Jaroslav Pinkas (ed.): Třetí odboj v didaktické perspektivě. Dějiny v diskuzi

Odboj a odpor proti komunistickému režimu patří mezi málo probádaná historická témata. Probíhající odbornou diskuzi mnohdy ovlivňují prudké společenské a politické spory o jeho povahu. Čtenáři v knize najdou přehled konceptů odboje a informace o stavu základního výzkumu. Teorii doplňují tři překladové studie, které přibližují soudobé uvažování o rezistenci a výuce kontroverzních témat. Jádro knihy pak tvoří čtyři kapitoly o konkrétních případech, jež ilustrují rozdílnost forem a motivací k protikomunistickému odboji. Historický výklad je doplněn didaktickými úvahami o principech historického myšlení a dobré výuky dějepisu. Kniha má pomoci učitelům na základních a středních školách s výukou komplikovaného tématu, je ale určena i všem dalším zájemcům o tuto problematiku.

Obsah knihy si můžete prohlédnout zde.

ÚSTR, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2020, 1. vydání, brož., 224 s., ISBN 978-80-87912-96-6 (ÚSTR), 978-80-7422-594-9 (NLN)

Knihu Třetí odboj v didaktické perspektivě. Dějiny v diskuzi si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz.