Paměť a dějiny 3/2008

Obsah

Editorial

Studie a články

Rozhovor

Dokumenty

Příběh 20. století

Pro totalitu

Proti totalitě

Fórum

Zapomenutá slova

Výstavy a konference

Recenze a anotace

Summaries

Aktuálně

Na okraj

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník II, číslo 3 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Jan Hanzlík | Obrazová redakce: Patrik Virkner, Zdeněk Hnát | Grafická úprava a sazba: Petr Puch, Kakalík | Jazyková redakce: Jana Kudělková | Poštovní adresa redakce: Havelkova 2, Praha 3, 130 00 | emailujte na: jan.hanzlik@ustrcr.cz | Tisk: HART PRESS, spol. s r.o., Otrokovice. | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů těchto archivů: Archiv bezpečnostních složek (ABS), Národní archiv (NA), Vojenský ústřední archiv (VÚA), Ústav pamäti národa (ÚPN), archiv Josefa Rakušana, Přemysla Fialky a Jiřího Reichla | Na titulní stránce je hlavní vysílací panel v redakci Svobodné Evropy, foto: Josef Rakušan | Náklad: 3000 výtisků – ISSN 1802-8241 | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném naleznete na: www.ustrcr.cz/uvod/pamet-a-dejiny-info/ | Evidenční číslo: MK ČR E 18413