Ladislav Kudrna se ujal funkce ředitele ÚSTR

Dnešním dnem se vedení Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) ujímá historik doc. PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D., kterého na základě výběrového řízení letos v březnu vybrala Rada ÚSTR. Ve funkci ředitele střídá Mgr. Zdeňka Hazdru, Ph.D., který se výběrového řízení rovněž zúčastnil.

Ladislav Kudrna se chce ve funkci ředitele zaměřit na několik oblastí, které v posledních letech snižují kredit této instituce v očích odborné i laické veřejnosti. Změnit chce i vlastní systém vedení instituce: „Musí skončit pyramidové, autoritativní řízení Ústavu. Je třeba nastavit kooperativní model řízení, kdy vedení bude lépe spolupracovat a komunikovat jak s vedoucími jednotlivých oddělení, tak s dalšími spolupracovníky,“ uvedl. V rámci Ústavu musí také dojít k rozdělení kompetencí pro vědecko-výzkumné a ekonomické záležitosti.

Za aktuálně závažný problém považuje snahu části současných historiků bagatelizovat normalizační období 70. a 80. let dvacátého století a vytváření metodických směrů, které jsou kritické k pojmu „totalitarismus“. Ústav by měl podle něj i opětovně vstoupit do Platformy evropské paměti a svědomí, kterou tvoří 20 zakládajících členů z 12 členských států Evropské unie. Tuto instituci Ústav pomáhal založit, ale v únoru 2014 z ní vystoupil.

Menší akceschopnost Ústavu, hlavně směrem k veřejnosti, vidí doc. PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D. ve velkém počtu aktuálně zpracovávaných projektů a aktivit, jež navíc některé nezohledňují zákonné poslání Ústavu. „Je třeba i dále na různých úrovních prohlubovat spolupráci se základními, středními a vysokými školami,“ dodává. Velký důraz, s ohledem na mezinárodní situaci, by měl být kladen také na kybernetickou bezpečnost instituce.

V neposlední řadě se chce nový ředitel zasadit o získání budovy pro svou instituci, kde by vzniklo důstojné zázemí, možnost vzájemně potřebné komunikace mezi zaměstnanci i například stálá expozice reflektující období nacistické a komunistické diktatury. Umožnilo by také pořádání výstav a obecně by posilovalo edukační a popularizační činnost Ústavu. Funkční období ředitele ÚSTR je čtyřleté.

Docent Kudrna uspěl ve výběrovém řízení s Koncepcí rozvoje a dalšího směřování Ústavu pro studium totalitních režimů, která je k nahlédnutí zde.

Doc. PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D. je pracovníkem Ústavu pro studium totalitních režimů od roku 2008. Profesně se zabývá tématy druhého a třetího odboje a undergroundem v totalitním Československu. Na toto téma vydal řadu knih a publikací. Externě působí také na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.