Kristian Feigelson, Petr Kopal (eds.): Film a dějiny 3. Politická kamera – film a stalinismus

Publikace vznikla na základě sborníku Caméra politique – cinéma et stalinisme (2005) editovaného prof. K. Feigelsonem z pařížské Sorbonny. Tento soubor příspěvků z pera předních evropských i zámořských filmových historiků podává plastický obraz dějin sovětské kinematografie v době stalinismu, ale vypovídá také o jeho recepci a vlivu v novodobém sovětském filmu i v jiných kulturách (Francie, Itálie, Polsko atd.). Kniha Film a dějiny 3. Politická kamera – film a stalinismus je pak výběrovým vydáním tohoto sborníku, obohaceným o původní české studie, které se pokoušejí osvětlit stalinskou éru (především, ale nejen) v českém filmu. V tomto „českém“ oddíle (Ve světle a stínu Stalina) se autoři pokoušejí nalézt odpovědi na tyto základní otázky: jak filmová tvorba v rámci totalitního systému fungovala, jaké byly její úkoly a možnosti a jak byla reflektována. Zvláštní pozornost je věnována problematice paměti stalinismu, fenoménu filmových festivalů po únoru 1948 a konečně i retro tematice (filmové a televizní obrazy Klementa Gottwalda v 70. a 80. letech).

Obsah knihy si můžete prohlédnout zde.

ÚSTR, Casablanca, 2012, 1. vydání, váz., 564 s., ISBN 978-80-87292-15-0 (Casablanca), ISBN 978-80-87211-58-8 (ÚSTR)

Sborník Film a dějiny 3. Politická kamera – film a stalinismus si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz.

Recenze

Film ve světle a stínu Stalina (Tereza Czesany Dvořáková, MF DNES Víkend, 12. 5. 2012)