3.7.1975
Santiago de Chile mjr. Hubený Eduard Hršel 10.2.1929 164309 50., šifrér MZV, šifrér spojení 18.8.1972 29.9.1973
Santiago de Chile mjr. Král Karel Kuželka 21.5.1926 164447 52., rezident MZV, 1. tajemník kulturní 8.7.1971 1.10.1973
Santiago de Chile mjr. Propílek Zdeněk Pomezný 2.4.1932 164047 A4, 52., starší referent MZV, 2. tajemník tisková propaganda 29.12.1970 28.2.1973
Santiago de Chile prap. Propílková Květa 20.6.1932 195871 52., písařka MZV, písařka písařka 1.11.1972 15.2.1973
Santiago de Chile mjr. Ráček Pavel Rybka 30.12.1928 195605 E3, šifrér MZV, šifrér spojení 4.8.1970 25.8.1972
Santiago de Chile mjr. Vladyka Miroslav Vyhnanovský 21.4.1932 164927 A4, starší referent MZV, 2. tajemník tisková 31.8.1970 24.8.1973
Sofie mjr. Pauli Jan Pacák 12.9.1924 164331 50., šifrér MZV, šifrér spojení 28.5.1971 20.8.1976
Sofie kpt. Petržela Miloslav Papírník 21.9.1932 195298 50., radista MZV, radista 4.8.1972 9.8.1975
Stockholm nprap. Bjalek Karel Bezděk 16.10.1916 195229 50., radista MZV, radista spojení 2.8.1974 15.10.1976
Stockholm npor. Cibulka Václav Cidlina 7.10.1929 164116 E3, šifrér MZV, šifrér spojení 10.8.1970 20.9.1973
Stockholm mjr. Hetzl František Havlíček 10.6.1924 164256 50., šifrér MZV, šifrér spojení 31.7.1973 23.9.1976
Stockholm mjr. Kouba Josef Koudelka 29.7.1924 195482 OO Ústí nad Labem, referent MZV, referent konzulární 26.3.1970 29.10.1970
Stockholm pplk. Pour František Pavlíček 7.4.1926 164688 42., rezident MZV, rada 1. třídy zástupce tituláře 30.10.1974 16.8.1976
Stockholm prap. Šidlík Miroslav Surma 8.8.1914 195192 50., radista MZV, radista spojení 25.6.1971 3.8.1974
Teherán nstržm. Doffek Jiří Hofmeistr 27.5.1938 195366 E3, radista MZV, radista spojení 6.7.1970 10.10.1973
Teherán mjr. Mašek Jan Mencer 28.10.1924 164564 50., šifrér MZV, šifrér šifra 25.11.1972 7.8.1974
Teherán por. Reichl Jindřich Roháč 27.11.1919 195190 50., radista MZV, radista 9.10.1973 12.7.1978
Teherán pprap. Tomášek Václav Baxa 12.11.1940 195989 50., šifrér MZV, šifrér spojení 30.7.1974 1.8.1977
Teherán por. Vích Miroslav Vápeník 3.5.1936 164923 E3, šifrér MZV, šifrér spojení 6.8.1970 15.10.1971
Teherán kpt. Voňka František Vondruška 12.7.1926 164946 50., šifrér MZV, šifrér 8.7.1971 30.11.1972
Teherán mjr. Žáček Václav Žatecký 23.6.1921 164998 26., 47., referent MZV, domovník domovník 21.8.1971 3.10.1974
Tirana mjr. Čermák Karel Červenka 21.2.1930 164128 47., rezident MZV, rada 5.7.1972 30.4.1973
Tirana pplk. Chytrý Miroslav Chládek 26.8.1925 164342 47., 57., 42., rezident MZV, rada 21.11.1973 14.8.1976
Tirana mjr. Krkavec Václav Komárek 30.5.1925 164465 50., šifrér MZV, šifrér spojení 21.4.1974 16.9.1975
Tirana kpt. Macek Bohuslav Machač 8.12.1919 164543 E3, 50., šifrér MZV, šifrér spojení 1.8.1970 31.3.1972
Tirana ppor. Maška Vladimír Jasanský 23.7.1942 195676 50., radista MZV, radista spojení 1.9.1972 22.9.1975
Tirana mjr. Pokorný Miroslav Papež 21.7.1930 164678 50., šifrér MZV, šifrér 21.3.1972 2.5.1974
Tokio kpt. Hotěk Vojtěch Hynek 25.8.1940 195090 69., referent PZO Omnipol, 3. tajemník 16.7.1974 30.9.1978
Tokio mjr. Landa Stanislav Limberk 27.7.1922 164499 E3, 50., šifrér MZV, šifrér spojení 1.8.1970 11.9.1974
Tokio mjr. Mičke Jaroslav Machoň 23.3.1928 164576 C2, 69., zástupce rezidenta SKT, 1. tajemník ekonom 1.8.1970 10.10.1974
Tokio npor. Pettík Jaroslav Pilný 5.1.1941 195262 69., starší referent MZV, 3. tajemník vědecko-technická 3.6.1972 31.5.1977
Tokio por. Somora Jan Vilímek 7.2.1936 195895 50., šifrér MZV, šifrér šifrér 22.6.1974 23.8.1978
Tokio mjr. Soubusta Josef Struhař 5.2.1932 195311 69., zástupce rezidenta MZV, 2. tajemník 30.12.1974 22.9.1979
Tokio pplk. Svoboda Jiří Sviták 14.1.1920 164993 B2, zástupce rezidenta MZV, 2. tajemník EXPO-70 13.2.1970 7.10.1970
Tokio mjr. Vašíček Jaromír Žďárský 3.10.1925 164037 47., 57., starší referent MZV, rada 4.7.1972 20.4.1977
Tripolis npor. Havel Stanislav Brož 19.4.1943 195387 42., referent MZV, 2. tajemník 2.10.1974 31.1.1977
Tunis npor. Červenka František Cikán 8.4.1923 164134 E3, 50., šifrér MZV, šifrér spojení 31.8.1970 12.9.1973
Tunis mjr. Himer Jan Hrubín 28.1.1918 164258 B2, referent MZV, domovník 26.6.1970 11.1.1971
Tunis mjr. Zbroj Vladimír Zavadil 4.8.1925 164965 50., šifrér MZV, šifrér spojení 6.9.1973 6.9.1978
Ulánbátar stržm. Šneidr Pavel Jung 28.5.1946 195682 50., radista MZV, radista spojení 26.9.1971 5.6.1976
Varšava nstržm. Brzobohatý Lubomír Boháček 21.3.1938 195307 E3, 50., radista MZV, radista spojení 17.8.1970 28.8.1973
Varšava mjr. Joch František Janků 1.7.1930 164365 50., šifrér MZV, šifrér 19.6.1972 9.1.1976
Varšava kpt. Kalvoda Mojmír Kubánek 29.8.1933 195299 50., radista MZV, radista spojení 25.8.1973 23.4.1977
Vídeň kpt. Bittner Pavel Hochman 5.7.1944 195293 69., starší referent MZO, ekonom 24.9.1974 15.7.1979
Vídeň pprap. Bouša Josef 20.6.1941 195628 26., 37., referent MZV, garážmistr 15.6.1972 30.9.1977
Vídeň stržm. Boušová Hana 10.8.1947 195361 37. písařka 1.5.1974 30.9.1977
Vídeň mjr. Bureš Jiří Salka 25.3.1929 195487 37., starší referent MZV, 3. tajemník 15.8.1973 14.12.1978
Vídeň mjr. Dobízl František Doskočil 5.5.1928 195267 21., 37., sledovač MZV, odborní referent 6.6.1973 31.10.1977
Vídeň kpt. Filař Karel Filipovský 11.12.1920 164183 B2, 26., 37., referent MZV, řemeslník 1.9.1970 30.4.1976
Vídeň mjr. Frais Jaromír Cach 15.10.1923 195770 26., 37., starší referent MZV, technik 1.3.1972 10.3.1978
Vídeň pprap. Havlíček Jiří Holík 19.3.1932 195303 50., radista MZV, radista spojení 27.8.1973 9.10.1975
Vídeň pplk. Hylmar František Herben 24.4.1920 195440 X1, starší referent samostatní referent výpomoc 1.6.1970 30.9.1970
Vídeň kpt. Jendrál Ladislav Menšík 26.9.1933 195419 C1, starší referent PZO Kovo, samostatní ekonom nová technika 18.11.1970 30.4.1974
Vídeň mjr. Jurčík Pavel Janoška 3.9.1921 195553 31., referent MZV, referent pasová a vizová 1.6.1971 21.8.1973
Vídeň npor. Karchutňák Michal Mikeš 24.8.1934 195599 B2, 21., 37., starší referent MZO, řidič 9.7.1970 30.4.1977
Vídeň pplk. Kárník Eduard Kulík 16.11.1924 164382 31., starší referent MZV, odborní referent vizová 20.3.1972 31.7.1974
Vídeň mjr. Křivánek Augustin Stelipský 4.1.1930 164477 37., starší referent MZV, 2. tajemník odbory a mládež 1.7.1974 30.6.1981
Vídeň por. Kuta Miroslav Kopecký 7.10.1928 195122 E3, 50., radista MZV, radista spojení 24.11.1970 30.8.1973
Vídeň mjr. Lapáček Karel Lexa 2.10.1926 164514 23., starší referent MZV, 3. tajemník konzulární 16.8.1971 14.9.1976
Vídeň mjr. Mácha Josef Mudroch 21.9.1929 164546 B2, 21., starší referent MZV, 2. tajemník politická 1.12.1970 31.1.1974
Vídeň mjr. Makovička Miloslav Holý 8.7.1924 164551 18., starší referent MZV, atašé konzulární 27.12.1972 15.2.1976
Vídeň npor. Moravík Karol Malíř 18.9.1932 164597 E3, 50., šifrér MZV, šifrér spojení 7.7.1970 6.8.1975
Vídeň pplk. Ondráček Petr Oliva 5.12.1925 164636 B2, 31., starší referent MZV, 1. tajemník krajani 27.7.1970 28.8.1974
Vídeň pplk. Prokeš Antonín Příbramský 23.1.1922 195590 31., starší referent MZV, referent vizová 24.6.1974 10.8.1977
Vídeň mjr. Rossi Milan Rais 30.8.1933 164724 A1, 37., starší referent MZV, 3. tajemník politická 1.6.1970 31.7.1974
Vídeň mjr. Růžička Josef Ruml 20.1.1926 195468 OO Plzeň, starší referent konzulární výpomoc konzulární výpomoc 3.5.1971 31.8.1971
Vídeň mjr. Sedláček Jaroslav Sadílek 1.1.1932 195173 B2, starší referent MZV, 3. tajemník konzulární 15.7.1970 15.12.1974
Vídeň pplk. Sirotek Karel Sobotka 10.12.1924 164763 A1, 37., zástupce rezidenta MZV, 1. tajemník vnitřní politika 15.1.1971 31.8.1972
Vídeň pplk. Skoba Zdeněk Sýkora 27.7.1924 164502 37., zástupce rezidenta MZV, rada 1.2.1973 27.2.1979
Vídeň npor. Skovajsa Jaroslav Skřivan 16.2.1943 195284 37., referent MZO, obchodní přidelenec 1.3.1972 15.1.1980
Vídeň pplk. Slunečko Josef Srba 23.9.1926 164775 37., rezident MZV, 1. tajemník konzulární a vizová 16.10.1972 14.3.1978
Vídeň mjr. Stejskal Josef Sejček 6.2.1928 164802 26., 37., starší referent MZV, odborní referent vizová 15.8.1973 18.2.1976
Vídeň kpt. Stočková Hana Pavlíková 18.5.1920 164699 37., referent MZV, atašé kultura 15.2.1973 31.7.1974
Vídeň mjr. Šlajs Milouš Šatra 14.4.1929 164845 B2, 21., starší referent MZV, pracovník pro odborné věci 20.7.1970 9.1.1973
Vídeň mjr. Šrámek Josef Šimeček 12.11.1924 164706 50., šifrér MZV, šifrér 15.7.1971 9.6.1976
Vídeň kpt. Tomeček Josef Olejník 22.1.1930 195437 B2, 21., 37., starší referent MZO, řidič-sledovač řidič 16.11.1970 14.12.1976
Vídeň kpt. Vogeltanz Jan Vágner 20.4.1932 195492 31., starší referent MZV, samostatní referent vizové oddělení 1.7.1974 15.9.1977
Washington kpt. Doleček Oldřich Poláček 29.6.1936 195922 21., 52., referent MZV, řidič řidič 20.9.1973 26.1.1978
Washington npor. Dopita Miroslav Horáček 1.4.1932 195738 69., referent FMIR, 2. tajemník 16.7.1974 24.11.1979
Washington por. Dvořák František Chlumecký 3.1.1940 195802 50., šifrér MZV, šifrér spojení 28.5.1973 17.6.1976
Washington nstržm. Fiřt Miroslav Faltys 1.3.1933 195301 E3, 50., radista MZV, radista spojení 18.6.1970 6.9.1972
Washington pplk. Fuchs Eduard Dominik 3.3.1922 164040 52., rezident MZV, 1. tajemník 3.8.1972 6.5.1976
Washington npor. Geikl Václav Odložil 9.10.1943 195337 52., referent MZV, 3. tajemník politické zpravodajství 2.8.1971 2.7.1978
Washington pprap. Humpolík Jaromír Hlaváček 9.7.1933 195176 E3, 50., radista MZV, radista spojení 7.12.1970 31.8.1972
Washington mjr. Jarošík Jozef Jakuš 28.4.1933 195421 52., starší referent MZV, 2. tajemník politické zpravodajství 6.9.1971 3.10.1975
Washington mjr. Jonáš Miroslav Jirák 25.2.1931 195815 26., 52., referent MZV, atašé technik 17.8.1972 17.5.1976
Washington nstržm. Kašpar Karel Kohout 11.10.1932 195306 50., radista MZV, radista spojení 3.5.1973 10.9.1976
Washington pprap. Pavlíček Miroslav Rouček 9.2.1940 195692 21., řidič-sledovač MZV, řidič řidič 13.9.1971 14.10.1973
Washington mjr. Razim Antonín Regner 14.3.1915 164987 26., 52., referent MZV, domovník 8.11.1971 15.8.1974
Washington kpt. Rousek František Adamíra 25.5.1943 195392 52., referent MZV, 3. tajemník 5.6.1973 14.7.1977
Washington npor. Sarnovský Štefan Žilinský 12.5.1940 195589 31., starší referent MZV, 2. tajemník krajané 22.11.1973 6.7.1979
Washington mjr. Smělý Jan Stolař 12.11.1926 195033 B2, 31., zástupce rezidenta MZV, 3. tajemník konzulární 2.6.1970 1.2.1974
Washington mjr. Strejček Zdeněk Svozil 7.7.1928 164809 E3, 50., šifrér MZV, šifrér spojení 3.8.1970 19.9.1974
Washington prap. Strejčková Miroslava Svatoňová 10.12.1935 164810 A4, 52., referent administrativní 3.8.1970 19.9.1974
Washington mjr. Šimůnek Karel Sener 29.11.1930 164839 A4, 52., zástupce rezidenta MZV, 2. tajemník politické zpravodajství 28.12.1970 31.10.1971
Washington pprap. Tůma Jiří Toman 19.12.1937 195295 50., radista MZV, radista spojení 24.8.1972 5.9.1975
Ženeva kpt. Topol Jaroslav Tuzar 28.5.1926 164872 50., šifrér MZV, šifrér šifra 21.3.1972 5.9.1976

Obsazení rezidentur Hlavní správy rozvědky v letech 1975 až 1979

Rezidentura Hodnost Příjmení Jméno Krycí jméno Datum
narození
OEČ Odbor a rozvědná funkce Legalizační úřad a legalizační funkce Legalizační agenda Nástup na rezidenturu Odjezd z rezidentury
Addis Abeba por. Láska Jaroslav Solar 30.11.1947 196105 50., šifrér MZV, šifrér spojení 21.8.1975 18.10.1978
Addis Abeba pprap. Lasovský Jiří 24.12.1949 195689 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 16.8.1978 9.11.1981
Akkra ppor. Tocauer Karel Scháněl 27.5.1939 195680 50., radista MZV, radista radiospojení 29.5.1975 9.8.1978
Akkra por. Voleník Zdeněk Pivarník 26.2.1949 196198 50., šifrér MZV, šifrér spojení 9.9.1976 28.9.1979
Akkra nstržm. Voves Miroslav Valeš 31.10.1949 196429 50., šifrér MZV, šifrér spojení 25.7.1979 23.8.1981
Akkra nstržm. Zuščák Milan Jantoš 17.2.1952 196040 50., radista MZV, radista spojení 15.6.1978 8.6.1980
Alžír npor. Dvořák František Chlumecký 3.1.1940 195802 50., šifrér MZV, šifrér spojení 16.8.1977 23.6.1980
Alžír pplk. Chalupa Břetislav Chmelař 14.6.1924 164334 47., starší referent FMZV, 1. tajemník 28.2.1978 7.10.1980
Alžír mjr. Mlčák Ladislav Moláček 9.9.1926 164593 47., rezident MZV, rada 2. třídy 14.7.1975 24.6.1981
Alžír nprap. Pospíšil Zdeněk Brůžek 23.2.1935 195719 50., radista MZV, radista 28.7.1978 23.8.1981
Ammán npor. Drbal Vlastimil Vyškovský 26.6.1945 196215 50., šifrér MZV, šifrér spojení 12.7.1977 11.7.1979
Ammán npor. Korabečný Jan Zábranský 29.5.1943 196502 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 4.7.1979 25.11.1982
Ammán pplk. Malý Emil Marčan 21.2.1931 195052 47., starší referent MZV, 2. tajemník 18.12.1976 19.10.1981
Ammán mjr. Matal František Merta 11.11.1930 164568 47., rezident MZV, rada 15.1.1977 1.8.1982
Ankara prap. Bubla Vojtěch Smrček 9.11.1925 195558 50., radista MZV, radista spojení 30.4.1976 5.8.1979
Ankara pplk. Chomyšák Fedor 2.3.1924 195642 50., šifrér MZV, šifrér 12.1.1979 30.10.1982
Ankara nprap. Komín Evžen Kučírek 12.9.1924 195313 50., radista MZV, radista spojení 27.7.1979 31.8.1981
Ankara pplk. Mudra Václav Medřický 18.9.1924 164601 50., šifrér MZV, šifrér spojení 25.10.1976 13.10.1978
Athény pplk. Beran Josef Bouška 20.4.1925 164071 50., šifrér MZV, šifrér spojení 31.7.1977 11.9.1981
Athény por. Šifta Miroslav Jansa 14.11.1952 196084 42., referent FMZV, konzul vízová a konzulární 16.12.1978 13.4.1983
Athény por. Šneidr Pavel Jung 28.5.1946 195682 50., radista MZV, radista spojení 12.7.1977 26.8.1980
Athény kpt. Ulík Stanislav Viktor 1.5.1934 195671 42., rezident MZV, 1. tajemník tiskový úsek 20.4.1976 17.8.1982
Bagdad mjr. Dunčko František Barbuš 13.10.1928 195748 47., starší referent MZV, 1. tajemník 8.10.1979 12.5.1983
Bagdad mjr. Konecký Josef Foltýn 15.1.1924 164237 42., zmocněnec FMV 28.9.1977 17.7.1980
Bagdad pplk. Koška Jan Klečka 9.8.1928 164429 47., pověřen řízením rezidentury MZV, 2. rada 15.10.1976 30.6.1977
Bagdad nstržm. Labaj Pavel Fibinger 28.2.1952 196102 50., radista MZV, radista spojení 7.9.1976 20.8.1979
Bagdad prap. Moš Vladimír Mikulík 18.1.1926 195250 50., radista MZV, radista spojení 1.7.1975 8.7.1976
Bagdad mjr. Reinhard Jindřich Rychlík 14.5.1926 164719 50., šifrér MZV, šifrér šifrér 2.12.1975 7.9.1977
Bagdad por. Šilhánek Karel Pavela 15.10.1946 196322 50., šifrér MZV, šifrér spojení 30.8.1977 17.9.1980
Bagdad por. Tvrdík Miroslav Kotrč 4.12.1946 195868 47., referent MZV, atašé spojení 11.1.1977 31.7.1978
Bagdad pprap. Záveský Václav Maryška 7.7.1949 195678 50., radista MZV, radista spojení 13.6.1979 26.10.1981
Bejrút pprap. Brožovská Anna Bohmanová 25.6.1933 195074 47., referent administrativy MV, písařka 15.3.1975 31.7.1976
Bejrút kpt. Fraibera Karel 4.11.1926 164190 50., šifrér MZV, šifrér spojení 1.8.1979 27.9.1980
Bejrút nstržm. Gulovič Ivan Bystrický 26.10.1948 196317 50., radista MZV, radista spojení 26.7.1978 27.8.1980
Bejrút nstržm. Hrůza Ladislav Vykoukal 5.6.1953 196358 50., šifrér MZV, šifrér spojení 12.7.1978 7.10.1979
Bejrút pplk. Koška Jan Klečka 9.8.1928 164429 47., starší referent MZV, 2. tajemník 23.11.1975 14.10.1976
Bejrút npor. Kuruc Ján Mináč 20.6.1946 195862 47., referent MZV, 3. tajemník 12.1.1977 17.9.1981
Bejrút pplk. Leščišin Michal Lieskovský 19.10.1928 164525 47., starší referent MZV, 1. tajemník politické zpravodajství 18.1.1978 20.12.1979
Bejrút mjr. Petřík Vladimír Pětník 10.3.1924 195234 50., radista MZV, radista spojení 1.7.1975 23.6.1977
Bejrút ppor. Písařík Petr Hušek 10.11.1951 195972 50., radista MZV, radista spojení 16.6.1977 27.9.1978
Bejrút mjr. Vágner Oldřich Veselý 8.12.1921 164411 50., šifrér MZV, šifrér spojení 21.9.1976 20.9.1978
Bejrút pplk. Veselý Miroslav Václavík 25.3.1931 164916 47., rezident MZV, rada 2. třídy 21.8.1978 28.2.1979
Bělehrad mjr. Bednář Bohumil Borovec 30.3.1933 195059 42., 37., rezident MZV, 1. tajemník tiskový přidelenec 10.11.1977 31.3.1983
Bělehrad npor. Hušner Jiří Biskup 13.9.1939 195926 37., 42., starší referent MZV, 2. tajemník zahraniční politika 3.8.1975 30.9.1983
Bělehrad pprap. Medek Karel Klán 18.5.1944 196089 50., šifrér MZV, šifrér spojení 29.8.1975 7.9.1979
Bělehrad kpt. Petržela Miloslav Papírník 21.9.1932 195298 50., radista MZV, radista 10.8.1975 29.8.1978
Bělehrad mjr. Richter Jaromír Rezek 15.11.1924 164722 37., 42., starší referent MZV, 2. tajemník, konzul 16.6.1975 15.1.1977
Bělehrad npor. Suchý Ota Drahoňovský 17.10.1945 196419 50., šifér MZV, šifrér spojení 25.7.1979 30.9.1982
Bělehrad npor. Werdenich František Gábor 3.4.1942 195908 42., starší referent MZV, 2. tajemník konzulární oddělení 31.5.1976 24.7.1981
Bělehrad mjr. Zedník Jiří Daněček 17.4.1936 195758 50., radista MZV, radista spojení 20.7.1978 8.8.1982
Berlín pplk. Děkan Vladislav Nezval 25.9.1924 164146 37., rezident MZV, 1. tajemník politické oddělení 15.7.1977 31.5.1979
Berlín prap. Děkanová Anna 26.2.1927 195812 37., administrativní pracovník MV, písařka 1.6.1978 31.5.1979
Berlín pplk. Pažout Josef Prokop 3.5.1924 195225 37., zástupce rezidenta MZV, rada 1. třídy 1.3.1979 19.3.1983
Berlín npor. Saleta Antonín Havránek 24.2.1945 195861 37., starší referent MZV, 3. tajemník 20.8.1976 17.8.1979
Berlín npor. Vaca Oldřich Drtina 26.1.1939 195606 37., starší referent MZV, atašé politická problematika 5.5.1975 31.10.1989
Berlín, mise kpt. Procházka Ladislav Pavlovský 17.12.1932 195127 37., 26., starší referent MZV, samostatní referent vízová 1.4.1975 31.7.1980
Berlín, NDR npor. Kubů Josef Luňáček 16.4.1949 196098 37., starší referent FMZV, 3. tajemník politické oddělení 15.8.1979 3.1.1982
Berlín, NDR npor. Řezáč Jiří Hodan 17.7.1940 195564 37., starší referent MZV, 3. tajemník 5.8.1976 28.2.1978
Berlín, NDR prap. Řezáčová Věra 13.9.1943 196386 37., písařka MV, písařka 24.8.1977 28.2.1978
Berlín, NDR mjr. Vondráček Miloslav Vychodil 16.4.1928 164945 50., šifrér MZV, šifrér spojení 21.11.1977 3.8.1981
Berlín, NDR pplk. Vršecký Karel Votruba 24.5.1930 195266 23., starší referent starší referent 1.11.1977 14.9.1981
Berlín, NDR por. Zedník Josef Zimerman 19.12.1925 195071 50., radista MZV, radista spojení 16.6.1975 5.9.1980
Bern prap. Jilich Josef Janoušek 17.6.1924 195294 50., radista MZV, radista spojení 16.6.1977 8.11.1980
Bern por. Jirůšek Jan Havelský 25.4.1941 195742 37., 42., starší referent, rezident MZV, 3. tajemník referent MEO 12.12.1976 20.12.1984
Bern mjr. Krejza Václav Karský 26.5.1922 164462 50., šifrér MZV, šifrér spojení 7.10.1976 15.10.1978
Bern mjr. Mareček Jaromír Minařík 5.3.1924 164554 50., šifrér MZV, šifrér spojení 4.9.1978 11.10.1981
Bogota pprap. Kuzmiak Milan Golc 28.2.1948 196394 50., šifrér MZV, šifrér spojení 16.6.1978 23.9.1981
Bogota mjr. Kvintus František Kužel 12.11.1930 164495 50., šifrér MZV, šifrér spojení 24.7.1975 25.6.1978
Bonn npor. Cacka Julius Panýrek 15.4.1947 195801 37., referent MZO, ekonom-rozborář OBO Kolín 23.8.1976 29.6.1982
Bonn mjr. Červený Miroslav Kindl 28.8.1929 196402 37., starší referent, sledovač MZO, řidič 1.3.1978 6.11.1979
