Aktuality — archiv

Rada a vedení ÚSTR uvedly souvislosti k otevřenému dopisu dvou odborářů

20. 4. 2017 – Na 4. jednání Rady ÚSTR se členové Rady vyjádřili k otevřenému dopisu představitelů dvou odborových organizací ÚSTR, v němž se vedle kritiky postupu prezidenta republiky, který navrhl do Rady ÚSTR spisovatelku Lenku Procházkovou, objevilo také kádrující hodnocení členů Rady a tvrzení, že ÚSTR je v krizi. Stanovisko vedení najdete zde, stanovisko Základní odborové organizace najdete zde.

Soutěž EUSTORY v České republice již podesáté

Soutěž EUSTORY v České republice již podesáté

V úterý 18. dubna 2017 bylo v zasedací síni radnice Prahy 3 oceněno deset nejlepších prací 10. ročníku evropské historické soutěže pro studenty středních škol – EUSTORY. Téma jubilejního ročníku znělo „Místo, osobnost či událost, které utvářely historii“. Slavnostního vyhlášení výsledků se zúčastnili zástupci partnerských organizací – Zdeněk Hazdra, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů, Petr Pánek ze spolku PANT a Vojtech Čelko z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.  Přítomné pozdravila starostka Městské části Praha 3 Vladislava Hujová. Ceny pak předal držitel Českého lva herec Ondřej Malý. Záštitu nad soutěží EUSTORY převzalo MŠMT.

Vyšla kolektivní monografie Film a dějiny 6. Postkomunismus – proměny českého historického filmu po roce 1989

Vyšla kolektivní monografie Film a dějiny 6. Postkomunismus – proměny českého historického filmu po roce 1989

Kolektivní monografie postihuje vybraná témata spojená s proměnou žánru historického filmu a televizního seriálu a jeho společenskou reflexí po roce 1989. Jednotlivé studie se zaměřují na prvky ostalgie a postkomunismu, ideovou revizi pohledu na české dějiny, návaznost na tvorbu šedesátých let a přetrvávající schémata z období normalizace, proměnu filmového stylu a narace, přesun témat od velké historie k osobní a rodinné historii.

Prezentace šestého a zároveň pátého dílu knižní řady Film a dějiny proběhla za účasti autorů a editorů 10. dubna 2017 v kině MAT. Více o prezentaci knižních výstupů projektu Film a dějiny naleznete zde.

Vyšel sborník Historie versus propaganda. Vztah k minulosti v současném Rusku

Vyšel sborník Historie versus propaganda. Vztah k minulosti v současném Rusku

Skončilo s pádem Berlínské zdi a sovětského impéria období propagandy a manipulace s dějinami? Jak může překroucení minulosti ovlivnit aktuální dění? A jak využívá propagandu a manipulaci s vlastní historií současné Rusko? Na tyto otázky hledali odpovědi účastníci mezinárodní konference „Historie versus propaganda. Vztah k minulosti v současném Rusku“, kterou v r. 2015 organizoval Ústav pro studium totalitních režimů. Nyní vychází sborník jejich příspěvků v elektronické podobě.

Vyšla elektronická kniha Velitelství osvobozeného území v dokumentech 1944–1945

Vyšla elektronická kniha Velitelství osvobozeného území v dokumentech 1944–1945

Velitelství osvobozeného území bylo vyšší velitelství, jež v dosavadní vojenské organizaci československé branné moci nemělo obdoby, přesto mu dosud nebyla věnována odpovídající pozornost. Zařazené a dosud většinou nepublikované dokumenty nepocházejí pouze z provenience Velitelství osvobozeného území, obsahují také reakce politiků a upozaděná stanoviska generálů. Nechybí ani svědectví přímých účastníků a krátké telegramy, zprávy nebo hlášení.

Vyšel soubor studií o pozdním socialismu Co byla normalizace?

Vyšel soubor studií o pozdním socialismu Co byla normalizace?

Soubor studií Co byla normalizace? se snaží vylíčit pozdně socialistickou společnost v její rozmanitosti, neomezuje se jen na politické špičky nebo opozici. Autoři zachycují pestrou škálu postojů, které se vzpírají jednoznačnému dělení na viníky a oběti. Diktatura podle nich nebyla jen výsledkem vnější mocenské svévole, nýbrž opírala se i o určitý vnitřní konsenzus.

Zemřel profesor Mečislav Borák

Zemřel profesor Mečislav Borák

Dne 15. března 2017 zemřel profesor Mečislav Borák, jedinečná osobnost české historiografie, ale především náš přítel, dlouholetý rádce a podporovatel. S jeho jménem je spojen výzkum řady historických témat (okupace a odboj za 2. světové války, Katyňský zločin, dějiny Slezska), za zcela průkopnický lze označit jeho výzkum k problematice politické perzekuce československých občanů v SSSR.

Vyšla kniha Václava Velčovského Čeština pod hákovým křížem

Vyšla kniha Václava Velčovského Čeština pod hákovým křížem

Jazyk není pouze nástrojem komunikace, ale je chápán i jako jedno z kritérií národa. V politicky vypjatých časech se mluvčí upínají k jazyku jako ke stěžejní hodnotě, kterou je nutno bránit.
V období nacistické okupace kulminovalo česko-německé nesoužití a jazyk hrál klíčovou roli. Jaké plány měli nacisté s češtinou? Jaké místo v protektorátu zaujímala čeština a němčina? Jak čeština fungovala ve veřejné správě, ve školství a ve vědě? Používání a fungování českého jazyka představuje doposud opomíjené téma výzkumu Protektorátu Čechy a Morava. Kniha Čeština pod hákovým křížem se snaží tuto mezeru zaplnit.

Uspořádali jsme konferenci o byrokracii ve střední Evropě

Uspořádali jsme konferenci o byrokracii ve střední Evropě

Mezinárodní konferenci From Josef K to Lustration: Bureaucracy in Central Europe uspořádal ÚSTR společně s New York University Prague ve dnech 23. – 24. února 2017. Konferenci doprovodila audiovizuální instalace s názvem  Bureaucracy and Totalitarianism, kterou vytvořili studenti a studentky Centra audiovizuálních studií FAMU.