Aktuality — archiv

listopad 2018

17. listopad jsme oslavili na Korzu Národní

17. listopad jsme oslavili na Korzu Národní

Již potřetí se Ústav pro studium totalitních režimů zapojil do programu slavnosti Korzo Národní 2018, kterou pořádal spolek Díky, že můžem. Lektoři Oddělení vzdělávání ÚSTR připravili v rámci Vzdělávacího autobusu několik bloků o událostech 17. listopadu a o tom, jak se na ně vzpomíná a jak se o nich učí.

Udělili jsme Ceny ÚSTR za svobodu, demokracii a lidská práva

Udělili jsme Ceny ÚSTR za svobodu, demokracii a lidská práva

Cenu ÚSTR za svobodu, demokracii a lidská práva v letošním roce obdrželo 12 mužů a žen z Česka i zahraničí, kteří se nebáli vystupovat proti zvůli nedemokratických režimů nebo svým konáním přispěli k lepšímu poznání naší nedávné historie. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil v pondělí 12. listopadu 2018 v Senátu Parlamentu České republiky.

Ohrazujeme se proti nepravdivým informacím v reportáži České televize

Ohrazujeme se proti nepravdivým informacím v reportáži České televize

Jedna z reportáží v pořadu Reportéři ČT vysílaném 5. listopadu 2018 v České televizi pojednávala o probíhající rekonstrukci sídelní budovy Ústavu pro studium totalitních režimů v pražské Siwiecově ulici a o údajném nekorektním chování současného vedení Ústavu vůči dvěma zaměstnancům. Příspěvek s názvem Dům duchů obsahoval řadu nepravdivých či zavádějících sdělení. V níže uvedené tabulce bychom alespoň některá z nich rádi uvedli na pravou míru.

Soutěž: Příjemce služby

Soutěž: Příjemce služby

Pracovníci ÚSTR vyvíjejí učební materiály, které jsou založeny na metodách moderní didaktiky a inspirují se zahraničními přístupy k tvorbě učebnic. Na základě těchto zkušeností a inspirací vytvořilo Oddělení vzdělávání Koncept inovativní učebnice dějepisu pro 9. ročník ZŠ, který osvětluje didaktické principy a postup práce při produkci učebnic dějepisu, jež by odpovídaly moderním trendům v didaktice a zohlednily technologické inovace v přístupu k pramenům. ÚSTR chce tento Koncept formou soutěže nabídnout zájemcům z řad nakladatelství, jež se věnují produkci učebnic dějepisu.

říjen 2018

Vydali jsme knihu 1945. Konec války a obnova Československa

Vydali jsme knihu 1945. Konec války a obnova Československa

9. květnem 1945 sice skončila druhá světová válka, ale politické, ekonomicko-sociální i společenské změny vyvolané politicko-ekonomickou krizí třicátých let dvacátého století a válečnými událostmi našly své vyústění v poválečném období. Bez vědomí této kontinuity není možné správně pochopit poválečný vývoj nejen v Československu, ale ani v globálním kontextu.

Vyšlo třetí letošní číslo časopisu Paměť a dějiny

Vyšlo třetí letošní číslo časopisu Paměť a dějiny

Nové číslo se věnuje zejména reflexi politických represí v Sovětském svazu, které dosáhly jednoho z vrcholů před přesně osmdesáti lety. V roce 1938 kulminovala Stalinova snaha udržet si neotřesitelnou pozici pomocí hrůzovlády, během níž bylo zatčeno a uvězněno přes jeden a půl milionu lidí a téměř sedm set tisíc zastřeleno. V soukolí Velkého teroru či Velké čistky, jak bývá toto období nazýváno, našly smrt i stovky Čechoslováků či osob českého původu.

Pokračujeme ve spolupráci s Ústavem pamäti národa

Pokračujeme ve spolupráci s Ústavem pamäti národa

Zástupci a zástupkyně Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek navštívili 25. září 2018 slovenský Ústav pamäti národa v Bratislavě. Tématem rozhovorů s vedením ÚPN byla dosavadní i budoucí spolupráce v oblastech vědy a výzkumu, vzdělávání či archivní, dokumentační a publikační činnosti.

Spolupořádáme mezinárodní konferenci v polské Vratislavi

Spolupořádáme mezinárodní konferenci v polské Vratislavi

Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu, Wojskowe Biuro Historyczne a Ústav pro studium totalitních režimů spolupořádají konferenci s názvem Wspólna historia? Pięćdziesiąt lat doświadczeń Polaków, Czechów i Słowaków w warunkach niepodległości, okupacji i reżimów totalitarnych (1918–1968) /Společná historie? Padesát let zkušeností Poláků, Čechů a Slováků v podmínkách nezávislosti, okupace a totalitních režimů (1918-1968)/. Konference se koná ve Vratislavi ve dnech 4.–5. října 2018. Program v polštině je k dispozici zde.