Spuštění digitální studovny

13. července 2011

– Webový projekt digitální studovny Ústavu pro studium totalitních režimů zveřejňuje další originální dokumenty komunistické politické policie. Podklady Správy kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli FMV (X. správa FMV) z období let 1978-1987 zachycují přehled plánů její činnosti v boji proti „kontrarevolučním silám a ideologické diverzi zaměřené proti ČSSR a zemím socialistického tábora“. X. správa FMV existovala od roku 1974 do roku 1988, kdy byla spolu s dalšími útvary sloučena do Hlavní správy kontrarozvědky SNB (II. správa SNB). Digitální studovna je webový projekt zaměřený na rozšíření a zkvalitnění výstupů určených veřejnosti, prezentující výstupy Ústavu pro studium totalitních režimů vztahující se zejména k době nesvobody (1938-1945) a období komunistické totalitní moci (1948-1989). Cílem projektu je na jednom místě a v uživatelsky příjemném prostředí nabídnout zájemcům důležité a zajímavé dokumenty převážně o činnosti bezpečnostních složek.