Zdeněk Vališ: Velitelství osvobozeného území v dokumentech 1944–1945

Velitelství osvobozeného území bylo vyšší velitelství, jež v dosavadní vojenské organizaci československé branné moci nemělo obdoby, přesto mu dosud nebyla věnována odpovídající pozornost. Jeho vznik vyvolalo přiblížení se Rudé armády k předválečnému československému státnímu území, a proto se československá exilová vláda snažila precizovat kompetenční vztahy mezi sovětskými vojenskými a vlastními státními orgány, ukotvené ve smlouvě o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a SSSR z 12. prosince 1943.
Zařazené a dosud většinou nepublikované dokumenty, kterých je celkem 341, nepocházejí pouze z provenience Velitelství osvobozeného území; aby bylo možné prezentovat jeho činnost v celé šíři, tzn. v nejnutnější míře, obsahují i částečně již známé reakce politiků – prezidenta republiky dr. E. Beneše, velvyslance Z. Fierlingera, ale také upozaděná stanoviska vojáků, hlavního velitele generála S. Ingra, náčelníka Československé vojenské mise v SSSR generála H. Píky i velitele 1. československého armádního sboru v SSSR generála L. Svobody. Nechybí samozřejmě ani zaznamenaná drobná svědectví přímých účastníků jednání sovětských orgánů či jednotlivců a krátké telegramy, zprávy nebo hlášení.

Publikace je volně ke stažení zde.

ÚSTR, Praha 2016, 1. vydání, elektron., 514 s., ISBN 978-80-87912-65-2