Chceme zpřístupnit ruské archivy, ne legitimizovat ruskou politiku

6. června 2018 – ÚSTR vyšle na Česko-ruské diskusní fórum zástupce z řad badatelů, kteří se dlouhodobě věnují výzkumu archivů na území bývalého SSSR. Zpřístupnění ruských archivů pro historiky a příbuzné obětí represí či role nevládních organizací v našem poznání politického útlaku v Sovětském svazu jsou témata, jež chce ÚSTR na fóru prezentovat především.

K vystoupení na Česko-ruském fóru vyzvalo ÚSTR Ministerstvo zahraničí. Ústav si je vědom rizik, která jsou s konferencí spojena a byla artikulována v otevřeném dopise. Vzhledem k našemu dlouhodobému úsilí o zpřístupňování archivních dokumentů v Rusku jsme se však rozhodli zúčastnit se bloku věnovaného archivům.

Vystoupení na Česko-ruském fóru je pro nás dalším z řady pokusů narušit obecnou nepřístupnost ruských archivů. Nebude-li tento pokus úspěšný, potvrdí se domněnky, že fórum je spíš jen aktem propagandy, avšak ÚSTR jako výzkumná organizace nemůže tento pokus neučinit.

Připomínáme četné jiné aktivity Ústavu, které se vážou k problematice spojené s Ruskem:

Jednou z prvních byl projekt věnovaný sovětskému disentu v souvislosti s protesty proti okupaci Československa v roce 1968. K problematice zasahování Sovětů do poválečného dění v Československu vydal ÚSTR například sborník Velitelství osvobozeného území v dokumentech 1944–1945, či publikaci Smerš. Rok v táboře nepřítele. Nejrozsáhlejší projekt na tomto poli je věnován problematice politických represí Čechů a Čechoslováků v SSSR. Zejména po roce 2014, který na Ukrajině přinesl příklon k demokratickým hodnotám a s tím související otevření archivů sovětských tajných služeb, se podařilo Ústavu získat a přivézt tisíce spisů k problematice politických represí a zpracovat je mj. v publikacích Čechoslováci v Gulagu či Židé v Gulagu.

Prakticky ve všech projektech byli zásadními partnery na ruské straně historici z nevládních organizací (Memorial, Sacharovovo centrum, Vozvraščenije, Pokajaně atd.), které se věnují jak historické paměti, tak porušování lidských práv v Ruské federaci. Bez jejich práce bychom neznali většinu z jmen tisíců obětí sovětského režimu z řad našich krajanů. Ústav je bezesporu pracovištěm, které je z českých institucí v nejužším kontaktu s těmito organizacemi, nesmírně si váží jejich činnosti a vystupuje na jejich podporu. Během konference Historie versus propaganda například Ústav inicioval Výzvu českých historiků na podporu svobodného a kritického zkoumání sovětských dějin v dnešním Rusku.

Během celého roku 2018 ÚSTR připomíná také význam srpnové okupace 1968 řadou aktivit včetně právě probíhající konference v Moskvě