Martin Jindra: Sáhnout si do ran tohoto světa. Perzekuce a rezistence Církve československé (husitské) v letech 1938–1945

Kniha je první souhrnnou syntézou dějin Církve československé (husitské) v období druhé republiky a nacistické okupace. Primárně se zaměřuje na perzekuci a rezistenci tohoto po římskokatolické církvi druhého nejpočetnějšího církevního společenství v Protektorátu Čechy a Morava. Za více než deset let se autorovi podařilo shromáždit širokou škálu archivních pramenů a vytvořit z nich obraz zápasu církve s okupační a protektorátní správou po březnu 1939, který se odrážel v jejím fungování a vnitřní struktuře. Jednotlivé kapitoly zachycují restriktivní zásahy, stěžejní oblasti církevního života a události, s nimiž se musela CČS(H) v letech 1938–1945 vyrovnávat. Čtenáři se tak mohou seznámit s momenty, kdy byla výrazněji ohrožena samotná existence církve. Detailně je popsán celý proces nucené změny jejího názvu. Monografie též mapuje zapojení věřících v domácím i zahraničním odboji, celou škálu sociálních aktivit nebo vztah CČS(H) k pronásledovaným Židům. Nesoustřeďuje se však pouze na území protektorátu, nýbrž ukazuje, že se změny na evropském kontinentu bolestně dotýkaly také života věřících na Slovensku nebo třeba na Těšínsku.
Posláním křesťanské církve není zůstávat izolovaným a od lidského života odděleným společenstvím. Kněz nemá právo vyznávat Boha, pokud nebere vážně bolest svých bližních. Čtenáři v knize najdou údaje o počtech usmrcených a vězněných duchovních CČS(H) v letech 1939–1945. Jejich jména se tak po více než 70 letech vracejí do povědomí veřejnosti.

Obsah knihy si můžete prohlédnout zde.

ÚSTR – Církev československá husitská, Praha 2017, 1. vydání, váz., 704 s., ISBN 978-80-87912-80-5 (ÚSTR), ISBN 978-80-7000-141-7 (CČSH)

Knihu Sáhnout si do ran tohoto světa. Perzekuce a rezistence Církve československé (husitské) v letech 1938–1945 si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz.

Prezentace knihy

Prezentace knihy proběhla dne 19. prosince 2017 v Husově sboru Vinohrady. Fotografie z prezentace si můžete prohlédnout zde.

Ohlasy v médiích

Martin Jindra: Sáhnout si do ran tohoto světa (Jaroslav Kozlík, Literární noviny, 15. dubna 2018)

Jindra, Martin: Sáhnout si do ran tohoto světa (Zdeněk A. Eminger, iLiteratura.cz, 13. dubna 2018)

Inspirativní otevřenost věřících Církve československé (husitské) k pronásledovaným Židům (Christnet.eu, 12. dubna 2018)

Sáhnout si do ran tohoto světa (Pavel Hlaváč, Protestant, 2/2018)

Husitský farář odvážně kázal i během heydrichiády. Za jeho udání gestapo vyplatilo 150 korun (HlídacíPes.org, 20. března 2018)

Co provedli nacisti československým husitům (Nella Šimkovská, Echo24.cz, 1. ledna 2018)