Senát vzal na vědomí Výroční zprávu ÚSTR za rok 2015

Výroční zpráva prošla plénem bez jakékoli diskuse a pro ÚSTR ani ABS z projednávání tentokrát nevyplynuly žádné úkoly ani oficiální dotazy. Výsledek jednání je formulován jako „bere na vědomí“; podle zákona totiž senátoři zprávu neschvalují a nemohou ji ani „vracet k přepracování“, jak se občas dočítáme v méně informovaných veřejných zdrojích. Plénu předcházely debaty v Ústavně-právním výboru, který zprávu jednomyslně doporučil vzít na vědomí, a ve Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, který ji naopak doporučil zamítnout.