Bonn npor. Haberle Antonín Radim 10.8.1945 195809 69., starší referent MZO, delegát 11.9.1978 16.4.1982
Bonn mjr. Karger Vlastislav Šultés 10.9.1925 196117 37., 26., starší referent MZV, samostatní referent oblastní technik 15.10.1975 31.8.1979
Bonn ppor. Kebrle Josef Heřmanský 28.1.1949 195717 37., referent MZV, samostatní referent konzulární 1.3.1975 14.11.1976
Bonn mjr. Kočí František Jedlička 22.11.1933 195664 50., radista MZV, radista spojení 3.9.1978 14.11.1982
Bonn mjr. Krkavec Václav Komarek 30.5.1925 164465 50., šifrér MZV, šifrér spojení 17.7.1978 31.8.1981
Bonn mjr. Kubeš Jan Konrád 3.2.1929 164818 50., šifrér MZV, šifrér 26.10.1976 26.9.1980
Bonn ppor. Kutnohorský Zdeněk Kovanda 29.4.1948 195894 69., referent PZO KOVO, obchodní delegát 8.2.1977 19.7.1981
Bonn kpt. Kuzmík Andrej Levinský 13.3.1940 195615 37., starší referent MZV, 3. tajemník 1.12.1977 14.2.1982
Bonn ppor. Müller Ladislav Mileta 19.4.1951 196437 37., referent MZV, konzulární referent konzulární 1.11.1978 15.10.1979
Bonn ppor. Müllerová Marcela Štajnerová 27.1.1953 196438 37., referent FMV v domácnosti 20.11.1978 15.10.1979
Bonn kpt. Paulovič František Feranec 4.7.1936 195434 37., starší referent samostatní referent 10.2.1977 7.9.1983
Bonn kpt. Procházka Ladislav Pavlovský 17.12.1932 195127 26., starší referent FMZV, samostatní referent vízová 1.8.1980 30.11.1982
Bonn por. Sabo Josef Bártek 21.8.1943 195698 18., starší referent MZV, 3. tajemník vedoucí vízového oddělení 20.11.1978 10.10.1980
Bonn npor. Stacho Miroslav Bendík 20.9.1948 195870 37., starší referent MZV, 3. tajemník politické zpravodajství 1.8.1978 31.3.1981
Bonn kpt. Szabo Július Takáč 3.3.1942 195907 31., referent MZV, samostatní referent vízová 19.12.1976 15.1.1980
Bonn npor. Šušlák Štefan Hošťálek 1.8.1946 196229 31., referent MZV, konzulární pracovník konzulární 19.7.1979 23.12.1981
Bonn npor. Vejmelka Antonín Kostík 25.1.1947 195903 69., referent FMZV, 3. tajemník vědecko-technický přidělenec 16.1.1979 20.3.1980
Bonn por. Vonderka František Lacko 11.2.1951 196296 37., referent Čs. rozhlas, zpravodaj zahraniční zpravodajství 17.10.1978 9.1.1984
Brasília por. Pech Pavel Nováček 11.6.1946 196413 50., šifrér MZV, šifrér spojení 20.7.1978 14.5.1981
Brusel mjr. Čančík Jaroslav Čekan 8.3.1930 164122 50., šifrér MZV, šifrér spojení 1.10.1975 10.9.1979
Brusel npor. Čemus Miroslav Hojer 3.12.1947 195773 42., referent MZV, 3. tajemník kulturní atašé 1.9.1977 31.1.1983
Brusel por. Kobéda Miroslav Durdík 11.4.1948 195888 42., referent FMZV, vedoucí konzulárního oddělení konzulární a vízová 21.12.1976 21.3.1982
Brusel npor. Stibor Jiří Čeřovský 9.11.1941 195791 50., šifrér MZV, šifrér spojení 4.9.1979 20.7.1982
Budapešť por. Eliáš Viliam Gajer 28.11.1948 195662 50., radista MZV, radista spojení 21.7.1977 16.6.1980
Budapešť mjr. Sýkora Oldřich Sika 18.12.1925 195019 50., šifrér MZV, šifrér 3.8.1975 4.9.1980
Buenos Aires npor. Diviš Miroslav Doubrava 23.12.1944 196236 50., šifrér MZV, šifrér spojení 28.7.1977 24.8.1979
Buenos Aires npor. Fecko Milan Kavický 20.6.1944 195937 52., referent MZV, 3. tajemník konzulární 8.9.1977 5.9.1980
Buenos Aires kpt. Hruška Václav Hrášek 21.12.1927 164306 50., šifrér MZV, šifrér šifrér 9.12.1976 6.10.1977
Buenos Aires npor. Hynek Pavel Srnka 13.11.1947 196535 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 16.8.1979 12.9.1983
Buenos Aires npor. Němec František Těšínský 17.8.1949 195994 18., referent MZV, 3. tajemník 1.11.1978 28.10.1983
Buenos Aires pplk. Neumann Zdeněk Neklan 10.8.1930 164625 52., starší referent, pověřen řízením rezidentury MZV, 2. tajemník tisková a kulturní 20.1.1977 24.8.1979
Buenos Aires mjr. Slezák Vladislav Svatoň 6.5.1929 164773 52., pověřen řízením rezidentury MZV, 1. tajemník politická 6.12.1979 27.12.1981
Bukurešť mjr. Biolek Antonín Bačík 18.5.1923 164074 50., šifrér MZV, šifrér spojení 29.9.1977 14.8.1979
Bukurešť npor. Blaho Milan Hečko 12.6.1949 196065 42., 37., referent FMZV, atašé tiskový přidelenec 15.7.1979 30.11.1982
Bukurešť kpt. Cibulka Václav Cidlina 7.10.1929 164116 50., šifrér MZV, šifrér spojení 5.9.1975 14.11.1977
Bukurešť nstržm. Dlask Jindřich Pastor 28.10.1949 195629 50., radista MZV, radista spojení 19.7.1977 5.9.1982
Bukurešť pplk. Moc Václav Mourek 26.3.1929 164595 42., rezident MZV, rada 2. třídy zahraniční politika 16.8.1978 13.3.1981
Bukurešť kpt. Netrval Jan Lorenc 13.1.1943 195863 50., šifrér MZV, šifrér spojení 29.6.1979 21.9.1982
Bukurešť por. Sejkora Vladimír Artuš 10.11.1947 195743 42., starší referent MZV, 3. tajemník 21.9.1975 31.7.1979
Caracas kpt. Hruška Václav Hrášek 21.12.1927 164306 50., šifrér MZV, šifrér šifrér 18.7.1979 27.8.1982
Caracas ppor. Lžičař Oldřich Mrkos 22.6.1951 196203 50., šifrér MZV, šifrér spojení 26.9.1977 13.9.1979
Caracas mjr. Vladyka Miroslav Vyhnanovský 21.4.1932 164927 52., rezident MZV, 1. tajemník tisková 12.2.1979 30.1.1982
Colombo npor. Kratochvíl Václav Musil 6.9.1940 196226 50., šifrér MZV, šifrér spojení 8.1.1977 20.9.1979
Damašek nstržm. Buralt Karel Zika 19.9.1948 195799 47., rezident MZV, 3. tajemník 22.8.1979 31.8.1983
Damašek pplk. Fait Otto Forejt 25.2.1926 164174 47., rezident MZV, 1. tajemník 18.12.1976 15.12.1978
Damašek ppor. Hrubec Jiří Karev 22.10.1948 196170 50., šifrér MZV, šifrér spojení 24.7.1976 20.8.1980
Damašek nstržm. Németh Zoltán Adamík 26.6.1949 195679 50., radista MZV, radista spojení 26.6.1976 12.9.1979
Damašek prap. Šedivý František Bojar 30.7.1933 195718 50., radista MZV, radista spojení 4.7.1979 9.8.1982
Dar es Salaam nstržm. Hrůza Ladislav Vykoukal 5.6.1953 196358 50., šifrér MZV, šifrér spojení 8.10.1979 29.8.1980
Dar es Salaam mjr. Míka Josef Myška 23.2.1923 195070 50., šifrér MZV, šifrér šifrér 1.8.1975 5.12.1979
Dháka mjr. Březina František Bušek 1.9.1925 164100 50., šifrér MZV, šifrér spojení 5.8.1975 27.5.1976
Dillí kpt. Dvořáček Miroslav Dolanský 28.3.1936 195061 57., starší referent MZV, 1. tajemník tiskař 3.12.1975 31.5.1979
Dillí pplk. Fuka Antonín Forman 18.10.1923 195050 57., 26., starší referent MZV, 1. tajemník konzulární a vizová 16.9.1978 13.10.1981
Dillí nstržm. Hylmar František Ivančík 2.9.1948 195641 50., radista MZV, radista spojení 6.7.1976 4.8.1981
Dillí npor. Kaleja František Antalík 16.12.1944 195848 57., starší referent MZV, 3. tajemník 29.9.1979 5.8.1985
Dillí mjr. Klůz Jaroslav Kabeš 24.1.1932 164400 50., šifrér MZV, šifrér spojení 5.8.1978 20.8.1980
Dillí por. Kolpek Josef Podlešák 8.12.1941 196120 50., šifrér MZV, šifrér spojení 29.7.1975 8.10.1978
Dillí kpt. Pecha Jan Kříž 29.3.1944 195341 57., referent FMZV, 2. tajemník kulturní 4.1.1976 18.10.1979
Dillí npor. Prievozník Josef Borovica 2.5.1948 196045 57., referent MZV, 3. tajemník tisková 6.11.1979 25.8.1983
Dillí mjr. Sailer František Bečvář 20.11.1936 195684 57., rezident FMZV, 1. tajemník 5.11.1977 21.10.1981
Dillí pplk. Smolík Václav Purš 26.3.1925 164778 57., starší referent MZV, 1. tajemník 17.12.1975 24.9.1978
Djakarta mjr. Fišer Karel Hrudka 1.7.1927 195060 57., starší referent MZV, 2. tajemník tisková a vizová 21.4.1975 21.1.1976
Djakarta por. Kadlec Miroslav Dostálek 19.11.1951 195940 57., referent MZV, 3. tajemník tisková 1.12.1979 9.12.1980
Djakarta nstržm. Ošmera Jaroslav Blanský 29.11.1953 196282 50., radista MZV, radista spojení 1.10.1978 18.12.1980
Djakarta kpt. Spanilý Stanislav Ineman 19.8.1941 195393 57., rezident MZV, 1. tajemník vnitřní a zahraniční politika 26.7.1975 24.12.1979
Djakarta ppor. Stulík Josef Lochovský 26.9.1948 196414 50., šifrér MZV, šifrér spojení 24.6.1978 31.8.1981
Djakarta npor. Sumann Richard Klokoč 22.3.1944 195911 57., referent MZO, obchodní přidelenec 12.3.1976 30.4.1978
Djakarta mjr. Vašíček Jaromír Žďárský 3.10.1925 164037 57., 47., pověřen řízením rezidentury FMZV, rada 8.12.1979 7.6.1983
Fenjan nstržm. Bocman Milan Krajný 1.1.1953 196183 50., radista MZV, radista spojení 10.7.1977 29.8.1978
Fenjan mjr. Kuchař Miroslav Adamovský 1.12.1931 196150 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 5.7.1976 26.6.1978
Fenjan ppor. Terpák Ján Rusnák 11.4.1953 196412 50., šifrér MZV, šifrér spojení 18.6.1978 21.12.1981
Fenjan por. Vašíček Jindřich Teplík 22.8.1951 196149 50., radista MZV, radista spojení 20.8.1978 5.1.1982
Frankfurt mjr. Vodrážka Karel Budín 1.9.1933 195647 37., rezident MZV, 2. tajemník vedoucí konzulárního a vizového oddělení 1.3.1978 30.11.1978
Haag mjr. Pekař Jaroslav Lesák 20.11.1923 164661 50., šifrér MZV, šifrér spojení 1.11.1976 5.10.1979
Haag mjr. Pohaněl Jan Pšenička 30.10.1925 195708 50., šifrér MZV, šifrér spojení 22.9.1979 10.9.1982
Hanoj mjr. Burian Luboš Bělavský 7.1.1936 196298 50., šifrér MZV, šifrér spojení 28.6.1977 13.8.1981
Hanoj por. Čtvrtlík Miroslav Hrnčár 13.8.1949 196133 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 2.10.1975 4.9.1977
Hanoj nstržm. Kordík Milan Vilinger 2.12.1953 196103 50., radista MZV, radista spojení 7.9.1976 31.7.1979
Hanoj nstržm. Šiška Vladimír Brejník 4.9.1955 196281 50., radista MZV, radista 27.7.1979 23.9.1982
Hanoj nstržm. Zuščák Milan Jantoš 17.2.1952 196040 50., radista MZV, radista spojení 26.7.1975 16.9.1976
Havana npor. Čtvrtlík Miroslav Hrnčár 13.8.1949 196133 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 28.7.1979 7.7.1982
Havana npor. Junek Čeněk Hloužek 17.1.1949 196185 50., radista MZV, radista spojení 16.10.1978 18.8.1982
Havana mjr. Široký Juraj Šiška 3.9.1922 195536 50., šifrér MZV, šifrér spojení 29.8.1976 14.10.1979
Havana por. Veverka Karel Vašák 28.4.1940 164920 50., radista MZV, radista spojení 6.7.1975 24.10.1978
Helsinki kpt. Svoboda Antonín Sedlák 9.8.1922 164814 50., šifrér MZV, šifrér spojení 13.1.1978 9.10.1980
Chartúm nprap. Novák Adolf Vorlíček 12.5.1930 196218 50., šifrér MZV, šifrér spojení 22.7.1977 4.1.1981
Islamabád por. Báča Josef Loužek 28.4.1948 196328 50., šifrér MZV, šifrér spojení 17.9.1977 11.9.1979
Kábul npor. Kuta Miroslav Kopecký 7.10.1928 195122 50., radista MZV, radista spojení 1.9.1976 14.7.1980
Kábul kpt. Špacír Michal Meres 6.3.1942 196220 50., šifrér MZV, šifrér 3.8.1977 14.9.1981
Káhira mjr. Brožek Vladimír Fajman 12.1.1933 164093 47., starší referent MZV, 1. tajemník politická agenda 31.12.1975 11.12.1978
Káhira nstržm. Buralt Karel Zika 19.9.1948 195799 47., referent MZV, atašé tisková 31.12.1975 21.8.1979
Káhira mjr. Fryauf Zdeněk Fučík 15.7.1932 195115 47., rezident MZV, rada 2. třídy kulturní a tisková 15.2.1978 15.9.1980
Káhira kpt. Havel Stanislav Brož 19.4.1943 195387 47., referent MZV, 2. tajemník 1.2.1977 15.9.1981
Káhira por. Horák Jan Kulhánek 30.4.1951 196454 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 11.7.1979 17.6.1982
Káhira por. Hradílek Karel Kotek 17.9.1950 196063 47., referent FMZV, atašé 12.7.1979 30.11.1979
Káhira kpt. Jedinák Vasil Jína 12.3.1933 164028 47., starší referent MZV, 1. tajemník 1.2.1977 9.3.1981
Káhira por. Jesztrebi Július Pačes 12.7.1940 195910 47., referent MZO, 1. tajemník obchodní 20.7.1977 17.2.1981
Káhira por. Pastorek Ivan Hanus 28.7.1944 196200 50., šifér MZV, šifrér spojení 28.7.1976 20.10.1979
Káhira ppor. Pastorek Ivan Hanus 28.7.1944 196200 50., šifrér MZV, šifrér 1.1.1976 27.7.1976
Káhira mjr. Petřík Vladimír Pětník 10.3.1924 195234 50., radista MZV, radista spojení 24.6.1977 4.8.1980
Káhira prap. Rudyšar Rudolf Roubíček 4.2.1929 195195 50., radista MZV, radista spojení 25.6.1975 21.11.1976
Káhira ppor. Tocauer Karel Scháněl 27.5.1939 195680 50., radista MZV, radista radiospojení 10.8.1978 19.5.1980
Káhira kpt. Vosolil Josef Vycpálek 20.10.1923 164948 50., šifrér MZV, šifrér spojení 9.11.1977 24.9.1980
Kinshasa nstržm. Čala Peter Tomsa 25.9.1953 196100 50., radista MZV, radista spojení 8.6.1976 27.7.1979
Kinshasa kpt. Masaryk Miroslav Bednařík 26.8.1937 195665 50., radista MZV, radista spojení 21.7.1979 18.11.1982
Kinshasa por. Serbousek Milan Dachovský 26.3.1945 196507 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 28.7.1979 3.9.1982
Kinshasa npor. Vohánka Karel 25.7.1930 164932 50., šifrér MZV, šifrér spojení 9.8.1975 11.10.1979
Kodaň mjr. Jindra Jaroslav Jeřábek 21.5.1923 195161 50., šifrér MZV, šifrér spojení 18.8.1976 2.10.1979
Kodaň mjr. Lamač Václav Laňka 1.4.1927 164500 50., šifrér MZV, šifrér spojení 22.9.1979 12.10.1983
Kolombo prap. Čížek Jaroslav Fořt 4.5.1949 195616 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 17.7.1979 9.11.1980
Konakry nstržm. Hrmo Ján Loupal 24.6.1949 195783 50., šifrér MZV, šifrér spojení 30.7.1975 3.10.1979
Konakry ppor. Kováč Milan Lipták 10.1.1950 196467 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 14.7.1979 29.9.1980
Konakry nstržm. Modroch Jaroslav Kladenský 28.5.1953 196182 50., radista MZV, radista spojení 25.11.1976 3.10.1979
Konakry nstržm. Turek Jan Falada 21.3.1951 196007 50., radista MZV, radista spojení 19.6.1975 30.12.1975
Konakry nstržm. Valašťan Juraj Stanček 28.7.1943 196476 50., radista MZV, radista 29.9.1979 7.12.1982
Kuala Lumpur por. Sumann Richard Klokoč 22.3.1944 195911 57., referent MZO, ekonom-rozborář 21.1.1975 11.3.1976
Lagos npor. Jančuška Ivan Ungrman 22.3.1948 195618 50., radista MZV, radista spojení 24.8.1979 27.6.1982
Lagos ppor. Voborský Milan Nálepka 3.12.1946 196233 50., šifrér MZV, šifrér spojení 14.7.1977 6.8.1980
Lima npor. Baranay Vladimír Dubovský 2.9.1945 195948 52., referent FMZO, ekonom-rozborář obchodní 4.5.1978 7.12.1981
Lima pplk. Hochman Richard Charvát 29.9.1926 164274 52., rezident MZO, obchodní rada vedoucí obchodního oddělení 1.6.1978 31.7.1985
Lima npor. Komorous František Brom 12.9.1940 196041 52., starší referent MZV, 2. tajemník tisková a kulturní 23.8.1978 3.11.1983
Lima mjr. Léhar Josef Landa 21.10.1924 164521 50., šifrér MZV, šifrér spojení 16.9.1975 8.11.1978
Lima por. Péry Alexander Kevický 20.7.1950 196109 50., šifrér MZV, šifrér spojení 19.5.1978 9.9.1983
Lima npor. Votýpka Jiří Bruner 6.2.1945 195685 18., starší referent FMZV, 3. tajemník konzulární 28.4.1976 13.8.1982
Lisabon mjr. Korecký Vladimír Kolařík 31.10.1922 164423 50., šifér MZV, šifrér šifrová 30.1.1975 21.9.1977
Lisabon mjr. Pisár Ladislav Pixa 25.3.1930 195531 50., šifrér MZV, šifrér spojení 4.8.1977 26.11.1981
Londýn mjr. Coufal Josef Rolný 30.11.1924 164120 50., šifrér MZV, šifrér spojení 17.8.1977 26.9.1980
Londýn nstržm. Hloušek Miloslav Špilar 25.5.1950 195672 50., radista MZV, radista radista 5.10.1976 2.10.1979
Londýn por. Hrdý Pavel Herberger 26.2.1946 195961 50., šifrér MZV, šifrér spojení 16.8.1977 23.11.1981
Londýn kpt. Javůrek Václav Krofta 24.6.1941 195607 69., starší referent FMZO, obchodní delegát pro novou techniku, kooperace, nová technika 27.12.1975 15.7.1982
Londýn kpt. Kaloč Jaromír Kaluža 20.9.1941 195528 42., starší referent, pověřen řízením rezidentury FMZV, 2. tajemník vnitřní politika 8.11.1979 28.2.1981
Londýn pprap. Kašpar Karel Kohout 11.10.1932 195306 50., radista MZV, radista spojení 26.9.1979 10.9.1982
Londýn npor. Ludvík Vlastimil Pantůček 16.3.1943 195389 42., referent MZO, ekonom-rozborář 6.7.1975 28.2.1982
Londýn npor. Pomikálek Václav Vavroš 13.5.1947 195963 42., referent MZV, 3. tajemník zahraniční politika 5.12.1979 15.10.1981
Londýn kpt. Šeda Bohumír Maňák 21.12.1943 196116 26., starší referent FMZV, 3. tajemník 3.4.1979 2.5.1984
Londýn mjr. Širůček František Řepa 13.3.1922 164842 50., šifrér MZV, šifrér spojení 30.1.1975 11.11.1977
Londýn npor. Valíček Josef Vybíral 27.7.1947 195830 69., starší referent FMZV, 3. tajemník vědecko-technický přidělenec 9.10.1979 1.6.1983
Londýn por. Vedral Jiří Kabíček 9.6.1947 195794 31., referent FMZV, samostatní referent konzulární 15.9.1977 14.9.1981
Londýn kpt. Wallis Václav Jašek 11.8.1944 195938 42., starší referent FMZV, 3. tajemník 26.9.1978 2.12.1981
Luanda pplk. Hanzlík František Bodlák 4.10.1922 164217 50., šifrér MZV, šifrér spojení 22.10.1976 6.11.1977
Luanda mjr. Ovčáček František Dlabač 3.5.1925 164641 50., šifrér MZV, šifra šifra 13.10.1978 29.10.1981
Luanda mjr. Schelle Jan Stach 21.3.1923 164759 50., radista MZV, radista spojení 17.1.1977 3.8.1981
Luanda mjr. Sojka Jiří Sedlář 23.1.1928 164784 50., šifrér MZV, šifrér spojení 29.10.1977 22.10.1978
Madrid mjr. Hetzl František Havlíček 10.6.1924 164256 50., šifrér MZV, šifrér spojení 6.7.1978 16.10.1980
Madrid mjr. Kadlec Jiří Treml 16.9.1925 164324 42., starší referent FMZV, 1. tajemník kultura a věda 8.2.1978 12.1.1982
Mexiko nstržm. Filip Miroslav Brázda 12.1.1948 195883 52., referent MZV, 3. tajemník kulturní 16.10.1976 11.5.1981
Mexiko npor. Kahánek Ivo Káňa 4.1.1951 196145 52., referent FMZV, 3. tajemník tisková 1.9.1979 18.8.1982
Mexiko npor. Kálecká Jarmila 20.12.1936 196189 52., písařka písařka 1.11.1975 30.9.1978
Mexiko ppor. Lžičař Oldřich Mrkos 22.6.1951 196203 50., šifrér MZV, šifrér spojení 30.7.1976 25.9.1977
Mexiko ppor. Oborný Alois Joza 16.5.1944 196227 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 2.7.1977 22.12.1981
Miláno kpt. Štochl Jan Brousil 21.7.1943 195394 69., starší referent MZO, delegát nové techniky 2.3.1976 12.10.1981
Montevideo por. Schmiedt Leo Dohnal 27.4.1941 196221 50., šifrér MZV, šifrér spojení 12.8.1977 9.10.1980
Montreal kpt. Fuxa Jaromír Dvořan 15.2.1937 195765 23., starší referent MZV, vicekonzul konzulární 13.11.1976 2.5.1980
Montreal mjr. Pauli Jan Pacák 12.9.1924 164331 50., šifrér MZV, šifrér spojení 14.7.1978 30.8.1979
Montreal mjr. Polák Vítězslav Paneš 19.7.1924 164241 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 24.8.1979 1.10.1980
Montreal mjr. Rudolecký Miloš Ráž 25.4.1924 164730 18., pověrěn řízením rezidentury MZV, konzul konzulární 18.12.1976 13.9.1979
Montreal mjr. Vrána Josef Ludvík 18.3.1920 164949 50., šifrér MZV, šifrér spojení 27.9.1976 14.9.1978
Moskva nprap. Brzobohatý Lubomír Boháček 21.3.1938 195307 50., radista MZV, radista spojení 30.8.1978 3.8.1982
Moskva kpt. Burián Zdeněk Líbal 27.3.1925 164109 50., šifrér MZV, šifrér spojení 8.8.1978 10.6.1982
Moskva mjr. Jačka Jiří Jakeš 9.4.1929 164344 50., šifrér MZV, šifrér 12.10.1977 31.7.1979
Moskva pplk. Knor Karel Kořínek 6.9.1922 164403 50., šifrér MZV, šifrér spojení 3.2.1975 13.9.1978
Moskva mjr. Šaloun Josef Lažan 18.12.1929 195622 50., radista MZV, radista spojení 4.8.1975 31.7.1978
Moskva kpt. Toman Rudolf Daniš 10.3.1941 195813 50., šifrér MZV, šifrér spojení 28.7.1979 12.8.1982
Moskva pprap. Tovaryš Milan Pavlis 14.10.1941 195663 50., radista MZV, radista spojení 26.8.1977 9.8.1980
Nairobi pprap. Baloun Stanislav Vožeha 7.12.1952 196403 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 6.4.1979 30.11.1982
Nairobi npor. Maška Vladimír Jasanský 23.7.1942 195676 50., radista MZV, radista spojení 9.9.1977 13.8.1981
Nairobi mjr. Srp František Jícha 9.7.1925 196032 50., šifrér MZV, šifrér šifrér 23.7.1975 10.4.1979
New York mjr. Burgert Ludvík Vavroň 28.7.1935 195688 18., starší referent Čedok, zástupce Čedok 24.8.1976 23.11.1978
