Protikomunistické letáky a tiskoviny v totalitním Československu 1948–1953

Vedoucí projektu: Petr Mallota

Další člen projektového týmu: Martin Jindra

Doba realizace: 2014–2018

Popis projektu: Projekt na základě archivního výzkumu dokumentuje existenci „protistátních“ letáků a obdobných ilegálních tiskovin, jež vznikly v Československu jako výraz odporu proti totalitní moci v letech 1948–1953. Analyzuje tyto materiály z hlediska formy a obsahu a srovnává je s obdobnými materiály z let nacistické okupace ČSR a s protikomunistickými materiály z jiných sovětských satelitů. Posuzuje jejich význam a dopad, uvádí je do historických souvislostí a charakterizuje jejich autory a šiřitele (regionální hledisko, motivace, třídní původ, náboženství atd.). Finálním výstupem bude edice dokumentů (letáků).