Aktuality — archiv

Upozornění na plánovaný výpadek webových stránek a dalších služeb

Upozornění na plánovaný výpadek webových stránek a dalších služeb

Dovolujeme si upozornit na plánovaný výpadek informačních a komunikačních technologií z důvodu stěhování, a to od pátku 14. prosince od 14 hodin do pondělí 17. prosince 2018. V těchto dnech nebudou plně funkční webové stránky Ústavu pro studium totalitních režimů, telefonní linky ani e-mailové účty zaměstnanců.

Ve spolupráci s Českou televizí jsme vydali druhý díl knihy Čechoslováci v Gulagu

Ve spolupráci s Českou televizí jsme vydali druhý díl knihy Čechoslováci v Gulagu

Kniha přibližuje osudy dalších dvanácti krajanů postižených politickými represemi v Sovětském svazu ve 20. až 50. letech 20. století. Vedle osob nespravedlivě odsouzených k mnoha letům pobytu v pracovních táborech Gulagu představuje i tragické životní příběhy Čechoslováků popravených během stalinských čistek ve 30. letech. Kniha vznikla na základě výzkumu v bývalých sovětských archivech, dostupné literatury a spolupráce s příbuznými obětí.

V pátek 30. listopadu budou v Plzni umístěny tři pamětní plakety popraveným obětem komunistického režimu

V pátek 30. listopadu budou v Plzni umístěny tři pamětní plakety popraveným obětem komunistického režimu

„Jedno jméno, jeden život, jedna tabulka.“ Takové je motto projektu Poslední adresa, který již druhým rokem běží v České republice. Smyslem projektu je uctění konkrétních lidí, kteří zemřeli v důsledku represí komunistického režimu – byli popraveni nebo zemřeli ve věznicích a táborech. Na místo jejich posledního bydliště je instalována kovová pamětní cedulka. V pátek 30. listopadu 2018 v Plzni přibudou ke stávajícím tabulkám tři další – důstojníkům Josefu Kučerovi a Václavu Ženíškovi a vězeňskému dozorci Čeňku Petelíkovi.

17. listopad jsme oslavili na Korzu Národní

17. listopad jsme oslavili na Korzu Národní

Již potřetí se Ústav pro studium totalitních režimů zapojil do programu slavnosti Korzo Národní 2018, kterou pořádal spolek Díky, že můžem. Lektoři Oddělení vzdělávání ÚSTR připravili v rámci Vzdělávacího autobusu několik bloků o událostech 17. listopadu a o tom, jak se na ně vzpomíná a jak se o nich učí.

Udělili jsme Ceny ÚSTR za svobodu, demokracii a lidská práva

Udělili jsme Ceny ÚSTR za svobodu, demokracii a lidská práva

Cenu ÚSTR za svobodu, demokracii a lidská práva v letošním roce obdrželo 12 mužů a žen z Česka i zahraničí, kteří se nebáli vystupovat proti zvůli nedemokratických režimů nebo svým konáním přispěli k lepšímu poznání naší nedávné historie. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil v pondělí 12. listopadu 2018 v Senátu Parlamentu České republiky.

Ohrazujeme se proti nepravdivým informacím v reportáži České televize

Ohrazujeme se proti nepravdivým informacím v reportáži České televize

Jedna z reportáží v pořadu Reportéři ČT vysílaném 5. listopadu 2018 v České televizi pojednávala o probíhající rekonstrukci sídelní budovy Ústavu pro studium totalitních režimů v pražské Siwiecově ulici a o údajném nekorektním chování současného vedení Ústavu vůči dvěma zaměstnancům. Příspěvek s názvem Dům duchů obsahoval řadu nepravdivých či zavádějících sdělení. V níže uvedené tabulce bychom alespoň některá z nich rádi uvedli na pravou míru.

Soutěž: Příjemce služby

Soutěž: Příjemce služby

Pracovníci ÚSTR vyvíjejí učební materiály, které jsou založeny na metodách moderní didaktiky a inspirují se zahraničními přístupy k tvorbě učebnic. Na základě těchto zkušeností a inspirací vytvořilo Oddělení vzdělávání Koncept inovativní učebnice dějepisu pro 9. ročník ZŠ, který osvětluje didaktické principy a postup práce při produkci učebnic dějepisu, jež by odpovídaly moderním trendům v didaktice a zohlednily technologické inovace v přístupu k pramenům. ÚSTR chce tento Koncept formou soutěže nabídnout zájemcům z řad nakladatelství, jež se věnují produkci učebnic dějepisu.

Vydali jsme knihu 1945. Konec války a obnova Československa

Vydali jsme knihu 1945. Konec války a obnova Československa

9. květnem 1945 sice skončila druhá světová válka, ale politické, ekonomicko-sociální i společenské změny vyvolané politicko-ekonomickou krizí třicátých let dvacátého století a válečnými událostmi našly své vyústění v poválečném období. Bez vědomí této kontinuity není možné správně pochopit poválečný vývoj nejen v Československu, ale ani v globálním kontextu.