New York kpt. Červenka František Cikán 8.4.1923 164134 50., šifrér MZV, šifrér spojení 22.7.1976 9.11.1978
New York kpt. Farnbauer Imrich Ondráš 6.4.1945 195570 69., starší referent Strojimport, ekonom-rozborář 2.11.1976 4.4.1980
New York por. Felcman Jaromír Čajkovský 10.11.1950 196242 52., referent FMZV, 3. tajemník problematika OSN 13.8.1979 3.4.1981
New York npor. Fila Jan Šturma 10.8.1942 195721 52., starší referent MZV, 3. tajemník politické zpravodajství 28.8.1975 22.9.1981
New York npor. Kozubík Stanislav Světlý 5.11.1948 195988 52., referent MZV, 3. tajemník finanční a rozpočtový výbor 30.8.1977 1.5.1981
New York por. Krátoška Miroslav Štěbeták 7.11.1946 196407 69., referent PZO, referent 13.12.1979 7.3.1980
New York por. Kubelka Čeněk Farták 17.9.1947 196172 52., referent MZV, sekretariát OSN sankce proti Jižní Rhodesii 11.1.1979 14.7.1985
New York mjr. Léhar Josef Landa 21.10.1924 164521 50., šifrér MZV, šifrér spojení 9.11.1978 11.8.1980
New York kpt. Plášek Miroslav Opavský 1.1.1943 195349 52., starší referent MZV, 2. tajemník úředník sekretariátu OSN 5.1.1978 9.12.1983
New York pplk. Slanina Jiří Sádek 16.7.1933 164226 52., rezident MZV, rada odzbrojení 27.6.1977 4.7.1981
New York mjr. Šefara Emil Ševčík 20.2.1928 195533 52., 26., starší referent MZV, 3. tajemník 21.11.1975 2.9.1983
New York mjr. Vaněk Karel Votava 11.6.1924 164416 50., šifrér MZV, šifrér spojení 28.7.1977 31.7.1980
New York por. Votava Jiří Šlais 16.7.1946 196275 52., starší referent MZV, řidič 1.2.1977 3.4.1981
Nikósie pplk. Chytrý Miroslav Chládek 26.8.1925 164342 42., rezident MZV, rada 15.8.1976 12.5.1980
Nikósie mjr. Pěnkava Luboš Láznička 22.11.1930 196011 50., šifrér MZV, šifrér spojení 20.8.1978 4.10.1980
Nikósie npor. Vlčko Vladimír Jánoš 15.1.1947 195869 42., referent FMZV, 3. tajemník konzulární a vizová 3.9.1979 15.9.1983
Oslo mjr. Komárek Karel Kubr 15.5.1925 164412 50., šifrér MZV, šifrér spojení 24.7.1978 7.11.1981
Ottawa mjr. Klinkáček Jaroslav Kudrna 29.4.1926 164399 50., šifrér MZV, šifrér spojení 20.9.1976 13.8.1980
Paříž kpt. Čapek Milan Antoš 30.5.1941 195254 69., starší referent FMTIR (MZV), 2. tajemník VTP 18.12.1976 10.5.1981
Paříž kpt. Grospietsch Jiří Laufer 26.2.1944 195386 69., starší referent PZO Polytechna, obchodní delegát 6.6.1978 15.4.1982
Paříž npor. Illek Jiří Himl 22.11.1947 195824 42., referent MZO, ekonom-rozborář 19.10.1976 1.8.1983
Paříž ppor. Jurča Pavel Hodač 23.8.1944 195865 50., šifrér MZV, šifrér šifrér 6.11.1975 21.10.1979
Paříž npor. Klouček František Kružík 7.10.1942 195245 42., starší referent, zástupce rezidenta MZV, 3. tajemník Evropské hospodárské společenství 11.12.1977 31.7.1982
Paříž nstržm. Kuba Karel 24.11.1946 195775 42., řidič řidič 1.11.1975 16.10.1981
Paříž npor. Kubát Josef Pešek 5.3.1944 195864 50., šifrér MZV, šifrér 21.11.1979 1.8.1983
Paříž por. Litecký Daniel Brejha 16.9.1950 196141 42., referent, zástupce rezidenta FMZV, 2. tajemník tiskový pracovník 20.3.1978 22.12.1984
Paříž npor. Marx Jan Koželuh 15.3.1944 195998 31., referent MZV, atašé konzulární 15.3.1977 21.1.1980
Paříž mjr. Munžil Josef Maršál 27.7.1923 164603 50., šifrér MZV, šifrér 10.8.1976 10.10.1978
Paříž prap. Rudyšar Rudolf Roubíček 4.2.1929 195195 50., radista MZV, radista spojení 28.11.1978 28.11.1982
Paříž npor. Strcula Slavomír Jamnický 4.10.1948 195974 42., starší referent FMZV, 2. tajemník politická sekce 20.8.1979 11.7.1985
Paříž mjr. Strhan Vladimír Stacho 3.1.1932 195345 42., 26., zástupce rezidenta MZV, 2. tajemník mise při UNESCO 1.10.1975 11.11.1979
Paříž mjr. Voňka František Vondruška 12.7.1926 164946 50., šifrér MZV, šifrér 8.7.1978 30.9.1982
Paříž mjr. Zeman Jaroslav Zelený 2.1.1920 195139 50., radista MZV, radista spojení 28.7.1976 6.12.1978
Peking npor. Balogh Vladimír Zvárik 9.6.1946 196469 57., 47., starší referent FMZO, lékář čs. zastupitelského úřadu 20.6.1979 2.7.1983
Peking mjr. Čermák Jiří Čechura 15.10.1930 164126 57., 47., pověřen řízením rezidentury MZV, 1. tajemník tisková agenda 10.2.1979 31.8.1982
Peking kpt. Kyprý Zdeněk Kabelík 22.6.1945 195983 50., šifrér MZV, šifrér 15.7.1978 24.6.1982
Peking nstržm. Pýcha Václav Šolc 28.6.1947 195645 50., radista MZV, radista spojení 27.7.1977 28.5.1982
Peking prap. Šedivý František Bojar 30.7.1933 195718 50., radista MZV, radista spojení 27.12.1975 3.7.1979
Peking pplk. Šíma Václav Žirovnický 5.2.1927 196284 50., šifrér MZV, šifrér spojení 4.12.1976 19.8.1979
Peking por. Štuk Robert Zpěvák 18.1.1946 196099 50., šifrér MZV, šifrér 12.7.1975 1.8.1978
Peking mjr. Vondráček Miloslav Vychodil 16.4.1928 164945 50., šifrér MZV, šifrér spojení 17.7.1976 5.9.1976
Peking kpt. Wagner Jaroslav Šimánek 29.9.1941 195666 50., radista MZV, radista radista 11.7.1979 29.6.1983
Peking por. Zeman Václav Zedníček 20.9.1941 195967 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 22.8.1979 26.8.1982
Quito ppor. Klika Ladislav Čech 2.6.1951 196360 50., šifrér MZV, šifrér-atašé 7.1.1978 29.8.1980
Quito por. Pavlas Jaromír Hrček 24.4.1943 196124 50., šifrér MZV, šifrér spojení 15.9.1975 11.9.1977
Rabat mjr. Kužel Josef Konvalinka 14.12.1928 195162 50., šifrér MZV, šifrér šifra 25.10.1979 23.9.1983
Rabat mjr. Rohlíček Otakar Mícha 22.4.1922 164710 50., šifrér MZV, šifrér spojení 15.7.1976 9.11.1979
Rangún ppor. Kakač Josef Pluskal 7.3.1948 196195 50., šifrér MZV, šifrér spojení 22.6.1976 25.10.1978
Rangún mjr. Krejza Václav Karský 26.5.1922 164462 50., šifrér MZV, šifrér spojení 16.10.1978 30.7.1980
Řím mjr. Číslák Alexej Čikula 13.9.1927 164140 50., šifrér MZV, šifrér spojení 29.8.1975 11.10.1979
Řím por. Doležal Vladimír Cerman 13.12.1947 195846 42., referent MZV, 3. tajemník konzulární 29.12.1976 1.9.1982
Řím npor. Medveď Drahomír Štefánik 30.8.1949 196110 69., referent FMZO, ekonom-rozborář 17.12.1978 15.1.1980
Řím por. Ptáček Miroslav Jireš 30.12.1950 196083 31., referent FMZV, 3. tajemník vízový úsek 11.8.1979 18.11.1983
Řím mjr. Reinhard Jindřich Rychlík 14.5.1926 16479 50., šifrér MZV, šifrér šifrér 14.8.1979 24.9.1981
Řím mjr. Švéda Josef Šedý 28.8.1921 164413 50., šifrér MZV, šifrér spojení 23.6.1975 8.7.1977
Řím npor. Zapletal Josef Hofman 22.8.1943 195945 42., starší referent MZV, 2. tajemník vnitřní politika 1.11.1979 2.11.1981
Santiago de Chile npor. Buřival Stanislav Bosák 26.6.1932 195106 52., starší referent, pověřen řízením rezidentury PZO Transakta, ředitel afilace obchodní 16.1.1975 5.8.1980
Santiago de Chile por. Polášek Pavel Prachař 4.10.1946 195839 52., referent PZO Transakta, vedoucí technického střediska, TRACO 17.10.1975 31.10.1979
Santiago de Chile nstržm. Polášková Nadežda Mrkvičková 1.5.1953 195968 52., referent MV, pracovník pro odborné věci 9.9.1976 31.10.1979
Santiago de Chile ppor. Šůcha Jaroslav Jandera 6.7.1949 195816 52., referent administrátor čs.majetku 15.5.1975 25.8.1976
Santiago de Chile npor. Zavázal Pavel Marek 25.4.1950 196478 52., referent MZO, vedoucí technického střediska TRACO 7.10.1979 1.7.1980
Sofia mjr. Donáth Štěpán Davídek 6.7.1924 164158 50., radista MZV, radista spojení 19.6.1976 8.8.1981
Sofia prap. Krejčí Tomáš 12.12.1937 195833 50., šifrér MZV, šifrér spojení 21.6.1976 11.9.1981
Sofie prap. Kubáč Bohumil Boček 1.8.1916 195369 50., radista MZV, radista spojení 2.7.1975 30.7.1976
Stockholm kpt. Křenek Václav Kaloušek 31.1.1924 164475 50., radista MZV, radista spojení 7.10.1976 15.9.1981
Stockholm mjr. Pulec Ladislav Písař 17.11.1925 164701 50., šifrér MZV, šifrér spojení 4.7.1979 18.11.1982
Stockholm mjr. Svatoš Jindřich Syrovátka 14.7.1927 164813 50., šifrér MZV, šifrér spojení 2.8.1976 9.10.1979
Sydney kpt. Macek Bohuslav Machač 8.12.1919 164543 50., šifrér MZV, šifrér spojení 18.1.1975 7.10.1976
Sydney mjr. Sekanina Květoslav Štraus 5.5.1922 164755 50., šifrér MZV, šifrér spojení 2.10.1976 19.11.1980
Teherán pprap. Buťa Vladimír Miroš 23.5.1948 196241 50., šifrér MZV, atašé 26.7.1977 1.1.1981
Teherán pplk. Hlavička Oldřich Racek 2.7.1930 164262 47., rezident MZV, rada 5.6.1979 22.3.1981
Teherán por. Hošna Pavel Petřík 24.12.1951 196246 47., referent MZO, ekonom-rozborář 11.9.1979 25.9.1983
Teherán npor. Kunštát Pavel Trval 3.10.1950 196154 47., referent FMZV, atašé 22.8.1979 23.10.1983
Teherán nstržm. Pavel Milan Kornel 13.6.1949 195646 50., radista MZV, radista radista 9.8.1978 29.3.1981
Tirana kpt. Červený Zdeněk Čáp 2.4.1935 164138 47., 42., referent MZO, vedoucí obchodního oddělení 29.9.1975 13.5.1979
Tirana mjr. Číslák Alexej Čikula 13.9.1927 164140 50., šifrér MZV, šifrér spojení 27.8.1975 28.8.1977
Tirana npor. Daněk Josef Kostelka 6.7.1947 196272 50., šifrér MZV, šifrér spojení 6.7.1977 30.8.1979
Tirana nstržm. Fatka Antonín Hůlka, Roubíček 27.1.1952 196430 50., šifrér MZV, šifrér spojení 20.8.1979 13.9.1982
Tirana pplk. Kuřík Josef Klíma 15.11.1924 164228 42., rezident MZV, rada tiskové zpravodajství 15.9.1976 19.7.1980
Tirana ppor. Malý Zdeněk Bohman 4.12.1949 195630 50., radista MZV, radista 15.9.1975 16.3.1978
Tirana ppor. Turek Jan Falada 21.3.1951 196007 50., radista MZV, radista spojení 7.3.1978 16.8.1982
Tokio npor. Bílek Josef Sovák 25.5.1947 195834 69., starší referent MZO, 3. ekononický tajemník delegát pro novou techniku 29.8.1978 9.9.1983
Tokio pplk. Fiřt Karel Fidler 14.7.1932 164026 57., rezident MZV, rada 25.1.1977 2.2.1982
Tokio npor. Gelbič Vladimír Štol 5.1.1950 195909 57., 47., referent MZV, 3. tajemník 14.1.1978 12.7.1982
Tokio mjr. Lébl Josef Ledvina 29.4.1940 195094 69., starší referent FMTIR, 2. tajemník vědecko-technická 4.9.1979 2.10.1984
Tokio ppor. Řádek Zdeněk Makrlík 27.4.1948 196359 50., šifrér MZV, šifrér 24.6.1978 21.12.1982
Tokio por. Tengler Miroslav Herman 24.7.1947 195643 69., referent MZV, 3. tajemník VTP 23.4.1977 15.12.1981
Tokio pplk. Weidinger Ladislav Macháček 4.1.1926 164954 57., starší referent MZV, rada 26.2.1977 19.6.1980
Tripolis pprap. Homola Albín Konopka 22.9.1950 196329 50., šifrér MZV, šifrér 23.11.1977 2.9.1980
Tripolis mjr. Rotsch Josef Rozsypal 24.5.1923 164726 50., šifrér MZV, šifrér šifra 26.6.1975 20.7.1977
Tunis por. Poula Milan Netolička 19.4.1945 196337 50., šifrér MZV, šifrér spojení 14.7.1978 19.8.1981
Ulánbátar nstržm. Nedobitý Miroslav Kilián 30.12.1951 196104 50., radista MZV, radista spojení 31.5.1976 18.8.1979
Ulánbátar nstržm. Pecha Pavel Šára 14.7.1951 196423 50., radista-šifrér FMZV, radista-šifrér spojení 9.8.1979 24.7.1982
Varšava nprap. Humpolík Jaromír Hlaváček 9.7.1933 195176 50., radista MZV, radista spojení 1.9.1977 21.8.1980
Varšava pplk. Myšík Jaroslav Císařík 20.5.1926 164604 50., šifrér MZV, šifrér spojení 29.12.1975 3.9.1980
Vídeň mjr. Čekal Karel Čambal 4.10.1935 196118, 196133 37., starší referent MZV, hospodář hospodářská 19.9.1977 11.7.1982
Vídeň mjr. Grym Čestmír Gábler 23.5.1923 164206 50., šifrér MZV, šifrér spojení 24.11.1975 31.3.1978
Vídeň kpt. Hálek Václav Houdek 15.1.1944 195463 18., starší referent MZV, odborní referent vízová 1.11.1978 28.2.1982
Vídeň mjr. Jerman František Jungman 2.11.1929 195488 18., starší referent FMZV, atašé konzulární a vizová 2.2.1976 15.10.1978
Vídeň mjr. Kohut Bohuslav Kloubek 1.5.1927 195032 26., 37., starší referent MZV, 2. tajemník vízová 1.11.1975 28.2.1981
Vídeň npor. Konecká Jiřina Svojgerová 4.2.1945 196464 37., referent FMV 1.5.1978 31.10.1979
Vídeň npor. Konecký Jaroslav Švojger 21.9.1943 196274 37., starší referent MZO, řidič 2.2.1977 31.10.1979
Vídeň npor. Kovačič Ludomír Sudek 29.9.1935 195740 69., referent FMTIR, 2. tajemník atomová komise a vědecko-technické styky 3.11.1975 15.3.1980
Vídeň mjr. Makovička Miloslav Holý 8.7.1924 164551 18., starší referent MZV, atašé konzulární 27.12.1972 15.2.1976
Vídeň pplk. Martinů Jaroslav Mácha 5.12.1926 164560 23., starší referent specialista MZV, 1. tajemník vedoucí konzulárního oddělení 31.8.1976 1.8.1982
Vídeň npor. Petrech Branislav Lustig 12.12.1942 195912 69., starší referent MZV, 2. tajemník MAAE 30.10.1979 30.9.1982
Vídeň por. Pořízek Zdeněk Jurkovič 10.5.1949 196292 37., starší referent FMZO, řidič 1.10.1977 31.3.1982
Vídeň por. Pořízková Zdeňka Břenková 28.9.1951 196291 37., referent-sledovač FMV, referent 1.10.1977 30.10.1981
Vídeň kpt. Potužník Václav Chytil 21.10.1931 195805 50., šifrér MZV, šifrér spojení 3.4.1978 8.2.1983
Vídeň ppor. Potužníková Božena Neumanová 15.12.1938 196442 37., písařka MV, sekretářka 3.4.1978 15.11.1982
Vídeň kpt. Řehoř Vlastimil Polesný 11.5.1936 195593 50., radista MZV, radista 2.9.1975 9.8.1980
Vídeň por. Souček Rudolf Bartošek 17.12.1947 195753 31., referent MZV, samostatní referent vízové oddělení 1.9.1977 10.8.1982
Vídeň mjr. Soukal Josef Lípa 3.2.1921 164787 50., šifrér MZV, šifrér spojení 30.6.1975 13.10.1975
Vídeň npor. Svoboda Jiří Somr 12.8.1946 195619 31., referent MZV, 3. tajemník vedoucí vizového oddělení 1.8.1977 15.8.1982
Vídeň pplk. Šikula Alois Skýba 18.11.1921 196405 37., starší referent MZV, údržbár-domovník 1.3.1978 14.12.1982
Vídeň mjr. Šostý Eduard Jirouš 2.12.1925 195785 50., šifrér MZV, šifrér spojení 9.6.1976 12.2.1982
Vídeň npor. Tomíšek Zdeněk Grus 9.9.1941 195702 37., 26., starší referent MZV, samostatní referent konzulární 29.4.1976 31.12.1982
Vídeň kpt. Václavek Vilém Kainar 9.2.1944 195343 37., rezident MZV, 1. tajemník 1.3.1979 15.6.1981
Vídeň por. Vyšata Jan Čejka 10.10.1949 196097 37., starší referent MZV, 3. tajemník konzulární 15.11.1978 31.5.1982
Vídeň kpt. Žemlička Jaroslav Žabka 8.1.1943 195289 69., referent 3. tajemník 1.6.1976
Vientiane mjr. Janíček Ivan Javorský 9.9.1922 164349 50., šifrér MZV, šifrér spojení 22.10.1979 22.10.1980
Washington prap. Černička Ivan Prchlík 11.3.1928 195414 50., radista MZV, radista spojení 28.7.1975 15.6.1982
Washington npor. Ebst Josef Benko 5.5.1944 195709 52., starší referent FMZV, 3. tajemník politická sekce 7.12.1978 1.9.1983
Washington mjr. Havlíček Zdeněk Harach 1.4.1935 164691 52., starší referent MZV, 2. tajemník kulturní 30.12.1975 26.7.1979
Washington npor. Kadlec Karel Vosátko 25.7.1943 196404 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 18.7.1978 8.8.1979
Washington por. Kocour Josef Jirčák 19.4.1945 196374 52., řidič-sledovač MZV, řidič 3.1.1978 29.2.1983
Washington npor. Kolpek Josef Podlešák 8.12.1941 196120 50., šifrér MZV, šifrér spojení 3.9.1979 10.7.1981
Washington mjr. Landa Stanislav Limberk 27.7.1922 164499 50., šifrér MZV, šifrér spojení 3.3.1975 17.8.1978
Washington nstržm. Matouš Milan Mikulenka 15.5.1946 195981 50., radista MZV, radista spojení 14.9.1976 1.6.1981
Washington ppor. Mochnáč Emil Macko 11.6.1939 196136 52., 26., starší referent FMZV, samostatní referent oblastní technik 17.1.1978 16.9.1983
Washington kpt. Moravík Karol Malíř 18.9.1932 164597 50., šifrér MZV, šifrér spojení 15.6.1976 30.8.1979
Washington kpt. Ondo Josef Hrivňák 11.3.1937 195854 52., 26., starší referent MZV, 2. tajemník 8.11.1977 31.10.1980
Washington por. Oravec Ján Jahodník 4.4.1947 195999 31., referent FMZV, atašé krajanský referát 9.10.1979 2.12.1983
Washington npor. Starý Josef Spejchal 16.9.1946 195932 52., referent FMZV, 3. tajemník kultura 22.8.1978 5.9.1983
Washington pplk. Špinka Vladimír Lefler 6.12.1940 196033 52., rezident MZV, 1. tajemník politická sekce 7.12.1978 31.1.1981
Washington mjr. Zázvorka Antonín Záhorský 25.9.1927 164962 50., šifrér MZV, šifrér spojení 6.8.1979 9.9.1983
Západní Berlín ppor. Lejnar Jiří Dusík 21.9.1948 195946 37., referent MZV, atašé tisková 15.6.1977 15.6.1982
Západní Berlín por. Říha Robert Plecháč 9.2.1949 196424 37., referent MZV, řidič řidič 31.1.1978 31.10.1979
Západní Berlín nprap. Steklý Oldřich 30.7.1920 164804 37., referent MZV, řidič 1.2.1975 31.7.1977
Ženeva mjr. Březina František Bušek 1.9.1925 164100 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 1.10.1979 28.10.1981
Ženeva mjr. Čermák Jiří Čakovský 15.8.1923 164125 50., šifrér MZV, šifrér spojení 26.8.1976 12.10.1979

Obsazení rezidentur Hlavní správy rozvědky v letech 1980 až 1984

Rezidentura Hodnost Příjmení Jméno Krycí jméno Datum
narození
OEČ Odbor a rozvědná funkce Legalizační úřad a legalizační funkce Legalizační agenda Nástup na rezidenturu Odjezd z rezidentury
Addis Abeba npor. Zuščák Milan Jantoš 17.2.1952 196040 50., radista FMZV, radista spojení 9.6.1980 17.11.1983
Addis Abeba por. Blašťák Libor Vančura 17.9.1951 196674 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 26.8.1981 4.9.1985
Addis Abeba kpt. Junek Čeněk Hloužek 17.1.1949 196185 50., radista FMZV, radista spojení 30.8.1983 26.12.1986
Alžír ppor. Čala Peter Tomsa 25.9.1953 196100 50., radista FMZV, radista spojení 12.8.1981 18.8.1984
Alžír mjr. Wišniewski František Vala 2.5.1929 164746 47., rezident FMZV, 1. tajemník politická 22.11.1983 30.9.1986
Alžír ppor. Rak Jiří Bernard 27.3.1950 195677 50., radista FMZV, radista spojení 13.8.1984 13.8.1987
Alžír kpt. Zeman Václav Zedníček 20.9.1941 195967 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 29.8.1984 8.9.1987
Alžír pprap. Čulák Anton 6.2.1949 196683 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 17.6.1980 4.9.1984
Ammán npor. Tobiáš Oldřich Trojan 11.5.1948 196378 47., referent FMZV, 3. tajemník tisková 26.7.1981 22.8.1986
Ammán npor. Schmiedt Leo Dohnal 27.4.1941 196221 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 1.8.1982 12.10.1985
Ankara npor. Eliáš Viliam Gajer 28.11.1948 195662 50., radista FMZV, radista spojení 25.8.1981 5.11.1984
Ankara por. Sviták Jiří 23.5.1947 196793 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 23.10.1982 20.12.1984
Ankara kpt. Maška Vladimír Jasanský 23.7.1942 195676 50., radista FMZV, radista spojení 15.8.1984 25.10.1987
Ankara npor. Plhal Miloš 3.8.1949 196311 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 12.12.1984 10.9.1988
Athény mjr. Čislák Alexej Čikula 13.9.1927 164140 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 30.7.1981 8.3.1984
Athény npor. Musiál Jiří Polanka 19.10.1943 196392 42., starší referent specialista FMZV, 2. tajemník tisková 8.10.1982 30.9.1985
Athény npor. Motýl Marian Milovčík 31.10.1943 196314 42., starší referent specialista FMZV, 3. tajemník konzulární 20.3.1983 20.7.1986
Athény pplk. Červený Zdeněk Čáp 2.4.1935 164138 42., rezident FMZO, obchodní přidelenec 21.11.1983 1.10.1985
Athény kpt. Korabečný Jan Zábranský 29.5.1943 196502 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 11.3.1984 10.1.1986
Athény mjr. Petržela Miroslav Papírník 21.9.1932 195298 50., radista FMZV, radista spojení 15.8.1980 9.4.1985
Bagdád mjr. Pěnkava Luboš Láznička 22.11.1930 196011 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 26.7.1981 16.10.1983
Bagdád mjr. Kalvoda Mojmír Kubánek 29.8.1933 195299 50., radista FMZV, radista spojení 19.8.1981 14.2.1982
Bagdád por. Veselovský Lubomír Matoušek 5.8.1953 196101 50., radista FMZV, radista spojení 9.2.1982 9.9.1982
Bagdád pprap. Pilecký Václav 12.9.1942 196861 50., radista FMZV, radista spojení 26.8.1982 1.9.1985
