Převzetí, upevnění a proměny panství KSČ v českých zemích 1945–1956, regionální komparace

Realizace: 2015–2018

Vedoucí projektu:  Marián Lóži

Další členové projektového týmu: Matěj Bílý, Jakub Šlouf

Popis projektu: Projekt analyzuje budování a počáteční fázi stabilizace panství Komunistické strany Československa v českých zemích v letech 1945–1956 v regionální perspektivě. Tuto problematiku zkoumá komparativní metodou ve vybraných stranických krajích a okresech. První část projektu se soustředí na vývoj lokálních stranických elit. Druhá bude sledovat mechanismy samotného výkonu panství – tedy způsoby, jakými v konkrétních regionálních podmínkách docházelo k vyjednávání zájmů jednotlivých společenských skupin na platformách stranických grémií. Projekt bude sledovat komunikaci mezi stranickým ústředím, kraji, okresy a členskou základnou. Zaměří se i na distribuce kompetencí uvnitř stranické struktury a vliv regionálních komunit na praktické výsledky tohoto mnohostranného vyjednávání zájmů.