Vybrané kapitoly z moderních československých dějin pohledem pamětníků II. (1948–1989)

Vedoucí projektu: Jan Dvořák

Další členové projektového týmu: Adam Hradilek, Štěpán Černoušek

Doba realizace: 2018–2020

Popis projektu: Projekt se zaměří na dokumentaci výpovědí pamětníků a sběr archiválií z domácích i zahraničních archivů v souvislosti s tématy, jako jsou disent na periferii v období normalizace či účastníci odboje a odporu proti komunismu v 50. a 60. letech. Dalším cílem projektu je zpracování materiálů z audiovizuálního archivu ÚSTR pro potřeby otevřené webové aplikace vznikající v rámci grantu NAKI. Řešitelé projektu poskytnou základního servisu a poradenství kolegům ve věci zaznamenávání, archivace a zpracování nahrávek pořízených v rámci dalších projektů ÚSTR. Projekt také připomene účastníky protestů proti okupaci Československa v roce 1968.