Bagdád mjr. Dvořáček Miroslav Dolanský 28.3.1936 195061 47., rezident FMZV, 1. tajemník kulturní 27.8.1982 20.12.1984
Bagdád por. Škrdla Miroslav 11.10.1954 196872 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 15.6.1983 25.6.1987
Bagdád pplk. Černý Jiří Nedbal 11.7.1928 164132 47., vedoucí starší referent specialista FMZV, velvyslanecký rada 5.1.1984 28.2.1985
Bagdád por. Mazanec Václav Kala 1.4.1945 196516 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 2.7.1980 18.11.1981
Bejrút ppor. Nedobitý Miroslav Kilián 30.12.1951 196104 50., radista FMZV, radista spojení 20.8.1980 4.11.1982
Bejrút pplk. Strejček Zdeněk Svozil 7.7.1928 164809 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 5.8.1981 26.6.1985
Bejrút npor. Prachař František Kolman 12.4.1951 196249 47., referent Čs. rozhlas, zahraniční zpravodaj 30.12.1981 1.9.1986
Bejrút prap. Móler Vasil 28.12.1950 196882 50., radista FMZV, radista spojení 27.10.1982 13.4.1986
Bejrút mjr. Brožek Vladimír Faiman 12.1.1933 164093 47., rezident FMZV, rada 2. třídy 18.11.1982 17.1.1986
Bejrút mjr. Vích Miroslav Vápeník 3.5.1936 164923 47., vedoucí starší referent specialista FMZV, 2. tajemník konzulární a vízová 27.4.1983 16.3.1986
Bejrút mjr. Brožovský Jiří Bílek 30.3.1930 164094 47., rezident FMZV, rada 2. třídy 1.4.1980 9.12.1982
Bejrút pplk. Hájek Josef Bor 22.1.1928 195982 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 27.7.1980 24.6.1983
Bělehrad npor. Musiál Jiří Polanka 19.10.1943 196392 42., referent FMZV, 3. tajemník tisková 17.8.1981 7.10.1982
Bělehrad prap. Kárník Petr Štengl 20.6.1950 195673 50., radista FMZV, radista spojení 2.8.1982 2.4.1983
Bělehrad npor. Jurča Pavel Hodač 23.8.1944 195865 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 11.8.1982 13.4.1984
Bělehrad npor. Wittner Dušan Bohdalík 25.5.1945 196422 37., referent FMZV, 2. tajemník tlačová 18.8.1982 1.2.1986
Bělehrad mjr. Saleta Antonín Havránek 24.2.1945 195861 37., rezident FMZV, 2. tajemník politické oddělení 8.3.1983 31.7.1988
Bělehrad pprap. Valašťan Juraj Stanček 28.7.1943 196476 50., radista FMZV, radista spojení 2.4.1983 8.9.1987
Bělehrad mjr. Masaryk Miroslav Bednařík 26.8.1937 195665 50., radista FMZV, radista spojení 30.8.1983 20.8.1987
Bělehrad mjr. Kyprý Zdeněk Kabelík 22.6.1945 195983 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 5.4.1984 21.8.1987
Bělehrad mjr. Peklo Jaromír Volejník 27.2.1946 195893 37., starší referent specialista FMZV, 2. tajemník politický úsek 30.4.1984 16.12.1987
Berlín npor. Křečan Daniel Korbelář 14.3.1933 195264 50., radista FMZV, radista spojení 31.8.1980 5.9.1983
Berlín mjr. Sosvor Antonín Stareček 19.2.1929 164785 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 31.7.1981 7.9.1985
Berlín mjr. Koval Rudolf Laník 13.9.1931 195233 37., rezident FMZV, 1. velvyslanecký rada zástupce tituláře 14.3.1983 2.10.1987
Berlín kpt. Adámek Pavel Holec 29.8.1951 196025 26., starší referent specialista FMZV, 3. tajemník konzulární 2.5.1983 31.1.1988
Berlín nprap. Pospíšil Zdeněk Brůžek 23.2.1935 195719 50., radista FMZV, radista spojení 21.7.1983 14.8.1981
Berlín kpt. Pech Pavel Nováček 11.6.1946 196413 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 25.7.1983 8.8.1986
Berlín por. Korger Josef Sadovský 5.8.1951 196677 37., starší referent FMZV, 3. tajemník vízová 1.2.1984 30.6.1985
Berlín npor. Kántor Mikuláš Pantik 17.9.1949 196759 37., starší referent specialista FMZV, 3. tajemník tisková 2.7.1984 30.4.1989
Berlín npor. Hajný Jan Černocký 18.3.1948 195766 37., starší referent FMZV, 3. tajemník vnitřní politika 1.8.1980 12.7.1984
Berlín kpt. Beneš Vlastislav Přibyl 19.3.1949 196004 37., starší referent FMZV, 3. tajemník 1.11.1981 15.1.1987
Berlín por. Buťa Vladimír Miroš 23.5.1948 196241 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 26.7.1982 31.7.1983
Berlín pplk. Purger Miloslav Podhráský 13.5.1931 164702 37., vedoucí starší referent specialista FMZO, obchodní přidelenec obchodní oddělení 25.1.1983 28.2.1989
Bern prap. Flieger Václav Fejfar 10.10.1928 195252 50., radista FMZV, radista spojení 30.10.1980 31.10.1982
Bern kpt. Somora Jan Vilímek 7.2.1936 195895 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 5.10.1981 14.10.1985
Bogota por. Vacek Jiří 7.8.1949 196699 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 27.7.1981 14.9.1984
Bogota kpt. Fecko Milan Kavický 20.6.1944 195937 52., rezident FMZV, 1. tajemník tisk a kultura 21.10.1983 26.11.1987
Bogota pprap. Opatrný Miroslav 17.8.1955 196921 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 3.7.1984 16.9.1987
Bonn npor. Sabo Josef Bártek 21.8.1943 195698 18., starší referent FMZV, 3. tajemník vízová a konzulární 31.1.1981 21.9.1982
Bonn npor. Platl Karel Falkman 19.5.1948 195614 37., starší referent, zástupce rezidenta FMZV, 2. tajemník politická 16.2.1981 5.5.1985
Bonn npor. Poštulka Josef Kopřiva 29.8.1950 196193 37., starší referent FMZV, 3. tajemník politický úsek 15.4.1981 16.8.1985
Bonn kpt. Vosecký Vladimír Jablonský 3.7.1948 195992 69., starší referent PZO KOVO, obchodní delegát 1.7.1981 4.10.1985
Bonn mjr. Bittner Pavel Hochman 5.7.1944 195293 69., starší referent Strojexport, Škodaexport, obchodní delegát 1.8.1981 31.1.1985
Bonn npor. Polák Bohumil Jičín 6.2.1952 196257 69., starší referent FMZV, 3. tajemník VTP a ekonomika 1.8.1981 24.5.1985
Bonn npor. Medek Karel Klán 18.5.1944 196089 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 28.8.1981 5.8.1984
Bonn prap. Medková Eva Nová 15.9.1944 195223 37., administrativní pracovník FMV, administrativní pracovník 28.8.1981 5.8.1984
Bonn por. Picek Stanislav Holan 20.2.1953 196715 37., referent, řidič-sledovač FMZO, řidič obchodní oddělení 31.8.1981 31.7.1985
Bonn pplk. Kodrle Josef Křenek 29.3.1929 164406 26., starší referent FMZV, 1. tajemník administrativní 28.9.1981 30.6.1984
Bonn kpt. Šušlák Štefan Hošťálek 1.8.1946 196229 31., referent FMZV, 3. tajemník konzulární 24.2.1982 31.7.1982
Bonn npor. Švagera Vladimír Klos 16.12.1946 196192 31., referent FMZV, samostatný odborný referent konzulární 22.3.1982 18.10.1985
Bonn npor. Voharčík Zdeněk Kokoška 8.9.1951 196283 69., starší referent FMZO, Polytechna, Kerametal, ekonom 28.3.1982 30.11.1984
Bonn npor. Hejduk Miroslav Skřivánek 27.1.1950 196368 37., starší referent FMZV, 3. tajemník politické oddělení 16.7.1982 4.11.1987
Bonn mjr. Šedivý Jan Valter 14.6.1940 195928 37., st.referent FMZV, 2. tajemník tisková 2.8.1982 30.11.1985
Bonn kpt. Hanzlík Zdeněk Čejkovský 2.5.1948 196018 69., starší referent Strojexport, obchodní delegát vývoz komodít OZO 24.8.1982 31.12.1986
Bonn npor. Janeček Karel Korda 3.8.1951 196462 18., starší referent FMZV, 3. tajemník konzulární 1.9.1982 9.9.1986
Bonn npor. Šedina Jan Vondrouš 10.7.1952 196458 37., starší referent FMZO, obchodní přidelenec 27.10.1982 6.11.1987
Bonn mjr. Staněk Jiří Sádlo 18.11.1929 164795 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 29.10.1982 3.9.1985
Bonn mjr. Šaloun Josef Lažan 18.12.1929 195622 50., radista FMZV, radista spojení 4.11.1982 8.9.1984
Bonn npor. Cibulka Václav Molčík 17.5.1954 196168 26., starší referent specialista FMZV, samostatný odborný referent 1.6.1983 20.12.1987
Bonn mjr. Sandanus Josef Sochorek 2.8.1940 195525 37., rezident FMZV, 1. tajemník, rada 2. třídy ekonomický úsek 10.7.1983 4.9.1987
Bonn kpt. Vavro Peter Polický 21.2.1951 196577 57., starší referent FMZV, referent 1.9.1983 11.4.1987
Bonn npor. Oborný Alois Joza 16.5.1944 196227 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 11.7.1984 24.7.1987
Bonn npor. Fišar Lubomír Roso 17.12.1948 165098 26., starší referent specialista FMZV, technický pracovník 16.7.1984 30.11.1988
Bonn pplk. Halama Jiří Háša 26.8.1941 195131 69., vedoucí starší referent specialista FMZO, KOVO, zástupce vedoucího OBO 23.7.1984 15.8.1987
Bonn mjr. Zedník Jiří Daněček 17.4.1936 195758 50., radista FMZV, radista spojení 1.9.1984 1.9.1988
Bonn npor. Flegl Milan Heřman 12.7.1948 196441 37., starší referent FMZO, samostatný ekonom obchodní oddělení 20.11.1984 18.7.1989
Bonn kpt. Procházka Ladislav Pavlovský 17.12.1932 195127 26., starší referent FMZV, samostatný referent vízová 1.8.1980 30.11.1982
Bonn mjr. Nečacký Zdeněk Německý 21.7.1936 195579 26., starší referent FMZV, 1. tajemník konzulární 14.4.1980 28.2.1981
Bonn npor. Macal Václav Hrach 20.10.1950 196690 26., referent FMZV, 3. tajemník 20.2.1980 25.7.1984
Bonn mjr. Tomeček Josef Olejník 22.1.1930 195437 37., starší referent FMZV, samostatný referent konzulární 21.1.1980 25.9.1986
Bonn mjr. Pokorný Miroslav Papež 21.7.1930 164678 50., šifrér FMZV, šifrér-úředník spojení 5.8.1980 4.10.1982
Brasília mjr. Vašátko Vlastimil Valdauf 13.12.1930 164906 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 7.5.1981 24.9.1984
Brasília npor. Bobka Pavel 1.1.1951 165026 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 31.7.1984 3.9.1988
Brusel pplk. Beňuška Josef Gális 17.3.1928 196800 42., st. referent FMZV, domovník 11.4.1981 30.9.1985
Brusel npor. Sládeček Jaroslav Pánik 16.8.1951 196175 42., starší referent FMZV, 3. tajemník zahraniční politika 18.11.1981 29.4.1986
Brusel ppor. Cimrman Milan Oplt 31.3.1956 196445 42., starší referent FMZV, atašé konzulární a vízová 27.2.1982 30.11.1985
Brusel por. Nevrla Josef Kobák 5.7.1943 196537 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 6.7.1982 11.9.1984
Brusel pprap. Nevrlová Věra 6.4.1952 196571 42., sekretářka 6.7.1982 18.9.1984
Brusel por. Vašíček Josef Sova 16.9.1953 196653 42., starší referent FMZO, ekonom-rozborář ekonomická integrace 28.8.1982 30.9.1985
Brusel npor. Petrík Štefan Sinák 12.11.1950 196267 42., starší referent specialista FMZV, 3. tajemník kultura a školství 28.12.1982 31.8.1987
Brusel kpt. Šilhánek Karel Pavela 15.10.1946 196322 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 5.9.1984 28.9.1986
Brusel mjr. Opršal Jiří Ondruška 4.2.1932 164639 42., starší referent, rezident FMZV, rada 1. třídy zahraniční politika 15.1.1980 1.3.1986
Brusel npor. Hýbl Jiří John 8.9.1946 196253 referent, zástupce rezidenta FMZV, 3. tajemník tisková a zahraniční politika 4.3.1980 20.2.1985
Budapešť ppor. Čížek Jaroslav Fořt 4.5.1949 195616 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 15.7.1984 1.7.1988
Budapešť mjr. Cibulka Václav Cidlina 7.10.1929 164116 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 24.7.1980 25.8.1984
Budapešť pprap. Németh Zoltán Adamík 26.6.1949 195679 50., radista FMZV, radista spojení 9.6.1980 15.10.1983
Buenos Aires por. Barbořík Jiří 26.6.1944 196867 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 8.7.1983 17.10.1986
Buenos Aires kpt. Kšána Jaroslav Ježdík 23.1.1952 196575 18., starší referent specialista FMZV, 3. tajemník konzulární 1.10.1983 2.10.1987
Buenos Aires npor. Šůcha Jaroslav Jandera 6.7.1949 195816 52., starší referent FMZV, 3. tajemník kulturní 15.8.1980 18.7.1981
Bukurešť kpt. Sejkora Vladimír Artuš 10.11.1947 195743 42., rezident FMZV, 1. tajemník politická 27.2.1981 16.7.1982
Bukurešť pplk. Mácha Josef Mudroch 21.9.1929 164546 37., starší referent FMZV, 1. tajemník konzulární 3.6.1982 11.9.1984
Bukurešť por. Kordík Milan Vilinger 2.12.1953 196103 50., radista FMZV, radista spojení 30.7.1982 29.8.1985
Bukurešť por. Vosáhlo Josef Kaplan 11.7.1946 196848 37., starší referent FMZV, 1. tajemník 26.8.1982 5.12.1986
Bukurešť npor. Kakač Josef Pluskal 7.3.1948 196195 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 18.9.1982 24.8.1983
Bukurešť npor. Damian Josef Bedáň 13.6.1950 196161 37., starší referent specialista FMZV, 3. tajemník tisková 20.11.1982 3.1.1985
Bukurešť kpt. Kolpek Josef Podlešák 8.12.1941 196120 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 18.7.1983 8.8.1986
Caracas npor. Bartoň Milan Famíra 11.2.1951 196250 18., starší referent specialista FMZV, 3. tajemník konzulární 27.9.1982 8.8.1986
Caracas npor. Forejt Zbyněk Folta 7.6.1948 196457 52., starší referent specialista FMZO, ekonom-rozborář obchodní oddělení 4.11.1983 19.10.1987
Caracas por. Šebístek František 6.3.1948 165083 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 26.10.1984 17.10.1988
Caracas kpt. Fiala Jiří Kantůrek 2.3.1943 195650 52., starší referent FMZO, samostatný ekonom-rozborář 5.1.1980 27.7.1982
Damašek npor. Vodolán Jan Lánský 19.5.1950 196295 47., referent FMZO, ekonom-rozborář 20.9.1981 31.10.1984
Damašek por. Jaroš Václav 30.3.1948 196810 50., radista FMZV, radista spojení 2.8.1982 29.10.1985
Damašek mjr. Spanilý Stanislav Ineman 19.8.1941 195393 47., rezident FMZV, rada 2. třídy společenské organizace 14.8.1983 20.8.1985
Damašek por. Koloc Petr 31.3.1953 196965 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 19.7.1984 25.7.1988
Damašek npor. Vašek Zdeněk Strnad 5.12.1952 196596 47., starší referent specialista FMZV, 2. tajemník konzulární 10.9.1984 12.10.1987
Damašek por. Persona Miroslav Kukla 6.11.1953 196340 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 12.8.1980 15.10.1984
Damašek kpt. Lehnert Aleš Berounský 19.8.1948 196047 47., referent FMZV, 3. tajemník 31.7.1980 24.9.1984
Dar es Salaam npor. Bartáček Václav 26.8.1951 165078 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 15.11.1984 6.7.1988
Dillí pprap. Modroch Jaroslav Kladenský 28.5.1953 196182 50., radista FMZV, radista spojení 29.7.1981 18.10.1984
Dillí kpt. Faktor Karel Fabík 21.5.1945 195620 57., rezident FMZV, rada 2. třídy vnitřní politika 3.10.1981 5.9.1982
Dillí por. Koníček Vladimír Kejzlar 6.11.1953 196588 57., referent FMZV, atašé společenské organizace 22.11.1981 3.6.1987
Dillí kpt. Svoboda Petr Ješuta 4.8.1946 196530 47., starší referent specialista FMZV, 2. tajemník zahraniční politika 5.8.1983 19.1.1988
Dillí mjr. Farnbauer Imrich Ondráš 6.4.1945 195570 47., rezident FMZV, rada 2. třídy ekonomická 11.11.1983 23.12.1986
Dillí npor. Turek Jan Falada 21.3.1951 196007 50., radista FMZV, radista spojení 24.7.1984 30.7.1987
Dillí npor. Kuzmiak Milan Golc 28.2.1948 196394 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 25.7.1984 14.9.1987
Dillí npor. Krix Petr Štanel 8.2.1946 196568 47., starší referent FMZV, 3. tajemník konzulární 14.10.1984 31.3.1986
Dillí mjr. Kovalčík Ferdinand Jašňák 13.7.1943 195653 69., starší referent specialista FMZV, 3. tajemník vědecko-technická spolupráce 3.11.1984 4.5.1988
Dillí por. Vlach Josef Nučický 10.8.1949 196548 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 10.6.1980 25.9.1984
Djakarta nstržm. Růžička Jan Jahoda 11.6.1955 196569 50., radista FMZV, radista spojení 9.12.1980 15.8.1983
Djakarta por. Fuska Milan Gažák 7.9.1950 196559 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 22.8.1981 1.11.1983
Djakarta kpt. Blaheta Petr Semerák 11.4.1944 196321 57., starší referent FMZV, 2. tajemník tisková 22.11.1981 11.10.1985
Djakarta npor. Vašíček Jindřich Teplík 22.8.1951 196149 50., radista FMZV, radista spojení 8.3.1983 22.10.1986
Djakarta plk. Sýkora Miroslav Secký 19.6.1929 164819 47., rezident, vedoucí starší referent specialista FMZV, velvyslanecký rada politická 29.5.1983 8.8.1988
Djakarta npor. Fica Alexander 15.12.1947 196332 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 22.10.1983 27.9.1985
Fenjan por. Plzák Pavel Paur 29.6.1953 196521 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 6.12.1981 26.6.1985
Fenjan npor. Molnár Michal Vajda 15.8.1950 196707 50., radista FMZV, radista spojení 28.12.1981 31.12.1983
Fenjan ppor. Danko Zdeněk 10.3.1955 165002 50., radista FMZV, radista spojení 25.12.1983 29.10.1986
Hanoj por. Hrdlička Miloslav 20.10.1954 196701 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 4.8.1981 5.10.1985
Hanoj ppor. Ošmera Jaroslav Blanský 29.11.1953 196282 50., radista FMZV, radista spojení 14.9.1982 10.10.1984
Hanoj por. Homa Josef 9.5.1953 165001 50., radista FMZV, radista spojení 28.5.1984 18.7.1988
Harare kpt. Ježek Jan 23.4.1942 196517 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 12.5.1984 6.8.1987
Havana npor. Pastorek Ivan Hanus 28.7.1944 196200 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 3.7.1982 10.11.1986
Havana mjr. Procházka Zdeněk Havelka 31.3.1934 195383 50., radista FMZV, radista spojení 10.8.1982 28.8.1985
Helsinki mjr. Brandejs Miroslav Fabián 31.7.1927 164088 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 7.7.1980 30.8.1982
Islamabád por. Kulman Jaroslav 11.5.1949 196348 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 11.8.1983 10.11.1986
Islamabád npor. Voříšek František Goroš 27.11.1947 196555 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 26.4.1980 18.8.1983
Kábul npor. Laňka Jan 5.5.1943 196708 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 12.7.1981 24.8.1982
Kábul ppor. Huml Bohumil 4.10.1954 196807 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 6.8.1982 7.10.1984
Kábul pprap. Iškovič František 13.9.1948 196928 50., radista FMZV, radista spojení 25.7.1983 12.10.1986
Kábul npor. Pidrman Miroslav 14.8.1953 165091 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 1.10.1984 25.8.1986
Kábul nstržm. Fedina Ivan Havrda 4.11.1948 196503 50., radista FMZV, radista 6.7.1980 2.10.1983
Káhira npor. Doležálek Bohumil Kalousek 4.11.1952 196252 47., referent FMZV, atašé 7.9.1980 13.8.1984
Káhira npor. Kazimír Ladislav Brestovský 20.1.1951 196248 47., referent FMZV, atašé 5.10.1980 31.12.1983
Káhira por. Bolek Petr Spálený 4.6.1950 196091 47., referent FMZO, ekonom-rozborář 6.12.1980 30.6.1982
Káhira kpt. Kaloč Jaromír Kaluža 20.9.1941 195528 47., rezident FMZV, 1. tajemník politické zpravodajství 28.7.1981 27.8.1987
Káhira npor. Plechatý Ivan Bavor 16.2.1949 196297 47., starší referent specialista FMZV, 2. tajemník rozvojové země 26.12.1982 1.7.1985
Káhira prap. Hloušek Miloslav Špilar 25.5.1950 195672 50., radista FMZV, radista spojení 29.7.1983 24.6.1985
Káhira npor. Koščo Marian Mikita 19.7.1952 196460 47., starší referent FMZO, ekonom-rozborář OMO 7.9.1983 18.8.1988
Káhira por. Baloun Stanislav Vožeha 7.12.1952 196403 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 26.7.1984 1.7.1985
Káhira por. Hoidar Milan Vlček 16.11.1952 196570 47., starší referent FMZV, 3. tajemník tisková 1.8.1984 24.9.1986
Káhira kpt. Šorel František Janura 26.3.1944 195787 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 10.8.1980 27.9.1984
Káhira por. Písařík Petr Hušek 10.11.1951 195972 50., radista FMZV, radista spojení 15.6.1980 13.9.1983
Kodaň mjr. Kubeš Jan Konrád 3.2.1929 164818 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 16.8.1983 6.10.1987
Lagos prap. Tovaryš Milan Pavlis 14.10.1941 195663 50., radista FMZV, radista spojení 29.4.1982 29.10.1983
Lagos ppor. Khol Miloslav 26.7.1953 196890 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 1.7.1983 2.9.1985
Lagos nprap. Rudyšar Rudolf Roubíček 4.2.1929 195195 50., radista FMZV, radista spojení 21.10.1983 3.12.1987
