Aktuality — archiv

únor 2019

Vydali jsme Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989)

Vydali jsme Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989)

Ve čtvrtek 14. února 2019 jsme v Informačním středisku Poslanecké sněmovny uspořádali prezentaci Biografického slovníku vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989). Publikaci představili editoři Petr Anev a Matěj Bílý. Dále vystoupili autoři úvodní studie k dějinám KSČ Jiří Pernes a Jakub Rákosník. Videozáznam z prezentace a podrobnosti o knize najdete zde.

leden 2019

Výzva pamětníkům a pamětnicím sebeobětování Jana Palacha

Výzva pamětníkům a pamětnicím sebeobětování Jana Palacha

S nadcházejícím padesátým výročím sebeupálení Jana Palacha prosíme pamětníky a pamětnice této pohnuté doby o zaslání vzpomínek, třeba i letmých. Zveřejněním Vašich vzpomínek chceme mladším generacím přiblížit atmosféru ledna 1969 a událostí souvisejících s Palachovým činem.

Vyšlo 33. číslo Securitas Imperii

Vyšlo 33. číslo Securitas Imperii

Nové číslo vychází z grantového projektu „Proměny vězeňství v českých zemích v letech 1965–1992. Systémové a individuální adaptace“ a zachycuje převážně dobu normalizace. Dozvídáme se z něj o tehdejší snaze profesionalizovat a modernizovat vězeňství, o cenzuře korespondence politických vězňů, působení Amnesty International v jejich prospěch, i o pohledu pamětníků (vězňů svědomí, kriminálních i cizinců) na to, v jakých podmínkách byli nuceni žít v komunistických vězeních.

prosinec 2018

Společně s Katolickým týdeníkem jsme vydali knihu Stanislavy Vodičkové o Josefu kardinálu Beranovi

Společně s Katolickým týdeníkem jsme vydali knihu Stanislavy Vodičkové o Josefu kardinálu Beranovi

Kniha sleduje životní osudy Josefa kardinála Berana a představuje ho jako aktivního účastníka dramatických dějin 20. století. Přibližuje jeho charakter, hodnoty a úctu k morálním principům, jež ho dostaly do konfliktu s totalitní mocí. Obsahuje řadu dosud nepublikovaných fotografií a také eseje a reflexe našich církevních a státních představitelů, kteří se zamýšlejí nad osobností kardinála Berana a jeho odkazem pro dnešní dobu.

Ve spolupráci s nakladatelstvím Jota jsme vydali rozšířenou reedici knihy Zpráva o mém muži Josefy Slánské

Ve spolupráci s nakladatelstvím Jota jsme vydali rozšířenou reedici knihy Zpráva o mém muži Josefy Slánské

Kniha je otřásajícím svědectvím o době, ve které se za velké ideály skryly i ty nejtěžší zločiny. Tentokrát se nejedná o pohled „jasné oběti“, ale manželky jednoho z těch, kteří obludnou mašinerii pomáhali budovat, aby nakonec skončili na jejím popravišti. Její vzpomínky bez servítků a idealizace před čtenářem předestírají realitu doby a vnitřního fungování strany, jejíž nástup k moci u nás předznamenal realitu života prakticky celé druhé poloviny minulého století.

listopad 2018

Ve spolupráci s Českou televizí jsme vydali druhý díl knihy Čechoslováci v Gulagu

Ve spolupráci s Českou televizí jsme vydali druhý díl knihy Čechoslováci v Gulagu

Kniha přibližuje osudy dalších dvanácti krajanů postižených politickými represemi v Sovětském svazu ve 20. až 50. letech 20. století. Vedle osob nespravedlivě odsouzených k mnoha letům pobytu v pracovních táborech Gulagu představuje i tragické životní příběhy Čechoslováků popravených během stalinských čistek ve 30. letech. Kniha vznikla na základě výzkumu v bývalých sovětských archivech, dostupné literatury a spolupráce s příbuznými obětí.

V pátek 30. listopadu budou v Plzni umístěny tři pamětní plakety popraveným obětem komunistického režimu

V pátek 30. listopadu budou v Plzni umístěny tři pamětní plakety popraveným obětem komunistického režimu

„Jedno jméno, jeden život, jedna tabulka.“ Takové je motto projektu Poslední adresa, který již druhým rokem běží v České republice. Smyslem projektu je uctění konkrétních lidí, kteří zemřeli v důsledku represí komunistického režimu – byli popraveni nebo zemřeli ve věznicích a táborech. Na místo jejich posledního bydliště je instalována kovová pamětní cedulka. V pátek 30. listopadu 2018 v Plzni přibudou ke stávajícím tabulkám tři další – důstojníkům Josefu Kučerovi a Václavu Ženíškovi a vězeňskému dozorci Čeňku Petelíkovi.