Aktuality — archiv

září 2023

Nové číslo revui Paměť a dějiny se věnuje událostem roku 1968

Nové číslo revui Paměť a dějiny se věnuje událostem roku 1968

Přidáno: 27.09.2023

Vyšlo další číslo historické revui Paměť a dějiny, které vydává Ústav pro studium totalitních režimů. Druhé letošní číslo je z velké části věnováno srpnovým událostem roku 1968, ale přináší zpracovaná i další zajímavá historická témata.

Komise předvybrala kandidáty na Ceny ÚSTR 2023

Komise předvybrala kandidáty na Ceny ÚSTR 2023

Přidáno: 24.09.2023

V uplynulém týdnu se v Ústavu pro studium totalitních režimů sešla komise, která z mnoha desítek návrhů vybrala hlavní kandidáty pro Ceny ÚSTR za rok 2023. Slavnostní vyhlášení cen proběhne v lednu 2024 v sídle Senátu ČR.

ÚSTR navázal spolupráci s maďarským Výborem národní paměti

ÚSTR navázal spolupráci s maďarským Výborem národní paměti

Přidáno: 20.09.2023

V minulém týdnu proběhlo dvoudenní jednání Ústavu pro studium totalitních režimů s vedením maďarského Výboru národní paměti (NEB). Tématem rozhovorů byla možná spolupráce na společných projektech, konferencích, výzkumech a dalších akcích s mezinárodním přesahem.

Martina Kantová se v OV zaměří na inovativní metody výuky

Martina Kantová se v OV zaměří na inovativní metody výuky

Přidáno: 18.09.2023

Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů je opět kompletní. Z nedávného otevřeného výběrového řízení, kterého se účastnilo na pět desítek uchazečů, byli vybráni odborníci na všech sedm pracovních pozic. Pojďme si je představit…

Proti učebnici dějepisu se ohrazuje i Klub dr. Milady Horákové

Proti učebnici dějepisu se ohrazuje i Klub dr. Milady Horákové

Přidáno: 15.09.2023

Ozývají se další a další jednotlivci a organizace, kteří podporují krok Ústavu pro studium totalitních režimů, jenž se veřejně distancoval od badatelské učebnice Soudobé dějiny pro 9. ročník základních škol a víceletá gymnázia. Je jím například i Klub dr. Milady Horákové.

Před 120 lety se narodil Oldřich Pecl, oběť justiční vraždy

Před 120 lety se narodil Oldřich Pecl, oběť justiční vraždy

Přidáno: 14.09.2023

Před 120 lety se narodil Oldřich Pecl, český právník, podnikatel, účastník protinacistického odboje a člen protikomunistické opozice, který se stal obětí justiční vraždy v procesu s dr. Miladou Horákovou. Jeho ostatky skončily v hromadném hrobě.

Vyšla kniha o perzekuci mužských řeholí minulým režimem

Vyšla kniha o perzekuci mužských řeholí minulým režimem

Přidáno: 12.09.2023

Ústav pro studium totalitních režimů vydává novou knihu Vojtěcha Vlčka, která se zabývá perzekucí mužských řeholí komunistickým režimem v letech 1948 až 1964 v českých zemích, ale i v dalších zemích s vlivem bolševismu Sovětského svazu.

Vít Klepárník zajistí OV společenskovědní rozhled a přehled

Vít Klepárník zajistí OV společenskovědní rozhled a přehled

Přidáno: 11.09.2023

Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů je opět kompletní. Z nedávného otevřeného výběrového řízení, kterého se účastnilo na pět desítek uchazečů, byli vybráni odborníci na všech sedm pracovních pozic. Pojďme si je představit…