Lagos ppor. Plhal Miloš 3.8.1949 196311 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 1.8.1980 2.9.1983
Lima por. Fótyi Ludovít 7.5.1950 196869 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 13.6.1983 5.9.1986
Lisabon por. Hnízdil Jaroslav Lukášek 1.3.1953 196587 42., referent FMZV, 3. tajemník 12.12.1980 15.7.1985
Lisabon npor. Manďák Miroslav Roland 25.11.1950 196157 42., rezident FMZV, 3. tajemník kulturní 29.5.1981 2.9.1985
Lisabon mjr. Kvintus František Kužel 12.11.1930 164495 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 21.11.1981 8.7.1983
Lisabon ppor. Levý Josef 19.3.1952 195918 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 1.7.1983 9.9.1984
Lisabon por. Hříba Jaroslav 28.5.1950 165105 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 10.7.1984 31.7.1987
Londýn npor Tělecký Libor Vozňák 19.9.1951 196265 31., referent, pověřen řízením FMZV, 3. tajemník politická 21.7.1981 22.8.1987
Londýn kpt. Daněk Josef Kostelka 6.7.1947 196272 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 15.8.1981 25.8.1982
Londýn kpt. Presl Václav Jičínský 14.2.1948 196024 69., starší referent FMZO, ekonom-rozborář 15.1.1982 31.1.1983
Londýn por. Malásek Jan Bezruč 29.1.1949 196481 42., starší referent FMZO, ekonom-rozborář 16.6.1982 12.5.1984
Londýn mjr. Houžvička Josef Hradil 1.10.1937 195291 42., starší referent FMZV, velvyslanecký rada politická 31.7.1982 1.1.1986
Londýn por. Gronát Jaroslav Glozar 10.4.1933 164666 50., radista FMZV, radista spojení 8.9.1982 10.10.1986
Londýn npor. Konečný Josef Šenkeřík 12.9.1951 195970 43., starší referent FMZV, 3. tajemník tisková 16.9.1982 31.7.1986
Londýn npor. Sofron Stanislav Tomáš 7.4.1947 195832 26., starší referent FMZV, 3. tajemník mírové hnutí 18.10.1982 5.9.1985
Londýn npor. Švejda Vladimír Vízek 30.6.1951 196738 42., starší referent FMZV, 3. tajemník mezinárodní organizace 18.11.1982 4.1.1985
Londýn kpt. Duda Dušan Kotásek 14.8.1949 195889 69., starší referent FMZO, referent nové techniky vědecko-technická spolupráce 31.12.1982 31.7.1985
Londýn npor. Znachor Pavol Lajčiak 25.3.1950 195691 42., starší referent specialista FMZV, 3. tajemník odbory 29.1.1983 21.5.1985
Londýn mjr. Čančík Jaroslav Čekan 8.3.1930 164122 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 18.5.1983 1.12.1983
Londýn npor. Lukeš Jan Durdil 7.7.1948 196909 42., řidič-sledovač FMZV, řidič 21.7.1983 14.11.1985
Londýn kpt. Čupka Pavol Bernát 14.1.1947 196077 69., starší referent specialista FMZO, delegát nové techniky 29.12.1983 29.8.1985
Londýn por. Fatka Antonín Hůlka 27.1.1952 196430 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 29.12.1983 18.9.1986
Londýn kpt. Lippay Blažej Legát 17.11.1944 196202 69., starší referent specialista FMZV, 2. tajemník vědecko-technická 29.12.1983 24.12.1987
Londýn kpt. Pavol Čupka Bernát 14.1.1947 196077 69., starší referent specialista FMZO, delegát nové techniky 29.12.1983 29.8.1985
Londýn pplk. Jonáš Miroslav Jirák 25.2.1931 195815 26., starší referent specialista FMZV, samostatný referent technický pracovník 19.7.1984 11.1.1989
Londýn npor. Chvatík Dušan Mitáš 18.10.1952 196785 31., starší referent specialista FMZV, samostaní referent 30.8.1984 30.6.1988
Londýn kpt. Poříz Jaroslav Rokos 16.4.1950 196877 42., starší referent specialista FMZO, ekonom-rozborář 31.8.1984 2.3.1989
Londýn por. Lašček Pavel Lechovič 25.12.1952 196440 42., referent, zástupce rezidenta FMZV, 3. tajemník mezinárodní vzťahy 24.6.1980 31.3.1984
Londýn mjr. Srp František Jícha 9.7.1925 196032 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 29.7.1980 24.5.1983
Luanda nstržm. Vopěnka Václav Kaisr 29.8.1950 196580 50., radista FMZV, radista spojení 27.7.1981 9.8.1984
Luanda ppor. Hon Stanislav 28.2.1952 196684 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 29.8.1981 8.10.1984
Luanda npor. Vondra Josef 18.11.1947 196967 50., radista FMZV, radista spojení 24.7.1984 23.9.1988
Luanda por. Kučírek Zdeněk 31.3.1952 196964 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 25.7.1984 14.8.1987
Madrid npor. Filip Miloslav Brázda 12.1.1948 195883 42., rezident FMZV, 1. tajemník zahraniční politika 13.5.1983 9.11.1987
Madrid mjr. Kratochvíl Václav Kraus 28.6.1929 164459 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 17.6.1983 17.8.1987
Madrid npor. Erényi Josef Hrubiš 9.3.1944 196142 42., referent FMZV, 3. tajemník vnitropolitická 10.3.1980 23.12.1983
Madrid mjr. Kvintus František Kužel 12.11.1930 164495 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 15.8.1980 20.11.1981
Managua por. Kauer Miroslav 13.5.1953 196014 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 30.7.1983 7.8.1985
Managua pplk. Kálecký Vlastimil Klouček 26.9.1930 195135 52., rezident FMZV, rada 2. třídy 31.12.1983 31.10.1986
Managua npor. Báča Josef Loužek 28.4.1948 196328 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 14.3.1981 12.12.1983
Maputo npor. Březina Bohuslav 25.7.1951 196891 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé 14.7.1983 16.9.1985
Maputo por. Fábry Julius Malovec 22.3.1949 196655 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 18.7.1980 29.9.1983
Mexiko npor. Beták Josef Ďuriš 9.12.1951 196050 52., starší referent, rezident FMZV, 3. tajemník kulturní 26.9.1981 29.10.1985
Mexiko npor. Bartoš Milan 25.2.1949 196792 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 14.12.1981 4.10.1985
Mexiko npor. Zábrodský Ivo Sobek 14.1.1953 196379 52., starší referent FMZO, ekonom-rozborář obchodní oddělení 23.3.1983 25.10.1986
Mexiko npor. Fiřt Miroslav Pitner 26.4.1953 196494 52., starší referent FMZV, 3. tajemník tisková 9.7.1983 12.12.1987
Mexiko mjr. Polák Lubor Bukovský 29.8.1945 195683 69., starší referent specialista FMZO, obchodní delegát obchodní oddělení 20.9.1984 18.9.1989
Miláno npor. Kříž Zdeněk Kotlan 25.2.1949 196071 69., starší referent FMZO, Polytechna, samostatný ekonom 4.5.1980 30.11.1983
Montevideo por. Klimeš Miroslav Štrobl 24.8.1947 196579 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 17.7.1980 15.8.1982
Montreal kpt. Staněk Oldřich Šimáček 9.9.1946 196472 18., starší referent FMZV, vicekonzul 27.11.1980 20.12.1985
Montreal por. Mazanec Václav Kala 1.4.1945 196516 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 19.11.1981 5.9.1984
Montreal kpt. Hubený Jan Nedorost 30.7.1947 196069 69., starší referent FMZO, ekonom obchodní oddělení 18.11.1982 15.2.1987
Montreal por. Lorko Eduard Vitko 15.10.1945 195695 31., starší referent specialista FMZV, vicekonzul krajanská 1.9.1983 24.7.1987
Montreal kpt. Voříšek František Goroš 27.11.1947 196555 50., šifrér FMZV, šifrér-vicekonzul 13.7.1984 2.12.1984
Montreal npor. Fábry Julius Malovec 22.3.1949 196655 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 3.12.1984 24.9.1988
Montreal por. Císař Bohumil Krejsa 3.5.1954 196277 23., starší referent specialista FMZV, vicekonzul vízová 4.12.1984 3.12.1988
Montreal npor. Srnec Bedřich Dobiáš 31.5.1947 196158 23., starší referent FMZV, vicekonzul konzulární 17.4.1980 17.12.1984
Moskva mjr. Hubený Eduard Hršel 10.2.2029 164309 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 12.7.1982 16.7.1986
Moskva npor. Tocauer Karel Scháněl 27.5.1939 195680 50., radista FMZV, radista spojení 1.8.1982 18.7.1986
Moskva npor. Voborský Milan Nálepka 3.12.1946 196233 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 8.8.1982 2.8.1986
Moskva ppor. Ošmera Jaroslav Blanský 29.11.1953 196282 50., radista FMZV, radista spojení 11.10.1984 10.9.1986
Moskva nprap. Výstup Josef Brouček 24.9.1935 195681 50., radista FMZV, radista spojení 15.8.1980 18.8.1984
Nairobi ppor. Labaj Pavel Fibinger 28.2.1952 196102 50., radista FMZV, radista spojení 15.6.1981 25.11.1985
Nairobi por. Michálek Milan 3.6.1954 196871 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 17.9.1982 24.10.1985
New York npor. Zrubec Ján Nepela 23.6.1949 195993 69., starší referent FMZO, obchodní delegát strojírenských PZO 11.12.1980 31.8.1981
New York npor. Okleštěk Václav Plotnik 10.1.1952 196319 69., starší referent FMZV, 3. tajemník 20.7.1981 4.7.1985
New York kpt. Matějka Jiří Mates 27.6.1943 196808 52., sledovač řidič Stála mise OSN 14.9.1981 17.12.1985
New York kpt. Rada Jaromír Šnejdar 1.5.1946 196096 52., starší referent specialista FMZV, 2. tajemník Stála mise OSN 30.8.1982 31.10.1987
New York kpt. Šimek Stanislav Cibula 7.11.1949 196046 26., starší referent FMZV, 3. tajemník Stála mise OSN 1.10.1982 31.10.1986
New York kpt. Jesenský Oldřich Andrle 22.8.1945 196012 52., starší referent specialista FMZV, 3. tajemník (VOR) Stála mise OSN 23.6.1983 9.2.1985
New York kpt. Toman Rudolf Daniš 10.3.1941 195813 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 11.8.1983 10.8.1984
New York mjr. Kovačič Ludomír Sudek 29.9.1935 195740 52., rezident FMZV, rada 1. třídy Stála mise OSN 18.8.1983 22.1.1988
New York mjr. Pěnkava Luboš Láznička 22.11.1930 196011 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 17.10.1983 2.10.1985
New York stržm. Tomanová Zdeňka 14.1.1948 165102 52., administrativní pracovník sekretářka 1.12.1983 10.8.1984
New York npor. Bečka Jan 8.3.1953 165003 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 20.9.1984 19.8.1986
New York kpt. Vimr Antonín Hubáček 6.7.1944 196300 69., starší referent specialista FMZO, samostatný ekonom-rozborář 1.12.1984 1.8.1986
New York npor. Štuk Robert Zpěvák 18.1.1946 196099 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 18.8.1980 27.8.1983
New York npor. Kopecký Petr Straka 31.10.1946 195965 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 24.7.1980 31.7.1983
New York npor. Balog Karol Homza 5.5.1951 196418 52., referent FMZV, 3. tajemník Stálá mise OSN 5.8.1982 28.6.1988
Nikósie npor. Kašparovský Vladimír 17.7.1950 196879 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 22.6.1983 26.10.1986
Nikósie npor. Prokeš Václav Machala 28.9.1951 196513 42., starší referent FMZV, 3. tajemník konzulární 1.9.1983 18.9.1986
Nikósie mjr. Klimeš Jan Buldra 16.6.1927 164395 42., rezident FMZV, rada 2. třídy mezinárodní vzťahy 27.4.1980 16.5.1985
Oslo mjr. Topol Jaroslav Tuzar 28.5.1926 164872 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 28.10.1981 16.9.1983
Oslo kpt. Dvořák František Chlumecký 3.1.1940 195802 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 25.7.1983 26.8.1986
Ottawa kpt. Voříšek František Goroš 27.11.1947 196555 50., šifrér FMZV, šifrér-vicekonzul 3.12.1984 5.9.1987
Ottawa pplk. Šíma Václav Žirovnický 5.2.1927 196284 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 17.7.1980 6.10.1984
Paříž por. Kníže Milan Křižan 24.8.1951 196673 26., referent FMZV, radista spojení 29.9.1980 21.12.1986
Paříž por. Jankovič Josef Račický 12.5.1951 196399 26., starší referent FMZV, 3. tajemník UNESCO 2.3.1981 6.7.1986
Paříž por. Síbrt Milan Líska 9.7.1956 196822 42., referent, sledovač FMZV, řidič 1.10.1981 4.12.1985
Paříž npor. Špalek Josef Klatovský 14.7.1950 196147 42., starší referent FMZO, ekonom-rozborář 24.3.1982 2.4.1987
Paříž por. Hekele Jaromír 14.5.1943 196798 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 1.11.1982 9.8.1985
Paříž por. Tůma Jiří Toman 19.12.1937 195295 50., radista FMZV, radista spojení 18.11.1982 14.8.1986
Paříž npor. Stulík Josef Lochovský 26.9.1948 196414 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 7.11.1983 16.9.1987
Paříž npor. Šenkyřík Jaroslav Baťka 28.7.1953 196388 31., starší referent specialista FMZV, zástupce vedoucího konzulárního oddělení 16.5.1984 31.7.1988
Paříž npor. Sedlák Vlastislav Janák 15.4.1955 196740 31., starší referent FMZV, 3. tajemník UNESCO 15.9.1984 16.3.1987
Paříž npor. Popély Árpád Marko 8.7.1951 196876 42., starší referent FMZV, 3. tajemník tisková 10.12.1984 16.3.1987
Paříž kpt. Sejkora Vladimír Artuš 10.11.1947 195743 42., rezident FMZV, 1. tajemník politické zpravodajství 17.7.1982 20.1.1987
Paříž por. Hrbáček Jaroslav Paukert 12.4.1950 196206 31., referetn FMZV, atašé konzulární 6.1.1980 31.5.1984
Peking npor. Mojžita Miroslav Brezovský 23.4.1951 196194 57., referent FMZV, 2. tajemník zahraniční politika 17.9.1980 6.8.1985
Peking npor. Džupinka Ladislav Lederer 27.7.1947 195877 47., starší referent FMZV, 3. tajemník 23.5.1982 26.7.1984
Peking npor. Kriváň Mikuláš 30.11.1946 196851 50., radista FMZV, radista spojení 2.8.1982 11.9.1985
Peking npor. Hrubec Jiří Karev 22.10.1948 196170 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 11.8.1982 22.6.1984
Peking npor. Pažout Milan Bucháček 18.5.1950 196163 69., starší referent FMZV, 3. tajemník vědecko-technická spolupráce 31.12.1982 26.11.1986
Peking npor. Kuta Miroslav Kopecký 7.10.1928 195122 50., radista FMZV, radista spojení 18.7.1983 20.8.1986
Peking npor. Pekárek Emil Sládkovič 12.3.1947 196224 47., starší referent FMZO, ekonom-rozborář obchodní oddělení 14.10.1983 31.7.1985
Peking ppor. Voves Miroslav Valeš 31.10.1949 196429 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 21.6.1984 3.8.1988
Peking pplk. Frebort Miloš Filatov 24.7.1933 164193 47., rezident FMZV, rada 2. třídy politický úsek 29.9.1984 27.1.1989
Peking npor. Nový Josef Horn 4.7.1949 195934 50., radista FMZV, radista spojení 29.8.1985 17.8.1988
Phnompenh por. Veselovský Lubomír Matoušek 5.8.1953 196101 50., radista FMZV, radista spojení 10.11.1982 24.7.1983
Phnompenh por. Bauer Jaromír 14.12.1949 196908 50., radista-šifrér FMZV, radista spojení 5.7.1983 5.9.1986
Rabat por. Hipský Vladimír 29.7.1955 196345 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 16.9.1983 30.9.1986
Rangún por. Goga Štefan 3.1.1951 196796 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 1.5.1982 3.9.1985
Rangún por. Nevrla Josef Kobák 5.7.1943 196537 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 3.6.1980 5.7.1982
Řím kpt. Pavelka Václav Šamonil 31.7.1945 196230 42., rezident FMZV, 2. tajemník zahraniční politika 29.12.1980 30.11.1984
Řím kpt. Palička Jiří Štědroň 15.3.1943 195996 31., referent FMZV, 3. tajemeník konzulární a vízová 31.7.1981 14.6.1985
Řím npor. Lžičař Oldřich Mrkos 22.6.1951 196203 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 18.9.1981 16.11.1984
Řím npor. Fekete Ladislav Poludník 14.4.1944 196263 69., referent FMZO, obchodní delegát obchodní oddělení 28.9.1981 13.6.1983
Řím npor. Suchopár Karel Míšek 15.8.1949 196474 42., starší referent specialista, zástupce rezidenta FMZV, 2. tajemník politické zpravodajství 19.8.1982 31.3.1987
Řím npor. Šnajdr Jan Martinec 14.8.1953 196490 42., referent FMZV, 3. tajemník kulturní 28.3.1983 31.1.1986
Řím kpt. Medveď Drahomír Štefánik 30.8.1949 196110 69., starší referent specialista obchodný delegát obchodní oddělení 30.5.1983 13.11.1988
Řím npor. Schmied Jiří Krejčík 23.2.1950 196892 42., řidič – sledovač FMZV, řidič 1.8.1983 29.11.1985
Řím mjr. Vrátný Miroslav Horský 15.6.1934 195438 31., starší referent specialista FMZV, 1. tajemník konzulární 1.11.1983 29.2.1988
Řím npor. Zvoníček Karel Voráček 5.2.1951 196387 69., starší referent specialista FMZO, samostatný ekonom delegát nové techniky 21.9.1984 23.5.1989
Řím kpt. Kubát Josef Pešek 5.3.1944 195864 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 13.11.1984 2.9.1988
Santiago de Chile mjr. Vepřek Čestmír Vnouček 15.5.1926 195076 52., starší referent Ředitel afilace 13.7.1980 30.9..1982
Sofie mjr. Neumann František Nebeský 27.1.1927 164624 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 17.7.1981 4.1.1985
Sofie ppor. Kučera Adolf Kotík 10.2.1938 195100 50., radista FMZV, radista spojení 24.7.1981 22.8.1984
Sofie por. Pecha Pavel Šára 14.7.1951 196423 50., radista FMZV, radista spojení 2.7.1984 17.10.1987
Stockholm npor. Doffek Jiří Hofmeistr 27.5.1938 195366 50., radista FMZV, radista spojení 1.8.1981 29.6.1984
Stockholm kpt. Kroupa Jan Zouhar 1.2.1944 195650 31., starší referent FMZV, 2. tajemník politický úsek 3.5.1982 10.5.1986
Stockholm npor. Skořepa Vladimír 31.10.1950 196853 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 13.8.1982 15.8.1986
Stockholm mjr. Kočí František Jedlička 22.11.1933 195664 50., radista FMZV, radista spojení 25.6.1984 15.2.1987
Sydney npor. Vohánka Karel 25.7.1930 164932 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 9.9.1980 2.10.1984
Sydney npor. Kužma Ján Kováč 11.8.1945 196436 18., starší referent FMZV, vicekonzul konzulární a vízová 17.10.1981 21.2.1984
Sydney npor. Babka Vladislav 3.7.1956 165034 50., šifrér FMZV, šifrér konzulární 10.7.1984 8.11.1988
Teherán npor. Koňařík Ladislav 30.3.1947 196685 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 1.3.1981 19.2.1982
Teherán nprap. Humpolík Jaromír Hlaváček 9.7.1933 195176 50., radista FMZV, radista spojení 21.3.1981 6.6.1982
Teherán por. Hekele Jaromír 14.5.1943 196798 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 12.12.1981 31.10.1982
Teherán npor. Šneidr Pavel Jung 28.5.1946 195682 50., radista FMZV, radista spojení 30.5.1982 26.7.1985
Teherán nprap. Krejčí Tomáš 12.12.1937 195833 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 3.9.1982 13.11.1986
Teherán por. Valo Michal Nedvědil 23.7.1953 196847 47., referent FMZV, atašé ekonomické vzťahy 26.2.1983 21.8.1987
Teherán npor. Šimek Vlastislav Šmejkal 20.1.1953 196495 47., starší referent, pověřen řízením FMZO, samostatný ekonom-rozborář obchodní oddělení 3.9.1983 14.12.1989
Teherán npor. Hála Petr Hlinka 7.2.1953 196487 47., st.referent, pověřen řízením FMZV, 3. tajemník konzulární 29.9.1983 15.4.1986
Tirana mjr. Brátka František Blažek 12.9.1943 195277 42., rezident FMZV, rada 2. třídy politické zpravodajství 3.7.1980 27.10.1982
Tirana kpt. Kratochvíl Václav Musil 6.9.1940 196226 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 19.7.1982 11.10.1985
Tirana npor. Gatial Josef 30.5.1951 196775 50., radista FMZV, radista spojení 4.8.1982 8.10.1986
Tirana mjr. Příkopa Jan Percha 12.8.1932 195523 37., rezident FMZV, velvyslanecký rada 21.10.1982 11.10.1987
Tokio npor. Šimek Jan Břehovský 15.5.1947 196228 57., starší referent FMZV, 2. tajemník čínská problematika 6.1.1981 29.10.1985
Tokio kpt. Šimek Vladimír Buk 3.6.1947 195835 69., starší referent specialista FMZV, 3. tajemník VTP 28.11.1981 3.11.1986
Tokio plk. Paukner Zdeněk Plachý 29.11.1926 164651 57., rezident FMZV, rada 1. třídy zahraniční politika 12.12.1981 2.4.1985
Tokio npor. Landa Ivan Skalský 17.6.1952 196745 47., referent FMZV, 2. tajemník kulturní 26.6.1982 29.3.1987
Tokio por. Polívka Václav 12.10.1950 196817 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 23.10.1982 23.9.1986
Tokio npor. Gala Miroslav Nečas 10.4.1953 196486 69., starší referent FMZO, delegát pro novou techniku 1.3.1983 22.12.1987
Tokio npor. Matras Josef Větrovec 4.6.1951 196302 69., starší referent specialista FMZV, 3. tajemník vědecko-technická spolupráce 10.9.1984 3.10.1989
Tripolis kpt. Daněk Josef Kostelka 6.7.1947 196272 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 5.7.1983 24.8.1987
