Aktuality — archiv

duben 2021

Přečtěte si on-line první letošní číslo revue Paměť a dějiny

Přečtěte si on-line první letošní číslo revue Paměť a dějiny

Historické bádání může měnit lidské osudy. Díky historičce Pavle Plaché zjistila osmdesátiletá Milena Ručková, jejíž matka zahynula v nacistickém koncentračním táboře, že má v Anglii pět nevlastních sourozenců. V tomto čísle najdete i další výjimečné příběhy z doby války – případ židovského agenta Gestapa, který se podílel na lovu na své soukmenovce i odbojáře, či osud talentovaného hudebního skladatele, jenž se marně snažil uprchnout z protektorátu. A o tom, že historické bádání může do života lidí zasahovat i méně vítaným způsobem, píše ve svém článku Jan Adamec. Podrobně mapuje soudní spory, v nichž figurovaly tři historičky holokaustu.

Vyšla kolektivní monografie o knězi, pedagogovi a historikovi umění Josefu Cibulkovi

Vyšla kolektivní monografie o knězi, pedagogovi a historikovi umění Josefu Cibulkovi

V rámci osudů české intelektuální elity 20. století patří životní příběh Josefa Cibulky k nejpozoruhodnějším. Spojoval totiž dráhu římskokatolického kněze a špičkového akademika s evropským rozhledem, byl mimořádně plodným badatelem, oblíbeným pedagogem a charismatickým společníkem, pevně zakořeněným nejen v prvorepublikových intelektuálních kruzích. Zároveň představoval typ humanitního vzdělance, který si dokázal udržet renomé napříč několika politickými režimy, včetně dvou totalitních. Kniha připomíná témata z jeho dodnes platného odborného odkazu a podrobně se věnuje méně známým částem Cibulkova životního příběhu.

březen 2021

Nový podcast se věnuje osudům žen v koncentračních táborech

Nový podcast se věnuje osudům žen v koncentračních táborech

Historičce Pavle Plaché, která se dlouhodobě věnuje osudům žen během druhé světové války, se podařil fenomenální počin: díky jejím výzkumům se po mnoha letech dala dohromady rodina, která by jinak o svých vazbách nevěděla. O životě žen a dětí v koncentračních táborech hovoří Pavla Plachá v novém podcastu Pavla Ryjáčka, který si můžete poslechnout na Soundcloud nebo Spotify.

Poslechněte si podcast o nové publikaci Člověk v soukolí StB

Poslechněte si podcast o nové publikaci Člověk v soukolí StB

Byla StB skvěle fungující organizace, nebo to byl spíš socialistický šlendrián? Jak získávala spolupracovníky? Měli k ní blíž ti, kteří předtím spolupracovali s gestapem? To jsou některé z otázek, ke kterým nabízí odpovědi kniha Člověk v soukolí StB – a v podcastu Pavla Ryjáčka také její editor, historik Milan Bárta. Ten přiblíží charakteristické příběhy spolupráce s StB, kterých kniha obsahuje sedm, a naznačí, proč v ní není také příběh Andreje Babiše. Podcast si můžete poslechnout na Soundcloud nebo Spotify.

únor 2021

Připomněli jsme účast šlechty v protinacistickém odboji

Připomněli jsme účast šlechty v protinacistickém odboji

Už podruhé se v Památníku Terezín konala pietní akce k poctě odbojáře z řad české šlechty Zdeňka Bořka-Dohalského, který byl právě zde popraven v únoru 1945. Protinacistické aktivity české aristokracie v přednášce popsal ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra.

Vydali jsme knihu Člověk v soukolí StB

Vydali jsme knihu Člověk v soukolí StB

V sedmi studiích autoři a autorky zachycují příběhy lidí, kteří se ocitli v soukolí mašinerie tajné policie. Texty přibližují nejen samotný průběh spolupráce s StB, ale i motivace, které k ní vedly, a její důsledky.

Poslechněte si nový podcast o podzemní církvi

Poslechněte si nový podcast o podzemní církvi

Víte, že v socialistickém Československu byla vysvěcena na kněze žena? Provedl to – samozřejmě tajně – katolický biskup Felix Maria Davídek, jedna z významných postav takzvané skryté církve. Jak v podcastu Pavla Ryjáčka říká historička Eva Vybíralová, jeho čin nejspíš předběhl církevní dějiny o mnoho let. O skryté, podzemní či tajné církvi pojednává také poslední číslo revue Paměť a dějiny. V předělech připomínáme duchovního a písničkáře Svatopluka Karáska, který zemřel 20. prosince 2020. Podcast si můžete poslechnout na Soundcloud nebo Spotify.

leden 2021

Přečtěte si on-line nové číslo revue Paměť a dějiny

Přečtěte si on-line nové číslo revue Paměť a dějiny

Aktuální číslo PaD připomíná sté výročí narození tajného katolického biskupa Felixe Marii Davídka (1921–1988) a věnuje se hlavně působení skryté církve v Československu za vlády komunistů. K činnosti F. M. Davídka se pojí i další výročí tematizované v PaD: před padesáti lety byla poprvé v dějinách katolické církve na kněze vysvěcena žena, Ludmila Javorová.