Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921–1989)

Realizace: 2008–2018

Vedoucí projektu: Petr Anev

Další členové projektového týmu: Milan Bárta, Jan Kalous, Pavel Kreisinger, Jaroslav Rokoský, Jiří Urban, Rudolf Vévoda, Roman Vondra, Matěj Bílý

Popis projektu: Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921–1989) zachycuje podle jednotných kritérií osudy významných činitelů komunistické strany. Díky přiřazení seznamu základních pramenů a literatury ke každému biografickému heslu publikace poslouží také jako základní východisko k hlubšímu studiu témat spojených s personáliemi komunistické strany. Kromě životopisných medailonů kniha obsahuje úvodní studii nastiňující problematiku vzniku a proměn KSČ a KSS a jejich volených orgánů v širším kontextu dějin Československa. Heslová část publikace přibližuje osudy funkcionářů KSČ a KSS, kteří byli v letech 1921–1989 členy vybraných řídících stranických orgánů nebo jinak zásadním způsobem ovlivňovali činnost KSČ.