Tripolis por. Hrmo Ján Loupal 24.6.1949 195783 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 18.7.1980 26.9.1983
Tunis mjr. Moravík Karol Malíř 18.9.1932 164597 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 25.6.1981 22.8.1984
Tunis por. Lapčík Josef Šubrt 1.6.1956 196960 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 21.6.1984 9.7.1987
Ulanbátár kpt. Kadlec Karel Vosátko 25.7.1943 196404 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 13.9.1982 26.8.1985
Varšava mjr. Šaloun Josef Lažan 18.12.1929 195622 50., radista FMZV, radista spojení 18.8.1980 3.11.982
Varšava por. Kováč Milan Lipták 10.1.1950 196467 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 13.2.1981 14.8.1985
Varšava pplk. Knápek Rudolf Příhoda 21.7.1931 164401 26., starší referent FMV, zástupce 1.9.1981 30.1.1982
Varšava npor. Nový Josef Horn 4.7.1949 195934 50., radista FMZV, radista spojení 22.9.1982 28.8.1985
Varšava pplk. Bulíř jaroslav Borkovec 25.1.1930 164105 36., zástupce rezidenta FMZV, 1. tajemník 1.6.1982 31.8.1983
Varšava mjr. Zbroj Vladimír Zavadil 4.8.1925 164965 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 12.7.1980 20.2.1981
Vídeň mjr. Nečacký Zdeněk Německý 21.7.1936 195579 26., starší referent, zástupce rezidenta FMZV, 1. tajemník konzulární 1.3.1981 9.4.1985
Vídeň npor. Křivánek Bohumil Petýrek 11.1.1944 195778 31., referent FMZV, odborný referent konzulární 3.11.1981 31.10.1984
Vídeň kpt. Kubů Josef Luňáček 16.4.1949 196098 37., starší referent FMZV, 3. tajemník politické oddělení 4.1.1982 30.9.1985
Vídeň npor. Koňařík Ladislav 30.3.1947 196685 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 20.2.1982 6.9.1985
Vídeň npor. Kubáň Drahomír Janota 25.5.1951 196188 23., starší referent FMZV, 3. tajemník konzulární 22.2.1982 20.4.1988
Vídeň prap. Tuček Josef Tvrdík 2.1.1931 195300 50., radista FMZV, radista spojení 15.3.1982 6.9.1985
Vídeň mjr. Kočík Josef Macura 12.11.1934 196873 37., referent, sledovač FMZO, řidič 1.4.1982 31.1.1986
Vídeň npor. Kebrle Josef Heřmanský 28.1.1949 195717 37., starší referent FMZV, referent konzulární 29.6.1982 28.2.1987
Vídeň mjr. Slezáček Ladislav Akrman 24.4.1939 195847 37., starší referent FMZV, 2. tajemník politické oddělení 19.7.1982 30.11.1984
Vídeň npor. Šimerka Zdeněk Mrázek 17.7.1948 196146 31., referent FMZV, 2. tajemník krajanská 1.8.1982 20.1.1987
Vídeň kpt. Šušlák Štefan Hošťálek 1.8.1946 196229 31., referent FMZV, odborný referent vízová 1.8.1982 26.10.1983
Vídeň npor. Oreško Peter Koteš 28.9.1952 196214 18., starší referent FMZV, 3. tajemník konzulární 1.9.1982 28.12.1984
Vídeň por. Jakubík Miroslav Pešír 1.6.1946 196694 26., st. referent Koospol, ekonom 1.9.1982 30.11.1986
Vídeň por. Křivánková Milada 4.2.1948 195741 37., sekretářka FMV, administrativní pracovník 16.10.1982 30.10.1984
Vídeň por. Korger Josef Sadovský 5.8.1951 196677 37., referent FMZV, řidič 17.1.1983 31.1.1984
Vídeň por. Kočvara Ivan Pařík 6.1.1954 196949 26., starší referent FMZV, rádio-údržbář, technik 1.2.1983 15.11.1988
Vídeň npor. Terpák Ján Rusnák 11.4.1953 196412 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 7.2.1983 20.9.1987
Vídeň plk. Vodrážka Karel Budín 1.9.1933 195647 37., rezident FMZV, rada 2. třídy politický úsek 1.3.1983 15.10.1987
Vídeň kpt. Cvik Vladimír Lichý 27.6.1948 196177 37., starší referent specialista FMZV, 3. tajemník stála mise 1.8.1983 30.9.1985
Vídeň kpt. Syruček Jiří Polabský 24.4.1944 196171 69., starší referent specialista FMZV, 3. tajemník Stála mise OSN 26.9.1983 12.9.1985
Vídeň ppor. Blažek Rostislav Hanel 30.10.1955 196770 26. starší referent FMZV, samostatný referent konzulární 1.10.1983 30.6.1987
Vídeň npor. Škubník Stanislav Orlík 25.1.1954 196593 31., starší referent specialista FMZV, samostatný referent vízová 15.10.1983 29.2.1988
Vídeň mjr. Szabo Július Takáč 3.3.1942 195907 31., starší referent specialista FMZV, odborný referent vízová 1.11.1984 31.1.1987
Vídeň kpt. Malicher Jan Mostecký 10.11.1944 195966 69., starší referent FMZV, 2. tajemník VTP 17.3.1980 30.4.1985
Vídeň mjr Antl Jiří Arbes 24.4.1935 195147 50., radista FMZV, radista spojení 3.8.1980 21.3.1982
Vídeň npor. Götz Jiří Foglar 20.3.1948 195734 37., starší referent FMZV, 3. tajemník tiskový atašé 4.8.1980 15.2.1985
Vientiane npor. Zubec Břetislav 7.10.1952 196742 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 8.12.1981 31.8.1984
Vientiane nstržm. Balun Stanislav 18.5.1946 196452 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 21.6.1984 14.8.1987
Vientiane prap. Ptáček František Velenský 15.8.1946 196538 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 21.7.1980 12.12.1981
Washington npor. Kroček Ladislav Juroš 26.4.1949 196180 69., referent FMZV, 3. tajemník VTP 20.10.1980 31.10.1986
Washington npor. Trgala Ján Vallo 24.6.1950 196471 52., starší referent FMZV, 3. tajemník kulturní 15.1.1981 2.9.1982
Washington kpt. Hajnovič Dezider Kresťan 2.6.1943 196243 26., starší referent FMZV, 3. tajemník 6.7.1981 11.8.1985
Washington prap. Jurán Antonín Bernášek 3.4.1939 195377 50., radista FMZV, radista spojení 4.8.1981 1.9.1983
Washington kpt. Láska Jaroslav Solar 30.11.1947 196105 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 28.9.1982 30.8.1986
Washington npor. Jelínek Miroslav Špetla 13.6.1946 196313 69., starší referent FMZV, 2. tajemník vedecko-technický úsek 30.12.1982 14.1.1984
Washington npor. Vedral Vladimír Černý 4.11.1947 196435 52., starší referent specialista FMZV, 3. tajemník ekonomie 7.4.1983 31.1.1987
Washington por. Škrabal Antonín 13.6.1946 196881 50., radista FMZV, radista spojení 20.6.1983 9.8.1987
Washington npor. Žluva Václav Dlouhý 30.10.1947 196675 52., starší referent FMZV, 2. tajemník kulturní 1.7.1983 31.1.1987
Washington prap. Novák Karel 29.1.1950 195744 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 9.7.1983 19.9.1987
Washington plk. Sokol Zdeněk Záleský 16.8.1930 164745 52., rezident FMZV, rada 2. třídy politická 22.8.1983 19.9.1988
Washington nprap. Šedivý František Bojar 30.7.1933 195718 50., radista FMZV, radista spojení 29.8.1983 25.8.1986
Washington por. Bulka Jan Tachovský 25.9.1957 196889 52., řidič-sledovač FMZV, řidič 10.10.1983 29.6.1985
Washington npor. Hora Antonín Kopeček 12.12.1952 196187 31., starší referent specialista FMZV, 3. tajemník krajanská 24.11.1983 31.7.1988
Washington kpt. Mattanelli Vladimír Voska 15.8.1950 165099 26., starší referent specialista FMZV, technický pracovník 19.7.1984 26.10.1988
Ženeva mjr. Jačka Jiří Jakeš 9.4.1929 164344 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 12.10.1981 10.9.1984
Ženeva npor. Kalavský Jan Kalináč 15.8.1948 196251 42., referent FMZV, 3. tajemník 12.10.1981 2.7.1984
Ženeva por. Fiala Miroslav 23.6.1948 165030 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 1.9.1984 30.9.1987

Obsazení rezidentur Hlavní správy rozvědky v letech 1985 až 1989

Rezidentura Hodnost Příjmení Jméno Krycí jméno Datum
narození
OEČ Odbor a rozvědná funkce Legalizační úřad a legalizační funkce Legalizační agenda Nástup na rezidenturu Odjezd z rezidentury
Addis Abeba kpt. Laňka Jan 5.5.1943 196708 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 5.7.1985 14.7.1988
Addis Abeba nprap. Záveský Václav Maryška 7.7.1949 195678 50., radista FMZV, radista spojení 27.5.1987
Addis Abeba npor. Panák Květoslav 8.7.1953 165434 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 1.7.1988
Aden kpt. Skořepa Vladimír 31.10.1950 196853 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 24.9.1988
Alžír kpt. Ouřada Václav Falcník 1.5.1949 196576 26., starší referent specialista FMZV, 2. tajemník konzulární 23.4.1985 20.9.1989
Alžír npor. Redek Radomír Podvesný 1.3.1954 196835 47., starší referent FMZV, 3. tajemník školství a kultura 9.12.1985 31.8.1988
Alžír mjr. Gelbič Vladimír Štol 5.1.1950 195909 47., rezident FMZV, 1. tajemník tisková 6.9.1986
Alžír npor. Labaj Pavel Fibinger 28.2.1952 196102 50., radista FMZV, radista spojení 10.8.1987
Alžír npor. Hekele Jaromír 14.5.1943 196798 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 2.9.1987
Alžír npor. Charvát Jaroslav Kasan 14.12.1957 196962 26., starší referent specialista FMZV, 3. tajemník konzulární 5.9.1989
Ammán npor. Fuska Milan Gažák 7.9.1950 196559 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 12.8.1985 28.8.1988
Ammán por. Veverka Václav Záluský 20.8.1948 196475 47., starší referent specialista FMZV, 2. tajemník konzulární 6.8.1986
Ammán npor. Bělík František 7.5.1954 165453 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 30.6.1988
Ammán mjr. Kozubík Stanislav Světlý 5.11.1948 195988 47., rezident FMZV, rada II. třídy vedoucí zastupitelského úřadu 10.11.1988
Ankara por. Móler Vasil 28.12.1950 196882 50., radista FMZV, radista spojení 5.10.1987
Ankara pplk. Zeman Rudolf Zelinka 3.6.1936 195561 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 1.9.1988
Athény mjr. Wagner Jaroslav Šimánek 29.9.1941 195666 50., radista FMZV, radista 25.3.1985 23.12.1985
Athény mjr. Vejmelka Antonín Kostík 25.1.1947 195903 42., 37., rezident FMZV, 1. tajemník tisk, kultura 19.9.1985 16.8.1989
Athény mjr. Moravík Karol Malíř 18.9.1932 164597 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 29.12.1985 24.6.1988
Athény npor. Zuščák Milan Jantoš 17.2.1952 196040 50., radista FMZV, radista spojení 15.3.1986
Athény npor. Sixta Jaroslav Málek 31.5.1954 196704 42., 37., starší referent FMZV, 3. tajemník konzulární 4.10.1986 29.6.1989
Athény kpt. Blašťák Libor Vančura 17.9.1951 196674 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé 19.6.1988
Athény npor. Lanský Lubomír Košinár 12.2.1957 165127 37., starší referent FMZV, 3. tajemník konzulární 16.6.1989
Athény mjr. Litecký Daniel Brejha 16.9.1950 196141 37., rezident FMZV, 1. tajemník politické zpravodajství 2.8.1989
Bagdad por. Albrecht Josef Táborský 14.3.1942 196716 50., radista FMZV, radista 26.8.1985 12.7.1989
Bagdad pplk. Svoboda Antonín Sochor 18.3.1929 164815 47., vedoucí starší referent specialista FMV, představitel OMS 30.10.1985 20.11.1987
Bagdad kpt. Vohánka Karel 25.7.1930 164932 50., šifrér FMZV, šifrér 17.7.1987 16.6.1989
Bagdad kpt. Kordač Josef 14.11.1938 196887 50., radista FMZV, radista spojení 5.10.1987 15.12.1988
Bagdad mjr. Cipra Jaroslav Cigler 27.7.1935 164118 50., radista FMZV, radista 12.12.1988
Bagdad npor. Neubauer Miloslav 28.8.1957 165530 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé 9.6.1989
Bagdád kpt. Kuruc Ján Mináč 20.6.1946 195862 47., rezident FMZV, 1. tajemník KŠVZ 26.3.1985 20.3.1987
Bejrút npor. Venc Josef 2.11.1946 165134 50., šifrér FMZV, šifrér-attaché 4.8.1985 21.8.1987
Bejrút pplk. Sailer František Bečvář 20.11.1936 195684 47., rezident FMZV, rada II. třídy 27.12.1985 30.6.1987
Bejrút npor. Skácel Zdeněk Ratiborský 2.3.1954 196153 47., starší referent specialista 2. tajemník konzulární 9.3.1986 23.4.1987
Bejrút npor. Brzobohatý Lubomír Boháček 21.3.1938 195307 50., radista FMZV, radista spojení 14.4.1986 11.10.1987
Bělehrad pplk. Pecha Jan Kříž 29.3.1944 195341 37., vedoucí starší referent specialista FMZV, 1. tajemník tisková 24.4.1987
Bělehrad kpt. Kováč Milan Lipták 10.1.1950 196467 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 9.7.1987
Bělehrad kpt. Jaroš Václav 30.3.1948 196810 50., radista FMZV, radista spojení 17.8.1987
Bělehrad mjr. Formánek Zdeněk Kolínský 1.5.1942 196005 26., vedoucí starší referent specialista FMZV, 1. tajemník politický úsek 28.12.1987
Bělehrad mjr. Gottlieb František Gregor 8.3.1940 195138 37., vedoucí starší referent specialista FMZV, 2. tajemník politická 29.4.1988
Bělehrad kpt. Lašček Pavel Lechovič 25.12.1952 196440 37., rezident FMZV, 1. tajemník politický úsek 25.7.1988
Berlín kpt. Hrubec Jiří Karev 22.10.1948 196170 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 5.8.1986 8.10.1989
Berlín kpt. Vyšata Jan Čejka 10.10.1949 196097 37., vedoucí starší referent specialista FMZV, 1. tajemník politická 28.12.1986
Berlín mjr. Kadlec Karel Vosátko 25.7.1943 196404 50., radista FMZV, radista spojení 7.8.1987 1.6.1989
Berlín pplk. Žemlička Jaroslav Žabka 8.1.1943 195289 37., rezident FMZV, rada I. třídy 22.9.1987
Berlín kpt. Voříšek Jaroslav Vitula 21.1.1949 165018 69., starší referent PZO KOVO, ekonom OBO, delegát 27.10.1987
Berlín kpt. Beneš Ilja Juránek 14.9.1951 165119 37., starší referent specialista FMZV, 3. tajemník politické zpravodajství 18.4.1989
Berlín kpt. Vašíček Jindřich Teplík 22.8.1951 196149 50., radista FMZV, radista spojení 29.5.1989
Berlín mjr. Šilhánek Karel Pavela 15.10.1946 196322 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 2.10.1989
Berlín mjr. Keka Vladimír Becher 4.11.1947 165285 37., starší referent specialista FMZV, 2. tajemník politické zpravodajství 30.10.1989
Berlín npor. Doležel František Modr 1.12.1939 165014 69., starší referent KOVO, obchodní referent 1.5.1983 15.11.1987
Berlín npor. Korger Josef Sadovský 5.8.1951 196677 37., starší referent FMZV, 3. tajemník vízové oddělení 1.2.1984 30.6.1985
Berlín npor. Čermák Bohumil Brůna 14.5.1946 196320 26., starší referent specialista FMZV, 3. tajemník konzulární oddělení 1.3.1988 4.7.1989
Berlín npor. Hrušecký Vlastimil Lužický 20.8.1952 196279 37., starší referent specialista FMZV, 3. tajemník politický úsek 20.2.1985 28.2.1989
Bern kpt. Hrmo Ján Loupal 24.6.1949 195783 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 30.7.1985 7.7.1989
Bern pplk. Burian Luboš Bělavský 7.1.1936 196298 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 1.6.1989
Bogota npor. Kuba Jaroslav 15.7.1953 165343 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 4.7.1987
Bogota mjr. Zapletal Josef Horman 22.8.1943 195945 52., rezident FMZV, 1. tajemník tisková 12.11.1987
Bogota kpt. Vrzal Antonín Suk 2.10.1948 196510 52., starší referent specialista FMZV, 2. tajemník kulturní a konzulární 29.11.1988
Bonn kpt. Lejnar Jiří Dusík 21.9.1948 195946 37., zástupce rezidenta, rezident FMZV, 1. tajemník politický úsek 21.4.1985
Bonn kpt. Grafek Jaroslav Bydžovský 26.7.1947 196075 69., vedoucí starší referent specialista FMZV, 3. tajemník ochrana životního prostředí 16.5.1985 20.12.1987
Bonn mjr. Potužník Václav Chytil 21.10.1931 195805 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 1.7.1985 30.6.1989
Bonn npor. Potužníková Božena Neumanová 15.12.1938 196442 37., sekretářka FMV, sekretářka 1.7.1985 30.6.1989
Bonn kpt. Kos Jiří Matyska 19.8.1955 196816 37., starší referent specialista FMZV, 3. tajemník zahraniční polititika 5.8.1985
Bonn npor. Nedobitý Miroslav Kilián 30.12.1951 196104 50., radista FMZV, radista spojení 16.8.1985 8.7.1988
Bonn kpt. Pavel Miroslav Prokel 8.10.1947 196231 69., starší referent specialista FMZO, obchodní delegát 23.9.1985 31.10.1989
Bonn kpt. Čepera Jan Vávra 17.1.1941 196720 26., starší referent specialista FMZV, 2. tajemník vnitřní záležitosti 25.9.1985
Bonn kpt. Hakl Luděk Tichý 30.12.1953 196714 31., 26., starší referent specialista FMZV, samostatní referent konzulární oddělení 1.11.1985 23.3.1989
Bonn pplk. Drkal Miloš Ostrý 30.5.1938 195418 37., vedoucí starší referent specialista FMZV, 2. tajemník tiskový přidelenec 18.11.1985 21.9.1986
Bonn npor. Bakeš Karel Řičánek 15.5.1954 196167 26., starší referent specialista FMZO, obchodný delegát 31.3.1986
Bonn kpt. Svoboda Jiří Písecký 5.5.1952 196400 31., 26., starší referent specialista FMZV, 3. tajemník vizová 1.9.1986
Bonn kpt. Němec Jan Jakubec 19.1.1949 165218 37., starší referent specialista FMZV, samostatní referent konzulární 15.9.1986
Bonn kpt. Hánl Václav Váhal 11.11.1950 165079 69., starší referent PZO Strojimport, ekonom-delegát 7.6.1987
Bonn kpt. Hánl Václav Váhal 11.11.1950 165079 69., starší referent PZO Strojimport, ekonom-delegát 7.6.1987
Bonn mjr. Šorel František 26.3.1944 195787 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé šifra 25.7.1987
Bonn kpt. Kašpar Zdeněk Pekárek 31.1.1947 195943 37., starší referent specialista FMZV, 2. tajemník tisková 3.8.1987
Bonn mjr. Cacka Julius Panýrek 15.4.1947 195801 37., vedoucí starší referent specialista FMZV, 1. tajemník ekonomický rada 17.8.1987
Bonn kpt. Taraš Igor Špirko 24.4.1953 196594 69., starší referent specialista FMZO, samostatní ekonom 14.9.1987
Bonn npor. Skovajsa Ján Štefanič 18.9.1956 196931 37., starší referent FMZV, 3. tajemník 15.10.1987
Bonn mjr. Blaho Milan Hečko 12.6.1949 196065 37., starší referent specialista FMZV, 2. tajemník konzulární oddělení 1.11.1987 5.12.1988
Bonn npor. Hoznour Jiří Kvapil 5.6.1954 196656 26., starší referent specialista FMZV, 3. tajemník konzulární 1.12.1987
Bonn kpt. Monček Milan Doner 21.8.1948 196179 69., starší referent specialista FMZV, 3. tajemník vědecko-technický přidelenec 7.12.1987
Bonn kpt. Červený Jaroslav Verner 6.8.1953 196578 26., starší referent specialista FMZV, 3. tajemník 10.12.1987
Bonn por. Podstata Jan 21.7.1949 165196 50., radista FMZV, radista spojení 12.7.1988
Bonn kpt. Bárta Antonín Frýda 19.4.1946 195933 50., radista FMZV, radista spojení 1.9.1988
Bonn kpt. Kavánek Josef Sekal 19.3.1950 165224 37., samostatní technický pracovník OBO Kolín, řidič 11.9.1988
Bonn npor. Kožuch Pavel Tofel 19.7.1957 165012 37., starší referent FMZO, obchodní přidělenec obchodní oddělení 3.7.1989
Bonn mjr. Bartoš Milan 25.2.1949 196792 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 14.7.1989
Bonn kpt. Hurda Jiří Švehlík 25.10.1951 196391 69., starší referent specialista PZO KOVO, delegát 2.10.1989
Bonn kpt. Vaněček Josef Šádek 1.3.1951 196801 26., starší referent FMZV, 3. tajemník konzulární 16.12.1987
Brasília kpt. Bartoň Jaroslav 3.7.1952 165253 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé 10.7.1986 6.10.1989
Brasília kpt. Mišicák Imrich 5.11.1947 165536 50., šifrér FMZV, šifrér 1.8.1989
Brasília kpt. Usnul Milan Kozák 27.11.1950 196747 26., starší referent specialista FMZV, 3. tajemník 21.8.1989
Brasília kpt. Zábrodský Ivo Sobek 14.1.1953 196379 52., rezident FMZO, ekonom-rozborář obchodní 28.8.1989
Brusel npor. Paducha Jiří Platil 11.10.1953 196591 42., 37., starší referent FMZO, ekonom-rozborář 23.9.1985 28.11.1989
Brusel kpt. Kodýdek Jiří Konařík 18.9.1951 196416 42., 37., starší referent specialista FMZV, 3. tajemník konzulární 16.11.1985 2.9.1989
Brusel kpt. Braňka Jan Krupka 18.9.1950 196868 42., 37., starší referent specialista FMZV, 3. tajemník 30.11.1985
Brusel pplk. Klouček František Kružík 7.10.1942 195245 42., 37., rezident FMZV, rada 2. třídy 10.2.1986
Brusel mjr. Kopecký Petr Straka 31.10.1946 195965 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 1.9.1986 19.7.1988
Brusel npor. Lalík Dušan Benčo 15.7.1954 196904 42., 37., starší referent FMZV, 3. tajemník kultura 1.11.1987
Brusel kpt. Voborský Milan Nálepka 3.12.1946 196233 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 13.7.1988
Brusel kpt. Kohout Karel Obdržálek 6.11.1950 196247 37., starší referent specialista FMZO, ekonom-rozborář obchodní oddělení 12.9.1988
