Archiv příspěvků autoraasukovska

Virtuální muzeum Gulag Online otevřelo své brány

Ve čtvrtek 9. června 2016 bylo slavnostně spuštěno virtuální muzeum Gulag Online. Virtuální muzeum je výsledkem roční práce členů a spolupracovníků české neziskové organizace Gulag.cz ve spolupráci Ústavu pro studium totalitních režimů. Jedná se celosvětově o první komplexní projekt tohoto…

Virtuální muzeum Gulag Online otevřelo své brány

Navštívil nás spisovatel a politolog Ota Ulč

Ota Ulč , exilový spisovatel a politolog žijící v USA, navštívil v pátek 10. června 2016 budovu Ústavu a Archivu v Siwiecově ulici. Ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra mu přiblížil fungování obou institucí a doprovodil ho do knihovny Jána Langoše, kde…

Navštívil nás spisovatel a politolog Ota Ulč

Den otevřených dveří ABS a ÚSTR

Archiv bezpečnostních složek a Ústav pro studium totalitních režimů pořádají ve čtvrtek 9. června 2016 od 11 do 17 hodin Den otevřených dveří v budovách ABS – Branické náměstí 2, Praha 4, Na Struze 3, Praha 1 a Brno-Kanice a…

Den otevřených dveří ABS a ÚSTR

Zprávu školní inspekce přijímáme s pochybami

Se zájmem jsme si přečetli tematickou zprávu České školní inspekce Výuka soudobých dějin na 2. stupni základních škol a na středních školách. Vyznívá pro ÚSTR lichotivě, avšak dáváme ke zvážení její hodnověrnost. Zejména pro odbornou obec připravujeme důkladný rozbor této…

Výstava „Diktatura versus naděje“ součástí ostravských Dnů víry

Ostrava / Praha 7. června 2016 – Dvacetileté výročí založení si v těchto dnech připomíná ostravsko-opavská diecéze, spolupořadatel dvanácté reprízy výstavy o perzekuci církve „Diktatura versus naděje“, která byla v neděli 5. června 2016 slavnostně otevřena v katedrále Božského Spasitele…

Výstava „Diktatura versus naděje“ součástí ostravských Dnů víry

Senát vzal na vědomí Výroční zprávu ÚSTR za rok 2015

Výroční zpráva prošla plénem bez jakékoli diskuse a pro ÚSTR ani ABS z projednávání tentokrát nevyplynuly žádné úkoly ani oficiální dotazy. Výsledek jednání je formulován jako „bere na vědomí“; podle zákona totiž senátoři zprávu neschvalují a nemohou ji ani „vracet…

Další rozsudek dopadl ve prospěch ÚSTR

Tentokrát rozhodoval přímo Nejvyšší soud ČR, k němuž po předchozí prohře u odvolacího soudu podal dovolání bývalý ředitel ÚSTR. Rozsudek zní: Dovolání žalobce se zamítá. Rozsudek odvolacího soudu byl shledán jako správný, takže odvolání Mgr. Daniela Hermana z funkce ředitele…

Konference Československo v letech 1968–1971

Ústav pro studium totalitních režimů, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Státní oblastní archiv v Třeboni – Státní okresní archiv České Budějovice a Jihočeský kraj zvou na konferenci Československo v letech 1968–1971, která proběhne v budově Státního okresního archivu v Českých…

Konference Československo v letech 1968–1971