Dějiny státobezpečnostních složek v letech 1945–1953

Vedoucí projektu: Milan Bárta a Jan Kalous

Další členové projektového týmu: Libor Svoboda, Jerguš Sivoš (ÚPN)

Doba realizace: 2015–2019

Popis projektu:

Projekt je vymezen obdobím mezi počátkem roku 1945 a zářím 1953 s důležitými kontextuálními přesahy. Soustředí se na rekonstrukci organizačního vývoje rozvědných a kontrarozvědných útvarů podřízených Ministerstvu vnitra (resp. Ministerstvu národní bezpečnosti). Představí jejich zaměření, činnosti a personální obsazení vedoucích funkcí jednotlivých součástí u centrálních i regionálních složek. Zmapuje i předpoklady, aktéry a celkový kontext  akcí a provokací konstruovaných StB v uvedeném období. Výstupem bude závěrečné monografie, kromě ní projekt počítá se zpracováním kolektivní monografie Rok 1945 a obnova Československa.