Aktuality — archiv

Publikace dokumentující okupaci polského území v letech 1939–1941 právě vyšla v českém překladu

Publikace dokumentující okupaci polského území v letech 1939–1941 právě vyšla v českém překladu

Album nabízí archivní snímky z pohnutých let dvojí okupace Polska – sovětské, ale i následné německé. Prostřednictvím dobových fotografií a mapek dokumentuje průběh sovětizace okupovaných polských území, metody a dopad komunistické (a posléze nacistické) propagandy. Většina snímků je publikována vůbec poprvé. V publikaci najdete také krátké studie, které obrazy doplňují o fakta a kontext. Knihu ÚSTR vydal ve spolupráci s Muzeem 2. sv. války v Gdaňsku a s pomocí Polského institutu v Praze v rámci vydavatelského cyklu „Samostatnost 1918“.

Ve spolupráci s nakladatelstvím Volvox Globator jsme vydali překlad knihy „60. léta. Svět sovětského člověka“

Ve spolupráci s nakladatelstvím Volvox Globator jsme vydali překlad knihy „60. léta. Svět sovětského člověka“

Autoři nahlížejí na 60. léta v Sovětském svazu jako na jeho „viktoriánskou“ epochu, tedy epochu, která nebyla dobou vrcholného tvůrčího rozkvětu, ale dobou sentimentu a samolibého pohledu na svět. Všímají si jednotlivých fenoménů kulturního života země v dekádě plné výkyvů, ukazují, že nebyla ani zcela svobodná, ale také nešlo čistě o pokračování mocenského stalinského surrealismu, že byla plná nadějí i deziluzí.

Ve spolupráci s Českou televizí jsme vydali závěrečný díl volné knižní trilogie Čechoslováci v Gulagu

Ve spolupráci s Českou televizí jsme vydali závěrečný díl volné knižní trilogie Čechoslováci v Gulagu

Kniha představuje dvanáct tragických osudů československých občanů, kteří se ocitli z nejrůznějších důvodů v nemilosrdném soukolí sovětského represivního aparátu nejen v době světového válečného konfliktu, ale i během Stalinova Velkého teroru, nebo byli v poválečném období jako nepohodlní lidé uneseni z Československa. Kniha zároveň připomíná smutná jubilea dvou Čechoslováků, kteří měli podstatnou zásluhu na záchraně tisíců svých spoluobčanů z Gulagu, Heliodora Píky a Jakuba Koutného.

ÚSTR udělil Cenu za svobodu, demokracii a lidská práva

ÚSTR udělil Cenu za svobodu, demokracii a lidská práva

Cenu ÚSTR letos obdrželi ruský opoziční politik a novinář, účastník protinacistického i protikomunistického odboje, chartistka vyhnaná komunistickým režimem z vlasti a bojovník za odškodnění obětí romského holokaustu. Slavnostní ceremoniál se konal ve čtvrtek 21. listopadu 2019 v Senátu Parlamentu České republiky.

Uspořádali jsme koncert k 30. výročí demokratické revoluce

Uspořádali jsme koncert k 30. výročí demokratické revoluce

U příležitosti  30. výročí demokratické revoluce v roce 1989 a Mezinárodního dne studentstva uspořádaly Česká filharmonie a Ústav pro studium totalitních režimů slavnostní koncert. Komponovaný večer hudby a slova se konal 16. listopadu 2019 od 19:30 ve Dvořákově síni Rudolfina v Praze.

Dopište bílá místa naší historie na Wikipedii

Dopište bílá místa naší historie na Wikipedii

U příležitosti 30. výročí sametové revoluce vyhlásily spolek Wikimedia Česká republika a Ústav pro studium totalitních režimů pro veřejnost soutěž Hvězda svobody, jejímž cílem je kvalitně doplnit prázdné stránky české a slovenské minulosti v online encyklopedii Wikipedia.

Vydali jsme Lexikon nejvyšších představitelů československé justice a prokuratury v letech 1948–1989

Vydali jsme Lexikon nejvyšších představitelů československé justice a prokuratury v letech 1948–1989

Kniha přináší základní informace o profesním, společenskopolitickém i osobním životě lidí stojících v čele jejich nejvyšších orgánů justice v letech 1948‒1989. Cílem lexikonu je posloužit odborníkům i zájemcům z řad laické veřejnosti zabývajícím se problematikou komunistické justice a prokuratury, případně se stát odrazovým můstkem k dalšímu biografickému výzkumu.