Další rozsudek dopadl ve prospěch ÚSTR

Tentokrát rozhodoval přímo Nejvyšší soud ČR, k němuž po předchozí prohře u odvolacího soudu podal dovolání bývalý ředitel ÚSTR. Rozsudek zní: Dovolání žalobce se zamítá. Rozsudek odvolacího soudu byl shledán jako správný, takže odvolání Mgr. Daniela Hermana z funkce ředitele ÚSTR 10. 4. 2013 je platné. Proti tomuto rozsudku Nejvyššího soudu už není přípustný žádný opravný prostředek. Celý soudní spor tím však nekončí, neboť měl více bodů a odvolací soud vrátil soudu první instance k projednání ještě žalobu na neplatnost výpovědi bývalému řediteli ÚSTR. Kdyby tentokrát uspěl, stal by se D. Herman znovu zaměstnancem ÚSTR, ne však v ředitelské funkci. Od roku 2013 ÚSTR prohrál jeden soudní spor a ve třech uspěl. Tři další soudní spory jsou dosud v běhu.