Rulers and Ruled in Poland and Czechoslovakia (1945–1968): Practical and Methodological Challenges in the Historicization of Complex Relationship [Vládnoucí a ovládaní v Polsku a Československu (1945–1968): Praktické a metodologické výzvy při historizaci komplexu vztahů]

Realizace: 2016–2018

Vedoucí projektu: Muriel Blaive

Další člen projektového týmu: Nicolas Masłowski

Popis projektu: Projekt analyzuje, jak byly vztahy mezi společnostmi a komunistickými režimy ve střední Evropě prezentovány v minulosti a jak jsou prezentovány dnes. Snaží se zjistit, jak a v čem je tato stopa ve středoevropské historiografii slabší než v případě historie NDR nebo bývalého Sovětského svazu a jak to souvisí s historickými obrazy ve společnosti, respektive s teorií totalitarismu. Jedním z výstupů je kolektivní monografie Perceptions of Society in Communist Europe. Regime Archives and Popular Opinion. Projekt je financován Grantovou agenturou ČR.