15. ÚNORA


● 1896:  ⃰  František Pecháček

sokol, účastník domácího protinacistického odboje, popraven nacisty

foto Wikipedia Commons

František Pecháček, byl mužem naplňujícím celým svým životem sokolské ideály. Narodil se 15. února 1896 v Záhornici u Městce Králové. Většinu mládí ale strávil v Nové Pace, kde v místním Sokole vynikal nejprve jako cvičenec na nářadí a později i jako úspěšný cvičitel dorostu i mužů. Po 1. světové válce vstoupil do československé armády, stal se poddůstojníkem a vedl školu pro výcvik tělesné zdatnosti armády. Současně byl i cvičitelem karlínského Sokola. Stal se členem závodního družstva Československé obce sokolské, s nímž dosáhl řady mezinárodních úspěchů. Po odchodu z armády se stal záhy cvičitelem a později i vedoucím stálých škol obce sokolské v Tyršově domě. K jeho hlavním dílům patří skladba Přísaha republice předvedená 30 000 cvičenci na X. Všesokolském sletu v roce 1938. Po okupaci českých zemí bezezbytku naplnil závěrečná slova této skladby: „Stojíme pevně, připraveni s novou silou za lepší příští své drahé vlasti i bojovat.“ Manželé Pecháčkovi skutečně bojovali. František se stal členem ilegální sokolské organizace Jindra, v níž zastával funkci zemského velitele pro Čechy. Podílel se na ukrývání parašutistů z Velké Británie i na přípravách atentátu na Heydricha. Po zatčení statečně odolával mučení. Jeho manželka Emílie byla zavražděna 26. ledna 1943 v Mauthausenu. František Pecháček zemřel na stejném místě 3. února 1944 ve věku 47 let. V roce 2023 mu byl prezidentem České republiky Petrem Pavlem udělen Řád Bílého lva (vojenské skupiny 1. třídy) in memoriam za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu.

Perzekucí obyvatel Protektorátu se zabývají mj.

Stanislav Kokoška, email: stanislav.kokoska@ustrcr.cz
Pavla Plachá, email: pavla.placha@ustrcr.cz

Související: