Uvedli jsme knihu o perzekuci a rezistenci Církve československé (husitské)

  • Termín: 19. 12. 2017, 17:00
  • Místo konání: Husův sbor Vinohrady, Dykova 1, Praha 10

Kniha je první souhrnnou syntézou dějin Církve československé (husitské) v období druhé republiky a nacistické okupace. Primárně se zaměřuje na perzekuci a rezistenci tohoto po římskokatolické církvi druhého nejpočetnějšího církevního společenství v Protektorátu Čechy a Morava. Za více než deset let se autorovi podařilo shromáždit širokou škálu archivních pramenů a vytvořit z nich obraz zápasu Církve československé (husitské) s okupační a protektorátní správou po březnu 1939, který se odrážel ve fungování a vnitřní struktuře církve. Jednotlivé kapitoly zachycují restriktivní zásahy, stěžejní oblasti církevního života a události, s nimiž se musela CČS(H) v letech 1938–1945 vyrovnávat. Čtenáři se tak mohou seznámit s momenty, kdy byla výrazněji ohrožena samotná existence CČS(H). Detailně je popsán celý proces nucené změny názvu církve. Monografie též mapuje zapojení věřících v domácím i zahraničním odboji, celou škálu sociálních aktivit nebo vztah CČS(H) k pronásledovaným Židům. Nesoustřeďuje se však pouze na území protektorátu, nýbrž ukazuje, že se změny na evropském kontinentu bolestně dotýkaly také života věřících na Slovensku nebo třeba na Těšínsku.

Více informací o knize naleznete zde.

Součástí prezentace 19. prosince 2017 byla prohlídka Husova sboru, odkud ve dnech Pražského povstání v květnu 1945 vysílal Český rozhlas.

Fotogalerie

Mediální ohlasy

Co provedli nacisti československým husitům – 1. ledna 2017, Echo24.cz