Brusel kpt. Sobotka Věroslav Saxsl 23.5.1956 196769 26., starší referent specialista FMZV, 2. tajemník vedoucí Konzulárního oddělení 21.8.1989
Budapešť npor. Šimek Bohuslav Pastrňák 3.9.1949 196512 50., radista FMZV, radista spojení 1.8.1987
Budapešť kpt. Fótyi Ludovít 7.5.1950 196869 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé 28.6.1988
Buenos Aires npor. Vosička Karel 24.12.1946 165317 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 7.10.1986 6.10.1989
Buenos Aires mjr. Němec František Těšínský 17.8.1949 195994 18., 52., vedoucí starší referent specialista, rezident FMZV, 1 .tajemník konzulární 26.9.1987
Buenos Aires npor. Rippel Josef Kotas 16.7.1953 196905 52., starší referent FMZV, 3. tajemník tisková a kulturní 7.11.1987
Buenos Aires por. Hejda František 21.1.1956 165526 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé 22.7.1989
Bukurešť nprap. Hylmar František Ivančík 2.9.1948 195641 50., radista FMZV, radista speciální spojení 28.8.1985 31.7.1987
Bukurešť npor. Klimeš Miroslav Štrobl 24.8.1947 196579 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 5.7.1986
Bukurešť npor. Chvojka Miloslav Sládek 30.10.1953 196937 37., starší referent FMZV, 3. tajemník 28.12.1986 1.12.1988
Bukurešť kpt. Kovář Pavel Hlinomaz 18.6.1950 195841 50., radista FMZV, radista spojení 1.7.1987
Caracas kpt. Trgala Ján Vallo 24.6.1950 196471 52., rezident FMZV, 1. tajemník tisková 10.10.1985 17.8.1989
Caracas npor. Blažek Jozef Gabriš 12.5.1942 195603 18., vedoucí starší referent specialista FMZV, 2. tajemník konzulární 29.7.1986 1.11.1989
Caracas npor. Biricz Csaba Farný 21.6.1954 196900 52., starší referent specialista, rezident FMZO, ekonom-rozborář 5.9.1987
Caracas npor. Kulman Jaroslav 11.5.1949 196348 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 1.9.1988
Caracas kpt. Galajda Pavel Brandl 9.11.1954 196709 52., starší referent specialista FMZV, 3. tajemník tisková 10.8.1989
Caracas mjr. Votýpka Jiří Bruner 6.2.1945 195685 18., starší referent specialista FMZV, 1. tajemník konzulární 18.10.1989
Damašek por. Kučera Otakar Zeyer 6.4.1953 196940 47., starší referent Technoexport, vedoucí kanceláře 6.1.1985
Damašek por. Jamrich Slavomír 18.6.1954 165093 50., radista FMZV, radista 1.9.1985 2.7.1989
Damašek mjr. Havel Stanislav Brož 19.4.1943 195387 47., rezident FMZV, rada 2. třídy 28.12.1985 15.12.1989
Damašek npor. Hoidar Milan Vlček 16.11.1952 196570 47., starší referent specialista FMZV, 3. tajemník tiskový přidelenec 25.9.1986 10.7.1989
Damašek kpt. Skácel Zdeněk Ratiborský 2.3.1954 196153 47., starší referent specialista 2. tajemník 20.9.1987
Damašek npor. Židoň Miroslav 25.3.1956 165427 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 18.7.1988
Damašek por. Pospíšil Zdeněk Brůžek 23.2.1935 195719 50., radista FMZV, radista 26.6.1989
Damašek npor. Blahovec Miloslav Martin 27.9.1953 196929 47., starší referent specialista FMZV, 2. tajemník konzulární, tisková 27.6.1989
Dar es Salaam npor. Staufčík Ladislav 2.10.1952 165423 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé 28.6.1988
Dillí mjr. Duda Dušan Kotásek 14.8.1949 195889 69., starší referent specialista FMZO, ekonom-rozborář 9.11.1985 8.12.1988
Dillí kpt. Prievozník Josef Borovica 2.5.1948 196045 47., rezident, starší referent specialista FMZV, 1. tajemník vnitřní a zahraniční politika 7.12.1986 31.5.1988
Dillí kpt. Hrdlička Miloslav 20.10.1954 196701 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 16.7.1987
Dillí kpt. Beneš Jiří 16.1.1951 165313 30., radista FMZV, radista 24.7.1987
Dillí pplk. Ludvík Vlastimil Pantůček 16.3.1943 195389 47., zástupce rezidenta FMZV, 1. tajemník ekonomická, politická 19.8.1987
Dillí kpt. Mojžita Miroslav Brezovský 23.4.1951 196194 47., rezident FMZV, rada II. třídy zahraniční politika 12.10.1987
Dillí kpt. Okleštěk Václav Plotnik 10.1.1952 196319 69., starší referent specialista FMZV, 3. tajemník větecko-technická spolupráce 26.9.1988
Dillí kpt. Chabr Zdeněk Lendl 7.6.1953 196774 69., starší referent specialista FMZO, delegát pro novou techniku obchodní 16.10.1988
Dillí mjr. Beneš Jiří Kalva 29.4.1951 165112 26., starší referent specialista FMZV, 3. tajemník konzulární oddělení 6.12.1988
Djakarta npor. Liška Jiří 23.9.1952 165124 50., šifrér FMZV, šifrér šifrér 22.7.1985 22.7.1989
Djakarta nprap. Výstup Josef Brouček 24.9.1935 195681 50., radista FMZV, radista spojení 16.10.1986 17.11.1987
Djakarta kpt. Malásek Jan Bezruč 29.1.1949 196481 47., rezident FMZO, rozborář zástupce vedoucího obchodního oddělení 8.9.1987 31.7.1989
Djakarta npor. Rajčok Peter 21.8.1951 165428 50., radista FMZV, radista 22.2.1988
Djakarta pplk. Špinka Vladimír Lefler 6.12.1940 196033 47., vedoucí starší referent specialista FMZV, rada 2. třídy politické otázky 24.7.1988
Fenjan por. Jakš Vlastimil 17.4.1955 165208 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé 17.6.1985 24.9.1988
Fenjan nprap. Jurán Antonín Bernášek 3.4.1939 195377 50., radista FMZV, radista spojení 20.10.1986
Fenjan npor. Hromádko Jaroslav 1.7.1957 165380 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 29.6.1988
Haag mjr. Staněk Jiří Sádlo 18.11.1929 164795 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 4.9.1985 17.10.1987
Haag kpt. Serbousek Milan Dachovský 26.3.1945 196507 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 14.10.1987
Haag npor. Velek Milan Klicpera 18.3.1956 196944 26., starší referent FMZO, ekonom 19.10.1987
Haag kpt. Felcman Jaromír Čajkovský 10.11.1950 196242 42., 37., rezident FMZV, 1. tajemník zahraniční politika 14.6.1988
Haag npor. Sláma Blahoslav 12.11.1954 196280 37., starší referent specialista FMZV, 3. tajemník politický úsek 21.10.1988
Hanoj npor. Gottlieb Václav 29.9.1952 165129 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 17.7.1985 5.9.1988
Hanoj por. Krtička Petr 19.12.1956 165426 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 29.6.1988
Harare mjr. Kratochvíl Václav Musil 6.9.1940 196226 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 29.5.1987
Havana nprap. Pavel Milan Kornel 13.6.1949 195646 50., radista FMZV, radista spojení 21.8.1985 17.8.1988
Havana por. Kmeť Peter Slaný 20.1.1957 196938 52., starší referent FMZV, 3. tajemník 1.10.1985 8.7.1987
Havana ppor. Čulák Anton 6.2.1949 196683 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 8.7.1986
Havana npor. Řádek Milan Machek 13.3.1955 196836 42., 37., starší referent FMZV, 3. tajemník kultura 27.12.1987 15.2.1989
Havana npor. Danko Zdeněk 10.3.1955 165002 50., radista FMZV, radista spojení 10.8.1988
Havana npor. Biganič Michal Gabin 27.4.1958 165177 52., starší referent FMZV, 3. tajemník politické zpravodajství 31.1.1989
Helsinki kpt. Štuk Robert Zpěvák 18.1.1946 196099 50., šifrér FMZV, šifrér 7.10.1986
Islamabád por. Brabec Kamil 9.9.1952 165318 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 29.10.1986 4.9.1989
Islamabád npor. Hříba Jaroslav 28.5.1950 165105 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé 2.7.1989
Istanbul kpt. Pavlíček Jan Vajner 27.6.1951 165201 37., starší referent specialista FMZV, vicekonzul konzulární 8.11.1988
Kábul npor. Figuš Petr 14.12.1954 165222 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé 30.6.1986 10.2.1989
Kábul ppor. Pilecký Václav 12.9.1942 196861 50., radista FMZV, radista spojení 6.10.1986
Kábul npor. Frank Václav Eremiáš 11.1.1958 196936 42., 37., starší referent ČTK, redaktor 17.2.1987 2.2.1989
Kábul npor. Švec Blahoslav 17.9.1953 165314 50., radista FMZV, radista spojení 24.8.1987 5.9.1989
Kábul mjr. Kadlec Karel Vosátko 25.7.1943 196404 50., radista FMZV, radista spojení 2.6.1989 6.8.1989
Kábul kpt. Brzobohatý Lubomír Boháček 21.3.1938 195307 50., radista-šifrér FMZV, radista spojení 29.8.1989
Káhira kpt. Péry Alexander Kevický 20.7.1950 196109 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 25.6.1985 22.9.1988
Káhira por. Fedina Ivan Havrda 4.11.1948 196503 50., radista FMZV, radista spojení 1.7.1985 2.11.1989
Káhira por. Terek Jiří Polanský 7.10.1955 196942 47., starší referent FMZV, 3. tajemník kultura a školství 13.10.1985 13.7.1989
Káhira npor. Fejfar Jaroslav Filipec 11.11.1954 196586 47., starší referent FMZV, 3. tajemník konzulární 3.6.1986
Káhira mjr. Kuruc Ján Mináč 20.6.1946 195862 47., zástupce rezidenta/rezident FMZV, rada 2. třídy politické zpravodajství 21.3.1987 21.3.1989
Káhira kpt. Lžičař Oldřich Mrkos 22.6.1951 196203 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 27.7.1988
Káhira npor. Jirák Jiří Smetík 22.6.1954 196841 47., starší referent PZO, ekonom-rozborář 4.8.1988
Káhira npor. Vacek Petr Bér 17.3.1955 196933 26., starší referent specialista FMZV, 3. tajemník kulturní 28.9.1988
Káhira kpt. Lábus Lubomír Vaculík 20.6.1956 196446 47., starší referetn FMZV, 3. tajemník tisková 28.6.1989
Káhira npor. Švec Blahoslav 17.9.1953 165314 50., radista FMZV, radista spojení 6.9.1989
Káhira mjr. Kaleja František Antalík 16.12.1944 195848 47.,rezident FMZV, 1. tajemník politické zpravodajství 8.11.1989
Kodaň kpt. Hynek Pavel Srnka 13.11.1947 196535 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 9.7.1987 24.3.1989
Kodaň por. Balun Stanislav 18.5.1946 196452 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 15.4.1989
Lagos por. Popov Jaroslav 18.7.1953 165212 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé 26.6.1985 21.8.1988
Lagos kpt. Leligdon Ján 18.9.1952 165421 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé 29.6.1988
Lagos por. Anka Jozef 10.5.1950 165551 50., radista FMZV, radista 1.7.1989
Lima kpt. Baranay Vladimír Dubovský 2.9.1945 195948 52., starší referent specialista, pověřen řízením FMZO, zástupce vedoucího obchodního oddělení 20.1.1985 9.8.1988
Lima npor. Klofáč Jan Vlnas 3.1.1951 196842 52., starší referent FMZO, ekonom-rozborář obchodní politika 29.9.1987 23.12.1988
Lima npor. Valkovič Miroslav 14.12.1954 165429 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 5.7.1988
Lisabon npor. Kadlec Miroslav Dostálek 19.11.1951 195940 42., 37., starší referent specialista FMZV, 2. tajemník zahraniční politika 1.7.1985
Lisabon npor. Khol Miloslav 26.7.1953 196890 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 25.7.1987
Lisabon mjr. Hůla Vlastimil Hertner 25.11.1946 165143 69., starší referent specialista FMZO, samostatní ekonom-rozborář ekonomické zpravodajství a vědecko-technická spolupráce 17.10.1988
Lisabon kpt. Tobiáš Oldřich Trojan 11.5.1948 196378 37., rezident FMZV, 1. tajemník zahraniční politika 16.12.1988
Londýn npor. Hnízdil Vlastimil Blažej 12.5.1953 196526 42., starší referent FMZV, 3. tajemník zahraniční politika 14.5.1985 15.9.1988
Londýn npor. Sarkocy Ján Dymič 4.11.1953 165126 26., starší referent specialista FMZV, 3. tajemník mírové hnutí 29.5.1986 8.6.1989
Londýn npor. Huml Bohumil 4.10.1954 196807 50., šifrér FMZV, šifrér-úředník 3.7.1986 22.8.1989
Londýn kpt. Pavlíček Jan Zach 22.1.1950 196918 31., 26., starší referent specialista FMZV, 3. tajemník kulturní 31.8.1986 8.6.1989
Londýn npor. Kašparovský Rudolf Roman 13.6.1953 196886 69., starší referent FMZO, delegát nové techniky 7.9.1986 13.6.1989
Londýn kpt. Písařík Petr Hušek 10.11.1951 195972 50., radista FMZV, radista spojení 1.10.1986 23.8.1989
Londýn kpt. Lenz Oldřich Axler 19.9.1952 196948 26., starší referent specialista FMZV, 3. tajemník kultura 19.5.1987
Londýn kpt. Musiál Jiří Polanka 19.10.1943 196392 42., 37., rezident FMZV, 1. tajemník 9.12.1987
Londýn kpt. Pašiak Martin Beník 25.8.1952 165216 42., 37., starší referent FMZV, 3. tajemník 15.12.1987
Londýn kpt. Hireš Ladislav Klech 24.2.1954 165025 31., 26., starší referent specialista FMZV, samostatní referent vízová 15.6.1988
Londýn npor. Motyka Josef Fencl 13.9.1957 165108 37., starší referent FMZV, 3. tajemník vnitřní politika 1.9.1988
Londýn kpt. Souček Petr Doubek 2.6.1953 165114 69., starší referent specialista FMZV, 3. tajemník vědecko-technická 1.12.1988
Londýn kpt. Kabelka František Dobeš 22.3.1955 165027 37., starší referent specialista Čedok, referent vedoucí oddělení 6.12.1988
Londýn kpt. Mochnáč Emil Macko 11.6.1939 196136 26., samostatní technický pracovník FMZV, 3. tajemník 29.12.1988
Londýn ppor. Novák Karel 29.1.1950 195744 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé 4.7.1989
Londýn kpt. Kočí Josef Kročil 5.8.1955 165305 37., starší referent specialista FMZO, ekonom-rozborář obchodní oddělení 8.8.1989
Londýn prap. Németh Zoltán Adamík 26.6.1949 195679 50., radista FMZV, radista spojení 18.8.1989
Londýn kpt. Burda Pavel Racko 19.5.1956 196865 26., starší referent specialista FMZV, 3. tajemník speciální služby 16.11.1989
Luanda kpt. Lukeš Jan Durdil 7.7.1948 196909 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 8.8.1987
Luanda mjr. Bordáč Július 30.3.1949 165432 50., radista FMZV, radista 21.7.1988
Lusaka mjr. Drbal Vlastimil Vyškovský 26.6.1945 196215 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 17.7.1985 24.8.1987
Lusaka por. Boldižár Ladislav 21.3.1954 165319 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé 2.6.1987
Madrid mjr. Drbal Vlastimil Vyškovský 26.6.1945 196215 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 25.8.1987 5.7.1989
Madrid pplk. Vladyka Miroslav Vyhnanovský 21.4.1932 164927 42., 37., rezident FMZV, rada 2. třídy 26.10.1987
Madrid npor. Řádek Milan Machek 13.3.1955 196836 37., starší referent specialista FMZV, 2. tajemník kultura 30.5.1989
Madrid kpt. Poula Milan Netolička 19.4.1945 196337 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé 4.7.1989
Managua nstržm. Štěpánek Zdeněk 25.1.1957 165100 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 9.6.1985 3.8.1988
Managua npor. Ondruška Stanislav 9.3.1949 165454 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 20.7.1988
Maputo por. Maťha Josef 3.9.1944 165184 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé 9.7.1985 9.8.1989
Maputo kpt. Kašparovský Vladimír 17.7.1950 196879 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé 24.4.1989
Mexiko npor. Vašák Jiří Hošek 16.4.1942 196395 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 23.7.1985 31.8.1988
Mexiko npor. Klofáč Jan Vlnas 3.1.1951 196842 52., starší referent FMZO, ekonom-rozborář 4.10.1986 30.6.1987
Mexiko mjr. Dusil Miloslav Hurt 20.6.1947 165106 52., starší referent specialista FMZV, 2. tajemník kulturní atašé 20.8.1987
Mexiko kpt. Erényi Josef Hrubiš 9.3.1944 196142 52., rezident FMZV, 1. tajemník tiskový tajemník 25.11.1987 31.10.1989
Mexiko npor. Adamec Petr Linda 29.6.1959 165075 52., starší referent FMZO, ekonom-rozborář obchodní oddělení 29.12.1987
Mexiko kpt. Polívka Václav 12.10.1950 196817 50., šifrér FMZV, šifrér 3.7.1988
Mexiko kpt. Urban Miroslav Šramota 12.6.1951 196916 69., starší referent specialista FMZO, obchodní delegát obchodní a VT spolupráce 7.8.1989
Montreal kpt. Damian Josef Bedáň 13.6.1950 196161 69., 52., starší referent specialista, pověřen řízením FMZV, konzul pasová 6.12.1985 1.9.1988
Montreal kpt. Ulík Bohumír 17.11.1952 196459 31., 26., starší referent FMZV, vicekonzul krajanská 10.7.1987
Montreal npor. Bezák Viliam Polák 27.6.1953 196756 69., starší referent specialista FMZO, ekonom-rozborář vědecko-technická problematika 22.8.1987
Montreal kpt. Hipský Vladimír 29.7.1955 196345 50., šifrér FMZV, šifrér 30.7.1988
Montreal mjr. Lehoťan Milan Krupinský 24.10.1948 195788 18., starší referent specialista FMZV, konzul konzulární 18.8.1988
Montreal kpt. Hrbáček Jaroslav 12.4.1950 196206 52., rezident FMZV, konzul konzulární 21.11.1988
Moskva kpt. Jurča Pavel Hodač 23.8.1944 195865 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 14.7.1986
Moskva mjr. Kadlec Karel Vosátko 25.7.1943 196404 50., radista FMZV, radista spojení 28.7.1986 6.8.1987
Moskva por. Černička Ivan Prchlík 11.3.1928 195414 50., radista FMZV, radista spojení 1.8.1986 1.6.1989
Moskva mjr. Vašátko Vlastimil Valdauf 13.12.1930 164906 50., šifrér FMZV, šifrér 1.9.1986 19.8.1989
Moskva pplk. Durchánek Stanislav Borek 25.5.1931 195631 50., radista FMZV, radista spojení 28.8.1987 18.8.1989
Moskva kpt. Pecha Pavel Šára 14.7.1951 196423 50., radista FMZV, radista spojení 16.6.1989
Moskva npor. Rak Jiří Bernard 27.3.1950 195677 50., radista FMZV, radista spojení 20.8.1989
Moskva npor. Škrdla Miroslav 11.10.1954 196872 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé 12.9.1989
Nairobi npor. Sekel Štefan 12.1.1956 165213 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 16.10.1985 14.9.1988
Nairobi npor. Veselovský Lubomír Matoušek 5.8.1953 196101 50., radista FMZV, radista spojení 16.11.1985 18.8.1988
Nairobi por. Šach Zdeněk 5.12.1956 165456 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 1.8.1988
New York npor. Březina Bohuslav 25.7.1951 196891 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 17.9.1985 8.8.1987
New York npor. Kubizňák Ladislav Drábik 2.11.1949 196765 26., starší referent specialista, zástupce rezidenta FMZV, 2. tajemník 5. výbor OSN 20.9.1985
New York npor. Škvára Jiří Petrák 3.9.1953 196711 52., starší referent specialista FMZO, ekonom delegát FMZO 31.10.1985 17.11.1989
New York kpt. Zahálka Miroslav Lomský 30.6.1944 165232 52., samostatný technický pracovník FMZV, řidič Stále mise OSN 2.6.1986
New York npor. Štěpánek Jaroslav Pánek 22.2.1956 196846 26., starší referent ČSA, delegát ČSA speciální služby 24.6.1986
New York kpt. Nevrla Josef Kobák 5.7.1943 196537 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé 27.6.1986 26.9.1989
New York npor. Novotný Pavel Zavřel 17.8.1957 196833 52., starší referent FMZV, 3. tajemník Stálá mise OSN 26.12.1986
New York kpt. Plzák Pavel Paur 29.6.1953 196521 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 4.8.1987
New York npor. Vocetka Petr Sekera 21.12.1955 196839 69., starší referent specialista FMZV 3. tajemník, Stálé mise při OSN odzbrojení a vědecko-technická 25.8.1987
New York ppor. Kmeť Peter 20.1.1957 196938 52., starší referent specialista FMZV, 3. tajemník 19.10.1987
New York kpt. Hála Petr Hlinka 7.2.1953 196487 52., rezident FMZV, rada 2. třídy politický výbor OSN 28.12.1987
New York kpt. Pavelka Vladislav 7.11.1953 165553 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 6.6.1989
New York npor. Navrátil Oldřich Janata 5.1.1960 165185 52., starší referent specialista FMZO, ekonom-delegát delegát obchodního oddělení 16.10.1989
New York kpt. Herda Jaroslav Blahoš 23.1.1955 165245 52., starší referent specialista FMZV, řidič řidič a samostatní referent 11.12.1989
New York kpt. Vimr Antonín Hubáček 6.7.1944 196300 69., starší referent specialista FMZO, samostatní ekonom rozborář 12.8.1986
Nikósie npor. Švejda Vladimír Vízek 30.6.1951 196738 42., 37., rezident FMZV, 2. tajemník politický úsek 28.4.1985 3.2.1989
Nikósie npor. Staněk Lubor Nedoma 18.4.1956 196837 42., 37., starší referent FMZV, atašé kultura, sport 5.10.1985 8.10.1989
