Paměť a dějiny 2/2009

Druhé letošní číslo čtvrtletníku Paměť a dějiny nabízí v prvé řadě detailní analýzu tzv. hokejových událostí v březnu 1969, tj. nepokojů, které v ČSSR následovaly po vítězství československých hokejistů nad týmem Sovětského svazu na mistrovství světa. Jan Kalous detailně popisuje dění nejen v Praze, kde v rámci protisovětských protestů došlo i k poškození kanceláře sovětského Aeroflotu, ale věnuje se i dění v ostatních městech Československa, a to s velmi zajímavými závěry. Studie Petra Malloty „Agent“, který střílel rekonstruuje tragický životní příběh Lubomíra Koukala, obyčejného mladíka, jehož změna režimu a posléze nastavené politické poměry dohnaly do životní krajnosti a pod šibenici. Koukal totiž nebyl žádný odbojář, jen mladý člověk toužící po svobodě a splnění svých snů, v čemž mu komunistický režim bránil. Svůj originální pohled na Rusko a vše, co s ním souvisí, pak nabízí v rozhovoru s příznačným názvem Svoboda měl Brežněva zastřelit Luboš Dobrovský, mj. bývalý velvyslanec v Rusku a velký Putinův kritik. Rubrika Objektivem tajné policie pak prostřednictvím archivu správy sledování StB prezentuje nejen činnost vybraných disidentů, ukazuje i tvář Prahy v období 70. a 80. let minulého století. Studií Z jeviště na popraviště se představuje Jaroslav Čvančara, který sleduje osud herečky Anny Letenské-Čalounové, jíž spolupráce s protinacistickým odbojem dovedla na mauthausenské popraviště v době, kdy měla v Protektorátu úspěšnou premiéru její poslední veselohra. Mnohem více neveselého, ovšem kvalitního čtení nabízí revue Paměť a dějiny č. 2/III.

Obsah

Editorial

Studie a články

Rozhovor

Dokumenty

Oblektivem tajné policie

Příběh 20. století

Fórum

Zapomenutá slova

Výstavy a konference

Recenze

Summaries

Aktuality

Na okraj

OHLASY V MÉDIÍCH:

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník III, číslo 2 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Jan Hanzlík | Produkce: Alžběta Medková | Obrazová redakce: Patrik Virkner, Zdeněk Hnát | Grafická úprava a sazba: Petr Puch, Kakalík | Jazyková redakce: Jana Kudělková, Jitka Míšková | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, Praha 3, 130 00 | emailujte na: jan.hanzlik@ustrcr.cz | Tisk: Tisk Horák a.s., Ústí nad Labem | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů těchto archivů: Archiv bezpečnostních složek (ABS), Národní archiv (NA), archiv Přemysla Fialky a Jiřího Reichla | Náklad: 3000 výtisků – ISSN 1802-8241 | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném naleznete na: www.ustrcr.cz/uvod/pamet-a-dejiny-info/ | Evidenční číslo: MK ČR E 18413