Zprávu školní inspekce přijímáme s pochybami

Se zájmem jsme si přečetli tematickou zprávu České školní inspekce Výuka soudobých dějin na 2. stupni základních škol a na středních školách. Vyznívá pro ÚSTR lichotivě, avšak dáváme ke zvážení její hodnověrnost. Zejména pro odbornou obec připravujeme důkladný rozbor této zprávy.