UDÁLOST: Letní škola církevních dějin v Litoměřicích

V litoměřickém Diecézním domě Kardinála Trochty se až do tohoto pátku 9. září koná již druhý ročník Letní školy církevních dějin pro studenty a studentky humanitních oborů. Spolu s Ústavem pro studium totalitních režimů se na jeho přípravě opět podílely fakulty Univerzity Karlovy, konkrétně Filozofická, Pedagogická, Katolická teologická a Evangelická teologická. Letošní ročník zahájili generální vikář litoměřické diecéze Mons. Martin Davídek a náměstek ředitele ÚSTR JUDr. Kamil Nedvědický. Oba vyzdvihli důležitost zkoumání církevních dějin a ocenili zájem studentů a studentek o téma. Náměstek Nedvědický mj. uvedl, že „církevní dějiny jsou nedílnou součástí obecných dějin a bez znalosti církevních dějin není možno pochopit jednotlivé děje v minulosti a stejně tak vývoj společnosti. Letní škola církevních dějin je důležitou událostí, která propojuje studenty různých fakult a odborníky různých specializací, což je její velká přidaná hodnota“. Následně probíhala diskuze o dalším rozšíření již fungujícího multidisciplinárního základu uvedené akce o právní historiky, zabývající se církevními dějinami.

Letošní ročník opět nabízí řadu přednášek zaměřených na problematiku výzkumu církevně-historických témat – od obecných přednášek k metodologii a práci s prameny po konkrétněji zaměřená vystoupení tematizující starší, moderní i soudobé církevní dějiny, včetně pronásledování církve ze strany obou totalitních režimů. Program nabídne rovněž workshopy, během nichž si studenti a studentky vyzkoušejí, jaký byl život ve středověkém klášteře, anebo jak pracovat s filmem jako pramenem pro zkoumání církevních dějin 20. století. Během dvou exkurzí účastníci letní školy navštíví dvě sakrální památky – katedrálu sv. Štěpána v Litoměřicích a kostel Nejsvětější Trojice v Zahořanech.

Bližší informace o Letní škole církevních dějin najdete zde: https://1url.cz/yrEjyÚvodní slovo přednesli Generální vikář litoměřické diecéze Mons. Martin Davídek a náměstek ÚSTR JUDr. Kamil Nedvědický / I druhý ročník LŠCD se setkal s velkým zájmem z řad studentů / s církevní historií z pohledu historika seznámil Drahomír Suchánek z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Připravila Mgr. ANNA MACOURKOVÁ

Foto: ÚSTR / Ondřej Petržilka