Nikósie prap. Lasovský Jiří 24.12.1949 195689 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 28.8.1986 23.7.1989
Nikósie pplk. Vích Miroslav Vápeník 3.5.1936 164923 37., rezident FMZV, velvyslanecký rada politické zpravodajství 19.1.1989
Nikósie kpt. Kučmáš Pavol 4.4.1952 165527 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 15.7.1989
Nikósie mjr. Ondráš Miroslav Karhánek 5.6.1946 196557 37., starší referent specialista FMZV, 2. tajemník politické zpravodajství 15.9.1989
Oslo por. Homola Albín 22.9.1950 196329 50., šifrér FMZV, šifrér 22.8.1986 30.6.1989
Oslo kpt. Pidrman Miroslav 14.8.1953 165091 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 25.6.1989
Ottawa mjr. Koňařík Ladislav 30.3.1947 196685 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 25.7.1987
Paříž npor. Černý Ludvík Fukač 19.6.1954 196439 42., starší referent FMZV, 3. tajemník vnitropolitická 3.7.1985 2.3.1988
Paříž kpt. Kopecký Petr Straka 31.10.1946 195965 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 5.7.1985 31.8.1986
Paříž npor. Kolísko Petr Kolář 27.6.1955 196706 26., starší referent FMZV, atašé Stále mise při UNESCO školství a kultura 30.6.1986
Paříž kpt. Šneidr Pavel Jung 28.5.1946 195682 50., radista FMZV, radista spojení 11.8.1986 8.8.1989
Paříž kpt. Kobéda Miroslav Durdík 11.4.1948 195888 42., 37., rezident FMZV, 1. tajemník konzulární a vízová 29.12.1986
Paříž mjr. Svoboda Jiří Somr 12.8.1946 195619 31., 26., vedoucí starší referent specialista FMZV, 2. tajemník Stále mise UNESCO 2.3.1987
Paříž npor. Makovička Miloslav Lukeš 23.11.1953 196590 69., starší referent FMZO, ekonom rozborář delegát nové techniky 7.5.1987
Paříž npor. Hon Stanislav 28.2.1952 196684 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé 8.9.1987
Paříž kpt. Vojtíšek Čestmír Francl 8.1.1950 196114 26., samostatní technik FMZV, referent OSPRK 15.10.1987
Paříž kpt. Kuchálik Pavel Kyselka 30.9.1953 165295 31., 26., starší referent specialista FMZV, 3. tajemník konzulární 15.7.1988
Paříž kpt. Sabo Juraj Pajor 28.12.1953 196482 42.,37., starší referent specialista FMZO, samostatní ekonom-rozborář 2.9.1988
Paříž npor. Drmaj Miroslav Fúdor 12.8.1959 165040 37., starší referent FMZV, 3. tajemník politický úsek 27.9.1988
Paříž kpt. Nováček František Lamr 7.12.1955 196917 37., starší referent FMZV, 3. tajemník politický úsek 29.9.1988
Paříž mjr. Junek Čeněk Hložek 17.1.1949 196185 50., radista FMZV, radista spojení 1.8.1989
Peking por. Voves Miroslav Valeš 31.10.1949 196429 50., šifrér FMZV, šifrér-attaché spojení 1.1.1985 3.8.1988
Peking npor. Řádek Zdeněk Makrlík 27.4.1948 196359 50., šifrér FMZV, šifrér 4.6.1985 14.8.1989
Peking npor. Tondl Jiří Pašek 19.1.1950 196595 47., starší referent FMZV, 2. tajemník zahraniční polititika 5.6.1985
Peking pplk. Chlapík Jiří Chladil 31.8.1931 195231 47., zástupce rezidenta FMZO, vedoucí obchodního oddělení 4.10.1985
Peking ppor. Dlask Jindřich Pastor 28.10.1949 195629 50., radista FMZV, radista spojení 7.7.1986
Peking mjr. Valíček Josef Vybíral 27.7.1947 195830 69., vedouci starší referent specialista FMZV, 1. tajemník vědecko-technická 3.11.1986
Peking kpt. Bečka Jan 8.3.1953 165003 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 22.7.1988
Peking kpt. Horák Zdeněk Ondra 8.6.1951 196369 47., starší referent specialista FMZO, samostatní ekonom-rozborář obchodní oddělení 22.7.1988
Peking npor. Ošmera Jaroslav Blanský 29.11.1953 196282 50., radista FMZV, radista spojení 29.7.1988
Peking kpt. Lelek Miroslav Zahajský 27.12.1943 196324 47., starší referent FMZV, 2. tajemník 2.1.1989
Peking plk. Viedenský Štefan 22.6.1931 164922 47., rezident FMZV, rada 1. třídy 6.1.1989
Peking kpt. Michálek Milan 3.6.1954 196871 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 19.8.1989
Phnompenh kpt. Fořt Pavel 27.5.1940 165254 50., šifrér-radista FMZV, šifrér-radista spojení 3.7.1986 23.11.1989
Phnompenh npor. Smetana Miloš 20.2.1954 165520 50., radista-šifrér FMZV, radista-šifrér spojení 22.9.1989
Rabat ppor. Líška Miroslav 12.1.1958 165214 50., šifrér FMZV, šifrér 12.8.1986 27.9.1989
Rabat npor. Samčík Miroslav 31.5.1950 165455 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé 6.6.1989
Rangún por. Jonáš Miroslav 25.1.1950 165121 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé 18.8.1985 16.9.1988
Rangún mjr. Schmiedt Leo Dohnal 27.4.1941 196221 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 23.10.1988 29.5.1989
Řím npor. Zvoníček Karel Voráček 5.2.1951 196387 69., starší referent specialista FMZO, samostatní ekonom delegát, nová technika 21.9.1984 23.5.1989
Řím mjr. Čemus Miroslav Hojer 3.12.1947 195773 42., 37., rezident FMZV, rada 2. třídy kultura 30.4.1985 16.11.1989
Řím npor. Franěk Vladimír Šum 29.1.1946 196733 31., 26., starší referent specialista FMZV, 3. tajemník Vatikán-ČSSR 1.6.1985 27.11.1989
Řím npor. Klofáč Vladimír Olmer 13.12.1952 196828 42., 37., starší referent, zástupce rezidenta FMZV, 3. tajemník 11.8.1986
Řím mjr. Petržela Miloslav 21.9.1932 195298 50., radista FMZV, radista 28.7.1987 25.8.1989
Řím mjr. Pomikálek Václav Vavroš 13.5.1947 195963 42., 37., zástupce rezidenta FMZV, 1. tajemník zahraniční politika 29.11.1987 13.3.1989
Řím npor. Vogeltanz Jiří Vlach 7.8.1955 196339 31., 26., starší referent specialista FMZV, vedoucí konzulárního oddělení konzulární 1.2.1988
Řím kpt. Baloun Stanislav Vožeha 7.12.1952 196403 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 29.8.1988 10.11.1989
Řím npor. Mikuláš Karol Šurka 23.7.1953 196831 69., starší referent specialista FMZO, delegát nové techniky 17.10.1988 2.6.1989
Řím kpt. Mikula Viliam Prusák 1.7.1953 196767 69., starší referent FMZO, delegát nové techniky licenční a vědecko-technická politika 17.4.1989
Řím mjr. Masaryk Miroslav Bednařík 26.8.1937 195665 50., radista FMZV, radista spojení 22.8.1989
Řím npor. Háleček Ivo Koukal 30.11.1960 165041 26., starší referent FMZV, 3. tajemník cirkevní otázky 7.11.1989
Sofie kpt. Fica Alexander 15.12.1947 196332 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé 1.8.1987
Stockholm npor. Novák Miroslav 12.9.1954 165230 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé 3.7.1986 8.9.1989
Stockholm nprap. Tovaryš Milan Pavlis 14.10.1941 195663 50., radista FMZV, radista spojení 7.7.1987 5.12.1988
Stockholm npor. Janeš Karel Slováček 8.11.1951 165109 31., 26., starší referent specialista FMZV, 3. tajemník 28.12.1987
Stockholm por. Šedivý František Bojar 30.7.1933 195718 50., radista FMZV, radista 28.11.1988 21.7.1989
Stockholm kpt. Turek Jan Falada 21.3.1951 196007 50., radista FMZV, radista 17.7.1989
Stockholm kpt. Kučírek Zdeněk 31.3.1952 196964 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 21.7.1989
Stockholm mjr. Janeček Karel Korda 3.8.1951 196462 18., starší referent specialista FMZV, 2. tajemník vědecko-technický rozvoj 14.11.1989
Sydney npor. Borovička Oldřich Lovčický 13.4.1948 196519 18., starší referent specialista FMZV, konzul konzulární oddělení 14.7.1987 2.5.1989
Sydney ppor. Krejčí Tomáš 12.12.1937 195833 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 30.7.1988
Teherán por. Vopěnka Václav Kaisr 29.8.1950 196580 50., radista FMZV, radista spojení 21.7.1985 19.9.1986
Teherán npor. Šoukal Leo 6.4.1948 165327 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 7.9.1986 25.9.1989
Teherán kpt. Kriváň Mikuláš 30.11.1946 196851 50., radista FMZV, radista spojení 12.9.1986 16.9.1989
Teherán kpt. Šimek Vlastislav Šmejkal 20.1.1953 196495 47., pověřen řízením FMZO, samostatní ekonom-rozborář 1.3.1987 14.12.1989
Teherán kpt. Doležálek Bohumil Kalousek 4.11.1952 196252 47., rezident FMZV, 1. tajemník 4.12.1987 7.9.1989
Teherán npor. Fiala Miroslav 23.6.1948 165030 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 21.7.1989
Teherán prap. Peňáz Jaroslav 7.6.1958 165459 50., radista FMZV, radista spojení 8.9.1989
Teherán kpt. Douša Jaroslav Sudák 18.10.1949 196375 47., starší referent FMZO, samostatní ekonom obchodně-ekonomická 3.11.1989
Tirana npor. Hašek Jaroslav 14.7.1949 165090 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 23.8.1985 13.10.1988
Tirana mjr. Petržela Miloslav Papírník 21.9.1932 195298 50., radista FMZV, radista 1.9.1986 27.7.1987
Tirana por. Gergela Alois Mánes 19.8.1956 196689 50., radista FMZV, radista spojení 25.5.1987
Tirana pplk. Strhan Vladimír Stacho 3.1.1932 195345 37., rezident FMZV, 1. tajemník 28.9.1987
Tirana npor. Kauer Miroslav 13.5.1953 196014 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé 29.8.1988
Tokio pplk. Pettík Jaroslav Pilný 5.1.1941 195262 47., rezident FMZV, rada politický úsek 3.7.1985 3.10.1989
Tokio npor. Balaník Vladimír Halecký 14.8.1955 196584 47., starší referent, starší referent specialista FMZV, 3. tajemník 16.10.1985
Tokio npor. Kučera Adolf Kotík 10.2.1938 195100 50., radista FMZV, radista spojení 11.2.1986
Tokio por. Divoký Zdeněk 5.12.1955 165241 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé 14.7.1986 6.9.1989
Tokio kpt. Maršálek Jan Soldát 30.6.1949 196178 69., starší referent specialista FMZV, 3. tajemník vědecko-technická spolupráce 18.10.1986 5.9.1988
Tokio npor. Valent Ferdinand Dolňák 5.11.1955 196934 47., starší referent FMZV, 3. tajemník politické zpravodajství 27.4.1987
Tokio mjr. Vosecký Vladimír 3.7.1948 195992 69., starší referent specialista FMZO, samostatní ekonom 1.12.1987
Tokio pplk. Lébl Josef Ledvina 29.4.1940 195094 69., vedoucí starší referent specialista FMZV, 1. tajemník vědecko-technická spolupráce 31.12.1988
Tokio kpt. Venc Josef 2.11.1946 165134 50., šifrér FMZV, šifrér-attaché 10.7.1989
Tokio kpt. Stárek Vladimír Havlín 7.6.1951 196546 69., starší referent specialista FMZV, 3. tajemník vědecko-technická spolupráce 18.9.1989
Tokio npor. Pálka Eduard Zelina 8.12.1957 165073 47., starší referent specialista FMZO, ekonom-rozborář FMZO 13.11.1989
Tripolis kpt. Eliáš Viliam Gajer 28.11.1948 195662 50., radista FMZV, radista spojení 21.5.1986 24.8.1988
Tripolis kpt. Goga Štefan 3.1.1951 196796 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 2.7.1987 1.3.1989
Tripolis kpt. Gatial Josef 30.5.1951 196775 50., radista FMZV, radista spojení 18.8.1988
Tripolis npor. Lapčík Josef Šubrt 1.6.1956 196960 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 16.2.1989
Tunis por. Fiřt Jiří 7.8.1956 165353 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 2.7.1987
Ulánbátar kpt. Mikšátko Josef 9.1.1948 165048 50., radista FMZV, radista-šifrér spojení 14.8.1985 30.8.1988
Ulánbátar prap. Iškovič František 13.9.1948 196928 50., radista FMZV, radista-šifrér 19.8.1988
Varšava kpt. Kakač Josef Pluskal 7.3.1948 196195 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 25.6.1985 23.5.1988
Varšava mjr. Řehoř Vlastimil Polesný 11.5.1936 195593 50., radista FMZV, radista 21.7.1985 1.12.1989
Varšava npor. Vacek Jiří 7.8.1949 196699 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 16.5.1988
Vídeň npor. Dobiáš Pavol Opat 5.10.1950 196357 37., starší referent specialista FMZV, 3. tajemník tisková 1.2.1985 15.8.1989
Vídeň npor. Haššo Ján Bartošík 4.4.1951 196119 26., starší referent specialista FMZV, 3. tajemník vedoucí vizového oddělení 28.3.1985 30.8.1989
Vídeň kpt. Monček Milan Doner 21.8.1948 196179 69., starší referent specialista FMZV, 3. tajemník vědecko-technický přidelenec 15.4.1985 6.12.1987
Vídeň mjr. Kvintus František Kužel 12.11.1930 164495 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 30.7.1985 31.5.1989
Vídeň npor. Císař Vladimír Baláž 12.11.1952 196492 69., starší referent specialista FMZV, 3. tajemník stálá mise 1.9.1985 22.12.1989
Vídeň nprap. Humpolík Jaromír Hlaváček 9.7.1933 195176 50., radista FMZV, radista 1.9.1985 8.8.1988
Vídeň kpt. Horňák Ladislav Papp 12.4.1949 196862 37., starší referent specialista FMZV, 3. tajemník politická 16.9.1985 1.12.1988
Vídeň mjr. Hálek Václav Houdek 15.1.1944 195463 18, vedoucí starší referent specialista FMZV, 1. tajemník konzulární 2.1.1986 16.12.1987
Vídeň npor. Toušek Miroslav Troch 24.3.1954 165225 37., samostatní technický pracovník FMZO, řidič obchodního oddělení 18.4.1986
Vídeň kpt. Jiroš Milan Nikodým 22.10.1956 196763 31., 26., starší referent specialista FMZV, 3. tajemník krajané 27.12.1986
Vídeň npor. Forro Lubomír Hanák 22.6.1954 165219 26., starší referent specialista FMZV, samostatní referent vízová 15.9.1987
Vídeň kpt. Medek Karel 18.5.1944 196080 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 15.9.1987
Vídeň nprap. Medková Eva Nová 15.9.1944 195223 37., sekretářka 15.9.1987
Vídeň mjr. Váca Oldřich Drtina 26.1.1939 195606 37., rezident FMZV, rada 1. třídy 1.10.1987
Vídeň mjr. Bittner Pavel Hochman 5.7.1944 195293 69., vedoucí starší referent specialista KOVO, ekonom 23.11.1987
Vídeň npor. Miškanin Stanislav Sedloň 26.12.1953 196739 37., starší referent FMZO, ekonom-rozborář obchodní oddělení 1.12.1987
Vídeň kpt. Jaroš Ladislav Knap 4.4.1953 196542 18., starší referent specialista FMZV, 2. tajemník konzulární 10.12.1987
Vídeň npor. Dřímal Aljoša Maloš 22.12.1954 196910 31., 26., starší referent FMZV, odborní referent konzulární, vízová 15.2.1988
Vídeň mjr. Marx Jan Koželuh 15.3.1944 195998 31., 26., vedoucí starší referent specialista FMZV, 2. tajemník konzulární 5.4.1988
Vídeň npor. Čala Peter Tomsa 25.9.1953 196100 50., radista FMZV, radista spojení 1.8.1988
Vídeň mjr. Procházka Jaroslav Schránil 8.4.1944 195944 69., starší referent specialista FMZV, 2. tajemník větecko-technická 15.8.1988
Vídeň npor. Karas Karel Vranovský 10.11.1951 196903 37., starší referent FMZV, 3. tajemník politický úsek 21.11.1988
Vídeň mjr. Schmiedt Leo Dohnal 27.4.1941 196221 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé spojení 30.5.1989
Vídeň kpt. Buťa Vladimír Miroš 23.5.1948 196241 37., starší referent specialista FMZV, 2. tajemník politické oddělení 2.8.1989
Vídeň mjr. Soukup Karel Šrámek 19.4.1952 196955 26., starší referent specialista FMZV, 3. tajemník konzulární 15.8.1989
Vídeň npor. Martoňák Jozef Rychtárik 18.1.1951 165096 69., starší referent specialista FMZV, 2. tajemník MAAE 1.12.1989
Vientiane pprap. Blažek Petr 16.7.1955 165316 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 9.6.1987
Washington kpt. Žluva Václav Dlouhý 30.10.1947 196675 52., starší referent FMZV, 2. tajemník kultura 1.1.1985 31.1.1987
Washington npor. Široký Juraj Belan 29.12.1953 196592 52., starší referent specialista FMZV, 2. tajemník kultura 22.7.1985
Washington npor. Zubec Břetislav 7.10.1952 196742 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 8.7.1986 10.9.1989
Washington npor. Modroch Jaroslav Kladenský 28.5.1953 196182 50., radista FMZV, radista spojení 13.8.1986 13.8.1988
Washington kpt. Zavázal Pavel Marek 25.4.1950 196478 69., starší referent FMZV, 3. tajemník veda a technika 10.9.1986
Washington npor. Jech Vít Hampl 3.12.1954 196829 52., starší referent FMZV, 3. tajemník politická sekce 26.12.1986 3.11.1989
Washington npor. Likér Karol Šrom 14.9.1955 165107 26., starší referent FMZV, 3. tajemník kulturní 26.12.1986
Washington prap. Benovič Dušan 21.10.1953 165217 50., šifrér FMZV, šifrér-atašé 4.7.1987
Washington npor. Hylmar František Ivančík 2.9.1948 195641 50., radista FMZV, radista speciální spojení 1.8.1987 30.6.1989
Washington kpt. Tregler Karel Kodet 27.3.1952 196911 52., starší referent specialista FMZV, 2. tajemník tisková 14.12.1987
Washington kpt. Zelenka Daniel Koutecký 29.8.1954 196705 17., starší referent specialista FMZV, 3. tajemník tisková 14.4.1988
Washington npor. Králik Branislav Roth 14.2.1953 165033 52., starší referent specialista FMZV, 2. tajemník 2.6.1988
Washington npor. Černohlávek Josef Beránek 18.3.1954 196786 31., 26., starší referent FMZV, 3. tajemník krajanská 14.7.1988
Washington npor. Bednařík Petr Pelikán 19.10.1955 165069 69., starší referent FMZV, 2. tajemník vědecko-technický úsek 15.7.1988
Washington kpt. Bauer Jaromír 14.12.1949 196908 50., radista FMZV, radista 5.8.1988
Washington mjr. Poštulka Josef Kopřiva 29.8.1950 196193 52., rezident FMZV, rada 2. třídy politická sekce 29.8.1988
Washington npor. Štícha Pavel Orlický 4.11.1955 196866 52., starší referent FMZO, ekonom rozborář hospodářské vztahy ČSSR-USA 12.12.1988
Washington npor. Minář Jaromír 28.5.1956 165529 50., šifrér FMZV, šifrér spojení 2.7.1989
Washington ppor. Valašťan Juraj 28.7.1943 196476 50., radista FMZV, radista 20.7.1989
Washington kpt. Knížat Josef Chalupka 1.9.1956 196843 52., starší referent Čs. rozhlas, zpravodaj 4.9.1989
Ženeva npor. Lehečka Otakar Huml 3.2.1953 196480 37., starší referent FMZV, 3. tajemník Stálá mise OSN 9.3.1985 2.9.1989
Ženeva pplk. Bednář Bohumil Borovec 30.3.1933 195059 37., rezident FMZV, rada 2. třídy zdravotnictví, Stálá mise OSN 9.5.1985 27.8.1989
Ženeva por. Tuka Vladimír Fichtner 7.12.1957 196943 26., starší referent FMZV, atašé Mezinárodní organizace práce OSN 18.10.1985 22.12.1989
Ženeva kpt. Vlach Josef Nučický 10.8.1949 196548 50., šifrér FMZV, šifrér 15.8.1987
Ženeva kpt. Vosáhlo Josef Kaplan 11.7.1946 196848 37., starší referent specialista FMZV, 1. tajemník Stále mise mezinárodní organizace 8.8.1989
Ženeva npor. Moroz Ivan Ross 1.10.1955 165137 37., starší referent FMZV, 3. tajemník Stála mise OSN, odzbrojení 22.8.1989

Vysvětlivky

17. odbor – Odbor informační (1971 – 1990) 18. odbor – Odbor dokumentačně operativní nelegální rozvědky (1971 – 1990) 23. odbor – Odbor výběru, přípravy a řízení nelegální rozvědky (1971 – 1990) 26. odbor – Odbor zahraniční kontrarozvědky (1971-1988) 26. odbor – Odbor zahraniční kontrarozvědky, ideodiverze a emigrace (1988-1989) 31. odbor – Odbor emigrace (1971 – 1988), Odbor emigrace a ideodiverze (1988) 36. odbor – Odbor aktivních a vlivových opatření (1974 – 1990) 37. odbor – Odbor NSR a Rakousko (politické rozvědky) (1971 – 1988), Odbor Evropa (politické rozvědky) (1988 – 1990) 42. odbor – Odbor Západní Evropa a NATO (politické rozvědky) (1971 – 1988) 47. odbor – Odbor Afriky, Blízkeho a Středního Východu (politické rozvědky) (1974 – 1982), Odbor Blízkeho, Středního a Dálného Východu (politické rozvědky) (1982 – 1990) 50. odbor – Odbor spojení – rádio, šifra, kurýrní služba (1971 – 1990) 52. odbor – Odbor USA a Latinské Ameriky (politické rozvědky) (1971 – 1990) 57. odbor – Odbor Asie (politické rozvědky) (1974 – 1982) 69. odbor – Operativní odbor vědecko-technické rozvědky (1988 – 1990) ČSA – Československé aerolinie ČTK – Československá tisková kancelář FMV – Federální ministerstvo vnitra ČSSR FMTIR – Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj ČSSR FMZO – Federální ministerstvo zahraničního obchodu ČSSR FMZV – Federální ministerstvo zahraničních věcí ČSSR MAAE – Mezinárodní agentura pro atomovou energii MV – Ministerstvo vnitra MZO – Ministervo zahraničního obchodu MZV – Ministerstvo zahraničních věcí OBO – Obchodní oddělení PZO – Podnik zahraničního obchodu VTP – vědecko-technický přidelenec