Činnost československých zpravodajských služeb v Rakousku v letech 1945-1989 II.

Pozvánka na mezinárodní vědeckou konferenci „Činnost československých zpravodajských služeb v Rakousku v letech 1945–1989“ (Telči, 10.–11.12.2013)

V květnu 2010 byla zahájena spolupráce Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek s Institutem Ludwiga Boltzmanna pro studium následků války (Ludwig Boltzmann-Institut für Kriegsfolgen-Forschung) v oblasti výzkumu činnosti československých tajných služeb v Rakousku. V březnu 2012 byly na konferenci v Raabs an der Thaya prezentovány první výsledky. Aktuální stav výzkumu bude představen odborné i laické veřejnosti v prosinci 2013 na konferenci v Telči. Jedním ze stěžejních témat tohoto setkání bude diskuze o vídeňské rezidentuře, která podle dnešních poznatků patřila k nejvýznamnějším centrům československé zahraniční špionáže. Zde byly konstruovány špionážní sítě, organizována „ilegální“ špionáž v Rakousku, plánovány a realizovány únosy a krádeže identit. Díky detailní analýze této tématiky by mělo během plánované konference dojít k odstranění některých mýtů, jež činnost československých tajných služeb v době „studené války“ v Rakousku provází.

O výzkumu

Centrum výzkumu činnosti československých tajných služeb v Rakousku během „studené války“ se nachází na rakouské straně v pobočce Institutu Ludwiga Boltzmanna pro výzkum následků války v Raabs an der Thaya, na české v Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek. Výzkum byl umožněn díky podpoře Jubilejního fondu rakouské Národní banky v kooperaci s EU projektem. S podporou českých kolegyň a kolegů jsou v českých archivech digitalizovány a vyhodnocovány spisy relativní pro Rakousko. Tento materiál bude v konečné fázi uspořádán, uložen a analyzován v pobočce Institutu Ludwiga Boltzmanna pro výzkum následků války v Raabs an der Thaya.

Místo a termín konání

Masarykova univerzita – Univerzitní centrum Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce 2, 588 56 Telč Úterý, 10. prosince 2013, 11.00–18.00 Středa, 11. prosince 2013, 09.30–13.00

Videozáznam

Program konference

Přihlášky a dotazy

  • Jméno: Mgr. Eva Kubátová
  • Adresa: Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, 130 00 Praha 3
  • E-mail: eva.kubatova@ustrcr.cz
  • Telefon: +420 724 213 130