Aktuality — archiv

Vychází první letošní číslo revue Paměť a dějiny

Vychází první letošní číslo revue Paměť a dějiny

Tentokrát je tématem především kulaté výročí přijetí zákona známého jako Lex Schwarzenberg. O co šlo? O prachsprostou státní krádež za bílého dne, navrženou poslanci a schválenou parlamentem v roce 1947. V důsledku tohoto do té doby nevídaného zákona přišla „hlubocká“ větev Schwarzenbergů reprezentovaná (vlastencem!) Adolfem Schwarzenbergem o všechen svůj místní majetek.

Výstava Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu získala zvláštní ocenění v soutěži Gloria musaealis

Výstava Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu získala zvláštní ocenění v soutěži Gloria musaealis

18. května 2017 – Výstava Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu, jejímiž autory jsou historici Ústavu pro studium totalitních režimů Jaroslav Rokoský, Jiří Urban, Libor Svoboda, Martin Tichý a Petr Blažek, získala zvláštní ocenění na doporučení čestného výboru v kategorii Muzejní výstava roku 2016 v soutěži Gloria musaealis. Výstavu Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu můžete navštívit v Národním zemědělském muzeu v Praze do konce letošního června.

Ústav se i letos připojil k pietnímu aktu u Českého rozhlasu

Ústav se i letos připojil k pietnímu aktu u Českého rozhlasu

5. května 2017 – 72 let od začátku květnového povstání se před historickou budovou Českého rozhlasu v Praze na Vinohradské ulici konala výroční ceremonie k uctění památky padlých v bojích o rozhlas. ÚSTR zastupoval náměstek ředitele Ondřej Matějka.

Ministr Daniel Herman je zaměstnancem ÚSTR

26. 4. 2017 – Odvolací soud dnes rozhodl, že výpověď pracovního poměru, daná v dubnu 2013 bývalému řediteli Danielu Hermanovi, je neplatná, takže D. Herman zůstává zaměstnancem Ústavu. Vedení ÚSTR je připraveno zahájit s D. Hermanem jednání o jeho pracovním zařazení. (Celá zpráva zde.)

Rada a vedení ÚSTR uvedly souvislosti k otevřenému dopisu dvou odborářů

20. 4. 2017 – Na 4. jednání Rady ÚSTR se členové Rady vyjádřili k otevřenému dopisu představitelů dvou odborových organizací ÚSTR, v němž se vedle kritiky postupu prezidenta republiky, který navrhl do Rady ÚSTR spisovatelku Lenku Procházkovou, objevilo také kádrující hodnocení členů Rady a tvrzení, že ÚSTR je v krizi. Stanovisko vedení najdete zde, stanovisko Základní odborové organizace najdete zde.

Soutěž EUSTORY v České republice již podesáté

Soutěž EUSTORY v České republice již podesáté

V úterý 18. dubna 2017 bylo v zasedací síni radnice Prahy 3 oceněno deset nejlepších prací 10. ročníku evropské historické soutěže pro studenty středních škol – EUSTORY. Téma jubilejního ročníku znělo „Místo, osobnost či událost, které utvářely historii“. Slavnostního vyhlášení výsledků se zúčastnili zástupci partnerských organizací – Zdeněk Hazdra, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů, Petr Pánek ze spolku PANT a Vojtech Čelko z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.  Přítomné pozdravila starostka Městské části Praha 3 Vladislava Hujová. Ceny pak předal držitel Českého lva herec Ondřej Malý. Záštitu nad soutěží EUSTORY převzalo MŠMT.

Vyšla kolektivní monografie Film a dějiny 6. Postkomunismus – proměny českého historického filmu po roce 1989

Vyšla kolektivní monografie Film a dějiny 6. Postkomunismus – proměny českého historického filmu po roce 1989

Kolektivní monografie postihuje vybraná témata spojená s proměnou žánru historického filmu a televizního seriálu a jeho společenskou reflexí po roce 1989. Jednotlivé studie se zaměřují na prvky ostalgie a postkomunismu, ideovou revizi pohledu na české dějiny, návaznost na tvorbu šedesátých let a přetrvávající schémata z období normalizace, proměnu filmového stylu a narace, přesun témat od velké historie k osobní a rodinné historii.

Prezentace šestého a zároveň pátého dílu knižní řady Film a dějiny proběhla za účasti autorů a editorů 10. dubna 2017 v kině MAT. Více o prezentaci knižních výstupů projektu Film a dějiny naleznete zde.

Vyšel sborník Historie versus propaganda. Vztah k minulosti v současném Rusku

Vyšel sborník Historie versus propaganda. Vztah k minulosti v současném Rusku

Skončilo s pádem Berlínské zdi a sovětského impéria období propagandy a manipulace s dějinami? Jak může překroucení minulosti ovlivnit aktuální dění? A jak využívá propagandu a manipulaci s vlastní historií současné Rusko? Na tyto otázky hledali odpovědi účastníci mezinárodní konference „Historie versus propaganda. Vztah k minulosti v současném Rusku“, kterou v r. 2015 organizoval Ústav pro studium totalitních režimů. Nyní vychází sborník jejich příspěvků v elektronické podobě.

Vyšla elektronická kniha Velitelství osvobozeného území v dokumentech 1944–1945

Vyšla elektronická kniha Velitelství osvobozeného území v dokumentech 1944–1945

Velitelství osvobozeného území bylo vyšší velitelství, jež v dosavadní vojenské organizaci československé branné moci nemělo obdoby, přesto mu dosud nebyla věnována odpovídající pozornost. Zařazené a dosud většinou nepublikované dokumenty nepocházejí pouze z provenience Velitelství osvobozeného území, obsahují také reakce politiků a upozaděná stanoviska generálů. Nechybí ani svědectví přímých účastníků a krátké telegramy, zprávy nebo hlášení.