Jiří Petráš, Libor Svoboda (eds.): Předjaří. Československo 1963–1967

Předjařím obvykle nazýváme období, které následuje po zimě, jež nás sužuje nevlídnými podmínkami, veskrze nepříjemným mrazem a nepohodou. S předjařím naopak přichází naděje a optimismus. Šestou dekádu dvacátého století si nejčastěji spojujeme s pražským jarem roku 1968, to ovšem bylo vyvrcholením déle trvajících procesů, které tak můžeme analogicky nazývat „předjařím“ a jež se snaží alespoň částečně zmapovat a interpretovat tato publikace.
Kolektivní monografie Předjaří. Československo 1963–1967 navazuje na knihy Osm let po válce. Rok 1953 v Československu a Československo v letech 1954–1962. Je rozčleněna do kapitol Kultura, Regiony – Společnost – Církev, Průmysl a Politika a mezinárodní vztahy a přináší jak studie zabývající se obecnými společenskými problémy, tak příspěvky s úzce vymezenou regionální tematikou.

Obsah knihy si můžete prohlédnout zde.

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, ÚSTR, Praha 2016, 1. vydání, brož., 408 s., ISBN 978-80-87311-74-5 (Jihočeské muzeum), ISBN 978-80-87912-45-4 (ÚSTR)

Sborník Předjaří. Československo 1963—1967 si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz.

Konference Československo v letech 1963—1967 (České Budějovice, Státní okresní archiv, 20.–21. května 2015)

Recenze

Předjaří: jak se u nás žilo v letech 1963–1967 (Jan Jaroš, kultura21.cz, 17. 10. 2016)